Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
1546/VIII/192019/07/05ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację ostrowskiego programu polityki zdrowotnej w 2019r. pn."Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców OW w wieku 60+"Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik do Zarządzenia - BIP

2549/VIII/192019/07/05w sprawie realizacji Uchwały NR IX/128/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Sikory do kategorii dróg gminnychzarządzenie

uzasadnienie

3550/VIII/192019/07/05w sprawie realizacji Uchwały NR IX/129/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Jabłoniowej do kategorii dróg gminnychzarządzenie

uzasadnienie

4551/VIII/192019/07/05w sprawie realizacji Uchwały NR IX/130/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Polskiego Czerwonego Krzyża do kategorii dróg gminnychzarządzenie

uzasadnienie

5552/VIII/192019/07/05w sprawie realizacji Uchwały NR IX/131/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie drogi dojazdowej od ul. Jankowskiego do kategorii dróg gminnychzarządzenie

uzasadnienie

6553/VIII/192019/07/05w sprawie realizacji Uchwały NR IX/132/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Bartkiewicza do kategorii dróg gminnychzarządzenie

uzasadnienie

7554/VIII/192019/07/05w sprawie realizacji Uchwały NR IX/133/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Jagodowej do kategorii dróg gminnychzarządzenie

uzasadnienie

8555/VIII/192019/07/05Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

9548/VIII/192019/07/05konsultacji z GRDPP projektu uchwały RM OW w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/495/2017 RM OW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2018 – 2022&Zarządzenie

Projekt Uchwały

10547/VIII/192019/07/05przeprowadzenia konsultacji z GRDPP projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia Stypendium im. Św. JP II Miasta OW oraz zasad udzielania stypendiów dla uczniówZarządzenie

Projekt uchwały

Regulamin

11558/VIII/192019/07/05powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert zgłoszonych w IV konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku pt: „Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta OZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

Oświadczenie

12557/VIII/192019/07/05Wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Publicznego Przedszkola nr 8 im. Krasnala Hałabały w Ostrowie Wielkopolskim w trakcie jego nieobecności w placówce.Zarządzenie

Uzasadnienie

13556/VIII/192019/07/05Wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Publicznego Przedszkola nr 8 im. Krasnala Hałabały w Ostrowie Wielkopolskim w trakcie jego nieobecności w placówce.Zarządzenie

Uzasadnienie

14544/VIII/192019/07/04ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2019 – II TuraZarządzenie nr 544/VIII/2019

uzasadnienie do zarządzenia 544/VIII/2019

załącznik do zarządzenia nr 544/VIII/2019

15542/VIII/192019/07/03konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz zasad udzielania stypendiów dla uczniówZarządzenie

Uzasadnienie

Formularz konsultacyjny

16543/VIII/192019/07/03konsultacji społecznych dotyczących finansowania jednostek pomocniczych miasta.Zarządzenie

Uzasadnienie

Obwieszczenie

Ankieta

17529/VIII/192019/07/01Ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. WylotowejZarządzenie - BIP

18530/VIII/192019/07/01Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Lwowskiej, w trybie bezprzetargowymZarządzenie - BIP

19528/VIII/192019/07/01Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej składającej się z dz. nr 1/67 i 1/68 obręb 0123, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie

Uzasadnienie

Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia

Warunki przetargu

Zarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

20527/VIII/192019/07/01Wydzierżawienie, w trybie przetargu nieograniczonego, budynku "Starej Biblioteki" w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności 2Zarządzenie

Uzasadnienie

Ogłoszenie

Warunki

Ogłoszenie - BIP

Warunki - BIP

Zarządzenie - BIP

21526/VIII/192019/07/01Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kamiennej, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie

Uzasadnienie

Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia

Warunki przetargu

Zarządzenie BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

22532/VIII/192019/07/01wyrażenia zgody Publicznemu Przedszkolu nr 9 im. Misia Uszatka w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej pozostałych środków trwałychZarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

Załącznik do Zarządzenia.BIP

23531/VIII/192019/07/01ogłoszenia IV konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku pn."Przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego";.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

24533/VIII/192019/07/01w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Dembińskiego, zabudowanych garażami .Zarządzenie- bip

25535/VIII/192019/07/01w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej, zabudowanej garażami .Zarządzenie - bip

26536/VIII/192019/07/01w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Komuny Paryskiej, zabudowanej garażem.Zarządzenie - bip

27537/VIII/192019/07/01Przeznaczenie do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim oznaczonej nr dz. 3/129 obręb 0122 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

28538/VIII/192019/07/01Wyrażenia zgody na podział nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim i przeznaczenia prawa użytkowania wieczystego wydzielonych działek do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. Zarządzenie - BIP

29540/VIII/192019/07/01w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2096/VII/2017 z dn. 27.07.2019r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych budynku świetlicy osiedlowej w Ostrowie Wlkp. przy ul. Krętej 52 z wyłączeniem pomieszczeń Szatnia-WC Radzie Osiedla NR 8 "Odolanowskie"Zarządzenie

Uzasadnienie

30539/VIII/192019/07/01w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2557/VII/2018 z dn. 12.02.2017 r. w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych budynku świetlicy osiedlowej w Ostrowie Wlkp. przy ul. Truskawkowej 4 Radzie Osiedla nr 6 "Kamienice Stare" do korzystania i administr.Zarządzenie

Uzasadnienie

31521/VIII/192019/06/27zmiany Zarządzenia Nr 460/VIII/2019 z dnia 31.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2019– II TuraZarządzenie zmieniające

Uzasadnienie do zarządzenia zmieniającego

32522/VIII/192019/06/27w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy mieszkaniowej na 2019 rok, umowy najmu lokalu mieszkalnego nr____ przy ul.___________ nr ____w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

33524/VIII/192019/06/27Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rokZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

34525/VIII/192019/06/27wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowychZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 do zarządzenia

Załącznik Nr 2 do zarządzenia

35519/VIII/192019/06/25w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie

Uzasadnienie

36520/VIII/192019/06/25w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, dla pracownika Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim Zarządzenie z uzasadnieniem-BIP

37515/VIII/192019/06/24w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy socjalnejna 2019 rok, umowy najmu lokalu socjalnego nr___przy ul. _________nr ___ w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

38518/VIII/192019/06/24powołania Zespołu ds. opracowania nowego Regulaminu przyznawania Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

39516/VIII/192019/06/24przyjęcia do realizacji Uchwały Nr IX/117/2019 RMOW z dn 29.05. 2019 r w spr zm Uchwały Nr XXVI/308/2016 RMOW z dnia 27.10.2016 roku w spr utworzenia sam jedn organ Ostrowskie Centrum Usług Wspólnych w Ostrowie Wlkp oraz nadania jej statutuZarządzenie

Uzasadnienie

40517/VIII/192019/06/24wydania opinii dotyczącej powołania wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. Zarzadzenie

Uzasadnienie

41516/VIII/192019/06/24wydania opinii dotyczącej powołania wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie

42523/VIII/192019/06/23zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

43512/VIII/192019/06/21przyjęcia do realizacji Uchwały Nr IX/113/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gm. Miasto Ostrów WlkpZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

44514/VIII/192019/06/21przyjęcia do realizacji Uchwały Nr IX/115/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr L/579/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród, ich wysokość i warunki wypłacania Zarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

45511/VIII/192019/06/21przyjęcia do realizacji Uchwały Nr IX/116/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnienia od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznychZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

46513/VIII/192019/06/21przyjęcia do realizacji Uchwały Nr IX/114/2019 RMOW z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski oraz określenia granic ich obwodów od dn. 01.09.2019r.Zarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

47508/VIII/192019/06/19sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu w sprawie powołania na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie

Uzasadnienie

48510/VIII/192019/06/19przyjęcia do realizacji uchwały nr IX/111/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

49509/VIII/192019/06/19przyjęcia do realizacji uchwały nr IX/112/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

50494/VIII/192019/06/14przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej im. S. Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim z Filią Nr 7 dla dzieci i młodzieży Biblioteki PublicznejZARZĄDZENIE

UZASADNIENIE - BIP

PROJEKT UCHWAŁY - BIP

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY - BIP

51502/VIII/192019/06/14zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ostrowskiego Centrum Kultury za 2018 rok.ZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

ZAŁĄCZNIK - BIP

52503/VIII/192019/06/14zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim za 2018 rok.ZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

ZAŁĄCZNIK - BIP

53504/VIII/192019/06/14zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2018 rok.ZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

ZAŁĄCZNIK - BIP

54505/VIII/192019/06/14realizacji uchwały IX/119/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej, upamiętniającej 80. rocznicę wybuchu bitwy nad Bzurą.ZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

55495/VIII/192019/06/14Sprostowania oczywistej omyłki w zarządzeniu nr 453/VIII/2019 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

56498/VIII/192019/06/14Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kubusia Puchatka dz. 34/10 obręb 0139, w trybie przetargu nieograniczonego.Zarządzenie BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia BIP

Warunki przetargu BIP

57499/VIII/192019/06/14Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kresowej stanowiącej dz. 8/13 obręb 0060, w trybie przetargu nieograniczonego.Zarządzenie BIP

Ogłoszenie BIP

Wyciąg z ogłoszenia BIP

Warunki przetargu BIP

58497/VIII/192019/06/14Sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kuźniczej, w trybie bezprzetargowymZarządzenie BIP

59501/VIII/192019/06/14Regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu rozpatrzenia ofert otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2019.Zarządzenie 501/VIII/2019

Regulamin pracy Komisji Konkursowej

Uzasadnienie do zarządzenia 501/VIII/2019

Oświadczenie członka Komisji konkursowej

60500/VIII/192019/06/14powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.zarządzenie nr 500/VIII?2019

Uzasadnienie do zarządzenia nr 500/VIII/2019

61506/VIII/192019/06/14w sprawie przayjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostrów Wielkopolskiegozarządzenie

62496/VIII/192019/06/14Zmiany w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

63507/VIII/192019/06/14określenia sposobu realizacji uchwały Nr IX/120/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia pokrycia straty bilansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzalZarządzenie

Uzasadnienie

64492/VIII/192019/06/12przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Objaśnienia - BIP

65491/VIII/192019/06/12przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

66488/VIII/192019/06/12w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie ze sobą niesamodzielnych lokali - nr 1 oraz nr 1A - przy Os. Robotniczym nr 35 w Ostrowie Wielkopolskim w jeden samodzielny lokal mieszkalny Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

67490/VIII/192019/06/12w sprawie: wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy najmu z dnia 23 maja 2018 r. na rzecz innej osoby fizycznej.ZARZĄDZENIE BIP

68489/VIII/192019/06/12pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kamiennej. ZARZĄDZENIE BIP

69493/VIII/192019/06/12w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy socjalnejna 2019 rok, umowy najmu lokalu socjalnego nr___ przy ul. __________nr_______w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

70487/VIII/192019/06/11realizacji uchwały IX/118/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.ZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

71486/VIII/192019/06/10przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w formie dotacji celowej na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi nr 5318P ul. Wysocka w Ostrowie Wielkopolskim nazarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

72485/VIII/192019/06/10określenia sposobu real. uchwały nr VIII/98/2019 RMOW z dnia 24.04.2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/64/2011 RMOW z dnia 28.04.2011r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

73482/VIII/192019/06/10ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku pn. „Wspieranie aktywnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Ostrowa Wielkopolskiego, poZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

74481/VIII/192019/06/10przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim. Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

75483/VIII/192019/06/10 przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Ostrowie WielkopolskimProjekt Uchwały

Zarządzenie

Uzasadnienie do Uchwały

Uzasadnienie do Zarządzenia

76484/VIII/192019/06/10w sprawie przedstawienia RM Ostrowa Wlkp. projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta OWzarządzenie

prosjekt uchwały

uzasadnienie do uchwały

77479/VIII/192019/06/07powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert zgłoszonych w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku pn. „Wspieranie aktywnego wypoczynku letniego dla dziZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

78480/VIII/192019/06/07powołania komisji konkursowej do wyłonienia realizatora programu polityki zdrowotnej pn."Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w wieku 60+".Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik do zarządzenia - BIP

79477/VIII/192019/06/06przyjęcia do realizacji uchwały nr VIII/100/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

80478/VIII/192019/06/06przyjęcia do realizacji uchwały nr VIII/99/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

81475/VIII/192019/06/06w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Wysokiej do kategorii dróg gminnych.uchwała

uzasadnienie uchwały

załącznik

Zarządzenie do BIP

82476/VIII/192019/06/06przedst.RMOW proj.uchw. ws.zm.Uchwały Nr XLIX/567/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wlkp.z dn.28.05.2018 r. ws.wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gm.Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

Uchwała_BIP

Uzasadnienie do uchwały_BIP

83474/VIII/192019/06/06przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Agrestowej.bip

84473/VIII/192019/06/06przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Jana Danyszabip

85472/VIII/192019/06/06przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Zakątekbip

86471/VIII/192019/06/05Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz zatwierdzenia jej regulaminuZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 do zarządzenia

87470/VIII/192019/06/04powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Jasia i Małgosi w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

88469/VIII/192019/06/04powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

89468/VIII/192019/06/03ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora ostrowskiego programu polityki zdrowotnej w 2019r. pn.:"Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w wieku 60+".Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik do Zarządzenia - BIP

90459/VIII/192019/05/31przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2019 roku.zarządzenie nr 459/VIII/2019

uzasadnienie do zarządzenia

załącznik do zarządzenia

91467/VIII/192019/05/31w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu mieszkania nr__przy ul._________ nr ___ w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

92461/VIII/192019/05/31Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Lwowskiej w trybie bezprzetargowymZarządzenie - BIP

93460/VIII/192019/05/31ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2019 – II Tura zarządzenie nr 460/VIII/2019

uzasadnienie do zarzadzenia

ogłoszenie otwartego konkursu ofert

94466/VIII/192019/05/31zmiany w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rokZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

95463/VIII/192019/05/31przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim dz. 17/16, 18/19 obręb 0029 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie BIP

96464/VIII/192019/05/31w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Prostej.ZARZĄDZENIE BIP

97465/VIII/192019/05/31w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej.ZARZĄDZENIE BIP

ZAŁĄCZNIK nr 1 BIP

98458/VIII/192019/05/30powołania na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

99457/VIII/192019/05/27powołanie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwest. pn. „Budowa tężnitreść aktów

uzasadnienie

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet