Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
12768/VII/182018/05/02przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

Uchwała_BIP

Uzasadnienie_BIP

Załącznik nr 1 do uchwały_BIP

Załącznik nr 2_BIP

22769/VII/182018/05/02udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 14 w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

32767/VII/182018/05/02w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.Zarządzenie - bip

42760/VII/182018/04/30w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.Zarządzenie - bip

52759/VII/182018/04/30w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.Zarządzenie - bip

62762/VII/182018/04/30w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcyZarządzenie - bip

72761/VII/182018/04/30w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcyZarządzenie - bip

82765/VII/182018/04/30użyczenia Klubowi Sportowemu STAL LA w Ostrowie Wielkopolskim sprzętu sportowego.zarządzenie

92764/VII/182018/04/30użyczenia Klubowi Sportowemu STAL w Ostrowie Wielkopolskim sprzętu sportowegozarządzenie

uzasadnienie

102763/VII/182018/04/30wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Publicznego Przedszkola nr 17 im. Ciuchcia w Ostrowie Wielkopolskim w trakcie jego nieobecności w placówceZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

112755/VII/182018/04/30ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację ostrowskiego programu polityki zdrowotnej w 2018r. pn."Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w latach 2017-2019"Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie -BIP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - BIP

122734/VII/182018/04/30przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Wiśniowej w trybie bezprzetargowymZarządzenie BIP

132758/VII/182018/04/30Zmiana budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rokzarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

załącznik - BIP

załącznik - BIP

142753/VII/182018/04/26w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.Zarządzenie

Załącznik

152749/VII/182018/04/25przedłożenia RM Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w spr. wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Ostrowskiego części zadania publicznego wynikającego z programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu OstrowskiegoZarzadzenie BIP

uzasadnienie do zarządzenia BIP

uchwała BIP

uzasadnienie do uchwały BIP

162752/VII/182018/04/25wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej ul. Złotej.Zarządzenie - BIP

172750/VII/182018/04/25w sprawie: wynajęcia części nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wojska Polskiego.ZARZĄDZENIE BIP

182744/VII/182018/04/24powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa hali widowiskowo-sportowej"treść zarządzenia

uzasadnienie

192745/VII/182018/04/24ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim prowadzonego przez Gminę Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

Załącznik_BIP

202746/VII/182018/04/24ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 7 im. Bratek w Ostrowie Wielkopolskim prowadzonego przez Gminę Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

Załącznik_BIP

212747/VII/182018/04/24ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 8 im. Krasnala Hałabały w Ostrowie Wielkopolskim prowadzonego przez Gminę Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

Załącznik_BIP

222748/VII/182018/04/24ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 17 im. Ciuchcia w Ostrowie Wielkopolskim prowadzonego przez Gminę Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

Załącznik_BIP

232742/VII/182018/04/23powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącego budynku przedszkola ...treść zarządzenia

uzasadnienie

242738/VII/182018/04/23przyjęcia do realizacji uchwały nr XLV/539/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Zarządzenie -BIP

Uzasadnienie - BIP

252740/VII/182018/04/23przyjęcia do realizacji uchwały nr XLV/538/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie

262737/VII/182018/04/23przyjęcia do realizacji uchwały nr XLVI/549/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

272739/VII/182018/04/23przyjęcia do realizacji uchwały nr XLVI/548/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

282724/VII/182018/04/23powołania komisji konkursowej do wyłonienia realizatora programu polityki zdrowotnej pn."Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w latach 2017-2019"Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - BIP

292741/VII/182018/04/23ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację ostrowskiego programu polityki zdrowotnej w 2018r. pn."Żeby piękny uśmiech mieć trzeba tylko chcieć" obejmującego profilaktykę stomatologiczną dzieci pięcioletnichZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - BIP

302723/VII/182018/04/23zmian budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok. zarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

załącznik - BIP

załącznik - BIP

załącznik - BIP

312725/VII/182018/04/23powołania Komisji Egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.w sprawie:powołania Komisji Egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

uzasadnienie

322743/VII/182018/04/23odwołania ze stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 7 im. Bratek w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

332732/VII/182018/04/23w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Targowej, zabudowanej garażem.Zarządzenie- bip

Załącznik - bip

342733/VII/182018/04/23przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Górnej w trybie bezprzetargowymZarządzenie BIP

352726/VII/182018/04/23w sprawie: użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy Alei Powstańców Wielkopolskich.ZARZĄDZENIE BIP

362728/VII/182018/04/23w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Pieszej.ZARZADZENIE BIP

372730/VII/182018/04/23w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Brzozowej.ZARZĄDZENIE BIP

382729/VII/182018/04/23w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Strumykowej.ZARZĄDZENIE BIP

392735/VII/182018/04/23w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Osiedle Robotnicze.ZARZĄDZENIE BIP

402731/VII/182018/04/23w sprawie: wynajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Młyńskiej.ZARZĄDZENIE BIP

412727/VII/182018/04/23w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. gen. Sikorskiego.ZARZĄDZENIE BIP

422722/VII/182018/04/20w sprawie: wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy najmu z dnia 30 marca 2018 r. na rzecz innej osoby prawnej.ZARZĄDZENIE BIP

432721/VII/182018/04/20w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.Zarządzenie - bip

442720/VII/182018/04/20w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.Zarządzenie-bip

452719/VII/182018/04/19przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.: Akcja edukacyjna ROWER POMAGA dzieciomzarządzenie BIP

uzasadnienie BIP

462716/VII/182018/04/18powołania komisji konkursowej do wyłonienia realizatora ostrowskiego programu polityki zdrowotnej pn.:Żeby piękny uśmiech mieć trzeba tylko chcieć" obejmującego profilaktykę stomatologiczną dzieci pięcioletnichZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

załącznik nr 1 do Zarządzenia - BIP

472718/VII/182018/04/18w sprawie: wydzierżawienia – części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Osiedle Robotnicze.ZARZĄDZENIE BIP

482717/VII/182018/04/18w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Widok.Zarządzenie - bip

492715/VII/182018/04/17powołania Komisji Egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, dla pracownika Urzędu Miejskiego w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

502703/VII/182018/04/12Sposobu prezentowania danych w jednostkowym sprawozdaniu „Informacja dodatkowa” dla podległych jednostek budżetowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.Zarządzenie

Uzasadnienie

512704/VII/182018/04/12ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn."Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w latach 2017-2019"Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - BIP

522702/VII/182018/04/12wyznaczenia dodatkowego terminu składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. zarządzenie

uzasadnienie

532712/VII/182018/04/12w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Rejtana.Zarządzenie - bip

542713/VII/182018/04/12w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w części w nieruchomości wspólnej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Partyzanckiej .Zarządzenie - bip

552707/VII/182018/04/12przeprowadzenia konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu Zasad Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rokZarządzenie

Uzasadnienie

Zasady Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego

Formularz wniosku

Lista poparcia

Harmonogram

Karta do głosowania

Lokalizacja punktów do głosowania

562706/VII/182018/04/12przeprowadzenia na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego konsultacji społecznych dotyczących Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019Zarządzenie

Uzasadnienie

Obwieszczenie

Zasady Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego

Harmonogram OBO

Formularz wniosku

Karta do głosowania

Lista poparcia

Lokalizacja punktów do glosowania

572708/VII/182018/04/12sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcyzarządzenie bip

uzasadnienie bip

582710/VII/182018/04/12sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcyzarządzenie bip

uzasadnienie bip

592711/VII/182018/04/12sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcyzarządzenie bip

uzasadnienie bip

602709/VII/182018/04/12sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcyzarządzenie bip

uzasadnienie bip

612705/VII/182018/04/12sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcyzarządzenie bip

uzasadnienie bip

622698/VII/182018/04/10przedstawienia Radzie Miejskiej OW projektu uchwały w sprawie programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” realizowanego na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie

Uzasadnienie do zarządzenia

Projekt uchwały

Uzasadnienie do Uchwały

Program "Ostrowska Karta Rodziny 3+"

Wzór dokumentu ostrowska Karta Rodziny 3+

Wniosek o wydanie "Ostrowskiej Karty Rodziny 3+"

632700/VII/182018/04/10przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Objaśnienia - BIP

642701/VII/182018/04/10zatwierdzenia regulaminu dla osób korzystających z rolkowiskazarządzenie bip

uzasadnienie bip

652697/VII/182018/04/09wynajęcia nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej.Zarządzenie BIP

662686/VII/182018/04/06przedstawienia RM OW uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyznania ulg na terenie Gminy OW dla rodzin wielodzietnych z terenu Gminy i Miasta Raszków korzystających z programu Raszkowska Karta Rodziny 3+Zarządzenie

Uzasadnienie

Projekt Uchwały

Uzasadnienie

672684/VII/182018/04/06przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie WiZarządzenie

uzasadnienie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik do Uchwały

682685/VII/182018/04/06przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicyZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 - uchwała

Załącznik Nr 2 - Uzasadnienie do uchwały

Załącznik nr 3 do uchwały

692696/VII/182018/04/06wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej ul. CzereśniowejZarządzenie - BIP

702695/VII/182018/04/06wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej ul. CzereśniowejZarządzenie - BIP

712692/VII/182018/04/06wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej ul. CzereśniowejZarządzenie - BIP

722690/VII/182018/04/06wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej ul. CzereśniowejZarządzenie - BIP

732693/VII/182018/04/06wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej ul. CzereśniowejZarządzenie - BIP

742689/VII/182018/04/06wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rejonie ul. Kujawskiejzarządzenie - BIP

752694/VII/182018/04/06wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rejonie ul. Olszowej.zarządzenie - BIP

762688/VII/182018/04/06nabycia na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.Zarządzenie - BIP

772691/VII/182018/04/06w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w części w nieruchomości wspólnej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościelnej .Zarządzenie - bip

782687/VII/182018/04/06w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w części w nieruchomości wspólnej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kolejowej.Zarządzenie - bip

792681/VII/182018/04/04konsultacji z GRDPP projektu uchwały RM OW w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie

Uzasadnienie do zarządzenie

Projekt Uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik nr 1 - Regulamin

Załącznik nr 2

802682/VII/182018/04/04konsultacji z GRDPP projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” realizowanego na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie

Uzasadnienie

Projekt Uchwały

Załącznik - Program "Ostrowska Karta Rodziny 3+"

812683/VII/182018/04/04w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczychzarządzenie

uzasadnienie zarządzenia

projekt uchwały

uzasadnienie do uchwały

załącznik do uchwały

822680/VII/182018/04/03przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2018 roku zarządzenie BIP

Uzasadnienie do zarządzenia BIP

uchwała projekt BIP

załącznik nr 1 do uchwały BIP

uzasadnienie do projektu uchwały BIP

832677/VII/182018/03/30przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2017 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego p...Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

842679/VII/182018/03/30określenia sposobu realizacji uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XLVI/552/2018 z dnia 28.03.2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Łanowejzarządzenie

uzasadnienie

852678/VII/182018/03/30powołania Komisji Egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, dla pracownika Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskimzarządzenie

uzasadnienie

862678/VII/182018/03/30powołania Komisji Egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, dla pracownika Urzędu Miejskiego w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

872676/VII/182018/03/29przyznanie Stypendiów im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na II półrocze roku szkolnego 2017/2018.Zarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

Załącznik do zarządzenia.BIP

882672/VII/182018/03/29okreslenia realizacji uchwały Nr XLV/546/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Grabowskiej.zarzadzenie bip

892673/VII/182018/03/29okreslenia sposobu realizacji uchwały Nr XLV/545/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskimzarzadzenie bip

902674/VII/182018/03/29w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności .Zarządzenie - bip

912671/VII/182018/03/29w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Zamenhofa w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie - bip

922670/VII/182018/03/29przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

932669/VII/182018/03/29zmian budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok. zarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

załącznik - BIP

załącznik - BIP

załącznik - BIP

942675/VII/182018/03/29ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludnościzarządzenie PM

wyniki konkursu

952665/VII/182018/03/28ogłoszenia konkursu ofert na realizację ostrowskiego programu polityki zdrowotnej w 2018 roku pn."Żeby piękny uśmiech mieć trzeba tylko chcieć" obejmującego profilaktykę stomatologiczną dzieci pięcioletnichZarządzenie- BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - BIP

962666/VII/182018/03/28powołania Komisji Egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie

Uzasadnienie

972668/VII/182018/03/28powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskitreść zarządzenia

uzasadnienie

982667/VII/182018/03/28w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym (piwnica) wraz z udziałem w części nieruchomości wspólnej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Szamarzewskiego .Zarządzenie - bip

992662/VII/182018/03/27przyjęcia do realizacji Uch. Nr XLV/543/2018 RMOW z dn 28 lutego 2018 r. w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla pub. i niepub. podm. oś. prow. przez inny niż jst organ oraz trybu przep. kontroli prawid. pobrania i wykorz. udzielonej dotacjiPM

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet