Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Rozdział Akcja Data
Głosowania   Dodano wpis   2020/02/27 10:09:37  
Pozostałe ogłoszenia   Zaktualizowano wpis   2020/02/26 12:49:16  
Pozostałe ogłoszenia   Dodano wpis   2020/02/26 12:44:29  
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko   Dodano wpis   2020/02/26 11:45:24  
Referat Ochrony Środowiska   Zaktualizowano wpis   2020/02/26 11:16:34  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/02/25 15:34:36  
Inwestycje celu publicznego   Dodano wpis   2020/02/25 13:36:29  
Rejestr sprawozdań   Dodano wpis   2020/02/25 09:36:39  
Kwartalne informacje z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego   Dodano wpis   2020/02/21 11:12:01  
Kwartalne informacje z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego   Dodano wpis   2020/02/21 11:10:10  
Formularze i wnioski   Dodano wpis   2020/02/20 10:35:29  
Formularze i wnioski   Dodano wpis   2020/02/20 10:30:54  
Formularze i wnioski   Dodano wpis   2020/02/20 10:26:50  
Rada Miejska   Zaktualizowano wpis   2020/02/20 09:26:22  
Struktura Urzędu   Zaktualizowano wpis   2020/02/20 09:08:04  
Porządek Sesji Rady Miejskiej - VIII kadencja   Dodano wpis   2020/02/19 13:42:01  
Wybory Prezydenta RP w 2020 r.   Zaktualizowano wpis   2020/02/19 11:55:36  
Wybory   Zaktualizowano wpis   2020/02/19 11:55:05  
Obwody Głosowania   Zaktualizowano wpis   2020/02/19 11:52:07  
Obwody Głosowania   Dodano wpis   2020/02/19 11:51:03  
Informacje dla wyborców   Dodano wpis   2020/02/19 11:44:33  
Informacje dla wyborców   Dodano wpis   2020/02/19 11:33:23  
Informacje dla wyborców   Dodano wpis   2020/02/19 11:23:47  
Informacje dla wyborców   Dodano wpis   2020/02/19 11:05:52  
Biuro Zarządzania Kryzysowego   Zaktualizowano wpis   2020/02/19 10:33:23  
Biuro Zarządzania Kryzysowego   Zaktualizowano wpis   2020/02/19 10:08:24  
Biuro Zarządzania Kryzysowego   Dodano wpis   2020/02/19 10:08:10  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/02/18 15:58:09  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/02/18 15:57:58  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/02/18 15:52:34  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/02/18 15:50:03  
Struktura Urzędu   Zaktualizowano wpis   2020/02/18 12:48:45  
Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji   Zaktualizowano wpis   2020/02/17 14:51:38  
Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji   Zaktualizowano wpis   2020/02/17 14:44:53  
Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji   Zaktualizowano wpis   2020/02/17 14:44:08  
Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji   Zaktualizowano wpis   2020/02/17 14:23:52  
Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji   Zaktualizowano wpis   2020/02/17 14:20:12  
Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji   Zaktualizowano wpis   2020/02/17 14:18:17  
Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji   Zaktualizowano wpis   2020/02/17 14:17:19  
Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji   Zaktualizowano wpis   2020/02/17 14:15:39  
Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji   Zaktualizowano wpis   2020/02/17 14:14:29  
Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji   Zaktualizowano wpis   2020/02/17 14:13:47  
Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji   Zaktualizowano wpis   2020/02/17 14:10:48  
Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji   Zaktualizowano wpis   2020/02/17 14:09:17  
Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji   Zaktualizowano wpis   2020/02/17 14:08:29  
Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji   Zaktualizowano wpis   2020/02/17 14:07:43  
Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji   Zaktualizowano wpis   2020/02/17 14:05:43  
Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji   Zaktualizowano wpis   2020/02/17 14:04:28  
Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji   Dodano wpis   2020/02/17 13:57:15  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/02/17 10:44:26  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/02/17 10:42:56  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/02/17 10:41:50  
Porządek Komisji Rady - VIII kadencja   Dodano wpis   2020/02/17 09:27:25  
Porządek Komisji Rady - VIII kadencja   Zaktualizowano wpis   2020/02/17 09:18:55  
Porządek Komisji Rady - VIII kadencja   Dodano wpis   2020/02/17 09:16:01  
Porządek Komisji Rady - VIII kadencja   Dodano wpis   2020/02/17 09:06:32  
Inwestycje celu publicznego   Dodano wpis   2020/02/17 09:02:08  
Inwestycje celu publicznego   Dodano wpis   2020/02/17 09:01:15  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/02/14 13:48:45  
Rejestr zamówień publicznych   Dodano wpis   2020/02/14 12:22:33  
Zamówienia publiczne udzielane na podstawie PZP   Dodano wpis   2020/02/14 12:04:44  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/02/12 12:08:11  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/02/12 12:06:55  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/02/12 12:05:26  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/02/10 14:20:47  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/02/10 14:16:34  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/02/10 14:12:41  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/02/10 13:57:49  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/02/10 13:53:21  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/02/10 13:34:40  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/02/10 13:30:28  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/02/10 13:26:46  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/02/10 13:13:34  
Rejestr zamówień publicznych   Dodano wpis   2020/02/07 15:05:58  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/02/06 10:52:59  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/02/06 10:27:30  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/02/06 10:26:57  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/02/04 15:59:49  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/02/04 15:58:07  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/02/04 15:56:46  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/02/04 15:55:14  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/02/04 15:53:41  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/02/04 15:51:23  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/02/04 15:49:20  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/02/04 15:47:41  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/02/04 15:45:41  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/02/04 15:43:22  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/02/04 15:41:49  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/02/04 15:39:37  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/02/04 15:02:51  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/02/04 14:25:50  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/01/30 12:06:42  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/01/30 09:25:52  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/01/30 09:13:14  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/01/27 14:26:06  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/01/27 14:22:06  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/01/27 14:19:13  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/01/27 14:09:26  
Rejestr zamówień publicznych   Dodano wpis   2020/01/27 12:05:34  
Rejestr zamówień publicznych   Dodano wpis   2020/01/23 09:31:45  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/01/21 09:06:55  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/01/21 08:55:35  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/01/20 15:46:12  
Rejestr zamówień publicznych   Dodano wpis   2020/01/20 14:08:21  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/01/13 12:42:57  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/01/13 12:12:40  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/01/13 12:07:27  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/01/13 12:06:52  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/01/13 12:03:09  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/01/13 11:54:01  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/01/13 11:45:21  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/01/13 11:44:35  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/01/13 11:38:23  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/01/13 11:31:05  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/01/13 11:21:24  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2020/01/13 11:17:20  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2020/01/13 10:38:59  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/01/13 10:06:12  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/01/13 10:05:55  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/01/13 10:05:28  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/01/13 10:05:08  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/01/13 10:04:52  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/01/13 10:04:24  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/01/13 10:04:08  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/01/02 13:42:33  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/01/02 13:26:23  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/01/02 13:25:49  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/01/02 13:25:24  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2020/01/02 13:23:00  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/01/02 13:16:20  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/01/02 13:12:56  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/01/02 13:10:50  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/01/02 13:03:25  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/01/02 13:00:28  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/01/02 12:57:34  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/01/02 12:52:39  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/01/02 12:49:28  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/01/02 12:41:17  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2020/01/02 12:38:16  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2019/12/23 09:27:19  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2019/12/17 11:56:54  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2019/12/17 11:55:29  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2019/12/16 14:33:49  
Rejestr zamówień publicznych   Dodano wpis   2019/12/16 14:33:21  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2019/12/13 13:40:52  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2019/12/13 13:38:48  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2019/12/13 09:50:01  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2019/12/12 15:36:29  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2019/12/12 14:58:29  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2019/12/12 14:44:12  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2019/12/12 14:43:40  
Rejestr zamówień publicznych   Zaktualizowano wpis   2019/12/12 14:42:58  
Zapytania i interpelacje   Zaktualizowano wpis   2019/12/11 14:46:52  
Zapytania i interpelacje   Dodano wpis   2019/12/11 14:21:00  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/12/03 10:04:22  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/12/03 10:02:35  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/11/25 09:02:17  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/09/09 14:35:59  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/09/09 14:34:56  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/08/13 09:11:51  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/08/13 09:06:51  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/07/05 10:07:03  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/07/03 12:01:00  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/07/03 12:00:03  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/07/03 11:58:25  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/07/03 11:47:10  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/07/03 11:44:17  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/07/03 11:31:59  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/07/03 11:30:59  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/07/03 11:30:04  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/07/03 11:29:01  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/05/21 10:43:20  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/05/21 10:39:51  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/05/13 13:55:17  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/05/13 13:54:10  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/04/12 09:08:23  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/02/08 14:19:44  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/02/08 14:17:15  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/01/24 10:11:18  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/01/24 09:51:25  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/01/24 09:49:12  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/01/24 09:48:00  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/01/24 09:46:11  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/01/24 09:45:18  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/01/24 09:43:37  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/01/24 09:41:46  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/01/24 09:38:52  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/01/24 09:25:46  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/01/24 09:21:21  
Zarządzenia   Zaktualizowano wpis   2019/01/24 08:43:25  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/01/07 11:24:10  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/01/07 11:23:13  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/01/04 13:53:58  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/01/04 13:53:13  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/01/04 13:52:19  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2019/01/04 13:51:39  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2018/12/12 15:13:15  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2018/11/20 14:46:47  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2018/11/20 14:46:00  
Uchwały   Zaktualizowano wpis   2018/10/03 15:03:05  

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet