Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
12955/VII/182018/08/31w sprawie: pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Sienkiewicza.ZARZĄDZENIE BIP

22956/VII/182018/08/31 pierwokupu udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem położonym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Ks. Jana Kompałły 1. ZARZĄDZENIE BIP

32957/VII/182018/08/31pierwokupu zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kolejowej 32A.ZARZĄDZENIE BIP

43013/VII/182018/08/31zmiany Zarządzenia Nr 2844/VII/2018 Prezydenta Miasta Ostrowa Wlkp z dnia 8.06.2018 r. w sprawy przeprowadzenia na terenie miasta Ostrowa Wlkp konsultacji społecznych dotyczących Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Karta do głosowania

Harmonogram

Lokalizacja punktów głosowania tradycyjnego

Formularz wniosku

Lista poparcia

53009/VII/182018/08/29Wyznaczenia skłdu Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Osiedlowej działki nr 2/13 obręb 0146Zarządzenie BIP

uzasadnienie BIP

63008/VII/182018/08/28powołania Kapituły ds. przyznawania Stypendiów im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarzadzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

73000/VII/182018/08/23użyczenia Bibliotece Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim wydawnictw książkowych zakupionych przez Gminę Miasto Ostrów WielkopolskiBIP - zarządzenie

uzasadnienie

załącznik

82999/VII/182018/08/23użyczenia Bibliotece Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim płyt CD z muzyką zakupionych przez Gminę Miasto Ostrów WielkopolskiBIP-zarządzenie

uzasadnienie

załącznik

93003/VII/182018/08/23przekazania przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski do Szkoły Podstawowej nr 5, poniesionych nakładów związanych z dostarczeniem i zamontowaniem wyposażenia do pomieszczeń budynku starej szkoły przy ul. Grabowskiej, zaadapZarządzenie

Uzasadnienie

103002/VII/182018/08/23wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej przy ul. Niskiej.Zarządzenie - BIP

113004/VII/182018/08/23założeń do projektu budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na rok 2019 oraz głównych kierunków polityki Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

122997/VII/182018/08/21zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rokZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

132985/VII/182018/08/20w sprawie: pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Wolności .Zarządzenie - bip

142987/VII/182018/08/20w sprawie : pierwokupu udziału w zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerami działek 88 i 89/3 położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy Al. Słowackiego i ul.Raszkowskiej nr 26.Zarządzenie - bip

151986/VII/182018/08/20w sprawie : pierwokupu udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem położonym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kaliskiej.Zarządzenie - bip

162992/VII/182018/08/20zmiany zarządzenia Nr 2946/VII/2018 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Justyny StodulskiejZarządzenie

uzasadnienie

172990/VII/182018/08/20zmiany zarządzenia Nr 2945/VII/2018 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Magdaleny Przegoń zarządzenie

uzasadnienie

182991/VII/182018/08/20zmiany zarządzenia Nr 2943/VII/2018 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Wiolety Oscendy zarządzenie

uzasadnienie

192989/VII/182018/08/20zmiany zarządzenia Nr 2941/VII/2018 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Lidii Mrozińskiejzarządzenie

uzasadnienie

202995/VII/182018/08/20zmiany zarządzenia Nr 2944/VII/2018 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Agnieszki Szewczyk zarządzenie

uzasadnienie

212996/VII/182018/08/20zmiany zarządzenia Nr 2947/VII/2018 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Kaliny Peryzarządzenie

uzasadnienie

222988/VII/182018/08/20zmiany zarządzenia Nr 2940/VII/2018 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Pauliny Leka zarządzenie

uzasadnienie

232993/VII/182018/08/20zmiany zarządzenia Nr 2942/VII/2018 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Małgorzaty Mielcarekzarządzenie

uzasadnienie

242994/VII/182018/08/20zmiany zarządzenia Nr 2939/VII/2018 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Agnieszki Jędrzejak zarządzenie

uzasadnienie

252998/VII/182018/08/20w sprawie: zmiany wysokości czynszu określonego w umowie najmu z dnia 18 sierpnia 2017 r.ZARZĄDZENIE BIP

262984/VII/182018/08/20przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu usytuowanemu na skrzyżowaniu ulicy Wysockiej z ulicą Ignacego Jana Paderewskiegouzasadnienie

akt

uzasadnienie

załącznik

bip

272982/VII/182018/08/17przekazania przez GMOW do Żłobka Miejskiego przy ul. Jankowskiego 10 A w Ostrowie Wlkp nakładów poniesionych na wykonanie tablicy informacyjno – pamiątkowej.Zarządzenie

282983/VII/182018/08/17przekazania przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski nakładów poniesionych na inwestycję związaną z termomodernizacją obiektu, do Żłobka Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

292981/VII/182018/08/16w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz ...zarządzenie

uzasadnienie zarządzenia

projekt uchwały

załącznik do uchwały

uzasadnienie do uchwały

302979/VII/182018/08/13przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rokZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

312980/VII/182018/08/13przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała- BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Objaśnienia - BIP

322966/VII/182018/08/09 Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/356/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie powołania Rady Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zarządzenie - BIP

UZASADNIENIE

Projekt uchwały-BIP

Uzasadnienie-BIP

332977/VII/182018/08/09 zaliczenia dróg w rejonie ul. Grześkowiaka do kategorii dróg gminnych.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

342974/VII/182018/08/09zaliczenia dróg w rejonie ul. Godzieńskiej do kategorii dróg gminnych.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

352975/VII/182018/08/09zaliczenia dróg w rejonie ul. Wojska Polskiego i Dworcowej do kategorii dróg gminnych.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

362973/VII/182018/08/09zaliczenia dróg w rejonie ul. Różanej do kategorii dróg gminnych.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

372978/VII/182018/08/09wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko WielkieZarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik

382976/VII/182018/08/09przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ul.Promienistej do kategorii dróg gminnychZarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała RM

Uzasadnienie Uchwały

392972/VII/182018/08/09w sprawie: użyczenia części budynku zlokalizowanego na nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grunwaldzkiej.ZARZĄDZENIE BIP

402971/VII/182018/08/09udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 8 im. Krasnala Hałabały w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

Załącznik do zarządzenia.BIP

412970/VII/182018/08/09udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

Załącznik do zarządzenia.BIP

422969/VII/182018/08/09udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 7 im. Bratek w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

Załącznik do zarządzenia.BIP

432968/VII/182018/08/09powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

442967/VII/182018/08/09powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 7 im. Bratek w Ostrowie WielkopolskimZarzadzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

452965/VII/182018/08/06nieodpłatnego przekazania drewna pozyskanego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 15 przy ul. Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim” do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie WielkopolsZarządzenie

462963/VII/182018/08/03sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Sportowej dz. nr 49/8 obręb 0207, w trybie przetargu nieograniczonego .Zarządzenie BIP

Ogłoszenie BIP

Wyciąg z ogłoszenia BIP

Warunku przetargu - BIP

472964/VII/182018/08/03sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Świetlicowej dz. nr 49/9 obręb 0207, w trybie przetargu nieograniczonego .Zarządzenie BIP

Ogłoszenie BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu BIP

482962/VII/182018/08/03skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

492961/VII/182018/08/02wydania opinii o lokalizacji kasyna gryZarządzenie

Uzasadnienie zarządzenia

Uchwała negatywna

Uzasadnienie uchwały negatywnej

Uchwała pozytywna

Uzasadnienie uchwały pozytywnej

502960/VII/182018/08/02przekazania przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski do Szkoły Podstawowej nr 5, nakładów poniesionych na inwestycję związaną z rozbudową i przebudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania starej szkoły na potrzeby przedszkola przy ul. Grabowskiej w OZarządzenie

Uzasadnienie

512959/VII/182018/08/01skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

522958/VII/182018/07/31użyczenia Bibliotece Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim wydawnictw książkowych zakupionych przez Gminę Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie-BIP

Uzasadnienie-BIP

Załącznik-BIP

532951/VII/182018/07/30Powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, dla pracownika Urzędu Miejskiego w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie

Uzasadnienie

542952/VII/182018/07/30konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia Statutów Osiedli Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Obwieszczenie

Zarządzenie

Uzasadnienie

Formularz Konsultacyjny

Statut Osiedla nr 1

Statut Osiedla nr 2

Statut Osiedla nr 3

Statut Osiedla nr 4

Statut Osiedla nr 5

Statut Osiedla nr 6

Statut Osiedla nr 7

Statut Osiedla nr 8

Statut Osiedla nr 9

Statut Osiedla nr 10

Statut Osiedla nr 11

552954/VII/182018/07/30zmiany Zarządzenia Nr 1727/VII/2017 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrowie Wielkopolskimzarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

562953/VII/182018/07/30zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok.ZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

ZAŁĄCZNIK - BIP

ZAŁĄCZNIK - BIP

ZAŁĄCZNIK - BIP

572897/VII/182018/07/29w sprawie pierwokupu nieruchomości położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Słowackiego.Zarządzenie - bip

582949/VII/182018/07/27w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Zapiecek .Zarządzenie -bip

592950/VII/182018/07/27ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Stefanii Sempołowskiej.Zarządzenie BIP

602948/VII/182018/07/27w sprawie: zmiany wysokości czynszu określonego w umowie najmu z dnia 01 sierpnia 2017 r.ZARZĄDZENIE BIP

ZAŁĄCZNIK NR 1 BIP

612936/VII/182018/07/26ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2018.zarządzenie

uzasadnienie

załącznik nr 1

622938/VII/182018/07/26realizacji uchwały nr L/575/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski ZARZĄDZENIE PM - BIP

UZASADNIENIE - BIP

632939/VII/182018/07/26powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Agnieszki Jędrzejak nauczyciela kontraktowego w PP nr 16 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

642942/VII/182018/07/26powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Małgorzaty Mielcarek nauczyciela kontraktowego w PP nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

652940/VII/182018/07/26powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Pauliny Leka nauczyciela kontraktowego w PP nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

662941/VII/182018/07/26powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Lidii Mrozińskiej nauczyciela kontraktowego w PP nr 12 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

672943/VII/182018/07/26powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Wiolety Oscendy nauczyciela kontraktowego w SP nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

682944/VII/182018/07/26powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Agnieszki Szewczyk nauczyciela kontraktowego w SP nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

692945/VII/182018/07/26powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Magdaleny Przegoń nauczyciela kontraktowego w SP nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

702946/VII/182018/07/26powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Justyny Stodulskiej nauczyciela kontraktowego w SP nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

712947/VII/182018/07/26powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na wniosek Pani Kaliny Pery nauczyciela kontraktowego w SP nr 14 w Ostrowie Wielkopolskim, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

722937/VII/182018/07/26przejęcia na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Krańcowej.Zarządzenie - BIP

732934/VII/182018/07/20powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 17 im. Ciuchcia w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

742935/VII/182018/07/20powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 8 im. Krasnala Hałabały w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

752933/VII/182018/07/20w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 2912/VII/2018 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

762932/VII/182018/07/19zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok.ZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

ZAŁĄCZNIK - BIP

ZAŁĄCZNIK - BIP

ZAŁĄCZNIK - BIP

772926/VII/182018/07/18przedstawienia RM Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/397/2013 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej im. Stefana RowińskiegoBIP- zarządzenie

uzasadnienie

projekt uchwały

uzasadnienie do projektu uchwały

782928/VII/182018/07/18w sprawie: pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza .Zarządzenie - bip

792929/VII/182018/07/18przyjęcia do realizacji uchwały nr L/569/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2017 rok, sprawozdania rocznego Prezydenta Miasta...ZARZĄDZENIE -BIP

UZASADNIENIE - BIP

802927/VII/182018/07/18przyjęcia do realizacji uchwały nr L/570/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.ZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

812930/VII/182018/07/18przyjęcia do realizacji uchwały nr L/571/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. ZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE BIP

822931/VII/182018/07/18zmiany Zarządzenia Nr 2198/VII/2017 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w UMZarządzenie

Uzasadnienie

832925/VII/182018/07/17ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2018 zarządzenie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

oświadczenie

uzasadnienie do zarządzenia

842923/VII/182018/07/16określenia realizacji uchwały nr L/582/2018 w sprawie uchwalenia programu „Ostrowska Karta Seniora”.zarządzenie

Uzasadnienie

852924/VII/182018/07/16określenia realizacji uchwały nr L/581/2018 w sprawie programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” realizowanego na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie

Uzasadnienie

862918/VII/182018/07/12powołanie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej trzydziestu jednostek organizacyjnych, a także prowadzenie obsługi ...uzasadnienie

treść aktu

872919/VII/182018/07/12w sprawie: określenia sposobu realizacji uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego L/572/2018 z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działeZarządzenie BIP

882916/VII/182018/07/12ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację ostrowskiego programu polityki zdrowotnej w 2018r. pn."Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców OW w wieku 60+".Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - BIP

892920/VII/182018/07/12użyczenia Bibliotece Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim wydawnictw książkowych zakupionych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolskizarządzenie

załącznik

902917/VII/182018/07/12ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn."Pielęgnowanie i rehabilitacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych".Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - BIP

912921/VII/182018/07/12przyj. do real. Uchw.Nr L/580/2018 RMOW z dn.27 czerwca 2018r. ws.określ. zasad udzielania i rozm. obniżek oraz przyznaw. zwolnienia od tyg. obowiązk. wymiaru godz.zajęć dydakt., wych. i opiek. dla dyrektorów i wicedyr. szkół i plac. oraz nauczycieli..Zarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

922922/VII/182018/07/12przyj.do realiz. Uchw.Nr L/579/2018 RMOW z dn.27 czerwca 2018r. ws.ustalenia regulaminów określ.wysokość stawek i szczeg. warunki przyznaw. dodatków do wynagrodzenia, szczeg. warunki oblicz. i wypł.wynagr.za godz.ponadwymiar. i godz.doraźnych zastępstw...Zarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

932910/VII/182018/07/11wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu mieszkania nr 4A przy ul. Raszkowskiej nr 45 w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

942912/VII/182018/07/11w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

952911/VII/182018/07/11w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

962913/VII/182018/07/11okr.spos.real.uchw. L/576/2018 RMOW z dn.27.06.2018r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w spr. wspólnej real.proj.:"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW t.B na terenie AKOZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

972914/VII/182018/07/11okr.spos.rea.uchw. Nr L/577/2018RMOW z dn.27.06.2018r. w spr.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w spr. wspólnej real.proj."Program profilaktyki nowotworów skóry w AKO"Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

982915/VII/182018/07/11okr.spos.realiz.uchwały Nr L/578/2018 RMOW z dnia 27.06.2018r. w spr. zm.uchw.nr XXVI/308/2016 RMOW z dn.27.10.2016r. w spr.utw.sam.jedn.org.OCUW w OW oraz nadania jej statutuZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

992909/VII/182018/07/11 realizacji uchwały nr L/574/2018 Rady Miejskiej Ostrowa wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowychZARZĄDZENIE PM NR 2909/VII/2018

UZASADNIENIE

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet