Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka aktów:
należy wpisać tylko numer aktu 12345/VII/2015
l.p.nrdataopiszałączniki
13095/VII/182018/10/25Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Świetlicowej dz. nr 49/9 obręb 0207, w trybie II przetarguZarządzenie

Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia

Warunki przetargu

23098/VII/182018/10/25Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sportowej dz. nr 49/8 obręb 0207, w trybie II przetargu nieograniczonegoZarządzenie

Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia

Warunki przetargu

33097/VII/182018/10/25Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sadowej (w ewidencji gruntów ul. Wrocławska) dz. nr 7/19 obręb 0121, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie

Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia

Warunki przetargu

43105/VII/182018/10/25użyczenia Bibliotece Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim wydawnictw książkowych zakupionych przez Gminę Miasto Ostrów WielkopolskiZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

ZAŁĄCZNIK - BIP

53099/VII/182018/10/25realizacji Uchwały Nr LII/602/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie

Uzasadnienie

63100/VII/182018/10/25realizacji uchwały nr LII/604/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyznania ulg na terenie Gminy Miasto OW dla rodzin wielodzietnych z terenu Gminy OW korzystających z programu „KDR Gminy OW"Zarządzenie

Uzasadnienie

73076/VII/182018/10/18zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rokzarządzenie - bip

uzasadnienie - bip

załącznik - bip

załącznik - bip

załącznik - bip

83094/VII/182018/10/18prz. do real.U.NrLII/603/2018 RMOW z dn 26.09.2018 r. w spr.zm.U.NrXLIV/428/2013 RMOW z 30 gr. 2013 r. w spr.ws. jedn.budż.,które tw. wydz. rach. doch., źr.doch., przezn. tych doch. oraz spos.i tryb sporz. pl. fin. doch. i wyd. nimi fin.,dok.zm. w tym pl&Zarządzenie

Uzasadnienie

93091/VII/182018/10/16konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie Statutu Miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie

uzasadnienie do zarządzenia

Projekt Uchwały Statut

Uzasadnienie statut

Obwieszczenie

Formularz konsultacyjny

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 (przód)

Załącznik nr 3 tył

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Wykaz jednostek organizacyjnych

103093/VII/182018/10/16przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.Zarządzenie. BIP

Uzasadnienie.BIP

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.BIP

113087/VII/182018/10/15zasad identyfikacji wizualnej środków transportu wykorzystywanych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej.zarządzenie

uzasadnienie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

123090/VII/182018/10/15w sprawie zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości w 2019 roku.Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

133089/VII/182018/10/15realizacji uchwały nr LII/600/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, udosZarządzenie

Uzasadnienie

143085/VII/182018/10/15przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

153086/VII/182018/10/15przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Załacznik - BIP

Załącznik - BIP

Objaśnienia - BIP

163081/VII/182018/10/12przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.ZARZĄDZENIE -BIP

UZASADNIENIE - BIP

173084/VII/182018/10/12Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Osiedlowej dz. nr 2/13 obręb 0146 w trybie II przetargu nieograniczonegoZarządzenie

Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia

Warunki przetargu

183083/VII/182018/10/12w sprawie : pierwokupu udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem położonym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności nr 27.Zarządzenie - bip

193082/VII/182018/10/12przejęcia na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski - nieodpłatnie nieruchomości gruntowych, będących własnością Powiatu Ostrowskiego, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie zaliczenia niektórych ulic w Ostrowie WlkpZarządzenie - BIP

203079/VII/182018/10/11zmiany Zarządzenia Nr 2293/VII/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 207/VII/2015 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 07.04.2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji RozwiązywaniaZarządzenie

Uzasadnienie

213080/VII/182018/10/11przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie nadania nazwy w mieście Ostrowie Wielkopolskimuchwała

załącznik

zarządzenie BIP

223078/VII/182018/10/11przekazania przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski do Szkoły Podstawowej nr 11, nakładów poniesionych na inwestycję związaną z modernizacją pomieszczeń sanitarnych oraz zewnętrznych schodów bocznychZarządzenie

Uzasadnienie

233074/VII/182018/10/10użyczenia Bibliotece Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim szafek zakupionych przez Gminę Miasto Ostrów WielkopolskiZARZĄDZENIE - BIP

UZASADNIENIE - BIP

ZAŁĄCZNIK - BIP

243075/VII/182018/10/10powierzenia pieczy nad poszczególnymi elementami majątku nieruchomego i ruchomego będącego własnością Gminy Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

253076/VII/182018/10/10sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Górnej.Zarządzenie BIP

263070/VII/182018/10/08zaopiniowania projektu Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz projektu ustalenia dyżurów apteki w porze nocnej, w niedziele, w święta i inne dni wolne od pracy od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.Zarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

273072/VII/182018/10/08uchyl Zarządz. Nr 3007/VII/2018 Prezydenta Miasta Ostrowa Wlkp z dnia 28 sierpnia 2018 roku w spr/ przed. Radzie Miejskiej Ostrowa Wlkp projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu usytuowanemu na skrzyżowaniu ul. Wysockiej z ul. I J PaderewskiegoBIP

283073/VII/182018/10/08uchyl Zarządz. Nr 3006/VII/2018 Prezydenta Miasta Ostrowa Wlkp z dnia 28 sierpnia 2018 r. w spr. przed. Radzie Miejskiej Ostrowa Wlkp projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu usyt. na skrzyż. ul. ks. kardynała Ledóch. z Al. Powst. WlkpBIP

293071/VII/182018/10/08wyrażenia zgody Przedszkolu nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej dwóch piaskownic i zestawu sprawnościowego - ścianki Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

303069/VII/182018/10/04wyrażenia zgody Publicznemu Przedszkolu nr 10 im. Misia Uszatka w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej pozostałych środków trwałychZarządzenie BIP

Uzasadnienie BIP

Załącznik nr 1 BIP

313068/VII/182018/10/02powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja Sali Sesyjnej przy Urzędzie Miejskim w Ostrowitreść aktu

uzasadnienie

323065/VII/182018/10/02w sprawie : pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią do gruntu położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza .Zarządzenie - bip

333066/VII/182018/10/02Uchylenia zarządzenia w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.Zarządzenie.

Uzasadnienie.

343067/VII/182018/10/02wyrażenia zgody Szkole Podstawowej nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim na likwidację i odpisanie z księgi inwentarzowej oraz ewidencji księgowej uszkodzonego sprzętu komputerowegoUzasadnienie

załącznik

zarządzenie

353064/VII/182018/09/28zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rokzarządzenie - bip

uzasadnienie - bip

załącznik - bip

załącznik - bip

załącznik - bip

załącznik - bip

załącznik - bip

363063/VII/182018/09/27wyrażenia zgody na zawarcie, poza kolejnością z listy mieszkaniowej na 2018 rok, umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 15 przy ul. Raszkowskiej nr 64 w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

373062/VII/182018/09/26w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Komuny Paryskiej zabudowanych garażami.Zarządzenie - bip

Załącznik - bip

383055/VII/182018/09/26w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki, zabudowanej garażami.Zarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

393056/VII/182018/09/26w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowych, położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Osiedle Robotnicze.ZARZĄDZENIE BIP

403057/VII/182018/09/26w sprawie: wynajęcia części nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Fryderyka Chopina.ZARZĄDZENIE BIP

413058/VII/182018/09/26w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Konopnickiej, zabudowanych garażami.Zarządzenie - bip

Załącznik - bip

423059/VII/182018/09/26w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej połonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Osiedle Robotnicze, zabudowanej garażem.Zarządzenie - bip

Załącznik - bip

433060/VII/182018/09/26w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Mikołaja Kopernika zabudowanych garażami.Zarządzenie - bip

Załącznik - bip

443061/VII/182018/09/26w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Dembińskiego.Zarządzenie - bip

Załącznik - bip

453052/VII/182018/09/25powołania Komisji w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów WielkopolskiZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

463051/VII/182018/09/25w sprawie: określenia sposobu realizacji Uchwały nr LI/595/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Sienkiewicza 2a.Zarządzenie PM - BIP

Uzasadnienie - BIP

473053/VII/182018/09/25ustalenia terminu składania wniosków w szkołach na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna”.Zarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

483047/VII/182018/09/21Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 3/50 obręb 0122 położoną w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej, w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie

Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia

Warunki przetargu

493050/VII/182018/09/21Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grodzieńskiej stanowiącej dz. nr 28/9 obręb 0060 z trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie

Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia

Warunki przetargu

503048/VII/182018/09/21Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sadowej (w ewidencji gruntów ul. Wrocławska) dz. 7/17 i 7/18 obręb 0121 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie

Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia

Warunki przetargu

513049/VII/182018/09/21Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Śmigielskiego stanowiącej dz. nr 8/4 obręb 0083 w trybie przetargu nieograniczonegoZarządzenie

Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia

Warunki przetargu

523045/VII/182018/09/21przyjęcia do realizacji uchwały nr LI/585/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Zarządzenie

533046/VII/182018/09/21przyjęcia do realizacji uchwały nr LI/584/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

543041/VII/182018/09/20przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymiZarządzenie

Uzasadnienie do zarządzenia

załącznik - projekt uchwały

załącznik uzasadnienie uchwały

załącznik -program

553043/VII/182018/09/20przyjęcia do realizacji Uchwały Nr LI/587/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2018 rokuBIP-zarządzenie

uzasadnienie

563044/VII/182018/09/20przyjęcia do realizacji Uchwały Nr LI/588/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Rady Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. BIP -zarządzenie

573042/VII/182018/09/20w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Powstania Listopadowego .Zarządzenie - bip

583040/VII/182018/09/18zmiany budżetu i w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rokzarządzenie - bip

Uzasadnienie - bip

Załącznik - bip

Załącznik - bip

Załącznik - bip

Załącznik - bip

Załącznik - bip

593038/VII/182018/09/14w sprawie : pierwokupu nieruchomości położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Komuny paryskiej.Zarządzenie - bip

603037/VII/182018/09/14w sprawie : pierwokupu udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem położonym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Ks. Jana Kompałły 1.Zarządzenie

613039/VII/182018/09/14sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Wiśniowej , w trybie bezprzetargowym.Zarządzenie BIP

623033/VII/182018/09/12przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rokZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Uzasadnienie - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

633032/VII/182018/09/12przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarządzenie - BIP

Uzasadnienie - BIP

Uchwała - BIP

Załącznik - BIP

Załącznik - BIP

Objaśnienia - BIP

643030/VII/182018/09/12Przedstawienia projektu uchwały RM w spr. ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolskizarządzenie

uzasadnienie

projekt uchwały

uzasadnienie

653034/VII/182018/09/12regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski Zarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

663035/VII/182018/09/12wyznaczenia składu Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Świetlicowej dz. nr 49/9 obręb 0207Zarządzenie BIP

673036/VII/182018/09/12wyznaczenia składu Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Sportowej dz. nr 49/8 obręb 0207.Zarządzenie BIP

683025/VII/182018/09/11przedst.RMOW proj. uch.w spr.zm. Uch.Nr XLIV/428/2013 RMOW z dn 30 gr. 2013 r. w spr.wskaz.jedn.budż.,które tw. wydz. rach. doch.,źródła doch., przezn. tych doch. oraz spos.i tryb sporz. pl.finan. doch. i wyd. nimi finan., dok.zm. w tym pl. oraz ich zatw.Zarządzenie wywołujące BIP

Uzasadnienie do zarządzenia

UCHWAŁA

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik

693029/VII/182018/09/11przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów iZarządzenie

Uzasadnienie

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

autopoprawka - projekt uchwały

autopoprawka - załącznik nr 1 do projektu uchwały

703026/VII/182018/09/11przedstawienia RM OW projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyznania ulg na terenie GM OW dla rodzin wielodzietnych z terenu Gminy OW korzystających z programu Karta Dużej Rodziny Gminy OWZarządzenie

Uzasadnienie do Zarządzenia

projekt uchwały

713027/VII/182018/09/11konsultacji z GRDPP projektu uchwały RM OW w sprawie przyjęcia programu współpracy GM OW z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rokZarządzenie

Uzasadnienie do zarządzenie

projekt uchwały

Uzasadnienie do uchwały

Program współpracy

723028/VII/182018/09/11przyznania Stypendiów im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na I półrocze roku szkolnego 2018/2019Zarządzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

Załącznik do zarządzenia.BIP

733031/VII/182018/09/11w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej garażami położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Dembińskiego.Załącznik - bip

743024/VII/182018/09/05wydania opinii dotyczącej powołania wicedyrektora w Publicznym Przedszkolu nr 11 im. „Calineczki” w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie_BIP

Uzasadnienie_BIP

753017/VII/182018/09/05w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Pieszej.ZARZĄDZENIE BIP

763018/VII/182018/09/05w sprawie: użyczenia części nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Targowej.ZARZĄDZENIE BIP

773019/VII/182018/09/05w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Garncarskiej.ZARZĄDZENIE BIP

783020/VII/182018/09/05w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Garncarskiej.ZARZĄDZENIE BIP

793021/VII/182018/09/05w sprawie: wynajęcia – pomieszczenia magazynowego zlokalizowanego na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grunwaldzkiej.ZARZĄDZENIE BIP

803022/VII/182018/09/05w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Chłapowskiego.ZARZĄDZENIE BIP

813023/VII/182018/09/05w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Niskiej.ZARZĄDZENIE BIP

823015/VII/182018/09/04zmiany w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2018 rokzarządzenie - bip

uzasadnienie - bip

załącznik - bip

załącznik - bip

załącznik - bip

załącznik - bip

833016/VII/182018/09/04nieodpłatnego przekazania drewna pozyskanego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 16 w Ostrowie Wielkopolskim” do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim. Zarządzenie

Uzasadnienie

842955/VII/182018/08/31w sprawie: pierwokupu lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Sienkiewicza.ZARZĄDZENIE BIP

852956/VII/182018/08/31 pierwokupu udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem położonym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Ks. Jana Kompałły 1. ZARZĄDZENIE BIP

862957/VII/182018/08/31pierwokupu zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kolejowej 32A.ZARZĄDZENIE BIP

873013/VII/182018/08/31zmiany Zarządzenia Nr 2844/VII/2018 Prezydenta Miasta Ostrowa Wlkp z dnia 8.06.2018 r. w sprawy przeprowadzenia na terenie miasta Ostrowa Wlkp konsultacji społecznych dotyczących Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Karta do głosowania

Harmonogram

Lokalizacja punktów głosowania tradycyjnego

Formularz wniosku

Lista poparcia

883010/VII/182018/08/31przedstawienia Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego i planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

893011/VII/182018/08/31zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim, jako jednostce budżetowej oraz Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski, jako jednostce samorządu terytorialnegoZarządzenie

Uzasadnienie

903012/VII/182018/08/31dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim, jako jednostce budżetowej oraz Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski, jako jednostce samorządu terytorialnegoZarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

913014/VII/182018/08/31zmiany Zarządzenia nr 465/VII/2015 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 2 września 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.treść Zarządzenia

uzasadnienie

923009/VII/182018/08/29Wyznaczenia skłdu Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Osiedlowej działki nr 2/13 obręb 0146Zarządzenie BIP

uzasadnienie BIP

933008/VII/182018/08/28powołania Kapituły ds. przyznawania Stypendiów im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa WielkopolskiegoZarzadzenie.BIP

Uzasadnienie.BIP

943005/VII/182018/08/24powołania Komisji Egzaminacyjnej, w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ostrowie WielkopolskimZarządzenie

Uzasadnienie

953000/VII/182018/08/23użyczenia Bibliotece Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim wydawnictw książkowych zakupionych przez Gminę Miasto Ostrów WielkopolskiBIP - zarządzenie

uzasadnienie

załącznik

962999/VII/182018/08/23użyczenia Bibliotece Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim płyt CD z muzyką zakupionych przez Gminę Miasto Ostrów WielkopolskiBIP-zarządzenie

uzasadnienie

załącznik

973003/VII/182018/08/23przekazania przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski do Szkoły Podstawowej nr 5, poniesionych nakładów związanych z dostarczeniem i zamontowaniem wyposażenia do pomieszczeń budynku starej szkoły przy ul. Grabowskiej, zaadapZarządzenie

Uzasadnienie

983002/VII/182018/08/23wypłaty odszkodowania za przejęcie na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z mocy prawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę drogi publicznej przy ul. Niskiej.Zarządzenie - BIP

993004/VII/182018/08/23założeń do projektu budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na rok 2019 oraz głównych kierunków polityki Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.Zarządzenie

Uzasadnienie

Załącznik

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet