Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Lp.Nazwa rozdziałuLiczba odsłonWydrukowano
1Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim2589520
2Oferty pracy1854190
3Zamówienia publiczne udzielane na podstawie PZP1117460
4Pozostałe ogłoszenia831790
5Gospodarka nieruchomościami676580
6Plany zagospodarowania przestrzennego605630
7Porządek Komisji Rady - VII kadencja538220
8Rejestry, ewidencje, archiwa495080
9Inwestycje celu publicznego485950
10Zamówienia Publiczne471670
11Jednostki organizacyjne462820
12Struktura Urzędu421000
13Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko410430
14Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji396370
15Zamówienia Publiczne389240
16Uchwały387120
17Porządek Komisji Rady VI kadencji356490
18Referat Zdrowia i Rodziny306490
19Programy291890
20Urząd Stanu Cywilnego289590
21Zamówienia publiczne wyłączone z ustawy PZP277610
22Wydział Kultury i Sztuki258970
23Plany zagospodarowania232290
24Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Spraw Mieszkaniowych231170
25Zarządzenia213720
26Procedury załatwiania spraw208730
27Referat Sportu201100
28Budżet miasta199250
29Oferty pracy - inne jednostki193770
30Referat Rozwiązywania Problemów Uzależnień191060
31Jednostki organizacyjne186000
32Radni VII kadencji180390
33Rada Miejska178450
34Porządek Sesji Rady Miejskiej - VII kadencja166140
35Oświadczenia majątkowe164900
36Porządek sesji Rady VI kadencji159490
37Referat Podatków Lokalnych153700
38Regulamin Organizacyjny152060
39Wybory Prezydenta RP151620
40Obwieszczenia i ogłoszenia148670
41Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego142550
42Konkursy137450
43Osoby wydające decyzje administracyjne136210
44Osoby zarządzające gminnymi osobami prawnymi134400
45Rejestr zamówień publicznych133160
46Załatwianie spraw132760
47Statut miasta132680
48Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej131950
49Kwartalne informacje z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego131590
50Referat Oświaty127880

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

www.umostrow.pl

http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet