Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
11012/VIII/202020/03/05przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w roku 2019.Zarządzenie nr 1012 nagrody dla sportowców

Uzasadnienie do zarządzenia 1012

załącznik nr 1 do zarządzenia 1012

załącznik nr 2 do zarządzenia 1012

załącznik nr 3 do zarządzenia 1012

załącznik nr 4 do zarządzenia 1012

21010/VIII/202020/03/02ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim prowadzonej przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.Zarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

Załącznik do zarządzenia.BIP

31006/VIII/202020/03/02Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Wrocławskiej stanowiącej dz. nr 3/136 obręb 0122 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

warunki przetargu - BIP

41007/VIII/202020/03/02Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej stanowiącej dz. nr 3/134 obręb 0122 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

51008/VIII/202020/03/02Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Wrocławskiej stanowiącej dz. nr 3/132 obręb 0122 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

61009/VIII/202020/03/02Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Wrocławskiej stanowiącej dz. nr 3/133 obręb 0122 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

Ogłoszenie - BIP

Wyciąg z ogłoszenia - BIP

Warunki przetargu - BIP

71005/VIII/202020/03/02wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej w rejonie ul. Pruślińskiej.Zarządzenie - BIP

81004/VIII/202020/03/02nabycia na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej położonej przy ul. Św.Floriana.Zarządzeni - BIP

9996/VIII/202020/02/28Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Dworca autobusowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Andrzeja Kowalczyka 3zarządzenie

uzasadnienie

załącznik nr 1 do zarządzenia

10998/VIII/202020/02/28Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim dz. 4/17 obręb 0029 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

11999/VIII/202020/02/28Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Wiśniowej w trybie bezprzetargowymZarządzenie - BIP

121000/VIII/202020/02/28Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim dz. 17/19, 19/12 obręb 0029 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

131001/VIII/202020/02/28Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim dz. 16/1 obręb 0105 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

141002/VIII/202020/02/28Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim dz. 4/19 obręb 0029 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie - BIP

151003/VIII/202020/02/28Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim dz. 16/5 obręb 0105 w trybie przetargu nieograniczonegozarządzenie - BIP

16991/VIII/202020/02/28w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krakowskiej i Kujawskiej .Zarządzenie -BIP

17997/VIII/202020/02/28przyznania dotacji z budżetu miasta na realizację zadań w 2020r. z zakresu wspier. przedsięwzięć o charakterze edukac. i naukowym, w tym edukacja ekologiczna, przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu GMOW. Zarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

Załącznik do zarządzenia - Przyznanie dotacji.BIP

18992/VIII/202020/02/26zmiany Zarządzenia nr 465/VII/2015 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 2 września 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.zarządzenie

uzasadnienie

zał 1 schemat

zał 2

19989/VIII/202020/02/25przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania pn.: Organizacja i przeprowadzenie finału miejskiego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom” Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.zarządzenie PM

uzasadnienie PM

20990/VIII/202020/02/25w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Dalekiej.Zarządzenie BIP

21984/VIII/202020/02/20powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia zadań do realizacji w 2020r., zgłoszonych w otwartym konkursie ofert z zakresu edukacji i naukiZarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

22986/VIII/202020/02/20przygotowania dokumentu dotyczącego oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski za 2019r.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

23987/VIII/202020/02/20zmiany zarządzenia nr 1727/VII/2017 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

24988/VIII/202020/02/20przyjęcia do realizacji uchwały nr XIX/222/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

25985/VIII/202020/02/20wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej pozostałych środków trwałychZarządzenie BIP

Załącznik nr 1 BIP

Uzasadnienie BIP

26982/VIII/202020/02/19realizacji uchwały nr XIX/226/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia w Ostrowie Wielkopolskim roku 2020 rokiem św. Jana Pawła II Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. ZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

27981/VIII/202020/02/19określenia sposobu realizacji uchwały Nr XVIII/211/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Kazimierza GrześkowiakaBIP

28983/VIII/202020/02/19przyjęcia do realizacji uchwały nr XIX/221/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

29977/VIII/202020/02/18w sprawie: rozwiązania – za porozumieniem stron - umowy dzierżawy z dnia 27 lutego 2019 r. – obejmującej nieruchomość gruntową, położoną w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Gustawa Bojanowskiego.ZARZĄDZENIE BIP

30980/VIII/202020/02/18określenia sposobu realizacji uchwały Nr XVIII/212/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy dr Tadeusza JankowskiegoBIP

31979/VIII/202020/02/18określenia sposobu realizacji uchwały Nr XVIII/213/2019 rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Konwaliowej.BIP

32978/VIII/202020/02/18Sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy LipowejZARZĄDZENIE BIP

UZASADNIENIE BIP

33976/VIII/202020/02/17ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludnościzarządzenie

zarządzenie PM

uzasadnieni PM

uzasadnienie

ogłoszenie konkursu

34974/VIII/202020/02/14dot.realizacji uchwały nr XIX/224/2020 RM Ostrowa Wielkopolskiego z dn.29.01.2020r. w spr.szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadówZarządzenie

Uzasadnienie

35972/VIII/202020/02/14realizacji uchwały nr XIX/223/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29.01.2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie

Uzasadnienie

36975/VIII/202020/02/14realizacji uchwały nr XIX/225/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29.01.2020r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych WODKAN w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2020-2024Zarządzenie

Uzasadnienie

37973/VIII/202020/02/14realizacji uchwały nr XIX/228/2020 RM Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29.01.2020r. w spr. udzielenia odp.na skargę Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim na uchwałę nr XVII/204/2016 RM z dnia 24.02.2016 w spr. wpr. Regulaminu utrzymania czystościZarządzenie

Uzasadnienie

38971/VIII/202020/02/12Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 - WPF

Załącznik nr 2

39970/VIII/202020/02/12Przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

40969/VIII/202020/02/12nieodpłatnego przekazania drewna pozyskanego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Ogródków Jordanowskich w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej” do MOPS-u w Ostrowie Wlkp.ZARZĄDZENIE

UZASADNIENIE

41968/VIII/202020/02/11zmiany Zarządzenia nr 465/VII/2015 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 2 września 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.zarządzenie

uzasadnienie

zał 1 - schemat

zał 2

42965/VIII/202020/02/10Przeds.RM Ostrowa Wlkp. proj. uchw. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie poroz. międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wlkp. w 2020 roku zad. związanego z modernizacją schroniska dla bezdomnych zwierząt zlok.na gruntach wsi Wysocko W.Zarządzenie BIP

Uzasadnienie do zarządzenia BIP

uchwała BIP

Uzasadnienie do uchwały BIP

porozumienie BIP

43967/VIII/202020/02/10przedstawienia RM OW projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyznania ulg na terenie GM OW dla seniorów z terenu Gminy Miasta Nowe Skalmierzyce korzystających z programu Skalmierzycka Karta SenioraZarządzenie

Uzasadnienie do zarządzenia

projekt uchwały

Uzasadnienie do Uchwały

44966/VIII/202020/02/10sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2020 rokuZarządzenie

Uzasadnienie do Zarządzenia

Projekt Uchwały

Uzasadnienie

Załącznik

45964/VIII/202020/02/10przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Rubinowej w Ostrowie wielkopolskim oraz uchwały zmieniającej przebieg przedmiotowej ulicyuzasadnienie

uchwała

uzasadnienie

BIP

46963/VIII/202020/02/10w sprawie przedstawienia RM Ostrowa Wielkopolskiego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Kamiennej.Zarządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

Projekt uchwały

uzasadnienie do projektu uchwały

załącznik graficzny do projektu uchwały

47961/VIII/202020/02/07przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie powierzenia spółce Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim zadania własnego Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

48960/VIII/202020/02/07przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów iZarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

49962/VIII/202020/02/07przeprowadzenia konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie

Uzasadnienie do zarządzenia

Projekt uchwały

uzasadnienie do uchwały

50958/VIII/202020/02/07przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2020 roku.zarządzenie BIP

Uzasadnienie do zarządzenia BIP

uchwała BIP

uzasadnienie do uchwały BIP

załącznik do uchwały BIP

51959/VIII/202020/02/07przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku. Zarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

uchwała BIP

uzasadnienie do uchwały BIP

załącznik nr 1 do uchwały BIP

załacznik nr 2 do uchwały BIP

52957/VIII/202020/02/05powołanie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na administrowanie obiektem Basenu Miejskiego OLIMPIJSKA, stanowiącym własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolskitreść aktu

uzasadnienie

53956/VIII/202020/02/05przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

Uzasadnienie -BIP

Projekt uchwały - BIP

Uzasadnienie do projektu uchwały - BIP

załącznik do projektu uchwały - BIP

54955/VIII/202020/02/05wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych, plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

Uzasadnienie

55951/VIII/202020/01/31planu dofinansow. form doskonalenia zawodow. nauczycieli w roku 2020, ustalenia maksym.kwoty dofinansow. opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansow. jest przyznawaneZarządzenie BIP

Załącznik BIP

Uzasadnienie BIP

56950/VIII/202020/01/31 Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2020 roku Zarządzenie nr 950/VIII/2020

Uzasadnienie zarządzenia 950/VIII/2020

załącznik nr 1 do zarządzenia 950/VIII/2020

57953/VIII/202020/01/31zmiany Zarządzenia nr 2036/VI/2013 PM Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 20.12.2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni w budynkach przy Al. Powst. Wlkp.18, Al.Powst.Wlkp 14, Ratusza w Rynku.zarządzenie

uzasadnienie

58952/VIII/202020/01/31zmiany zarządzenia nr 2641/VI/2014 PM Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.11.2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajem pomieszczenia w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, w którym mieści się placówka pocztowaZarządzenie

Uzasadnienie

59948/VIII/202020/01/30w sprawie: określenia - zasad wynajmowania terenu miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w Rynku – w 2020 r.ZARZĄDZENIE BIP

ZAŁĄCZNIK NR 1 BIP

ZAŁĄCZNIK A BIP

ZAŁĄCZNIK B BIP

60949/VIII/202020/01/30Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rokZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

61947/VIII/202020/01/30Wyrażenia zgody na podział nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Żeromskiego oznaczonej nr dz. 20/13 obręb 0037Uzasadnienie po zmianie

Zarządzenie - BIP

62946/VIII/202020/01/30powołania Zespołu ds. przygotowania projektu do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 orZARZĄDZENIE

63945/VIII/202020/01/29w spr przedst RM Ostrowa Wlkp projektu uchwały w spr udzielenia odp na skargę Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wlkp na uchwałę XVIII/204/2016 RM Ostrowa Wlkp z 24.02. 2016r w spr wprow Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GMOstrów WlkpZarządzenie

Uzasadnienie zarządzenia

Projekt uchwały

Uzasadnienie uchwały

64944/VIII/202020/01/27wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej pozostałych środków trwałychZarządzenie BIP

Załącznik nr 1 BIP

Uzasadnienie BIP

65943/VIII/202020/01/27wyrażenia zgody Przedszkolu nr 8 Krasnal Hałabała w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej pozostałych środków trwałychZarządzenie BIP

Załącznik nr 1 BIP

Uzasadnienie BIP

66930/VIII/202020/01/24przyjęcia do realizacji uchwały nr XVIII/203/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

67932/VIII/202020/01/24 przyjęcia do realizacji uchwały nr XVIII/202/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

68931/VIII/202020/01/24przyjęcia do realizacji uchwały nr XVIII/206/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

69934/VIII/202020/01/24przyjęcia do realizacji uchwały nr XV/194/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

70935/VIII/202020/01/24przyjęcia do realizacji uchwały nr XV/193/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

71936/VIII/202020/01/24przyjęcia do realizacji uchwały nr XIV/178/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

72937/VIII/202020/01/24przyjęcia do realizacji uchwały nr XIII/162/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

73938/VIII/202020/01/24przyjęcia do realizacji uchwały nr XIII/163/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rokZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

74939/VIII/202020/01/24przyjęcia do realizacji uchwały nr XIV/179/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rokZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

75942/VIII/202020/01/24powołania zespołu ds. opracowania zarządzenia regulującego kwestie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni na terenie Ostrowa Wielkopolskiegozarządzenie

uzasadnienie

76941/VIII/202020/01/24realiz. uchwały nr XVIII/210/2019 RM Ostrowa Wlkp. z 30.12.2019 r. w spr. wyraż. zgody na zawarcie poroz. międzygminnego dot. powierzenia Gminie M Ostrów w 2020 zad. związanego z prowadz. schroniska dla bezdomnych zwierząt zlok. na gruntach Wysocko Wielkizarzadzenie

uzasadnienie

77940/VIII/202020/01/24ogłoszenia wyników I konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 rokuZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

78933/VIII/202020/01/24przyjęcia do realizacji uchwały nr XVII/195/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

79928/VIII/202020/01/23w sprawie realizacji Uchwały nr XVIII/208/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego w Ostrowie Wielkopolskimzarządzenie

uzasadnienie

80925/VIII/202020/01/23powołanie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na administrowanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolskitreść aktu

uzasadnienie

81926/VIII/202020/01/23sprostowania oczywistej omyłki w zarządzeniu nr 852/VIII/2019 z dnia 13 grudnia 2019rZARZĄDZENIE

UZASADNIENIE

82927/VIII/202020/01/23okr.sp.real.uch. XVIII/218/2019 RMOW z dn.30.12.2019r. w spr. zm.uchw.nr XVII/201/2019 RMOW z dn.27.11.2019r. w spr. zm. uchw. nr XLIII/414/2013 RMOW z dn.28.11.2013r. w spr.ust.wys. opł. za pob. oraz wyż.w Żł. M. w OW. oraz okr. war. zw. od pon. tych op.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

83929/VIII/202020/01/23Zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rok.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

84924/VIII/202020/01/22określenia sposobu realizacji uchwały Nr XVIII/214/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rokZarządzenie

Uzasadnienie

85920/VIII/202020/01/17powołanie komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkownikatreść aktu

uzasadnienie

86919/VIII/202020/01/17realizacji uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/217/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.Zarzadzenie

Uzasadnienie

87921/VIII/202020/01/17Przyjęcia do realizacji Uchwały Nr XVIII/219/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku, w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski, w roku szkolnym 2019/2020.Zarządzenie

Uzasadnienie

88923/VIII/202020/01/17powołania Komisji Egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.Zarządzenie

uzasadnienie

89922/VIII/202020/01/17realizacji uchwały XVIII/216/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr LIII/621/2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Biblioteki PubZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

90916/VIII/202020/01/16w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie

Uzasadnienie

Projekt Uchwały

Uzasadnienie

91917/VIII/202020/01/16dot.przedstawienia RM proj. uchw. w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatUzasadnienie

Projekt uchwały

Uzasadnienie

Zarządzenie

92915/VIII/202020/01/16ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2020 r. z zakresu wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym, w tym edukacja ekologiczna, przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu GMOW.Zarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

Załącznik do zarządzenia.BIP

93914/VIII/202020/01/15ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki na rok 2020 ZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

ZAŁĄCZNIK - BIP

94913/VIII/202020/01/14ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020r.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - BIP

95912/VIII/202020/01/14przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rokZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

96911/VIII/202020/01/14przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Załącznik - BIP

97910/VIII/202020/01/14ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku pn. „Dofinansowanie wypoczynku w okresie ferii zimowych z realizacją programu profilaktycznego dla dziecZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

98909/VIII/202020/01/13ogłoszenia I konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rok oraz Gminnego Programu PrzeciwdziałaniaZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

99906/VIII/202020/01/10w sprawie przedstawienia RM Ostrowa Wlkp. projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wlkp. terenu pomiędzy ul. Wysocką a ul. FrąszczakaZarządzenie

Uzasadnienie do zarządzenia

Projekt uchwały

Załącznik nr 1 do projektu uchwały

Uzasadnienie do projektu uchwały

Załącznik nr 2 do projektu uchwały

Załącznik nr 3 do projektu uchwały

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet