Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
12233/VII/172017/10/28w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

22278/VII/172017/10/16zwolnienia od pod. od nier. budynków lub ich części zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ramach pomoc de minimisZarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

32279/VII/172017/10/16zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont całej elewacji frontowej.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

42281/VII/172017/10/16określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

52280/VII/172017/10/16zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości w 2018 roku.Zarządzenie

Uzasadnienie

uchwała

Uzasadnienie

62261/VII/172017/10/13określenia sposobu realizacji uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego XXXVIII/457/2017 z dnia 2.10.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa terenu w rejonie ul.Majorkazarządzenie

uzasadnienie

72264/VII/172017/10/13przedstawienia RM OW projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/71/2015 RM OW z dnia 25.03.2015 roku w sprawie uchwalenia programu Ostrowska Karta Seniora zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/393/2017 RM OW z dnia 26.04.2017 r.Zarządzenie

Uzasadnienie

Projekt uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik do uchwały

82263/VII/172017/10/13przekazania Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia cen za korzystanie z hali lodowiska z funkcją rolkowiska w Parku 600-lecia w Ostrowie Wielkopolskim Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Projekt uchwały - BIP

Uzasadnienie uchwały - BIP

92265/VII/172017/10/13przedstawienia Radzie Miejskiej OW projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/416/2013 RM OW z dnia 28.11.2013 r. w sprawie wprowadzenia programu Ostrowska Karta Rodziny 3+ zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/392/2017 RM OW z dnia 26.04.2017 r.Zarządzenie

Uzasadnienie

Projekt Uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik do Uchwały

102267/VII/172017/10/13Przedstawienia RM Ostrowa Wlkp. projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wlzarządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

uchwała

uzasadnienie do uchwały

załącznik do uchwały

112268/VII/172017/10/13Przedstawienia RM Ostrowa Wlkp. projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wlkp w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wlkpzarządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

uchwała

uzasadnienie do uchwały

załącznik do uchwały

122269/VII/172017/10/13Przedstawienia RM Ostrowa Wlkp. projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wlkp w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wlkpzarządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

uchwała

uzasadnienie do uchwały

załącznik do uchwały

132270/VII/172017/10/13Przedstawienia RM Ostrowa Wlkp. projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wlkp w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wlkpzarządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

uchwała

uzasadnienie do uchwały

załącznik do uchwały

142271/VII/172017/10/13Przedstawienia RM Ostrowa Wlkp. projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. gen. Józefa Bema w Ostrowie Wlkp w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 im. gen. Józefa Bema w Ostrowie Wlkpzarządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

uchwała

uzasadnienie do uchwały

załącznik do uchwały

152272/VII/172017/10/13Przedstawienia RM Ostrowa Wlkp. projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wlkp w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wlkpzarządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

uchwała

uzasadnienie do uchwały

załącznik do uchwały

162273/VII/172017/10/13Przedstawienia RM Ostrowa Wlkp. projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wlkp w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 11 im. Mirosława Feriča w Ostrowie Wlkzarządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

uchwała

uzasadnienie do uchwały

załącznik do uchwały

172274/VII/172017/10/13Przedstawienia RM Ostrowa Wlkp. projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wlkp w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowiezarządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

uchwała

uzasadnienie do uchwały

załącznik do uchwały

182277/VII/172017/10/13określenia sposobu realizacji uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego XXXIII/391/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z Basenu Miejskiego. Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

192276/VII/172017/10/13określenia sposobu realizacji uchwały nr XXXVII/440/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/391/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

202252/VII/172017/10/09przedstawienia RM OW projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ulic Grabowskiej i Dębowej do kategorii dróg gminnychzarządzenie BIP

uzas. zarz.

projekt uchwaly

uzasadnienie

załącznik

212255/VII/172017/10/09wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy mieszkaniowej na 2017 rok, umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Paderewskiego nr 26B w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

222256/VII/172017/10/09wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy mieszkaniowej na 2017 rok, umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 5A przy ul. Kościuszki nr 22 w Ostrowie Wielkopolskim Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

232253/VII/172017/10/09w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Ogrodowej.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

242258/VII/172017/10/09wyrażenia zgody na podział nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Chłapowskiego i przeznaczenia wydzielonych działek do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

252257/VII/172017/10/09w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na teren stanowiący utwardzony parking, zlokalizowany w Ostrowie Wielkopolskim przy Alei Powstańców Wielkopolskich nr 20.ZARZĄDZENIE BIP

UZASADNIENIE BIP

262254/VII/172017/10/09nabycia na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski nieruchomości gruntowych przeznaczonych na przedłużenie dróg publicznych.Zarządzenie-BIP

272259/VII/172017/10/09Przekaza.nieodpłat.Pub.Przedszko.nr3 im.„Jasia i Małgo.”w Ostr.Wlkp.pomoce dydakty.i sprzęt specjalisty.zakupio.w ramach realizowane.przez GMOW projektu„Dobre miejsce i czas na przedszkole dla nas” dofinansowane.z EFS w ramach WRPOZarządzenie

Uzasadnienie

Załączniki nr 1

282251/VII/172017/10/06ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej .Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

292250/VII/172017/10/06w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z przynależnymi do tego lokalu pomieszczeniami, udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu i prawie własności budynku położonego w Ostrowie ...Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

302243/VII/172017/10/05przeprowadzenia konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 rokuZarządzenie

Uzasadnienie do zarządzenia

Projekt Uchwały

Uzasadnienie do projektu uchwały

312242/VII/172017/10/05przekazania Szkole Podstawowej Nr 9 im. Jana Pawła II ul. Asnyka 26 w Ostrowie Wielkopolskim obiektu hali sportowej usytuowanej na działce nr 50/22 obręb 0095Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

Załącznik Nr 1 BIP

Załącznik Nr 2 BIP

Protokół - BIP

322241/VII/172017/10/05ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

332247/VII/172017/10/05przyjęcia do realizacji uchwały nr XXXVII/425/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

342244/VII/172017/10/05powołania Komisji Egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskimzarządzenie

zarządzenie PM

uzasadnienie zarządzenia

352248/VII/172017/10/05przedstawienia R M projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi na rok 2018Załącznik - Projekt uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik - program współpracy na rok 2018

Zarządzenie Pm

362246/VII/172017/10/05przyjęcia do realizacji uchwały nr XXXVII/426/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie

372245/VII/172017/10/05sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy. Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - bip

382249/VII/172017/10/05powołania komisji ds. szacowania szkód powstałych w wyniku nawałnicy jaka przeszła przez teren miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 05.10.2017 r.zarządzenie PM

uzasadnienie

392238/VII/172017/09/29powołania Komisji do spraw Opiniowania Wniosków o Przydział Mieszkania Komunalnego przy Prezydencie Miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

402240/VII/172017/09/29przyznania Stypendiów im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na I półrocze roku szkolnego 2017/2018.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

Załącznik do zarządzenia BIP

412239/VII/172017/09/29przyjęcia do realizacji Uchwały Nr XXXVII/427/2017 RMOW z dn. 30.08.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/149/2015 RMOW z dn. 28.10.2015 r. w sprawie ustanowienia Stypendium im. Św. Jana Pawła II Miasta OW, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunkówZarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

422232/VII/172017/09/28w sprawie: wynajęcia terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski dla lokalizacji pojemników na odpady.ZARZĄDZENIE BIP

UZASADNIENIE BIP

432234/VII/172017/09/28określenia sposobu realizacji uchwały Nr XXXVII/442/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany przebiegu ulicy Diamentowej w Ostrowie WielkopolskimBIP

442235/VII/172017/09/28określenia sposobu realizacji uchwały Nr XXXVII/441/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany przebiegu ulicy ulicy Rubinowej w Ostrowie WielkopolskimBIP

452236/VII/172017/09/28powołania Komisji w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

462237/VII/172017/09/28powołania Komisji Egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie

Uzasadnienie

472226/VII/172017/09/26w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego, piwnicy wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kolejowej .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie

482228/VII/172017/09/26okr. spos. real. uchw. nr XXXVII/437/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 w spr. udz. pom. finans. PO w formie dot. cel. na zad. pn "Przebudowa drogi nr 5290P w m. Radłów na odc. dł.ok.2150 m."zarz. BIP

uzas.

492227/VII/172017/09/26określenia sposobu real. uchw. nr XXXVII/436/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowejn PO w rormie dotacji celowej na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi 5311P ul. Grabowska w Ostrowie Wielkopolskim -budowa chodnika na odc. dł. ok. 600m".zarz. BIP

502230/VII/172017/09/26przeprowadzenia konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały RM Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeńProjekt uchwały

Zarządzenie

Uzasadnienie

512229/VII/172017/09/26w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeńZarządzenie

Uzasadnienie

Projekt Uchwały

Obwieszczenie

Formularz konsultacyjny

522225/VII/172017/09/22realizacji uchwały nr XXXVII/438/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1/2017realizacji uchwały nr XXXVII/438/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1/2017

Uzasadnienie

532224/VII/172017/09/21: określenia sposobu realizacji Uchwały nr XXXVII/433/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie WielZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

542222/VII/172017/09/20sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy. Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

552216/VII/172017/09/19powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia multimedialnego do pomieszczeń w budynku przy ul. Kolejowej 24b w ramach zadania inwestycyjnego pn. ...treść aktu

uzasadnienie

562217/VII/172017/09/19powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu 50 wiat przystankowychtreść zarządzenia

uzasadnienie

572223/VII/172017/09/19wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy mieszkaniowej na 2017 rok, umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Harcerskiej nr 13 w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

582221/VII/172017/09/19okr. sposobu real. uchwały nr XXXVII/445/2017 RMOW z dnia 30.08.2017r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora MOPS w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

592220/VII/172017/09/19określ. sposobu real. uchwały nr XXXVII/446/2017 RMOW z dn. 30.08.2017r. w sprawie udzielenia Gminie Borek Wielkopolski pomocy finansowej celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w dniu 11 sierpnia 2017r.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

602219/VII/172017/09/19okr. sposobu realiz. uchwały nr XXXVII/443/2017 RMOW z dn. 30.08.2017r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora MOPS w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

612218/VII/172017/09/19okr. spos.realiz. uchwały nr XXXVII/444/2017 RMOW z dn. 30.08.2017r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora MOPS w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

622214/VII/172017/09/18przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rokZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

632215/VII/172017/09/18przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Objaśnienia - BIP

642208/VII/172017/09/15nieodpłatnego przekazania drewna pozyskanego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowej przy SP nr 9” w Ostrowie Wielkopolskim do Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim Zarządzenie

Uzasadnienie

652209/VII/172017/09/15 przedstawienie RM ostrowa wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w formie dotacji celowej na zadanie pn "Przebudowa drogi nr 5318P ul. Wysockaw Ostrowie Wielkopolskim na odc. dł. ok.900 m."zarządzenie BIP

662207/VII/172017/09/15w sprawie: wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy z dnia 19 kwietnia 2016 r. na rzecz innej osoby fizycznej.ZARZĄDZENIE BIP

UZASADNIENIE BIP

ZAŁĄCZNIK NR 1 nie podlega publikacji w BIP

672213/VII/172017/09/15zmiany Zarządzenia Nr 146/VII/2015 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 10.03.2015 roku w sprawie wprowadzenia procedury postępowania z wnioskami o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnejZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik - Procedura postępowania z wnioskami o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

682210/VII/172017/09/15przyjęcia do realizacji Uchwały Nr XXXVII/430/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30.08.2017 roku w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Ewarysta Estkowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wrocławska 51Zarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

692212/VII/172017/09/15przyjęcia do realizacji Uchwały Nr XXXVII/432/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wlkp. z dn.30.08.2017 r. ws. określ. przeznaczenia mienia jedn. budżetowych po gimnazjum włączonym do szk. podst. i przekształc. w szk. podst. gimnazjach Gminy Miasto Ostrów Wlkp.Zarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

702211/VII/172017/09/15przyjęcia do realizacji Uchwały Nr XXXVII/431/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30.08.2017 roku w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 171Zarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

712205/VII/172017/09/14sprzedaż nieruchomosci gruntowej położonej w Ostrowie wielkopolskim przy ul. Wylotowej, w trybie przetrgu nieograniczonegoZarzązdenie BIP

Uzasadnienie BIP

722202/VII/172017/09/14wyznaczenia składu Komisji Przetargowej do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej , stanowiącej działki nr 3/40, 3/113, 3/116 z obrębu 0122Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

732203/VII/172017/09/14wyznaczenia składu Komisji Przetargowej do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej , stanowiącej działki nr 3/40, 3/113, 3/116 z obrębu 0122Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

742206/VII/172017/09/14realizacji uchw. NR XXXVII/439/2017 RM Ostrowa Wlkp. z 30.08.2017 r. w spr.: wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Ostrowskiego części zad. publicznego wynik. z programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” nZarządzenie BIP

752204/VII/172017/09/14przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski trzech udziałów spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.ZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

PROJEKT UCHWAŁY

UZASADNIENIE

762201/VII/172017/09/13konsultacji z GRDPP projektu uchwały RM OW w sprawie przyjęcia programu współpracy GM OW z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018Zarządzenie

Uzasadnienie

Projekt Uchwały

Uzasadnienie do projektu uchwały

Załącznik do Uchwały - projekt programu współpracy

772199/VII/172017/09/13przedłożenia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie: wniesienia aportu do Spółki Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. przy ul. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskiej.Zarządzenie

Uzasadnienie do zarządzenia

Uchwała

Mapa

Uzasadnienie do uchwały

782200/VII/172017/09/13sprzedaży w trybie II ustnego przetargu nieograniczonego drewna pozyskanego z terenów bez prawnego użytkownika, będacych własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolskizarzadzenie bip

792194/VII/172017/09/12przyjęcia do realizacji Uchwały Nr XXXVII/429/2017 RM OW z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/428/2013 RMOW z dnia 30 grudnia 2013 roku w spr. wskazania jednostek budżetowych, które tworzą wydzielony rachunek dochodów, źródłaZarządzenie

Uzasadnienie

802193/VII/172017/09/12przyj.do real. Uchwały Nr XXXVII/428/2017 RM OW z dnia 30 082017 r. w spr. zm. Uchw. Nr XXVI/308/2016 RM OW z dn 27.10.2016 r.w spr. utw. samorządowej jednostki organizacyjnej Ostrowskie Centrum Usług Wspólnych w OW oraz nadania jej statutu.Zarządzenie

uzasadnienie

812196/VII/172017/09/12przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Majorka.zarządzenie

uzasadnienie zm

uchwała

uzasadnienie u

załącznik 1

822197/VII/172017/09/12powołania Kapituły ds. przyznawania Stypendiów im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

832195/VII/172017/09/12w sprawie: pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

842198/VII/172017/09/12wprowadzenia Regulaminu otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, oraz na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek orgZarządzenie

Regulamin naborowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Uzasadnienie

852191/VII/172017/09/07wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy socjalnej na 2017 rok, umowy najmu lokalu socjalnego nr 6 przy ul. Wrocławskiej nr 19 w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

862190/VII/172017/09/07wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy mieszkaniowej na 2017 rok, umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Żwirki nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

872192/VII/172017/09/07przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w osiedlu Pruślin.zarządzenie

uzasadnienie

zarzadzenie bip

uchwała

uzasadnienie

załącznik

882189/VII/172017/09/06ustalenia terminu składania wniosków w szkołach na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku – „Wyprawka szkolna”.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie do zarządzenia BIP

892188/VII/172017/09/05sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcyZarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

902187/VII/172017/09/01w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Emilii Sczanieckiej .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

912185/VII/172017/09/01zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rok.zarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

załącznik - BIP

załącznik - BIP

załącznik - BIP

załącznik - BIP

922186/VII/172017/09/01w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Żwirki, zabudowanych garażami.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

Załącznik - bip

932180/VII/172017/08/31przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego i planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

942181/VII/172017/08/31w sprawie: wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy z dnia 22 kwietnia 2016 r. na rzecz innej osoby fizycznej.ZARZĄDZENIE BIP

UZASADNIENIE BIP

952182/VII/172017/08/31przeznaczenia do wynajmu lokalu znajdującego się w budynku przy al. Powstańców Wielkopolskich 18zarządzenie BIP

uzasadnienie BIP

962183/VII/172017/08/31zmiany w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rok.zarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

załącznik - BIP

972184/VII/172017/08/31wydania opinii dotyczącej powołania wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

982179/VII/172017/08/30wydania opinii dotyczącej powołania wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

992178/VII/172017/08/30wydania opinii dotyczącej powołania wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet