Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
12891/VII/182018/06/28sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcyzarządzenie bip

22890/VII/182018/06/28sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcyzarządzenie bip

32888/VII/182018/06/26w sprawie: pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Sienkiewicza .Zarządzenie - bip

42886/VII/182018/06/26zmiany Regulaminu Organizacyjnego MOPS w Ostrowie Wielkopolskim stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 437/VII/2015 PMOW z dnia 13 sierpnia 2015r.Zarządzenie-BIP

Uzasadnienie - BIP

52882/VII/182018/06/26oddania w użyczenie część działki nr 102/2Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

62885/VII/182018/06/26powołania Komisji Egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia egzaminu dla pracownika Urzędu Miejskiego w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

72887/VII/182018/06/26ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2018zarządzenie

załącznik nr 1 ogłoszenie konkursowe

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

oświadczenie do oferty

82887/VII/182018/06/26ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2018 – II Turazarządzenie

uzasadnienie

załącznik nr 1

92884/VII/182018/06/26określenia sposobu realizacji uchwały Nr XLIX/568/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2018 r.Zarządzenie

Uzasadnienie

102883/VII/182018/06/26w sprawie określenia sposobu realizacji uchwały Nr XLIX/566/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2018 r.Zarządzenie

Uzasadnienie

112889/VII/182018/06/26powołania zespołu w celu oceny koncepcji funkcjonalno-użytkowych złożonych wraz z ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa haliTREŚĆ AKTU

UZASADNIENIE

122876/VII/182018/06/21powołania Komisji konkursowej do wyłonienia realizatora ostrowskiego programu polityki zdrowotnej pn."Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w wieku 60+" w 2018r.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

załącznik nr 1 do Zarządzenia -BIP

132875/VII/182018/06/21w sprawie :pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz udziałem w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności .Zarządzenie - bip

142874/VII/182018/06/21w sprawie: pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy Pl. 23 Stycznia .Zarządzenie - bip

152878/VII/182018/06/21sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcyzarządzenie bip

uzasadnienie bip

162877/VII/182018/06/21sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcyzarządzenie bip

uzasadnienie bip

172880/VII/182018/06/21sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcyzarządzenie bip

uzasadnienie bip

182881/VII/182018/06/21sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcyzarządzenie bip

uzasadnienie bip

192869/VII/182018/06/20powołania Rady Biblioteki Publicznej im. Stefana RowińskiegoZarządzenie-BIP

Uzasadnienie-BIP

202868/VII/182018/06/20wprowadzenia procedury monitorowania poziomu wskaźników rezultatu dla projektu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski pn. „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie AKO"Zarządzenie

Załącznik nr 1_bip

Załącznik nr 2-6_bip

212872/VII/182018/06/20zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ostrowskiego Centrum Kultury za 2017 rok.zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ostrowskiego Centrum Kultury za 2017 rok.

uzasadnienie

sprawozdanie

222870/VII/182018/06/20zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim za 2017 rok.zarządzenie w sprawie:zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim za 2017 rok.

Uzasadnienie

sprawozdanie

232871/VII/182018/06/20zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2017 rok.zarządzenie w sprawie:zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2017 rok.

uzasadnienie

sprawozdanie

242873/VII/182018/06/20zwrotu kwoty wpłaconej na rzecz GMOW przez Mieszkańców z przeznaczeniem na przeprowadzenie wizji lokalnej w zakresie możliwości montażu Odnawialnych Źródeł Energii w ramach projektu "Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł ....."Zarządzenie

Uzasadnienie

252867/VII/182018/06/18zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok.zarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

załącznik - BIP

załącznik - BIP

załącznik - BIP

załącznik - BIP

262865/VII/182018/06/15przyjęcia do realizacji Uchwały Nr XLIX/567/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto OWZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

272864/VII/182018/06/15przyznania dotacji z budżetu miasta na realizację zadania w roku 2018 z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, pn. „Czas na podsumowanie edukacji seniorów w roku akad. 2017/2018” realizowanego przez Uniw. TrzeciegZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

282866/VII/182018/06/15sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 2245/VII/2017 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 05 października 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcyzarządzenie bip

uzasadnienie bip

292861/VII/182018/06/14w spr. określ. spos. realiz. uchw. NR XLIX/565/2018 RM Ostrowa Wlkp. z 28.05.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Ostrowskiego części zad. publicz. wynik. z programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskizarządzenie BIP

uzasadnienie BIP

302858/VII/182018/06/14przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie-BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Objaśnienia - BIP

312859/VII/182018/06/14przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rokZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

322860/VII/182018/06/14ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na kontynuację zadania pn.:"Pielęgnowanie i rehabilitacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych"Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

załącznik do Zarządzenia - BIP

332863/VII/182018/06/14w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Partyzanckiej.Zarządzenie - bip

342862/VII/182018/06/14w sprawie: pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Radłowskiej.Zarządzenie - bip

352857/VII/182018/06/13przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” realizowanego na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

Projekt uchwały

Program OKR 3+

Wzór karty

Wzór wniosku

uzasadnienie do uchwały

362856/VII/182018/06/13przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu Ostrowska Karta SenioraZarządzenie

Uzasadnienie do zarządzenia

Załącznik do uchwały

Uchwała

Uzasadnienie do Uchwały

372855/VII/182018/06/12przedst. RMOW proj. uchw. ws. ustalenia regulaminów określ. wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godz. ponadwymiarowe i godz. doraźnych zastępstw...Zarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

Uchwała_BIP

Uzasadnienie do uchwały_BIP

Załącznik nr 1_BIP

Załącznik nr 2_BIP

Załącznik nr 3_BIP

Załącznik nr 4_BIP

Załącznik nr 5_BIP

382853/VII/182018/06/12przyjęcia do realizacji uchwały nr XLIX/563/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

392854/VII/182018/06/12przyjęcia do realizacji uchwały nr XLIX/564/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

402845/VII/182018/06/11ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora ostrowskiego programu polityki zdrowotnej w 2018r. pn."Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców ostrowa Wielkopolskiego w wieku 60+".Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik do Zarządzenia - BIP

412846/VII/182018/06/11w sprawie : przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji w 2018r.na prace konserwatorskie ,restautorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkówZarządzenie

Uzasadnienie

projekt Uchwały

projekt uzasadnienia

422848/VII/182018/06/11zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

432849/VII/182018/06/11zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 7 im. Bratek w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

442850/VII/182018/06/11zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 8 im. Krasnala Hałabały w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

452851/VII/182018/06/11zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 17 im. Ciuchcia w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

462847/VII/182018/06/11wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu mieszkania nr 9 przy ul. Paderewskiego nr 39C w Ostrowie WielkopolskimUzasadnienie - BIP

zarządzenie - BIP

472852/VII/182018/06/11przedst. RMOW pr.uchw. ws. określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnienia od tyg. ob. wymiaru godz. zajęć dydaktycznych, wychow. i opiek. dla dyrektorów i wicedyr. szkół i plac. oraz nauczycieli pełn. in.stan. kier. w szkole..Zarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

Uchwała_BIP

Uzasadnienie_BIP

Załącznik_BIP

482844/VII/182018/06/08przeprowadzenia na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego konsultacji społecznych dotyczących Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019Zarządzenie

Uzasadnienie

Zasady OBO

Formularz wniosku

Lista poparcia

Karta do głosowania

Lokalizacja punktów do głosowania

Harmonogram OBO

492843/VII/182018/06/07w sprawie : wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy z dnia 12.12.2017r. na rzecz innej osoby fizycznej.Zarządzenie - bip

502840/VII/182018/06/07przedstawienia RMOW proj.uchw. w spr. zmiany uchwały nr XXVI/308/2016 RMOW z dn.27.10.2016r. w sprawie utworzenia sam.jedn.org.OCUW w OW oraz nadania jej statutuZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

projekt uchwały - BIP

Uzasadnienie - BIP

512839/VII/182018/06/07przedstawienia RMOW projektu uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn."Program profilaktyki nowotworów skóry w AKO".Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

projekt uchwały - BIP

Uzasadnienie - BIP

522841/VII/182018/06/07przedstawienia RMOW proj. uchw. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w spr. wspólnej realizacji proj. pn."Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie AKO"Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

projekt uchwały - BIP

Uzasadnienie - BIP

532837/VII/182018/06/07sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Okólnej dz. nr 1/1 obręb 0060, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie BIP

Ogłoszenie BIP

Wyciąg z ogłoszenia

Warunki przetargu BIP

542836/VII/182018/06/07wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej ul. Czereśniowej.Zarządzenie - BIP

552838/VII/182018/06/07sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcyuzasadnienie bip

zarządzenie bip

562842/VII/182018/06/07przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 15/3 i 22/1 z obrębu 0064zarządzenie bip

uzasadnienie

uchwała projekt

uzasadnienie

załącznik nr 1

572830/VII/182018/06/06sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Osiedlowej dz. nr 2/13 obręb 0146, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie BIP

Ogłoszenie BIP

Wyciąg z ogłoszenia BIP

Warunki przetargu BIP

582831/VII/182018/06/06w sprawie : pierwokupu udziału w zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerami działek 88 i 89/3 położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy Al. Słowackiego i ul. Raszkowskiej nr 26.Zarządzenie - bip

592832/VII/182018/06/06w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Brzozowej.ZARZĄDZENIE BIP

602833/VII/182018/06/06w sprawie: wynajęcia części nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul.Jesionowej.ZARZĄDZENIE BIP

612835/VII/182018/06/06w sprawie: wynajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego.ZARZĄDZENIE BIP

622834/VII/182018/06/06w sprawie: przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Zjazd.ZARZĄDZENIE BIP

632828/VII/182018/06/01przyjęcia do realizacji uchwały nr XLVII/553/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

642829/VII/182018/06/01przyjęcia do realizacji uchwały nr XLVII/554/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

652825/VII/182018/06/01przekazania Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowychZarządzenie - BIP

UZASADNIENIE - BIP

UCHWAŁA - BIP

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY - BIP

662827/VII/182018/06/01Przekazania Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE- BIP

UCHWAŁA - BIP

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY - BIP

672826/VII/182018/06/01przekazania Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiUZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA PM - BIP

UCHWAŁA - BIP

Zarządzenie

Uzasadnienie do uchwały

682818/VII/182018/05/30ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

692819/VII/182018/05/30sprawie: powołania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego - IV kadencjaZarzadzenie Nr 2819/VII/2018

Uzasadnienie

702820/VII/182018/05/30ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2018 – II turazarządzenie

uzasadnienie

załącznik nr 1 - ogłoszenie konkursowe

załącznik nr 2 - wzór oferty

załącznik nr 3 - zaktualizowany kosztorys

załącznik nr 4 - zaktualizowany harmonogram

załącznik nr 5 - wzór sprawozdania

załącznik nr 6 - wzór umowy

oświadczenie do oferty

712821/VII/182018/05/30określenia realizacji uchwały nr XLVII/560/2018 w sprawie programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” realizowanego na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie

Uzasadnienie

722822/VII/182018/05/30określenia realizacji uchwały nr XLVII/561/2018 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przyznania ulg na terenie GM OW dla rodzin wielodzietnych z terenu Gminy i Miasta Raszków korzystających z programu „Raszkowska Karta Rodziny3Zarządzenie

Uzasadnienie

732823/VII/182018/05/30wynajęcia nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej.Zarządzenie BIP

742824/VII/182018/05/30zmiany Zarządzenia Nr 1727/VII/2017 PMOW z dnia 14.03.2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w OWZarządzenie - BIP

752817/VII/182018/05/29Zmianaw budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rok,PM

UZ

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

762813/VII/182018/05/28zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim, jako jednostce budżetowej oraz Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski, jako jednostce samorządu terytorialnegoZarządzenie

Uzasadnienie

772816/VII/182018/05/28powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert zgłoszonych w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

782815/VII/182018/05/28w sprawie : użyczenia części nieruchomości gruntowej , położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Ogrodowej.Zarządzenie - bip

792814/VII/182018/05/28w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Raszkowskiej.Zarządzenie - bip

802806/VII/182018/05/23powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

812809/VII/182018/05/23powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 17 im. Ciuchcia w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

822807/VII/182018/05/23powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 7 im. Bratek w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

832808/VII/182018/05/23powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 8 im. Krasnala Hałabały w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

842802/VII/182018/05/23w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wiosny Ludów.Zarządzenie - bip

852803/VII/182018/05/23w sprawie: pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Szamarzewskiego .Zarządzenie - bip

862804/VII/182018/05/23określenia sposobu realizacji uchwały Nr XLVII/558/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i TerapiiZarządzenie

Uzasadnienie

872805/VII/182018/05/23określenia sposobu realizacji uchwały Nr XLVII/559/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki ZdrZarządzenie

Uzasadnienie

882810/VII/182018/05/23zmiany Zarządzenia nr 465/VII/2015 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 2 września 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.zarządzenie.BIP

Uzasadnienie BIP

892811/VII/182018/05/23zmian w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rokzarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

załącznik - BIP

załącznik - BIP

902812/VII/182018/05/23powołania Komisji Egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, dla kierownika Dziennego Domu „Senior+”zarządzenie - BIP

uzasadnienie

912800/VII/182018/05/22sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcyzarządzenie bip

922799/VII/182018/05/22sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcyzarządzenie bip

932801/VII/182018/05/22w sprawie określenia sposobu realizacji uchwały Nr XLVIII/562/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie: sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2018 roku.zarządzenie BIP

uzasadnienie BIP

942798/VII/182018/05/17w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.Zarządzenie_bip

952797/VII/182018/05/17Przyjęcia „Porozumienia o partnerstwie” dot. zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulic Kujawskiej i Danysza oraz budowa łącznika do ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp"Zarządzenie w sprawie przyjęcia "Porozumienia o partnerstwie"

Uzasadnienie zarządzenia

Załącznik do zarządzenia

962795/VII/182018/05/16zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 437/VII/2015 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015r.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

972796/VII/182018/05/16powołanie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowitreść aktu

uzasadnienie

982788/VII/182018/05/15wyrażenia zgody Publicznemu Przedszkolu nr 10 im. Misia Uszatka w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej pozostałych środków trwałychZarządzenie

uzasadnienie

Załącznik

992789/VII/182018/05/15wyrażenia zgody Publicznemu Przedszkolu nr 17 im. Ciuchcia w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej kserokopiarki Konica Minolta Bizhub 222Zarządzenie

Uzasadnienie

załącznik

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet