Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Lp.Nazwa rozdziałuLiczba odsłonWydrukowano
1Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim5407450
2Oferty pracy4207740
3Pozostałe ogłoszenia3234850
4Porządek Komisji Rady - VII kadencja3055460
5Zamówienia publiczne udzielane na podstawie PZP2435790
6Inwestycje celu publicznego2234400
7Gospodarka nieruchomościami2140230
8Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko1911460
9Porządek Komisji Rady VI kadencji1724870
10Tryb pozakonkursowy udzielania dotacji1514090
11Jednostki organizacyjne1422250
12Rejestry, ewidencje, archiwa1298830
13Plany zagospodarowania przestrzennego1146470
14Referat Sportu1063600
15Referat Zdrowia i Rodziny952780
16Struktura Urzędu914960
17Urząd Stanu Cywilnego861900
18Referat Rozwiązywania Problemów Uzależnień827310
19Uchwały798600
20Porządek Sesji Rady Miejskiej - VII kadencja746500
21Programy723370
22Porządek sesji Rady VI kadencji712260
23Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Spraw Mieszkaniowych703550
24Wydział Kultury i Promocji Miasta673700
25Zamówienia Publiczne670450
26Rejestr sprawozdań664050
27Wybory samorządowe w 2014 r.649440
28Plany zagospodarowania623500
29Kwartalne informacje z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego610730
30Budżet miasta595100
31Osoby zarządzające gminnymi osobami prawnymi581960
32Radni VII kadencji579970
33Referat Podatków Lokalnych574140
34Zapytania i interpelacje574060
35Oferty pracy - inne jednostki549630
36Osoby wydające decyzje administracyjne543580
37Zamówienia publiczne wyłączone z ustawy PZP528190
38Referat Oświaty499790
39Zarządzenia491780
40Wybory Prezydenta RP w 2015 r.466080
41Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami464930
42Konsultacje społeczne464770
43Rada Miejska452700
44Regulamin Organizacyjny447180
45Procedury załatwiania spraw420990
46Wydzielony rachunek dochodów410570
47Oświadczenia majątkowe393910
48Jednostki organizacyjne376380
49Budżet miasta375240
50Radni - 2014r.371270

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet