Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
11316/VIII/202020/07/31powołania Komisji Konkursowej w celu dokonania oceny ofert w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadania z zakresu „Działalność na rzecz seniorów” – „Prowadzenie Klubu dla osób w wieku 60+ w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicyZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

21314/VIII/202020/07/30Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Natalii Michalskiej nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej nr11 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowaneZarządzenie

Uzasadnienie

31315/VIII/202020/07/30ogłoszenia wyników III otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku pn. „Dofinansowanie i organizacja wypoczynku w okresie wakacji letnich z realizacją programu profilaktZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

41293/VIII/202020/07/29Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Anny Wawrzyniak nauczyciela kontraktowego w Przedszkolu nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Zarządzenie

Uzasadnienie

51301/VIII/202020/07/29Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Anny Ukleji nauczyciela kontraktowego w Przedszkolu nr 10 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zarządzenie

Uzasadnienie

61310/VIII/202020/07/29Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pana Macieja Staszaka nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Zarządzenie

Uzasadnienie

71308/VIII/202020/07/29Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Ewy Sobczak nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Zarządzenie

Uzasadnienie

81300/VIII/202020/07/29Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Pauliny Ratajczyk nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanegZarządzenie

Uzasadnienie

91292/VIII/202020/07/29Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Dobrochny Radzik nauczyciela kontraktowego w Przedszkolu nr 16 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Zarządzenie

Uzasadnienie

101295/VIII/202020/07/29Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Joanny Olejniczak nauczyciela kontraktowego w Przedszkolu nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie

Uzasadnienie

111294/VIII/202020/07/29Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Joanny Niemand nauczyciela kontraktowego w Przedszkolu nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie

Uzasadnienie

121298/VIII/202020/07/29Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Patrycji Muss-Śliwy nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanZarządzenie

Uzasadnienie

131311/VIII/202020/07/29Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Joanny Marcinczak nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie

Uzasadnienie

141309/VIII/202020/07/29Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Magdaleny Kusińskiej nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanZarządzenie

Uzasadnienie

151299/VIII/202020/07/29Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Sandry Krell nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie

Uzasadnienie

161305/VIII/202020/07/29Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Patrycji Kończewskiej nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowaZarządzenie

Uzasadnienie

171302/VIII/202020/07/29Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Karoliny Kierzkowskiej nauczyciela kontraktowego w Przedszkolu nr 17 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie

Uzasadnienie

181307/VIII/202020/07/29Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Marzeny Kędzierskiej nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanZarządzenie

Uzasadnienie

191312/VIII/202020/07/29Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Magdaleny Jamrozik nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej nr5 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie

Uzasadnienie

201313/VIII/202020/07/29Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Joanny Dryjańskiej nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej nr7 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie

Uzasadnienie

211303/VIII/202020/07/29Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Jolanty Dery nauczyciela kontraktowego w Przedszkolu nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Zarządzenie

Uzasadnienie

221296/VIII/202020/07/29Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Natalii Bogacz-Gomółki nauczyciela kontraktowego w Przedszkolu nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Zarządzenie

Uzasadnienie

231304/VIII/202020/07/29Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Pauliny Bilan nauczyciela kontraktowego w Przedszkolu nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Zarządzenie

Uzasadnienie

241306/VIII/202020/07/29Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Anny Berkowskiej nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Zarządzenie

Uzasadnienie

251297/VIII/202020/07/29Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Katarzyny Bednarczyk nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanZarządzenie

Uzasadnienie

261290/VIII/202020/07/28Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulic Zakątek - Gorzyckiej stanowiącej działkę nr 16/1 obręb 0105 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

271289/VIII/202020/07/28Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Zakątek - Gorzyckiej stanowiącej działkę nr 16/5 obręb 0105 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Ogłoszenie- BIP

Wyciąg z ogłoszenia

Warunki przetargu - BIP

281288/VIII/202020/07/28w sprawie zmiany zarządzenia nr 1245/VIII/2020 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 3 lipca 2020 r.Zarządzenie

Uzasadnienie

291291/VIII/202020/07/28przyznania dotacji na powierzenie realizacji zadania pn.: Zakup materiałów i wyposażenia w celu zwiększenia gotowości do działania na rzecz osób zaginionych oraz poszkodowanych.zarządzenie PM

uzasadnienie

301285/VIII/202020/07/21ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację ostrowskiego programu polityki zdrowotnej w 2020r. pn." Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w wieku 60+"Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik do Zarządzenia - BIP

311286/VIII/202020/07/21ogłoszenuia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn." Prowadzenie Klubu dla osób w wieku 60+ w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Rataja 5 "Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

załącznik nr 1 do Zarządzenie - BIP

321287/VIII/202020/07/21zasad i trybu realizacji programu „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” w roku 2020Zarządzenie BIP

uzasadnienie BIP

Załącznik do zarządzenia BIP

Załącznik nr 1 do zasad BIP

Załącznik nr 2 do zasad BIP

331284/VIII/202020/07/17Przyjęcia do realizacji uchwały nr XXIV/278/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

341283/VIII/202020/07/17Przyjęcia do realizacji uchwały nr XXIV/277/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

Uzasadnienie

351282/VIII/202020/07/17wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 14 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej środków trwałych Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

361281/VIII/202020/07/17wyrażenia zgody SP nr 14 im. Powstańców Wlkp.w Ostro.Wlkp.na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej pozostałych środków trwałychZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

371276/VIII/202020/07/16w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Maczka do kategorii dróg gminnych.zarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

załącznik

381277/VIII/202020/07/16w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Gorzyckiej do kategorii dróg gminnych.zarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

załącznik

391280/VIII/202020/07/16Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Jasnej i PiłsudskiegoZarządzenie - BIP

401279/VIII/202020/07/16Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. DembińskiegoZarządzenie - BIP

411278/VIII/202020/07/16Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. KlasztornejZarządzenie - BIP

421261/VIII/202020/07/15powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Miejskiego w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie

Uzasadnienie

431273/VIII/202020/07/15określenia spoosbu realizacji uchwały RM Ostrowa Wlk. Nr XXIV/283/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, estauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkówZarządzenie

Uzasadnienie

441274/VIII/202020/07/15Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji na rok 2020.Zarządzenie - BIP

Załącznik nr 1 - BIP

Uzasadnienie - BIP

451272/VIII/202020/07/15powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert zgłoszonych w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku pn. „Dofinansowanie i organizacja wypoczynku wZarządzenie

Uzasadnienie

461271/VIII/202020/07/15określenia sposobu realizacji uchwały Nr XXIV/286/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzZarządzenie

Uzasadnienie

471270/VIII/202020/07/15określenia sposobu realizacji uchwały Nr XXIV/287/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki iZarządzenie

Uzasadnienie

481266/VIII/202020/07/14w sprawie: realizacji uchwały nr XXIV/280/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolskizarządzenie

uzasadnienie

491267/VIII/202020/07/14Wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Publicznego Przedszkola nr 8 im. Krasnala Hałabały w Ostrowie Wielkopolskim w trakcie jego nieobecności w placówce.Zarządzenie

Uzasadnienie

501268/VIII/202020/07/14Wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Publicznego Przedszkola nr 8 im. Krasnala Hałabały w Ostrowie Wielkopolskim w trakcie jego nieobecności w placówce. Zarządzenie

Uzasadnienie

511269/VIII/202020/07/14Wydania opinii dotyczącej powołania wicedyrektora w Przedszkolu nr 2 Jarzębinka w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

521264/VIII/202020/07/14w sprawie:realizacji Uchwały NR XXIV/281/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowej drogi krajowej mającej swój przebieg na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.zarządzenie

uzasadnienie

531265/VIII/202020/07/14w sprawie: określenia sposobu realizacji uchwały RM Ostrowa Wlkp. nr XXIV/279/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania m.p.z.p. miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Odolanowską, a ul. NiskąZarządzenie realizacyjne

Uzasadnienie

541262/VIII/202020/07/13powołania Komisji Egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskimzarządzenia

uzasadnienie

551260/VIII/202020/07/10Przyjęcia do realizacji Uchwały Nr XXIV/285/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku, w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski, w roku szkolnym 2020/2021.Zarządzenie

Uzasadnienie

561256/VIII/202020/07/10przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 14Zarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

571255/VIII/202020/07/10przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1Zarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

581254/VIII/202020/07/10powołania komisji konkursowej do wyłonienia realizatora programu polityki zdrowotnej pn.:"Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego".Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik do Zarządzenia - BIP

591258/VIII/202020/07/10wydłużenia terminu zadań wyłonionych w ramach I otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Zarządzenie nr 1258/VIII/2020wydłużenie terminu zadań wyłonionych w ramach I otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uzasadnienie do zarządzenia 1258/VIII/2020

601259/VIII/202020/07/10realizacji uchwały nr XXIV/284/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyznania ulg na terenie GM OW dla seniorów z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski korzystających z programu Gminna Karta SenioraZarządzenie

Uzasadnienie

611257/VIII/202020/07/10W sprawie: zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

621249/VIII/202020/07/07Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej dz. 1/11 z obrębu 0091 położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Strzeleckiej w trybie bezprzetargowym.Zarządzenie - BIP

631248/VIII/202020/07/07w sprawie: wynajęcia terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski dla lokalizacji pojemników na odpady. ZARZĄDZENIE BIP

641247/VIII/202020/07/07wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rejonie ul. Drzymały.zarządzenie-BIP

651250/VIII/202020/07/07w sprawie: wydzierżawienia i wynajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Topolowej.ZARZĄDZENIE BIP

661252/VIII/202020/07/07w sprawie: wynajęcia pomieszczenia gospodarczego położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. 60 Pułku Piechoty.ZARZĄDZENIE BIP

671251/VIII/202020/07/07w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Garncarskiej. ZARZĄDZENIE BIP

681253/VIII/202020/07/07w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w budynku wielorodzinnym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Królowej Jadwigi. ZARZĄDZENIE BIP

691246/VIII/202020/07/07umorzenia TŻ OSTROVIA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim - należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny z tytułu dzierżawy i zużycia mediów nieruchomości zabudowanej Stadionem Miejskim położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Piłsudskiego 64zarządzenie bip

uzasadnienie bip

701243/VIII/202020/07/03ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku pn. „Dofinansowanie i organizacja wypoczynku w okresie wakacji letnich z realizacją programu profilaktyZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

711244/VIII/202020/07/03W sprawie: zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rokZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

721245/VIII/202020/07/03w sprawie nadania Regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego przy al. Powstańców Wlkp. 14 przez organizacje pozarządowe Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

731241/VIII/202020/07/02w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, dla pracownika Urzędu miejskiego w Ostrowie Wlkp.zarządzenie

uzasadnienie

741239/VIII/202020/07/02Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej stanowiącej dz. nr 3/132 obręb 0122, w trybie przetargu nieograniczonegoUzasadnienie

Zarzadzenie BIP

Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia

Warunki przetargu

751238/VIII/202020/07/02Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej stanowiącej dz. nr 3/134 obręb 0122, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie BIP

Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia

Warunki przetargu

761237/VIII/202020/07/02Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej stanowiącej dz. nr 3/136 obręb 0122, w trybie przetargu nieograniczonegoUzasadnienie

Zarządzenie BIP

Ogłoszenie BIP

Warunki przetargu

771240/VIII/202020/07/02Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wolności 8 składającej się z dz. nr 16/2 z obrębu 0070 oraz działki nr 28/5 z obrębu 0069 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

781242/VIII/202020/07/02ogłoszenia III otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku pn. „Dofinansowanie i organizacja wypoczynku w okresie wakacji letnich z realizacją programuZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

791234/VIII/202020/06/25Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rokZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

801235/VIII/202020/06/25ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora ostrowskiego programu polityki zdrowotnej w 2020r. pn,."Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w wieku 60+".Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

załącznik do zarządzenia - BIP

811231/VIII/202020/06/24uchylenia Zarządzenia Nr 2394/VII/2017 Prezydenta Miasta OW z dnia 05 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do prowadzenia spraw w zakresie odpisów należności przedawnionych oraz umorzenia z urzędu należności z tytułu podatków i opłat lokalnychZarządzenie

Uzasadnienie

821232/VIII/202020/06/24w sprawie: wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy z dnia 19 grudnia 2018 r. na rzecz innej osoby fizycznej.ZARZĄDZENIE BIP

831233/VIII/202020/06/24przyjęcia do realizacji Uchwały Nr XXIII/267/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych Zarządzenie

Uzasadnienie

841226/VIII/202020/06/19nadania Regulaminu wykonywania kontroli przez Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

851228/VIII/202020/06/19nadania Procedury postępowania z protokołami z kontroli przeprowadzanych przez uprawnione organy kontroli zewnętrznychZarządzenie

Uzasadnienie

861227/VIII/202020/06/19dokumentacji kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie

Uzasadnienie

871229/VIII/202020/06/19w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 1122/VIII/2020 z dnia 07 maja 2020 r. w sprawie wydzierżawienia – części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Gdańskiej.ZARZĄDZENIE BIP

881230/VIII/202020/06/19Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. StrzeleckiejZarządzenie - BIP

891218/VIII/202020/06/18przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowej drogi krajowej mającej swój przebieg na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.zarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

901216/VIII/202020/06/18przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w OstrowZarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik

911217/VIII/202020/06/18przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za rok 201Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik

921219/VIII/202020/06/18powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert zgłoszonych w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku pn. „Dofinansowanie i organizacja wypoczynku w oZarządzenie

Uzasadnienie

931225/VIII/202020/06/18powołania Komisji do oceny stanu środków trwałych i innych składników majątku ruchomego oddanego w użytkowanie osobom niepełnosprawnym, będących Uczestnikami projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych ...."zarządzenie_bip

uzasadnienie__bip

załącznik

941220/VIII/202020/06/18Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski, w roku szkolnym 2020/2021.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie do uchwały

951224/VIII/202020/06/18zasad funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

961221/VIII/202020/06/18Przedst. RM Ostrowa Wielkopolski proj. uchw. w spr. zawarcia poroz. międzygminnego dot. współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Ostrów Wielkopolski przy realiz. zad. polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Ostrów Wlkp.Zarządzenie BIP

uzasadnienie do zarządzenia BIP

uchwała

uzasadnienie do uchwały

971223/VIII/202020/06/18w spr realizacji uchwały XXIII/270/2020 RM Ostrowa Wlkp. z 27 05 2020r w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania w rokuzarządzenie

uzasadnienie

981222/VIII/202020/06/18w spr realizacji uchwały XXIII/271/2020 RM Ostrowa Wlkp. z 27.05. 2020r. w spr określ rodzajów dodatk usług świad przez GM Ostrów Wlkp. w zakr odbierania odp komun od właści nieruch i zagosp tych odpad, sposób ich świad oraz wysokości cen za te usługizarządzenie

uzasadnienie

991236/VIII/202020/06/18sprzedaży sprzętu komputerowego wraz z osprzętem oddanego w użytkowanie osobom niepełnosprawnym, będących Uczestnikami projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemuzarządzenie-bip

uzasadnienie_bip

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet