Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
1224/VIII/192019/03/25w sprawie: użyczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kilińskiego.ZARZĄDZENIE BIP

2273/VIII/192019/03/15nabycia na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej położonej w rejonie ul. Radłowskiej.Zarządzenie - BIP

3274/VIII/192019/03/15planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019, ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinasowanie jest przyznawanZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

Załącznik_BIP

4275/VIII/192019/03/15przeprowadzenia konsultacji z GRDPP projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz nauczycielom emerytowanymZarządzenie

Uzasadnienie

projekt uchwały

Załącznik do uchwały

uzasadnienie do zarządzenia

5270/VIII/192019/03/14powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją łazienek i WC na terenie stanicy harcerskiej w Ostrowie Wielkopolskim...treść aktu

uzasadnienie

6269/VIII/192019/03/13ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Seniorów Ostrowa Wielkopolskiegozarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 - BIP

Załącznik nr 2 - BIP

Oświadczenie - BIP

7264/VIII/192019/03/12przyjęcia do realizacji uchwały nr VI/64/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

8265/VIII/192019/03/12przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie-BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Objaśnienia - BIP

9266/VIII/192019/03/12przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

10267/VIII/192019/03/12określenia sposobu realizacji uchwały nr VI/69/2019 RMOW z dnia 18.02.2019 r. w spr. podjęcia współpracy GMOW z Qingbaijiang systryktem miasta Chengdu w CHRLZarządzenie

Uzasadnienie

11263/VIII/192019/03/11przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w roku 2018.Zarządzenie

Uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

12253/VIII/192019/03/08w sprawie: przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennychUchwała

Uzasadnienie

Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

13256/VIII/192019/03/08ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

14260/VIII/192019/03/08przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.: „W podziękowaniu za serce” dla Stowarzyszenie Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.ZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

15261/VIII/192019/03/08przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.: „13. Ogólnopolski Konkurs Młodych Talentów im. Ryszarda Sarbaka” dla Stowarzyszenie Strefa Kultury z siedzibą w Ostrowie WielkopolskimZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

16255/VIII/192019/03/08Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Korsaka w trybie bezprzetargowymZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

17257/VIII/192019/03/08użyczenia ruchomego majątku trwałego Stowarzyszeniu „Szukamy i Ratujemy” z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.zarządzenie PM

załącznik do zarządzenia PM

uzasadnienie PM

18258/VIII/192019/03/08przedst. Radzie Miejskiej OW proj. uchwały ws. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodszeZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

Uchwała_BIP

Uzasadnienie do uchwały_BIP

19259/VIII/192019/03/08w spr. przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w spr. określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej oraz warZarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

Uchwała BIP

Uzasadnienie BIP

Załącznik nr 1

20254/VIII/192019/03/08przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN PWiK S.A. w Ostrowie Wlkp. na lata 2019-2023"zarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

załącznik - plan

załącznik

21252/VIII/192019/03/08w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ul. Skowronkowej do kategorii dróg gminnychzarządzenie

uzasadnienie

Uchwała

uzasadnienie

załącznik

22251/VIII/192019/03/08w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ul. Kukułczej do kategorii dróg gminnychzarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

załącznik

23250/VIII/192019/03/08w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ul. Słowikowej do kategorii dróg gminnychzarządzenie

uzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

załącznik

24249/VIII/192019/03/08w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ul. Zakątek do kategorii dróg gminnychuzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

załącznik

zarządzenie

25262/VIII/192019/03/08w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2019 roku. Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik

26243/VIII/192019/03/07średniego miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniu chronionymZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

27244/VIII/192019/03/07średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu "Senior+" w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Limanowskiego 17.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

28247/VIII/192019/03/07zmiany zarządzenia nr 195/VIII/2019 w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.: „XVII. Ogólnopolski Festiwal Wielkanocny CIEMNA JUTRZNIA” dla Stowarzyszenia „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin”ZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

29246/VIII/192019/03/07przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.: „Koncert wiosenny” dla Stowarzyszenie Śpiewacze „LIRA" Niewidomych, Słabowidzących i Innych Niepełnosprawnych z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.ZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

30242/VIII/192019/03/06ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.zarządzenie PM

uzasadnienie PM

załacznik

31239/VIII/192019/03/01nieodpłatnego przekazania drewna do Miejskiego Zarządu DrógZarządzenie

Uzasadnienie

32240/VIII/192019/03/01nieodpłatnego przekazania drewna pozyskanego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali widowiskowo - sportowej” do Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Uzasadnienie

33241/VIII/192019/03/01przyjęcia do realizacji uchwały nr VI/65/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

34238/VIII/192019/03/01powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.uzasadnienie

uzasadnienie BIP

35237/VIII/192019/02/28zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rokZarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

36236/VIII/192019/02/27Przedst. RM Miejskiej Ostrowa Wlkp. proj. uchw. w spr. zm. uchw. Nr IV/23/2018 RM z 27.12. 18r. w spr. wyboru met. ustalenia opłaty za gospod. odpad. i kom. i ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcyzarządzenie BIP

uzasadnienie do zarządzenia BIP

uchwała BIP

Uzasadnienie do uchwały BIP

37235/VIII/192019/02/27w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych, plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiegozarządzenie

uzasadnienie

38231/VIII/192019/02/26zmiany Zarządzenia Nr 189/VIII/2019 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 01.02.2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

Uzasadnienie

39234/VIII/192019/02/26ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację w 2019r. ostrowskiego programu polityki zdrowotnej pn.:„Żeby piękny uśmiech mieć trzeba tylko chcieć” obejmującego profilaktykę stomatologiczną dzieci pięcioletnich.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - BIP

40233/VIII/192019/02/26ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację w 2019 r. ostrowskiego programu polityki zdrowotnej pn.:„Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w latach 2017-2019”.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - BIP

41232/VIII/192019/02/26przygotowania dokumentu dotyczącego oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski za 2018r.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

42227/VIII/192019/02/25w sprawie nieodpłatnego przekazania Radzie Osiedla Nr 6 składników majątkowych stanowiących własność GMOW stanowiących wyposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Truskawkowej 4Zarządzenie

Uzasadnienie

Protokół zdawczo odbiorczy - załącznik do Zarządzenia

Załącznki nr 1

Załącznik nr 2

43229/VIII/192019/02/25Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim dz. 8/11 i 14/8 obręb 0060 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie

Uzasadnienie

44230/VIII/192019/02/25w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej, zabudowanej garażem.Zarządzenie - bip

45225/VIII/192019/02/25w sprawie: wydzierżawienia - nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Osiedlowej.ZARZĄDZENIE BIP

46223/VIII/192019/02/25w sprawie: wydzierżawienia – części nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Komuny Paryskiej.ZARZĄDZENIE BIP

47226/VIII/192019/02/25w sprawie: wydzierżawienia - nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Kamiennej.ZARZĄDZENIE BIP

48228/VIII/192019/02/25Zmiany w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rokZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

49221/VIII/192019/02/22ustalenia kosztu za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczychZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

50222/VIII/192019/02/22przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2019 roku Zarządzenie BIP

Uzasadnienie do zarządzenia BIP

uchwała BIP

uzasadnienie do uchwały BIP

załącznik do uchwały BIP

51220/VIII/192019/02/21powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w roku 2019.zarządzenie PM

uzasadnienie zarządzenia

regulamin pracy komisji konkursowej

oświadczenie członka

52218/VIII/192019/02/20powołania komisji konkursowej do wyłonienia realizatora ostrowskiego programu polityki zdrowotnej w 2019r. pn.:„Żeby piękny uśmiech mieć trzeba tylko chcieć” obejmującego profilaktykę stomatologiczną dzieci pięcioletnich.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

53219/VIII/192019/02/20w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w rejonie ul. Wrocławskiej do kategorii dróg gminnych.zarządzenie

uzasadnienie zarządzenia

uchwała

uzasadnienie uchwała

załącznik

54217/VIII/192019/02/19przyj. do real. Uchw. Nr V/45/2019 RMOW z dn.30.01.2019 roku ws. określ. kryteriów naboru stosowanych na II etapie postęp. rekrutacyjnego do publ. przedszkoli i inn. publ. form wych. przedszk. prowadz. przez GMOW oraz dok. niezb. do potw. tych kryteriówZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

55215/VIII/192019/02/18przedstawienia Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/586//2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30.08.2018r. w sprawie procesu rozwiązania spółki działającej pod firmą Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.Zarządzenie

Uzasadnienie zarządzenia

Uchwała

Uzasadnienie uchwały

56216/VIII/192019/02/18przedłożenia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie: określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo właZARZĄDZENIE

UZASADNIENIE

UCHWAŁA

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

57212/VIII/192019/02/15Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim stanowiących dz. nr 27/12 i 27/14 obręb 0028, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie

Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia

Warunki przetargu

58214/VIII/192019/02/15określenia sposobu realizacji uchwały RM Ostrowa Wielkopolskiego Nr V/43/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 1/17, 1/18, 1/19, 1/20 i części działkiZARZĄDZENIE

UZASADNIENIE

59211/VIII/192019/02/15określenia sposobu realizacji uchwały RM Ostrowa Wielkopolskiego Nr V/42/2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Wysocką a ul. Frąszczakazarządzenie

Uzasadnienie

60213/VIII/192019/02/15przyjęcia do realizacji Uchwały Nr V/44/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 14 w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

61207/VIII/192019/02/13określenia sposobu realizacji uchwały Nr V/47/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika SamodZarządzenie

Uzasadnienie

62208/VIII/192019/02/13wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej ul. Wylotowej.Zarządzenie - BIP

63209/VIII/192019/02/13nabycia na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej położonej przy Zielnej.Zarządzenie - BIP

64205/VIII/192019/02/13powołania komisji konkursowej do wyłonienia realizatora programu polityki zdrowotnej pn.:„Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w latach 2017-2019”zarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

załącznik do zarządzenie - BIP

65206/VIII/192019/02/13określenia sposobu realizacji uchwały Nr V/46/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie nadania statutu Radzie Seniorów Ostrowa Wielkopolskiegozarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

66202/VIII/192019/02/13przyjęcia do realizacji uchwały nr V/40/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupuZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

67204/VIII/192019/02/13przyjęcia do realizacji uchwały nr V/38/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

68203/VIII/192019/02/13przyjęcia do realizacji uchwały nr V/39/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rokZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

69210/VIII/192019/02/13powołania Zespołu ds. przeprowadzenia wyborów do organów statutowych osiedli miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie

Uzasadnienie

70198/VIII/192019/02/11Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości dz. 27/12 i 27/14 obręb 0028 położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kujawskiej - KrakowskiejZarządzenie

Ogłoszenie

71199/VIII/192019/02/11Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kamiennej w trybie przetargu ograniczonegoZarządzenie

Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia

Warunki przetargu

72200/VIII/192019/02/11Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Osiedlowej dz. 2/13 obręb 0146 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie

Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia

Warunki przetargu

73201/VIII/192019/02/11sprostowania oczywistej omyłki w Zarządzeniu Nr 172/VIII/2019 Prezydenta Miasta z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 465/VII/2015 Prezydenta Miasta z dnia 2.09.2015 roku w spr. nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego.zarządzenie

uzasadnienie

74196/VIII/192019/02/08realizacji uchwały nr V/62/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia w Ostrowie Wielkopolskim roku 2019 Rokiem Krzysztofa Komedy Trzcińskiego.ZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

75197/VIII/192019/02/08w spr.określenia sposobu realizacji uchwały NR V/41/2019 R M Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostroeskiegozarządzenie BIP

uzasadnienie BIP

76193/VIII/192019/02/07powołanie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku szkoły podstawowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana ...treść aktu

uzasadnienie

77192/VIII/192019/02/07powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją amfiteatru w Parku Miejskimtreść zarządzenia

uzasadnienie

78190/VIII/192019/02/07przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Objaśnienia - BIP

79190/VIII/192019/02/07przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

80195/VIII/192019/02/07przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.: „XVII. Ogólnopolski Festiwal Wielkanocny CIEMNA JUTRZNIA” dla Stowarzyszenia „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin” w Ostrowie WielkopolskimZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

81194/VIII/192019/02/07zmiany w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2019 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

82186/VIII/192019/02/01w sprawie: oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Kaliskiej 55 w Ostrowie Wlkp.Zarządzenie

83188/VIII/192019/02/01projektu uchwały RM OW w sprawie projektu międzygminnego dot. powierzenia GMOW zadania pn.:Modernizacji odwodnienia wraz z zakupem nowych 41 kojców.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik

84189/VIII/192019/02/01powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

Uzasadnienie

85187/VIII/192019/02/01powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.zarządzenie BIP

uzasadnienie BIP

86184/VIII/192019/01/31w sprawie: zmiany Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr 2544/VII/2018 z dnia 06 lutego 2018 r.ZARZĄDZENIE BIP

87183/VIII/192019/01/31w sprawie udzielania dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

88182/VIII/192019/01/31Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kujawskiej stanowiącej dz. 29/7 i 173/12 obręb 0028, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie

Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia

Warunki przetargu

89181/VIII/192019/01/31Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kujawskiej - Krakowskiej stanowiących dz. 27/12 i 27/14 obręb 0028, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie

Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia

Warunki przetargu

90179/VIII/192019/01/31przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2019 roku. zarządzenie

zarządzenie BIP

uzasadnienie do zarządzenia

uzasadnienie do zarządzenia BIP

Uchwała

Uchwała BIP

Załacznik nr 1 do uchwały

Załacznik nr 1 do uchwały BIP

Załącznik do uchwały nr 2

Załącznik do uchwały nr 2 BIP

uzasadnienie do uchwały

uzasadnienie do uchwały BIP

91177/VIII/192019/01/31przyznania dotacji z budżetu miasta na realizację zadań w roku 2019 z zakresu wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

Załącznik do zarządzenia.BIP

92185/VIII/192019/01/31w sprawie: przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Gustawa Bojanowskiego.ZARZĄDZENIE BIP

93180/VIII/192019/01/31ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludnościzarządzenie

uzasadnienie

treść ogłoszenia

zarządzenie PM

uzasadnienie PM

treść oferty PM

94178/VIII/192019/01/31Zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim, jako jednostce budżetowejUzasadnienie

Zarządzenie

95176/VIII/192019/01/29w sprawie: określenia - zasad wynajmowania terenu miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w Rynku – w 2019 r.ZARZĄDZENIE

UZASADNIENIE

ZAŁĄCZNIK NR 1 do zarządzenia

ZAŁĄCZNIK B do regulaminu

ZAŁĄCZNIK A do regulaminu

ZARZĄDZENIE BIP

ZAŁĄCZNIK NR 1 do zarządzenia BIP

ZAŁĄCZNIK B do regulaminu BIP

ZAŁĄCZNIK A do regulaminu BIP

96172/VIII/192019/01/28zmiany Zarządzenia nr 465/VII/2015 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 2 września 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.zarządzenie

uzasadnienie

zał. 1 schemat

zał. 2

97175/VIII/192019/01/28w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie ustanowienia w Ostrowie Wielkopolskim roku 2019 Rokiem Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. ZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

PROJEKT UCHWAŁY - BIP

UZASADNIENIE - BIP

98173/VIII/192019/01/28ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn: „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w latach 2017-2019”zarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

załącznik - BIP

99174/VIII/192019/01/28ogłoszenia konkursu ofert na realizację ostrowskiego programu polityki zdrowotnej w 2019 roku pn.:„Żeby piękny uśmiech mieć trzeba tylko chcieć” obejmującego profilaktykę stomatologiczną dzieci pięcioletnichzarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

załącznik - BIP

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet