Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
11974/VII/172017/06/14przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rokZarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

Uchwała BIP

Uzasadnienie BIP

Załącznik BIP

Załącznik BIP

Załącznik BIP

Załącznik BIP

Załącznik BIP

21975/VII/172017/06/14przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie -BIP

Uzasadnienie- BIP

Uchwała - BIP

Załącznik nr 1 - BIP

Załącznik nr 2- BIP

Objaśnienia - BIP

31973/VII/172017/06/14 zmiany uchwały nr XXIII/256/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Zarządzenie - Uzasadnienie

Uchwała

Uchwała - Uzasadnienie

41968/VII/172017/06/09przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/272/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lubZarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

51969/VII/172017/06/09Zmiany Uchwały nr XXV/297/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.zarządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

uchwała

załącznik nr 1

uzasadnienie do uchwały

61970/VII/172017/06/09w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Targowej.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

71967/VII/172017/06/09wyrażenia zgody Gimnazjum nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej pozostałych środków trwałych zarządzenie

załącznik

81972/VII/172017/06/09Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.Zarządzenie

Uzasadnienie

91959/VII/172017/06/08w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ OPiTU w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Szkolnej za rok 2016.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik

101958/VII/172017/06/08przedstawienia RMOW projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.:"Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie do uchwały - BIP

111965/VII/172017/06/08przeprowadzenia na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego konsultacji społecznych dotyczących Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.Zasady Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego

Formularz wniosku o zgłoszenie zadania do realizacji w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego

Lista poparcia zadania zgłoszonego do realizacji w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego

Zarządzenie

Uzasadnienie do Zarządzenia

HARMONOGRAM REALIZACJI III EDYCJI OSTROWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Karta do głosowania

Lokalizacja punktów do głosowania

121963/VII/172017/06/08w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Wolności .Zarządzenie- bip

Uzasadnienie - bip

131954/VII/172017/06/08przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie wielkopolskim, w rejonie ul. Tęczowej.zarzadzenie bip

uchwała

uzasadnienie

załącznik

141955/VII/172017/06/08przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Pięknejzarządzenie bip

uchwała

uzasadnienie

załącznik

151957/VII/172017/06/08przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Jasnej-Strzeleckiejzarzadzenie bip

uchwała

uzasadnienie

załącznik

161956/VII/172017/06/08przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie wielkopolskim, w rejonie ul. Brzoskwiniowej.zarządzenie bip

uchwała

uzasadnienie

załącznik

171961/VII/172017/06/08ogłoszenia konkursu ofert na realizację ostrowskiego programu polityki zdrowotnej w 2017r. pn.;"Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w wieku 60+"Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - BIP

181952/VII/172017/06/07w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Osiedle Robotnicze, zabudowanej garażem.Zarządzenie- bip

Uzasadnienie - bip

191951/VII/172017/06/07w sprawie : pierwokupu nieruchomości zabudowanej garażem położonym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kopernika.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

201950/VII/172017/06/07w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położoną w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Armii Krajowej.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

211953/VII/172017/06/07w sprawie: powołania komisji doraźnej w celu zaopiniowania wniosków kandydatów do nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.BIP ZARZADZENIE

UZASADNIENIE

221948/VII/172017/06/02zmiany w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rokZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

231936/VII/172017/06/01ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2017 zarządzenie

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

oświadczenie do oferty

241937/VII/172017/06/01przedstawienia RMOW projektu uchwały w spr. zm.uchw. Nr X/103/2015 RMOW z dn. 29.06.2015r. w spr. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w DD Senior-WIGOR" w OWZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

251947/VII/172017/06/01przedstawienia RMOW proj. uchwały w spr. zmiany uchw. Nr X/101/2015 RMOW z dn.29.06.2015r. w spr. wyodrębnienia Ośrodka Wsparcia - DDP działającego przy MOPS i przekształcenia go i utworzenia DD"Senior-WIGOR" w OWZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

261946/VII/172017/06/01sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego drewna pozyskanego, z terenów bez prawnego uzytkownika, będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolskizarzadzenie bip

załącznik 1 bip

załącznik 2 bip

271942/VII/172017/06/01Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim prowadzonej przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.Zarządzenie

Załącznik

Uzasadnienie

281940/VII/172017/06/01Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. gen. Józefa Bema w Ostrowie Wielkopolskim prowadzonej przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.Zarządzenie

Załącznik

Uzasadnienie

291941/VII/172017/06/01Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim prowadzonej przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.Zarządzenie

Załącznik

Uzasadnienie

301939/VII/172017/06/01Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 16 im. Koszałka Opałka w Ostrowie Wielkopolskim prowadzonego przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.Zarządzenie

Załącznik

Uzasadnienie

311943/VII/172017/06/01Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 11 im. Calineczki w Ostrowie Wielkopolskim prowadzonego przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.Zarządzenie

Załącznik

Uzasadnienie

321944/VII/172017/06/01Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 10 im. Kubusia Puchatka w Ostrowie Wielkopolskim prowadzonego przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.Zarządzenie

Załącznik

Uzasadnienie

331938/VII/172017/06/01Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 9 im. Misia Uszatka w Ostrowie Wielkopolskim prowadzonego przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.Zarządzenie

Załącznik

Uzasadnienie

341945/VII/172017/06/01w sprawie : pierwokupu nieruchomości gruntowych niezabudowanej i zabudowanej położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy Towarowej.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

351935/VII/172017/05/30w sprawie ogłoszenia wyników III otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologią społecznym w 2017 roku.Zarządzenie BIP

Załącznik do Zarządzenia

361934/VII/172017/05/30powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży drewna pozyskanego w 2017r., z terenów bez prawnego uzytkownika, będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wiielkopolski w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.zarządzenie

uzasadnienie

371933/VII/172017/05/29ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.zarządzenie PM

uzasadnienie

załącznik

381929/VII/172017/05/26zmiany zarządzenia nr 1780/VII/2017 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie...TREŚĆ AKTU

UZASADNIENIE

391930/VII/172017/05/26zmiany zarządzenia nr 1788/VII/2017 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie...TREŚĆ AKTU

UZASADNIENIE

401931/VII/172017/05/26zmiany zarządzenia nr 1802/VII/2017 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie...TREŚĆ AKTU

UZASADNIENIE

411932/VII/172017/05/26w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Harcerskiej.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

421925/VII/172017/05/25powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Multimedia - rozbudowa oferty Biblioteki Publicznej ...treść zarządzenia

uzasadnienie

431927/VII/172017/05/25w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Harcerskiej .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

441926/VII/172017/05/25w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Młyńskiej .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

451928/VII/172017/05/25w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

461922/VII/172017/05/24wyrażenia zgody Publicznemu Przedszkolu nr 10 w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej uszkodzonego laptopa Zarządzenie

uzasadnienie

załącznik

471921/VII/172017/05/24określenia sposobu realizacji uchwały Nr XXXII/369/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy połozonej w mieście Ostrowie Wielkopolskimuzasadnienie

zarzadzenie BIP

481923/VII/172017/05/24sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy. Zarządzenie

Uzasadnienie

491924/VII/172017/05/24sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy. Zarządzenie

Uzasadnienie

501911/VII/172017/05/23powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w roku 2017.zarządzenie PM

uzasadnienie

regulamin prac Komisji konkursowej

511920/VII/172017/05/23w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Harcerskiej.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

521918/VII/172017/05/23w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Harcerskiej .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

531919/VII/172017/05/23w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Piastowskiej .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

541914/VII/172017/05/22w sprawie: zmiany w składzie Rady Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie WielkopolskimBIP ZARZĄDZENIE

BIP UZASADNIENIE

551917/VII/172017/05/22określenia realizacji Uchwały nr XXXIII/392/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/416/2013 RM Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” na terenie miasta Ostrowa WlkZarządzenie

Uzasadnienie

561916/VII/172017/05/22określenia realizacji uchwały nr XXXIII/393/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/71/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia programu Ostrowska Karta Seniora.Zarządzenie

Uzasadnienie

571915/VII/172017/05/22przyjęcia do realizacji Uchwały Nr XXXIII/389/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski. zarządzenie

uzasadnienie

581912/VII/172017/05/19w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert zgłoszonych w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku.zarządzenie- BIP

uzasadnienie - BIP

załącznik do zarządzenia - BIP

591913/VII/172017/05/19w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Konopnickiej.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - BIP

601910/VII/172017/05/19powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na Żłobek Miejski wraz z...TREŚĆ AKTU

UZASADNIENIE

611906/VII/172017/05/18w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Piastowskiej.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

621909/VII/172017/05/18Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

631907/VII/172017/05/18przyjęcia do realizacji uchwały nr XXXIII/387/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

641908/VII/172017/05/18przyjęcia do realizacji uchwały nr XXXIII/388/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rokZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

651905/VII/172017/05/17wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy socjalnej na 2017 rok, umowy najmu lokalu socjalnego nr 12B przy ul. Zielonej nr 4 w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

661904/VII/172017/05/17wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy mieszkaniowej na 2017 rok, umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 15 przy ul. Broniewskiego nr 7 w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

671897/VII/172017/05/16Przyjęcie Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016 - 2023Uchwała

Uzasadnienie do uchwały

Zarządzenie

Uzasadnienie do zarządzenia

Załącznik do uchwały

681901/VII/172017/05/16w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.: 11 Ogólnopolski Konkurs Młodych Talentów im. Ryszarda Sarbaka”. dla Stowarzyszenia „Strefa Kultury” w Ostrowie Wielkopolskim.BIP ZARZADZENIE

BIP UZASADNIENIE

691902/VII/172017/05/16w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.: „Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku jako, sposób na aktywne i twórcze życie seniorów” dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim.” BIP ZARZADZENIE

BIP UZASADNIENIE

701899/VII/172017/05/16Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie- BIP

Uzasadnienie -BIP

Uchwała - BIP

Załącznik nr 1- BIP

Załącznik nr 2- BIP

Objaśnienia - BIP

711898/VII/172017/05/16Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1- BIP

721903/VII/172017/05/16Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr L/644/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej...Zarządzenie -BIP

Uzasadnianie- BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie- BIP

731896/VII/172017/05/16Zmiany zarządzenia nr 1879/VII/2017 z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2016 rok. Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

Załącznik nr 2

741900/VII/172017/05/16przedstawieniaq Radzie miejskieej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwaly w sprawie przejecia od Wojewody Wielkopolskiegfo zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennychzarządzenie BIP

uzasadninie zarządzenia

uchwała

uzasadnienie uchwały

751892/VII/172017/05/15określenia sposobu realizacji uchwały Nr XXXII/367/2017 z 29 marca 2017 r. w spr. zm. uchwały Nr XXX/344/2017 RM Ostrowa Wielkopolskiego z 31 stycznia 2017 r. w spr. udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowegZarządzenie BIP

761893/VII/172017/05/15przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji w 2017r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujZarządzenie

Uzasadnienie z

Uchwała

Uzasadnienie U

771895/VII/172017/05/15przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.zarządzenie

uzasadnienie z

uchwała

uzasadnienie u

załącznik 1

załącznik 2

781894/VII/172017/05/15w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Żwirki.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - bip

791889/VII/172017/05/11wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy socjalnej na 2017 rok, umowy najmu lokalu socjalnego nr 17 przy ul. Spokojnej nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

801888/VII/172017/05/11przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy połozonej w mieście Ostrowie Wielkopolskimuchwała

uzasadnienie

załącznik

zarzadzenie BIP

811890/VII/172017/05/11w sprawie: przeznaczenia do wydzierżawienia – części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Gdańskiej.ZARZĄDZENIE BIP

UZASADNIENIE BIP

821891/VII/172017/05/11sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Morelowej, w trybie bezprzetargowymZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

831880/VII/172017/05/09Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/298/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.zarządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

uchwała

uzasadnienie do uchwały

841882/VII/172017/05/09powołanie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową części pomieszczeń restauracyjnych parteru budynku Ratusza Miejskiego na ...treść aktu

uzasadnienie

851881/VII/172017/05/09przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy połozonej w mieście Ostrowie Wielkopolskimuchwała

uzasadnienie

załącznik

zarzadzenie BIP

861884/VII/172017/05/09w sprawie : pierwokupu nieruchomości zabudowanej garażem położonym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Raszkowskiej .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie-bip

871887/VII/172017/05/09w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. 60 Pułku Piechoty.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

881885/VII/172017/05/09w sprawie : pierwokupu udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zabudowanej budynkiem położonym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Raszkowskiej .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

891883/VII/172017/05/09Zmiany instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosowanej w UM w Ostrowie Wielkopolskim oraz GMOW beneficjenta przy realizacji programów pomocowych współfinansowanych ze środków unijnych Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

901879/VII/172017/05/08Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2016 rok.Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

911877/VII/172017/05/08zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rok Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

921876/VII/172017/05/08zmiany Zarządzenia nr 465/VII/2015 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 2 września 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie BIP

931878/VII/172017/05/08zmiany Zarządzenia nr 1810/VII/2017 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w UMZarządzenie

Uzasadnienie

941875/VII/172017/05/05sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy Al. Solidarności , w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Warunki - BIP

951857/VII/172017/05/04przyznania dotacji z budżetu miasta na zadanie pn.:"Kolejny krok do samodzielności" realizowane przez PZN - Okręg Wielkopolski Koło w ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

961863/VII/172017/05/04przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Zasad Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rokZarządzenie

Uzasadnienie

Zasady Ostrowskiego budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

Formularz wniosku

Formularz Konsultacyjny

Lista poparcia

karta do głosowania

Obwieszczenie

Harmonogram

971863/VII/172017/05/04przeprowadzenia konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu Zasad Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rokZarządzenie

Uzasadnienie

Zasady Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego

Formularz konsultacyjny

Wzór wniosku

Lista poparacia

Karta do głosowania

Harmonogram

981867/VII/172017/05/04przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Szczecińskiej w trybie przetargu nieograniczonego.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

991864/VII/172017/05/04przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej w trybie przetargu nieograniczonego (2).Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

www.umostrow.pl

http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet