Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
11713/VII/172017/03/09nabycia na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rejonie ul. Gorzyckiej.Zarządzenie-BIP

21708/VII/172017/03/08przedst. RM OW proj. uchw. w spr. aktual. "Założęn do pl. zaop. w cieplo, energię elektr. i pal. gazowe M O W prz. uchw. nr XXXII/466/2005 RM OW z 30.sierpnia 2005 r w spr. uchwalenia "Zalożen do planu zaop. w cieplo, en.elektr. i pal. gazowe M O W.ZARZĄDZENIE - bip

UZASADNINIE ZARZĄDZENIA

uchwała

uzas. uchwały

załacznik

załacznik

załącznik

załącznik

31709/VII/172017/03/08w sprawie:pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościelnej.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

41710/VII/172017/03/08w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Ogrodowej .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

51712/VII/172017/03/08powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę świetlicy osiedlowej wraz z infrastrukturą w ramach zadania inwestycyjnego Budowa świetlicy osiedlowej w rejonie ul.Wiśniowejzarządzenie

uzasadnienie

61707/VII/172017/03/07wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy mieszkaniowej na 2016 rok, umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Broniewskiego nr 3 w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

71706/VII/172017/03/07w sprawie : pierwokupu zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Raszkowskiej.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

81705/VII/172017/03/06Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rokZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 - BIP

Załącznik nr 2- BIP

Załącznik nr 3- BIP

91703/VII/172017/03/03w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Górnej.ZARZĄDZENIE BIP

UZASADNIENIE BIP

101701/VII/172017/03/03w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Limanowskiego.ZARZĄDZENIE BIP

UZASADNIENIE BIP

111700/VII/172017/03/03w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kasprzaka.pismo na Komisje RM

ZARZĄDZENIE BIP

UZASADNIENIE BIP

121704/VII/172017/03/03w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dzierżawy zabudowanej nieruchomości, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Wolności nr 2.ZARZĄDZENIE BIP

131702/VII/172017/03/03w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kasprzaka.ZARZĄDZENIE BIP

UZASADNIENIE BIP

141698/VII/172017/03/02wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rej. ul. Olszowej.Zarządzenie - BIP

151699/VII/172017/03/02średniego miesięcznego kosztu pobytu w mieszkaniu chronionymzarządzenie - BIP

uzasadnienie - BIP

161696/VII/172017/03/01użyczenia Stowarz\\yszeniu Konferencji św. Wincentego a` Paulo im. Kazimierza Rolewskiego Konkatedra ostrów Wielkopolski ul. Kardynała Ledóchowskiego 4 sprzętu sportowegoZarządzenie BIP

171695/VII/172017/03/01użyczenia Stowarzyszeniu "Zacharzew 2000" w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 171 sprzętu sportowegoZarządzenie BIP

181694/VII/172017/03/01użyczenia Stowarzyszeniu Kulturalno-Edukacyjnemu "Przyjaciele Szóstki" ul.Staroprzygodzka 112 sprzętu sportowegoZarządzenie BIP

191693/VII/172017/03/01uzyczenia Stowarzyszeniu "Ludzie dla ludzi" w Ostrowie Wielkopolskim ul. Asnyka 26 sprzętu sportowegoZarządzenie BIP

201692/VII/172017/03/01użyczenia Ostrowskiemu Centrum Pomocy Caritas w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grunwaldzkiej 72 sprzętu sportowegoZarządzenie BIP

211697/VII/172017/03/01powołanie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę krytego lodowiska wraz z budynkiem zaplecza i zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Hala lodowistreść aktu

uzasadnienie

221689/VII/172017/02/28w sprawie: przeznaczenia do wydzierżawienia – części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Bukowej.ZARZĄDZENIE BIP

UZASADNIENIE BIP

231691/VII/172017/02/28Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1411/VII/2016 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania Uchwały Krajobrazowej dla Ostrowa Wielkopolskiego. Zarządzenie

241690/VII/172017/02/28wydania opinii dotyczącej powołania wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wlkp.Zarzadzenie

Uzasadnienie

251687/VII/172017/02/27wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rej. ul. Odolanowskiej.Zarządzenie-BIP

261686/VII/172017/02/27bonifikaty w opłacie rocznej z tyt. użyt. wiecz. nier. gr. przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe - przysługującej użytkownikom wieczystym, ze względu na wysokość dochodu miesięcznego przypadającego na jednego członka gosp. domowegoZARZĄDZENIE.BIP

UZASADNIENIE.BIP

ZAŁĄCZNIK NR 1.BIP

ZAŁĄCZNIK NR 2.BIP

271685/VII/172017/02/27określo. sposobu real. uchw. nr XXX/349/2017 z dnia 31 stycznia 2017 w spr. udziel. G o/w pomocy finans. w formie dotacji celowej z przezn. na dofin. zadania pn. Rozwiązanie komunikacyjne ulicy Wylotowej z węzlem Pruślinzarządzenie BIP

281688/VII/172017/02/27w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Raszkowskiej .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

291683/VII/172017/02/24 przyjęcia do realizacji uchwały nr XXX/350/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr V/47/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie „Szczegółowych zasazarządzenie -BIP

uzasadnienie-BIP

301682/VII/172017/02/24określenia sposobu realizacji uchwały Nr XXX/344/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2017 roku Zarządzenie

uzasadnienie

311681/VII/172017/02/24wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy mieszkaniowej na 2016 rok, umowy najmu lokalu socjalnego nr 21 przy ul. Raszkowskiej nr 4 w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

321684/VII/172017/02/24sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Żwirki, w trybie przetargu nieograniczonego.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

zał. nr1

zał. nr 2 warunki BIP

331679/VII/172017/02/23w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położoną w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

341680/VII/172017/02/23w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

351675/VII/172017/02/21określenia sposobu realizacji uchwały Nr XXIX/339/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2016roku w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy Hebanowej, prostopadłego do ul. Debowej w Ostrowie wielkopolskimBIP

361676/VII/172017/02/21przyjęcia do realizacji uchwały nr XXX/347/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu.Zarządzenie

Uzasadnienie

371678/VII/172017/02/21przyjęcia do realizacji uchwały nr XXX/345/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie- BIP

381677/VII/172017/02/21przyjęcia do realizacji uchwały nr XXX/346/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.Zarządzenie- BIP

Uzasadnienie-BIP

391674/VII/172017/02/21ustalenia kosztu za 1 godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczychZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

401673/VII/172017/02/21Zmiany w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 - BIP

Załącznik nr 2 - BIP

411672/VII/172017/02/20zmiany Regulaminu Organizacyjnego MOPS stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 437/VII/2015 PMOW z dnia 13.08.2015r.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

421671/VII/172017/02/17w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. osiedle Robotnicze .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

Załącznik - bip

431670/VII/172017/02/17wyznaczenia składu Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kaliskiej działki nr 10/24, 6/8, 6/9, 6/1, 7/1, 3/6 obręb 0015Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie BIP

441669/VII/172017/02/17sprzedaży w trybie II ustnego przetargu nieograniczonego drewna pozyskanego z terenów bez prawnego uzytkownika, będacego własnościa Gminy Miasto Ostrów Wielkopolskizarządzenie BIP

załącznik 1-BIP

załącznik 2-BIP

451668/VII/172017/02/16w sprawie : pierwokupu lokalu niemieszkalnego położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościelnej .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

461667/VII/172017/02/15przyznania dotacji z budżetu miasta na realiz. zadania w 2017 r. z zakresu nauki, szkolnic. wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, pn. „Senior ciągle ciekawy świata” realiz. przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wlkp.Zarządzenie

Uzasadnienie

471665/VII/172017/02/14przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 2- BIP

Objaśnienia- BIP

Uchwała - BIP

481666/VII/172017/02/14przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.Zarządzenie -BIP

Uzasadnienie -BIP

Uchwała- BIP

Uzasadnienie- BIP

Załącznik nr 1 - BIP

Załącznik nr 2- BIP

Załącznik nr 3- BIP

Załącznik nr 4-BIP

491664/VII/172017/02/13wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rej. ul. Środkowej.Zarządzenie-BIP

501662/VII/172017/02/13Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2017 roku Zarządzenie

Uchwała

Uzasadnienie

Projekt programu

511663/VII/172017/02/13określenia sposobu realizacji uchwały Nr XXIX/340/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. KrańcowejBIP

521655/VII/172017/02/10przedst. RM OW projektu uchwały w sprawie zmiany uchw. nr XXI/221/2017 z dn. 28.06.2012 r. RM OW w spr. ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokosci stawek oplat za park w strefie płatnego park. oraz ustalenia sposobu ich pobierania.zarządzenie BIP

uchwała

531661/VII/172017/02/10przedst. RM Ostrowa Wlkp proj. uchwały w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla pub. i niepub. jedn. ośw. prow. przez os. prawne i fiz. inne niż GM Ostrów Wlkp oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywaniauchwała

uzasadnienie do uchwały

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

zarządzenie BIP

541657/VII/172017/02/10w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum Miasta Ostrowa WielkopolskiegoBIP ZARZĄDZENIE

BIP UZASADNIENIE

BIP UCHWA ŁA

UZASADNIENIE

551656/VII/172017/02/10Zarządzenie w sprawie: przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektu zabytkowego
561658/VII/172017/02/10w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie

Projekt uchwały

571654/VII/172017/02/10przeprowadzenia konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie

Projekt uchwały

581660/VII/172017/02/10w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/224/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z 14.08.2012 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałówZarządzenie

Uchwała

Uzasadnienie

591659/VII/172017/02/10realizacja Uchwały Nr XXX/348/2017 z 31.01.2017 r. Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski udziału w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. na rzecz MikstatZARZĄDZENIE

601651/VII/172017/02/09sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.: II Ogólnopolski Poetycki Konkurs Chopinowski „Hymn zachwytu” dla Stowarzyszenia „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie-Antonin” w Ostrowie WielkopolskimBIP Zarządzenie

BIP Uzasadnienie

611650/VII/172017/02/09w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

621653/VII/172017/02/09Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnegoZarządzenie BIP

Uzasadnienie do zarząd. BIP

Uchwała projekt BIP

Uzasadnienie do uchwały BIP

zalacznik-1 BIP

zalacznik-2 BIP

zalacznik-3 BIP

631652/VII/172017/02/09w sprawie : użyczenia lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym położonym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Ludwika Waryńskiego nr 7.Zarządzenie - bip

641643/VII/172017/02/08wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy mieszkaniowej na 2016 rok, umowy najmu lokalu socjalnego nr 13 przy ul. Broniewskiego nr 11 w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

651649/VII/172017/02/08powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 10” w Ostrowitreść aktu

uzasadnienie

661645/VII/172017/02/08w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

671647/VII/172017/02/08w sprawie : pierwokupu zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Partyzanckiej.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

681648/VII/172017/02/08w sprawie : pierwokupu lokalu niemieszkalnego położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

691646/VII/172017/02/08w sprawie : pierwokupu nieruchomości zabudowanej garażem położonym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

701644/VII/172017/02/06Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2017 rokZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 - BIP

Załącznik nr 2 - BIP

Załącznik nr 3 - BIP

711642/VII/172017/02/02przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy Al. Solidarności dz. 19/8 obręb 0087 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

721641/VII/172017/02/01w sprawie : pierwokupu zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

731634/VII/172017/01/31ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2017zarządzenie

załącznik nr 1

741635/VII/172017/01/31ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2017 roku zarządzenie

załącznik nr 1

751637/VII/172017/01/31powołania Ostrowskiego Komitetu RewitalizacjiZarządzenie

761638/VII/172017/01/31w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki .Zarządzenie - bip

UZASADNIENIE - BIP

771639/VII/172017/01/31w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej .Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

781632/VII/172017/01/31Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

791633/VII/172017/01/31Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia

801640/VII/172017/01/31w sprawie: określenia - zasad wynajmowania terenu miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w Rynku – w 2017 r.ZARZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK B

ZAŁĄCZNIK A

811636/VII/172017/01/31powołania Komisji Egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, dla pracownika Urzędu Miejskiego w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie

821639/VII/172017/01/31w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie- bip

831629/VII/172017/01/30Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 - BIP

Załącznik nr 2 - BIP

Załącznik nr 3 - BIP

841630/VII/172017/01/30przyznania dotacji z budżetu miasta na realizację zadań w roku 2017 z zakresu wspier. przedsięwzięć o charakterze eduk. i nauk. przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu G M O W.Zarządzenie

Załącznik nr 1 - Wyniki konkursu

851631/VII/172017/01/30w sprawie: wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy z dnia 21 grudnia 2015 r. na rzecz innej osoby fizycznej.ZARZĄDZENIE BIP

UZASADNIENIE BIP

ZAŁĄCZNIK NR 1 nie podlega publikacji w BIP

861628/VII/172017/01/26przygotowania dokumentu dotyczącego oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski za 2016r.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

871626/VII/172017/01/26w sprawie : wyrażenia zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy z dnia 03.05.2016r. na rzecz innej osoby fizycznej.Uzasadnienie - bip

ZARZĄDZENIE - BIP

881627/VII/172017/01/26zmiany uchwały nr XLVII/459/2014 RM z dnia 27 marca 2014 w spr. Statutu Miasta OWzarządzenie BIP

uzasadnienie BIP

891619/VII/172017/01/24przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu.Zarządzenie

Uchwała

901612/VII/172017/01/24realizacji uchwały nr XXIX/334/2016 z 28.12.2016 r. Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski udziału w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Gminie RozdrażewZARZĄDZENIE

911614/VII/172017/01/24określenia sposobu realizacji uchwaly Nr XXIX/329/2016 RM OW z dnia 28 grudnia 2016 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta OW w 2017 rokuZarządzenie BIP

921613/VII/172017/01/24okreslenia sposobu realizacji uchwały Nr XXIX/330/2016 RM OW z dnia 28 grudnia 2016 roku w spr. uchwalenia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta OW w 2017 rokuZarządzenie BIP

931610/VII/172017/01/24wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy mieszkaniowej na 2016 rok, umowy najmu lokalu socjalnego nr 4 przy ul. Asnyka nr 24 w Ostrowie Wielkopolskim Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie-BIP

941624/VII/172017/01/24wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy socjalnej na 2016 rok, umowy najmu lokalu socjalnego nr 30B przy ul. Zielonej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

951623/VII/172017/01/24zmiany treści służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kaliskiej.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

Załącznik graficzny BIP

961611/VII/172017/01/24przyjęcia do realizacji Uchwały Nr XXIX/332//2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany chwały Nr XLIV/565/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady wynagradzania za pracę, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, zmienionej Uchwałą Nr XII/141/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/565/2010 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady wynagradzania za pracę, zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowychZarządzenie

971620/VII/172017/01/24Zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

981615/VII/172017/01/24przyjęcia do realizacji uchwały nr XXIX/321/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie _ BIP

Uzasadnienie - BIP

991616/VII/172017/01/24przyjęcia do realizacji uchwały nr XXIX/322/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie -BIP

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

www.umostrow.pl

http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet