Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
11115/VIII/202020/05/07zasad bezpośredniego przyjmowania interesantów w Urzędzie Miejskim od dnia 11 maja 2020 r.Zarządzenie

21078/VIII/202020/04/30Unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim prowadzonej przez Miasto Gminę Ostrów WielkopolskiZarządzenie w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim prowadzonej przez Miasto Gminę Ostrów Wielkopolski.

31114/VIII/202020/04/29w spr: realizacji uchwały XXI/246/2020 RM Ostrowa Wlkp z 20.03. 2020r w spr zmiany uchwały XIII/155/2015 RM Ostrowa Wlkp z 28.10.2015r. w spr przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”, z uchwałami zmieniajzarządzenie

uzasadnienie

41110/VIII/202020/04/23użyczenia Fundacji „Głodnych Nakarmić” w Ostrowie Wielkopolskim sprzętu będącego na wyposażeniu budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 72. Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

51109/VIII/202020/04/23użyczenia Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Partyzancka 15 sprzętu sportowego.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

61108/VIII/202020/04/23użyczenia Stowarzyszeniu „Zacharzew 2000” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 171 sprzętu sportowego.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

71107/VIII/202020/04/23użyczenia Stowarzyszeniu Konferencji św. Wincentego a’ Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim im. Sł. Bożego Kazimierza Rolewskiego ul. Gimnazjalna 1, sprzętu sportowego. Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

81105/VIII/202020/04/22przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

91106/VIII/202020/04/22przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

101104/VIII/202020/04/21zasad bezpośredniego przyjmowania interesantów w Urzędzie Miejskim od dnia 22 kwietnia 2020 r.Zarządzenie

111103/VIII/202020/04/20określenia realizacji uchwały nr XXI/248/2020 w sprawie programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” realizowanego na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie

Uzasadnienie

121100/VIII/202020/04/17w spr: realizacji uchwały XXI/244/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 20.03. 2020r w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolskizarządzenie

uzasadnienie

131101/VIII/202020/04/17 realiz.uchwały XXI/245/2020 RM Ostrowa Wlkp z dn 20 .03.2020r w spr szczeg sposobu i zakresu świadczenia usług w zakr odbierania odpadów komun od właścicieli nieruch i zagosp tych odpadów, w zam za uiszczoną przez właś nieruch opłatę za gosp odp komzarządzenie

uzasadnienie

141095/VIII/202020/04/16przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wlkp. proj. zmiany uchwały nr XX/233/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wlkp. z dnia 26 lutego 2020 roku w spr. udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego nazarzadzenie BIP

uzasadnienie do zarzadzenia BIP

załącznik - uchwała BIP

Uzasadnienie do uchwału BIP

151097/VIII/202020/04/16w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie uchwały

1610999/VIII/202020/04/16przedstawienia Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/223/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

171097/VIII/202020/04/16przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty przypadającej Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej jednostkom organizacyjnym. Uchwała

Uchwała -uzasadnienie

Zarządzenie

Zarządzenie - uzasadnienie

181098/VIII/202020/04/16przedstawienia RM Ostrowa Wlkp. projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wlkp.Projekt uchwały

Uzasadnienie do Uchwały

Zarządzenie PM

191091/VIII/202020/04/14w sprawie: określenia sposobu realizacji uchwały RM Ostrowa Wlkp. XXI/247/2020 z dnia 20.03.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania m.p.z.p. miasta Ostrowa Wlkp. terenu pomiędzy ul. Paderewskiego, a ul. Piłsudskiego .Zarządzenie

uzasadnienie

201093/VIII/202020/04/14w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.zarządzenie

uzasadnienie

211092/VIII/202020/04/14Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

221090/VIII/202020/04/10zmiany Zarządzenie 736/VIII/2019 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.Zarządzenie

Uzasadnienie

231088/VIII/202020/04/07Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rokZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

241087/VIII/202020/04/06Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej stanowiącej dz. nr 3/136 obręb 0122, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

251086/VIII/202020/04/06Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej stanowiącej dz. nr 3/134 obręb 0122, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenie - BIP

Warunki przetargu - BIP

261085/VIII/202020/04/06Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej stanowiącej dz. nr 3/133 obręb 0122, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Ogłoszenie - BIP

Warunki przetargu - BIP

271084/VIII/202020/04/06Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej stanowiącej dz. nr 3/132 obręb 0122, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie BIP

Zarządzenie BIP poprawne

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

281083/VIII/202020/04/06Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. WiguryZarządzenie - BIP

291081/VIII/202020/03/31Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rokZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

301080/VIII/202020/03/31Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2019 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznZarządzenie

Uzasadnienie

311079/VIII/202020/03/30w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy mieszkaniowej na 2019 rok, umowy najmu mieszkalnego lokalu nr___przy ul. Paderewskiego nr____ w Ostrowie Wielkopolskim. Zarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

321076/VIII/202020/03/30realizacji Uchwały nr XX/233/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w 2020r.Zarządzenie wykonawcze piece wstrzymanie naboru BIP

Uzasadnienie do zarządz wyk wstrzymanie naboru BIP

331075/VIII/202020/03/30w sprawie: użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Targowej.ZARZĄDZENIE BIP

341074/VIII/202020/03/30w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul.Bolesława Limanowskiego.ZARZĄDZENIE BIP

351073/VIII/202020/03/30w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Marcina Kasprzaka. ( II )ZARZĄDZENIE BIP

361072/VIII/202020/03/30w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Marcina Kasprzaka. ( I )ZARZĄDZENIE BIP

371071/VIII/202020/03/27Odwołanie przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej stanowiącej dz. nr 3/136 obręb 0122Zarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

381070/VIII/202020/03/27Odwołanie przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej stanowiącej dz. nr 3/134 obręb 0122Zarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

391068/VIII/202020/03/27Odwołanie przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Wrocławskiej stanowiącej dz. nr 3/132 obręb 0122Zarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

401064/VIII/202020/03/24obniżenia stawek czynszu dla lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolskizarządzenie bip

uzasadnienie bip

411065/VIII/202020/03/24w sprawie: obniżenia wysokości czynszu dzierżawy określonego w umowie z dnia 02.09.2019 r.ZARZĄDZENIE

UZASADNIENIE

ZARZĄDZENIE - BIP

421066/VIII/202020/03/24w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 948/VIII/2020 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie określenia - zasad wynajmowania terenu miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w Rynku – w 2020 r.ZARZĄDZENIE - BIP

431063/VIII/202020/03/24wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian dwudziestu dwóch nowych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gostyniu. Zarządzenie wraz z uzasadnieniem

441069/VIII/202020/03/24Odwołanie przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej stanowiącej dz. nr 3/133 obręb 0122 Zarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

451060/VIII/202020/03/23Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. StrzeleckiejZarządzenie - BIP

461058/VIII/202020/03/23Ustanowienie odpłatnej służebności na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. PrzyjacielskiejZarządzenie - BIP

471059/VIII/202020/03/23Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Komuny ParyskiejZarządzenie - BIP

481057/VIII/202020/03/23przyznania dotacji na zadanie pn."Kobiety po leczeniu raka piersi" realizowane przez Klub Amazonki w ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

491062/VIII/202020/03/23powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Miasto Ostrów..treść aktu

uzasadnienie

501056/VIII/202020/03/23realizacji uchwały XX/232/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie powierzenia spółce Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim zadania własnego Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie

Uzasadnienie

511055/VIII/202020/03/20w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.zarządzenie

uzasadnienie

521053/VIII/202020/03/19ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.zarządzenie PM

uzasadnienie zarządzenia

wyniki konkursu

531054/VIII/202020/03/19średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu Senior+ w ostrowie Wielkopolskim, ul.Limanowskiego 17.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

541050/VIII/202020/03/18ustalenia kosztu za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczychZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

551051/VIII/202020/03/18średniego miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniu chronionym na terenie Miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

561049/VIII/202020/03/18realizacji uchw. XX/236/2020 R M Ostrowa Wlkp. z 26.02.2020 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dot. powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wlkp. w 2020 roku zadania związanego z modernizacją schroniska dla bezdomnych zwierzątzarządzenie wykonawcze Bip

uzasadnienie do zarządzenia BIP

571048/VIII/202020/03/18realizacji uchwały nr XX/235/2020 R M Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26.02.2020 roku w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2020 rokuzarządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

581052/VIII/202020/03/18realizacji uchwały nr XX/237/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2020 rokuZarządzenie

Uzasadnienie

591045/VIII/202020/03/17Zmiany w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rokZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

601046/VIII/202020/03/17realizacji uchwały nr XX/234/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, udostępZarządzenie

Uzasadnienie

611047/VIII/202020/03/17powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w roku 2020.zarządzenie PM

uzasadnienie zarządzenia

regulamin pracy komisji konkursowej

621042/VIII/202020/03/16przeprowadzenia konsultacji z GRDPP projektu Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” realizowanego na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie

Uzasadnienie

631041/VIII/202020/03/16przeprowadzenia konsultacji z GRDPP projektu Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Dziennemu Domowi „Senior+” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 17.Zarządzenie

Uzasadnienie

641043/VIII/202020/03/16określenia realizacji uchwały nr XX/240/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyznania ulg na terenie GM OW dla seniorów z terenu GM Nowe Skalmierzyce korzystających z programu Skalmierzycka Karta SenioraZarządzenie

Uzasadnienie

651040/VIII/202020/03/16w spr. określenia sposobu realizacji uchwały Nr XX/233/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020zarządzenie wykonawcze BIP

Uzasadnienie do zarzadzenia wykonawczego BIP

661044/VIII/202020/03/16w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

671039/VIII/202020/03/13w sprawie programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” realizowanego na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie

Uzasadnienie do zarządzenia

Projekt Uchwały

Uzasadnienie

Załącznik do uchwały

681033/VIII/202020/03/12przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

691024/VIII/202020/03/12przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. ZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

PROJEKT UCHWAŁY - BIP

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY - BIP

ZAŁĄCZNIK - BIP

ZAŁĄCZNIK - BIP

701030/VIII/202020/03/12przedst.RM OW proj.uch.w spr.zmiany uch.nr XIII/155/2015 RM OW z 28 paźdz.2015 w spr.przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego" zmienionej uchw.nr XV/176/2015, XVIII/215/2016, XIX/218/2016, XXI/231/2016, XXXII/382/201Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik do Uchwały

711027/VIII/202020/03/12sprzedaży w trybie ustnego przetargu (licytacji) drewna pozyskanego, z terenów bez prawnego użytkownika, będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolskizarządzenie -BIP

załącznik 1

zalącznik 1 BIP

załącznik 2

załącznik 2 BIP

721031/VIII/202020/03/12w sprawie przedstawienia RM Ostrowa Wielkopolskiego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działki nr 89/1 z obrębu 0031Zarządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

Projekt uchwały

uzasadnienie do projektu uchwały

731029/VIII/202020/03/12w sprawie przedstawienia RM Ostrowa Wielkopolskiego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Krotoszyńską, a ul. WodnąZarządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

Projekt uchwały

uzasadnienie do projektu uchwały

741032/VIII/202020/03/12w sprawie przedstawienia RM Ostrowa Wielkopolskiego przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. ZębcowskiejZarządzenie

Uzasadnienie do zarządzenia

Projekt uchwały

Uzasadnienie do projektu uchwały

751035/VIII/202020/03/12nabycia na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej położonej pomiędzy ul. Kujawską a Al. Słowackiego.Zarządzenie - BIP

761036/VIII/202020/03/12Określenie sposobu realizacji uchwały RM Ostrowa Wielkopolskiego XX/231/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp miasta Ostrowa Wlkp. terenu w rejonie ul. KamiennejZarządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

771038/VIII/202020/03/12Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie - objaśnienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

781037/VIII/202020/03/12przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

791034/VIII/202020/03/12przedstawienia RM proj. uchw. w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatęZarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

801026/VIII/202020/03/11PROJEKT UCHWAŁY przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennychZarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik

811025/VIII/202020/03/11w sprawie przedstawienia RM Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wlkp. terenu pomiędzy ul. Paderewskiego, a ul. PiłsudskiegoZarządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

Projekt uchwały

uzasadnienie do projektu uchwały

Załącznik graficzny do projektu uchwały

821028/VIII/202020/03/11 w sprawie: pierwokupu nieruchomości położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kujawskiej. ZARZĄDZENIE BIP

831022/VIII/202020/03/10przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie nadania statutu Dziennemu Domowi „Senior+” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 17. Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik

841019/VIII/202020/03/10w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w rejonie ul. Wrocławskiej do kategorii dróg gminnychzarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

załącznik

851021/VIII/202020/03/10Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności 8 składającej się z dz. 16/2 z obrębu 0070 oraz 28/5 z obrębu 0069 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie

Uzasadnienie

Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia

Warunki przetargu

861020/VIII/202020/03/10powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży drewna pozyskanego z terenów bez prawnego użytkownika, będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolskibip

871023/VIII/202020/03/10powołania Komisji Egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, dla pracownika Urzędu Miejskiego w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie

uzasadnienie

881018/VIII/202020/03/09Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rokZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

891016/VIII/202020/03/06przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LIII/621/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2018 roku w sprawie nadania statutu Bibliotece PublicZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

PROJEKT UCHWAŁY - BIP

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY - BIP

ZAŁĄCZNIK - BIP

ZAŁĄCZNIK - BIP

901017/VIII/202020/03/06przedłożenia Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie umiejscowienia kamieni wraz z tablicami pamiątkowymi upamiętniającymi „Ostrowskich Hallerczyków” w 100. rocznicę przejazdu generała Hallera przez Ostrów.ZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

PROJEKT UCHWAŁY - BIP

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY - BIP

ZAŁĄCZNIK - BIP

911015/VIII/202020/03/06przedstawienia RMOW proj.uchw. w spr. zm.uchw. Nr L/577/2018 RMOW z dn. 27.06.2018r. w spr. wyrażenia zgody na zaw. porozum. w spr. wspólnej real.pr.pn."Program prof. nowotw,. skóry w AKO"Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Projekt uchwały - BIP

Uzasadnienie - BIP

921014/VIII/202020/03/06ogłoszenie konkursu ofert na realizację ostrowskiego programu polityki zdrowotnej w 2020r. pn."Żeby piękny uśmiech mieć trzeba tylko chcieć" obejmującego profilaktykę stomatologiczną dzieci 5-letnich.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

931013/VIII/202020/03/06powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.Zarządzenie

Uzasadnienie

941012/VIII/202020/03/05przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w roku 2019.Zarządzenie nr 1012 nagrody dla sportowców

Uzasadnienie do zarządzenia 1012

załącznik nr 1 do zarządzenia 1012

załącznik nr 2 do zarządzenia 1012

załącznik nr 3 do zarządzenia 1012

załącznik nr 4 do zarządzenia 1012

951011/VIII/202020/03/04określenia sposobu realizacji uchwały nr XIX/227/2020 RM OW z dnia 29 stycznia 2020 r. w spr. przyjęcia sprawozdania z działalności K. rewizyjnej za 2019 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.Zarządzenie 1011/VIII/2020

961010/VIII/202020/03/02ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim prowadzonej przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.Zarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

Załącznik do zarządzenia.BIP

971006/VIII/202020/03/02Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Wrocławskiej stanowiącej dz. nr 3/136 obręb 0122 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

warunki przetargu - BIP

981007/VIII/202020/03/02Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej stanowiącej dz. nr 3/134 obręb 0122 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

991008/VIII/202020/03/02Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Wrocławskiej stanowiącej dz. nr 3/132 obręb 0122 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet