Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
12637/VII/182018/03/15przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

22636/VII/182018/03/15przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

32638/VII/182018/03/15przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Objaśnienia - BIP

42635/VII/182018/03/12zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok. ZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

ZAŁĄCZNIK - BIP

ZAŁĄCZNIK - BIP

52628/VII/182018/03/09przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Łanowejzarządzenie

uzasadnienie z

uchwała

uzasadnienie r

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

62634/VII/182018/03/09przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w roku 2017.zarządzenie

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

72629/VII/182018/03/09użyczenia Ostrowskiemu Centrum Pomocy Caritas w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Ledóchowskiego 8 sprzętu sportowego.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

82630/VII/182018/03/09użyczenia Stowarzyszeniu „Ludzie dla ludzi” w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Asnyka 26 sprzętu sportowego.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

92631/VII/182018/03/09użyczenia Stowarzyszeniu Konferencji św. Wincentego a’ Paulo im. Kazimierza Rolewskiego Konkatedra Ostrów Wielkopolski ul. Kardynała Ledóchowskiego 4 sprzętu sportowegoZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

102632/VII/182018/03/09użyczenia Stowarzyszeniu Kulturalno – Edukacyjnemu „Przyjaciele Szóstki” ul. Staroprzygodzka 112 sprzętu sportowego.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

112633/VII/182018/03/09użyczenia Stowarzyszeniu „Zacharzew 2000” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 171 sprzętu sportowego.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

122620/VII/182018/03/08nabycia na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Czarnieckiego.BIP

132619/VII/182018/03/08w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczymZarządzenie

Uzasadnienie do zarządzenia

Uchwała

Załącznik do uchwały

Uzasadnienie do uchwały

142627/VII/182018/03/08zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

152623/VII/182018/03/08określenia realizacji uchwały Nr XLIV/532/2018 rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskimuzasadnienie

BIP

162625/VII/182018/03/08okreslenia sposobu realizacji uchwały nr XLIV/534/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie wielkopolskim. w rejonie ulicy KrętejBIP

172624/VII/182018/03/08określenia realizacji uchwały Nr XLIV/533/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Jerzego OfierskiegoBIP

182621/VII/182018/03/08określenia realizacji uchwały nr XLIV/530/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim. w rejonie ulicy nowa KrępaBIP

192622/VII/182018/03/08określenia sposobu realizacji uchwały Nr XLIV/531/2018 rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie WielkopolskimBIP

202626/VII/182018/03/08Bonifikata w opłacie rocznej z tyt. użyt. wiecz. nier. grunt. przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe - przysługującej użyt. wiecz. ze względu na wysokość dochodu miesięcznego przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowegoZARZĄDZENIE. BIP

UZASADNIENIE.BIP

ZAŁĄCZNIK NR 1. BIP

ZAŁĄCZNIK NR 2.BIP

212617/VII/182018/03/06średniego miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniu chronionymZarządzenie - BIP

Uzasadnienie -BIP

222618/VII/182018/03/06średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu "Senior+" w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Limanowskiego 17Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

232613/VII/182018/03/06w sprawie wynajęcia terenów stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski dla lokalizacji pojemników na odzież używaną.ZARZĄDZENIE BIP

242614/VII/182018/03/06w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza .Zarządzenie - bip

252615/VII/182018/03/06w sprawie: pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Partyzanckiej.Zarządzenie - bip

262616/VII/182018/03/06w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Kolejowej w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie - bip

272606/VII/182018/03/06w sprawie : przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Osiedle Robotnicze, zabudowanej garażami.Zarządzenie - bip

Załącznik - bip

282609/VII/182018/03/06w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sowińskiego.ZARZĄDZENIE BIP

292610/VII/182018/03/06w sprawie: przeznaczenia do wydzierżawienia - nieruchomości gruntowych, położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kaliskiej.ZARZĄDZENIE BIP

302612/VII/182018/03/06w sprawie: wynajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Asnyka.ZARZĄDZENIE BIP

312611/VII/182018/03/06w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulic Garncarskiej i Zębcowskiej.ZARZĄDZENIE BIP

322607/VII/182018/03/06przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim dz. 29/7, 173/12 obręb 0028 w trybie przetargu nieograniczonego.Zarządzenie BIP

332608/VII/182018/03/06przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowe położone w Ostrowie Wielkopolskim dz. 27/12, 27/14 obręb 0028 w trybie przetargu nieograniczonego.Zarządzenie BIP

342605/VII/182018/03/05powołania Komisji Egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, dla pracownika Urzędu Miejskiego w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie

Uzasadnienie

352604/VII/182018/03/05zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok. ZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

ZAŁĄCZNIK - BIP

ZAŁĄCZNIK - BIP

ZAŁĄCZNIK - BIP

ZAŁĄCZNIK - BIP

362603/VII/182018/03/01ogłoszenia wyników II konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

372602/VII/182018/03/01powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert zgłoszonychw II konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

382600/VII/182018/02/28ustalenia kosztu za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczychZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

392601/VII/182018/02/28wydania opinii dotyczącej powołania wicedyrektora w Publicznym Przedszkolu nr 10 im. Kubusia Puchatka w Ostrowie Wielkopolskim. Zarządzenie

402598/VII/182018/02/26powołanie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadań inwestycyjnych pn.: „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 16 w Ostrowitreść aktu

uzasadnienie

412599/VII/182018/02/26powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

422597/VII/182018/02/22przyjęcia do realizacji uchwały nr XLIV/521/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

432596/VII/182018/02/22przyjęcia do realizacji uchwały nr XLIV/522/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

442588/VII/182018/02/22nabycia na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej położonej przy ul. dr Tadeusza Jankowskiego.Zarządzenie - BIP

452591/VII/182018/02/22wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rejonie ul. Nowa KrępaZarządzenie - BIP

462589/VII/182018/02/22wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rejonie ul. dr Tadeusza JankowskiegoZarządzenie - BIP

472590/VII/182018/02/22wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej ul. Czereśniowej.Zarządzenie - BIP

482594/VII/182018/02/22w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Dekarskiej.Zarządzenie - bip

492593/VII/182018/02/22w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Dekarskiej .Zarządzenie - bip

502595/VII/182018/02/22realizacji uchwały nr XLIV/528/2018 RMOW z dnia 30.01.18 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN PWiK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2018-22Zarządzenie realizacji Plan Rozwoju WODKAN na lata 2018-2022

Uzasadnienie zarządzenia

512592/VII/182018/02/22w sprawie: użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w Rynku.ZARZĄDZENIE BIP

522582/VII/182018/02/20ogłoszenia II konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

532585/VII/182018/02/20planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2018Zarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

Załącznik nr 1_BIP

Załącznik nr 2_BIP

542584/VII/182018/02/20przekazania nieodpłatnie Szkole Podstawowej nr 13 im. Stefana Rowińskiego: wertykulatora spalinowego Silver 38zarządzenie bip

uzasadnienie do zarządzenia bip

załącznik nr 1 do zarządzenia bip

552586/VII/182018/02/20w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej .Zarządzenie - bip

562583/VII/182018/02/20określenia realizacji uchwały nr XLIV/527/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/399/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Zarządzenie BIP

572587/VII/182018/02/20zmiany zarządzenia nr 2530/VII/2018 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robótzarządzenie

uzasadnienie

582573/VII/182018/02/16wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej ul. Czereśniowej.zarządzenie - BIP

592577/VII/182018/02/16określenia sposobu realizacji uchwały Nr XLIV/536/2018 RM Ostrowa Wlkp. z dnia 30.01.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/501/2017 RM Ostrowa Wlkp. z dnia 30.11.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięzarządzenie - BIP

uzasadnienie

602576/VII/182018/02/16określenia sposobu realizacji uchwały Nr XLIV/535/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnychzarządzenie - BIP

uzasadnienie

612574/VII/182018/02/16w sprawie: pierwokupu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Wolności w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie - bip

622579/VII/182018/02/16w sprawie : pierwokupu prawa własności nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy RaszkowskiejZarządzenie - bip

632581/VII/182018/02/16w sprawie : pierwokupu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem położonym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Raszkowskiej.Zarządzenie - bip

642580/VII/182018/02/16w sprawie : pierwokupu udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem położonym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Raszkowskiej.Zarządzenie - bip

652575/VII/182018/02/16w sprawie : pierwokupu nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem położonym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Raszkowskiej.Zarządzenie - bip

662578/VII/182018/02/16ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.zarządzenie PM

uzasadnienie

treść ogłoszenia

672572/VII/182018/02/16przekazania przez GMOW nakładów poniesionych na wykonanie dokumentacji, a dot. Publicznego Przedszkola Nr 7 w Ostrowie WielkopolskimUzasadnienie

Zarządzenie

682570/VII/182018/02/15sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Zębcowskiej , w trybie przetargu nieograniczonego.Zarządzenie BIP

Ogłoszenie BIP

Warunki BIP

692571/VII/182018/02/15wydania opinii dotyczącej powołania wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 7 im. Gen. Józefa Bema w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie

Uzasadnienie

702569/VII/182018/02/14wyrażenia zgody na połączenie ze sobą niesamodzielnych lokali - nr 7 oraz nr 7A - przy ul. Partyzanckiej nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim w jeden samodzielny lokal mieszkalny Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

712567/VII/182018/02/14konsultacji z GRDPP Uchwały RM OW trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepub podmiotów oświatowych prowadzonych przez inny niż JST organ oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacjiZarządzenie

Uzasadnienie do Uchwały

Projekt Uchwały

Uzasadnienie do Uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

722568/VII/182018/02/14określenia sposobu realizacji uchwały Nr XLIII/516/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego dnia 27.12.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w 2018 rzarządzenie - BIP

732559/VII/182018/02/13w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/305/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

742563/VII/182018/02/13przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

752565/VII/182018/02/13zmiany w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rokzarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

załącznik - BIP

załącznik - BIP

762566/VII/182018/02/13trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświat. prowadzonych przez inny niż jst organ oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacjiZarządzenie.BIP

Uzasadnienie do zarządzenia.BIP

Uchwała.BIP

Uzasadnienie do uchwały.BIP

Załącznik nr 1 do uchwały.BIP

Załącznik nr 2 do uchwały.BIP

Załącznik nr 3 do uchwały.BIP

Załącznik nr 4 do uchwały.BIP

Załącznik nr 5 do uchwały.BIP

772564/VII/182018/02/13przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

782558/VII/182018/02/13w sprawie : pierwokupu nieruchomości zabudowanej garażem położonym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kaliskiej .Zarządzenie - bip

792560/VII/182018/02/13w spr. określenia sposobu realizacji uchwały NR XLIV/529/2018 RM Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatuzarządzenie BIP

uzasadnienie BIP

802561/VII/182018/02/13w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z częścią do nieruchomości wspólnej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Raszkowskiej.Zarządzenie - bip

812562/VII/182018/02/13w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem przynależnym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej.Zarządzenie - bip

822556/VII/182018/02/12ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim prowadzonej przez Gminę Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

Załącznik_BIP

832555/VII/182018/02/12przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji w 2018r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, znajdujązarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

842554/VII/182018/02/12Przedstawienia RM OW projektu uchwały RM w spr. Programu opieki nad zwierzętami.Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik

Zarządzenie

Uzasadnienie

852557/VII/182018/02/12przekazania nakładów inwestycyjnych budynku świetlicy osiedlowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Truskawkowej 4 Radzie Osiedla Nr 6 ,,Kamienice Stare” w Ostrowie Wielkopolskim do korzystania i administrowaniazarządzenie bip

uzasadnienie bip

862553/VII/182018/02/09w sprawie: odwołania Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

Uzasadnienie

872549/VII/182018/02/08przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Grabowskiejuchwała

zarzadzenie BIP

882550/VII/182018/02/08przedstawienia radzie Miejskiej Ostrowa wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Dębowej.uchwała

zarządzenie BIP

892552/VII/182018/02/08powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Miejskiego w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

902551/VII/182018/02/08przygotowania dokumentu dotyczącego oceny zasobów pomocy społecznej w GMOW za 2017r.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

912548/VII/182018/02/07przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2018 roku zarządzenie BIP

uzasadnienie do zarządzenia BIP

załącznik - uchwała BIP

Załącznik nr 1 do uchwały BIP

Załącznik nr 2 do uchwały BIP

922547/VII/182018/02/07określenia sposobu realizacji uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XLIV/524/2018 z dnia 30.01.2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa terenu w rejonie ul.Irysowejzarządzenie

uzasadnienie

932545/VII/182018/02/07określenia sposobu realizacji uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XLIV/526/2018 z dnia 30.01.2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa dla działek 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13 z obręzarządzenie

uzasadnienie

942546/VII/182018/02/07określenia sposobu realizacji uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XLIV/525/2018 z dnia 30.01.2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa terenu w rejonie ul.Wiejskiejzarządzenie

uzasadnienie

952544/VII/182018/02/06w sprawie: określenia - zasad wynajmowania terenu miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w Rynku – w 2018 r.ZARZĄDZENIE BIP

ZAŁĄCZNIK NR 1 Regulamin B I P

ZAŁĄCZNIK B do Regulaminu B I P

ZAŁĄCZNIK A do Regulaminu BIP

962543/VII/182018/02/02wyrażenia zgody na podział nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej i przeznaczenia wydzielonych działek do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonegoZarządzenie BIP

972542/VII/182018/02/02w sprawie: wynajęcia – w 2018 Roku - części nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w Rynku.ZARZADZENIE BIP

982540/VII/182018/02/02w sprawie wynajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Ks. Walentego Śmigielskiego i ul. dr. Tadeusza Jankowskiego.ZARZĄDZENIE BIP

992539/VII/182018/02/02w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Widok.ZARZĄDZENIE BIP

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet