Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
1659/VIII/192019/08/29Projekt zarządzenia w sprawie wniesienia aportu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 71AZarządzenie BIP

Uzasadnienie

2656/VIII/192019/08/28ogłoszenia VII konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pt. „Podejmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

3657/VIII/192019/08/28ogłoszenia VI konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację zawodową, skierowaną do osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ich rodzin”.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

4653/VIII/192019/08/27zmiany Zarządzenia nr 1782VII//2017 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 03.04.2017 r. w sprawie powołania Rady Sportu w Ostrowie Wielkopolskim oraz ustalenia regulaminu jej działania.Zarządzenie zmieniające

Uzasadnienie do zarządzenia zmieniającego

5654/VIII/192019/08/27Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

6655/VIII/192019/08/27przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego i planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

7646/VIII/192019/08/26zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Jasia i Małgosi w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

8647/VIII/192019/08/26powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Jasia i Małgosi w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

9648/VIII/192019/08/26przedst. RM Ostrowa Wlkp. projektu uchw. w spr. zm. uchw. nr VII/95/2019 RM OW z dn. 27.03 2019 r. w spr. określ. rodz. świad. przyzn. w ramach pom. zdrow. naucz. oraz naucz. emeryt. i rencist. korzyst. z op. zdrow. oraz warunków i spos. przyzn. tych świaZarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

Uchwała BIP

Uzasadnienie do Uchwały BIP

10641/VIII/192019/08/20prz.RMOWpr.uch.ws.zm.Uch.NrL/579/2018RMOW z27.06.18r.ws.ust.regulaminów ok.w.stawek i sz.war.prz.dod.do wynagrodzenia,sz.war.obl.i wypł.w.za g.ponadw.i g.dor.zast.oraz kryt.i tr.prz.nagród,ich wys.i war.wypł.d.nauczycieli zatr.w pl.oś.,d.kt.org.p.j.GMOWZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

Uchwała_BIP

Uzasadnienie do uchwały_BIP

11642/VIII/192019/08/20Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Moniuszki w trybie bezprzetargowymZarządzenie BIP

12643/VIII/192019/08/20Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. GrunwaldzkiejZarządzenie - BIP

13645/VIII/192019/08/20Wydania opinii dot.powołania wicedyrektora w Pub.Przedszkolu nr 15 w Ostrowie Wlkp.Zarządzenie

Uzasadnienie

14640/VIII/192019/08/16powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia kontroli w schronisku dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski w związku z uśpieniem psów w miesiącu sierpniu 2019 rokuzarzadzenie BIP

15637/VIII/192019/08/14powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

16630/VIII/192019/08/14powołania komisji egz. w celu przeprow. postępow. egz. na wniosek p. Pauliny Kmiecik nauczyciela kontraktowego w SP nr 4 w Ostrowie Wlkp., ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

17639/VIII/192019/08/14przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rokZarządzenie BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik- BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

18638/VIII/192019/08/14przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Objaśnienia - BIP

19624/VIII/192019/08/13Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. RadłowskiejZarządzenie - BIP

20633/VIII/192019/08/13powołania komisji egz. w celu przeprow. postępow. egz. na wniosek p. Anny Świątkowskiej nauczyciela kontraktowego w SP nr 1 w Ostrowie Wlkp., ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

21632/VIII/192019/08/13powołania komisji egz. w celu przeprow. postępow. egz. na wniosek p. Agaty Stempniewicz nauczyciela kontraktowego w SP nr 11 w Ostrowie Wlkp., ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Zarządzenie PM

Uzasadnienie BIP

22631/VIII/192019/08/13powołania komisji egz. w celu przeprow. postępow. egz. na wniosek p. Joanny Rossowskiej nauczyciela kontraktowego w SP nr 9 w Ostrowie Wlkp., ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

23635/VIII/192019/08/13powołania komisji egz. w celu przeprow. postępow. egz. na wniosek p. Natalii Rosińskiej nauczyciela kontraktowego w PP nr 3 w Ostrowie Wlkp., ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

24626/VIII/192019/08/13powołania komisji egz. w celu przeprow. postępow. egz. na wniosek p. Katarzyny Pawlik nauczyciela kontraktowego w SP nr 6 w Ostrowie Wlkp., ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

25625/VIII/192019/08/13powołania komisji egz. w celu przeprow. postępow. egz. na wniosek p. Katarzyny Pawlickiej-Kalety nauczyciela kontraktowego w PP nr 15 w Ostrowie Wlkp., ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

26627/VIII/192019/08/13powołania komisji egz. w celu przeprow. postępow. egz. na wniosek p. Łukasza Olejnika nauczyciela kontraktowego w SP nr 5 w Ostrowie Wlkp., ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

27628/VIII/192019/08/13powołania komisji egz. w celu przeprow. postępow. egz. na wniosek p. Natalii Krajewskiej nauczyciela kontraktowego w SP nr 9 w Ostrowie Wlkp., ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

28636/VIII/192019/08/13powołania komisji egz. w celu przeprow. postępow. egz. na wniosek p. Agnieszki Hasińskiej-Chmiel nauczyciela kontraktowego w PP nr 12 w Ostrowie Wlkp., ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

29634/VIII/192019/08/13powołania komisji egz. w celu przeprow. postępow. egz. na wniosek p. Agnieszki Goździkowskiej nauczyciela kontraktowego w PP nr 16 w Ostrowie Wlkp., ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

30629/VIII/192019/08/13powołania komisji egz. w celu przeprow. postępow. egz. na wniosek p. DariiGramont-Marcinczak nauczyciela kontraktowego w SP nr 7 w Ostrowie Wlkp., ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

31619/VIII/192019/08/12weryfikacji formularzy wniosków o zgłoszenie zadania do realizacji w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz realizacji zwycięskich projektówZarządzenie

32616/VIII/192019/08/12Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Topolowej. Zarządzeni BIP

33618/VIII/192019/08/12zmiany składu Kapituły ds. przyznawania Stypendiów im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

34621/VIII/192019/08/12przedstawienia RM Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Grabowską, a ul. Olszynową.zarządzenie

uzasadnienie

35622/VIII/192019/08/12przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnZarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

36617/VIII/192019/08/12przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/600/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, któZarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

37623/VIII/192019/08/12wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych, plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolszarządzenie

uzasadnienie

38612/VIII/192019/08/08Usatnowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. KlasztornejZarządzenie

39611/VIII/192019/08/08w sprawie: przedstawienia Komisji Gospodarki Miejskiej RM Ostrowa Wielkopolskiego projektu mpzp miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Wysocką a ul. Frąszczaka.Zarządzenie

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Wysocką a ul. Frąszczaka

Załącznik graficzny do uchwały

40613/VIII/192019/08/08Przedłożenia projektu uchwały w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w lokalnym transporcie zbiorowymzarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

41614/VIII/192019/08/08Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

42615/VIII/192019/08/08Powołanie Komisji Egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, dla pracownika Urzędu Miejskiego w Ostrowie WielkopolskimZARZĄDZENIE BIP

43610/VIII/192019/08/08powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskimzarządzenie

uzasadnienie

44608/VIII/192019/08/06w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Ostrowskiego Centrum KulturyZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

45609/VIII/192019/08/06powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika UMzarządzenie

uzasadnienie

46599/VIII/192019/08/05w sprawie realizacji Uchwały nr XI/141/2019 Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w formie dotacji celowej na zad pn Przebudowa drogi nr 5318P ul. Wysocka w Ostrowie Wlkp. na odc.dł.ok 900mzarządzenie

uzasadnienie

47598/VIII/192019/08/05w sprawie realizacji Uchwały Nr XI/147/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Wysokiejzarządzenie

uzasadnienie

48603/VIII/192019/08/05określenia sposobu realizacji uchwały Nr XI/144/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w OstZarządzenie

Uzasadnienie

49604/VIII/192019/08/05ogłoszenia wyników V konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

50600/VIII/192019/08/05w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Konwaliowej do kategorii dróg gminnychzarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

załącznik

51589/VIII/192019/08/05Wyznaczenie składu Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kamiennej oraz wydzierżawienia budynku "Starej Biblioteki" w Ostrowie WiekopolskimZarządzenie BIP

52594/VIII/192019/08/05Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim stanowiących dz. nr 17/16 i 18/19 obręb 0029 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie BIP

Ogłoszenie BIP

Wyciąg z ogłoszenia BIP

Warunki przetargu BIP

53593/VIII/192019/08/05Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Zjazd w trybie bezprzetargowymZarządzenie BIP

54592/VIII/192019/08/05Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. PrzymiejskiejZarządzenie BIP

55590/VIII/192019/08/05Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Lwowskiej w trybie bezprzetargowymZarządzenie BIP

56591/VIII/192019/08/05Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Korsaka w trybie bezprzetargowymZarządzenie BIP

57601/VIII/192019/08/05określenia sposobu realizacji uchwały R M Ostrowa Wlkp. Nr XI/140/2019 z dnia 26.06.2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Zduńskiej.zarządzenie

58595/VIII/192019/08/05w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy socjalnej na 2019 rok, umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

59602/VIII/192019/08/05wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rejonie ul. Drzymały.zarządzenie - BIP

60596/VIII/192019/08/05przekazania RM Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/495/2017 RM Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 11.12.2017 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem Gminy Ostrów Wielkopolski na lata 2018-2022"Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

Projekt zmiany uchwały

Załączniki do uchwały nr 1 i 2

Uzasadnienie projektu zmiany uchwały BIP

61588/VIII/192019/08/05odwołania Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. odwołania Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.zarzadzenien

uzasadnienie

62605/VIII/192019/08/05powołania Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zarządzenie

uzasadnienie

63597/VIII/192019/08/05przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/51/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbieraZarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

64607/VIII/192019/08/05powołania Komisji Egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, dla pracownika Referatu Budżetu i Analiz Ekonomicznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie

Uzasadnienie

65606/VIII/192019/08/05powołania Komisji Egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, dla pracownika Referatu Księgowości Budżetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie WielkopolskimUzasadnienie

Zarządzenie

66587/VIII/192019/07/31założeń do projektu budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na rok 2020 oraz głównych kierunków polityki Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

67586/VIII/192019/07/30powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku intensywnej burzy jaka przeszła przez teren miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 29.07.2019 r.zarządzenie PM

uzasadnienie

68582/VIII/192019/07/30określenia sposobu realizacji uchwały Nr IX/149/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Danyszabip

69584/VIII/192019/07/30określenia sposobu realizacji uchwały Nr IX/148/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Agrestowejbip

70583/VIII/192019/07/30określenia sposobu realizacji uchwały Nr IX/150/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Zakątekbip

71581/VIII/192019/07/30Wyrażenia zgody Publicznemu Przedszkolu nr 8 im. Krasnala Hałabały w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej pozostałych środków trwałych.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

72585/VIII/192019/07/30w sprawie: wynajęcia terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski dla lokalizacji pojemników na odpady.ZARZĄDZENIE BIP

73579/VIII/192019/07/26w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Dworcowej .Zarządzenie - bip

74580/VIII/192019/07/26określenia realizacji uchwały nr XI/139/2019 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie

75575/VIII/192019/07/24Określ. sposobu realiz. Uchw. Nr XI/142/2019 RM OW z dn. 26.06.2019 roku w spr.zm. Uchw. Nr XLIX/567/2018 RO OW z dnia 28.05.2018 r. w spr. wprowadz. Regulaminu przyznaw. pomocy material. o charakt. socjal. dla ucz. zamiesz. na terenie GM OW. Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

76576/VIII/192019/07/24określenia sposobu realizacji uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XI/145/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowychZarządzenie

77573/VIII/192019/07/24 realizacji uchwały XI/146/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim z Filią Nr 7ZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

78574/VIII/192019/07/24powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert zgłoszonych w V konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku.Zarządzenie

Uzasadnienie

Regulamin

Oświadczenie

79578/VIII/192019/07/24zmiany Zarządzenia Nr 363/VIII/2019 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Seniorów Ostrowa Wielkopolskiegozarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

80577/VIII/192019/07/24zatwierdzenia Regulaminu świadczenia usług publicznych przez Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie

uzasadnienie

Załącznik nr 1 Regulamin świadczenia usług publicznych przez Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

81568/VIII/192019/07/22w spr.: wyrażenia zgodySP nr 2 im. E. Estkowskiego w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewiden. księgowej pozostałych śr. trwałychZarządzenie BIP

Załącznik nr 1 BIP

Uzasadnienie BIP

82569/VIII/192019/07/22Wydanie opinii dotyczącej powołania wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

83559/VIII/192019/07/22w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie ze sobą niesamodzielnych lokali - nr 4 oraz nr 4A - przy ul. Paderewskiego nr 24B w Ostrowie Wielkopolskim w jeden samodzielny lokal mieszkalny Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

84561/VIII/192019/07/22określenia sposobu realizacji uchwały IX/123/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Wojska Polskiegozarządzenie bip

85560/VIII/192019/07/22określenia sposobu realizacji uchwały IX/124/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2019r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Ostrowie Wielkopolskim.zarządzenie bip

86562/VIII/192019/07/22określenia sposobu realizacji uchwały IX/126/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. gen. Stanisława Maczkazarządzenie

87565/VIII/192019/07/22określenia sposobu realizacji uchwały IX/122/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Bakaliowejzarządzenie

88564/VIII/192019/07/22określenia sposobu realizacji uchwały IX/125/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Południowej.zarządzenie Bip

89563/VIII/192019/07/22określenia sposobu realizacji uchwały IX/127/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Promienistejzarządzenie bip

90570/VIII/192019/07/22w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Bukowej.Zarządzenie - bip

91567/VIII/192019/07/22ogłoszenia V konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

92566/VIII/192019/07/22ogłoszenia wyników IV konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

93572/VIII/192019/07/22Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rokZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

94571/VIII/192019/07/22zmiany Zarządzenia Nr 335/VIII/2019 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Pana Sebastiana Górskiego na stanowisko dyrektora Ostrowskiego Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskimzarządzenie

95546/VIII/192019/07/05ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację ostrowskiego programu polityki zdrowotnej w 2019r. pn."Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców OW w wieku 60+"Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik do Zarządzenia - BIP

96549/VIII/192019/07/05w sprawie realizacji Uchwały NR IX/128/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Sikory do kategorii dróg gminnychzarządzenie

uzasadnienie

97550/VIII/192019/07/05w sprawie realizacji Uchwały NR IX/129/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Jabłoniowej do kategorii dróg gminnychzarządzenie

uzasadnienie

98551/VIII/192019/07/05w sprawie realizacji Uchwały NR IX/130/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Polskiego Czerwonego Krzyża do kategorii dróg gminnychzarządzenie

uzasadnienie

99552/VIII/192019/07/05w sprawie realizacji Uchwały NR IX/131/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie drogi dojazdowej od ul. Jankowskiego do kategorii dróg gminnychzarządzenie

uzasadnienie

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet