Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Data zamieszczenia Data składania ofert / wniosków Nr sprawy Tytuł
2020/08/24   2020/09/01   WFN.RKB.3051.1.2020   Zapytanie ofertowe na udzielenie i obsługę kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2020 roku   
2020/05/05   2020/05/11   WFN.RBA.3051.1.2020   Zapytanie ofertowe na udzielenie i obsługę kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2020 roku   
2019/02/22   2019/03/01   WE.RO.042.3.2019.Ac   Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług cateringowych dla dzieci z Filii Publicznego Przedszkola nr 11  
2017/05/11   2017/05/19   WIG.PRM.042.1.2016   Zapytanie cenowe na przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących terminologii i zagadnień zawiązanych z praktyką rewitalizacyjną  
2017/05/11   2017/05/19   WIG.PRM.042.1.2016   Zapytanie cenowe na przeprowadzenie szkolenia w zakresie rewitalizacji społecznej   
2017/05/11   2017/05/19   WIG.PRM.042.1.2016   Zapytanie cenowe na przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących tematyki rewitalizacji  
2017/04/28   2017/05/08   WIG.PRM.042.1.2016   Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi polegającej na wykonaniu koncepcji zagospodarowania terenu w obszarze rewitalizacji w obszarze rewitalizacji w Ostrowie Wielkopolskim  
2017/04/25   2017/05/05   WIG.RIT.7013.47.2015_HG   zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy profesjonalnego automatycznego odkurzacza basenowego przeznaczonego do czyszczenia dużych basenów publicznych   
2017/04/26   2017/05/04   WIG.RIT.7013.47.2015_HG   zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dostawy i montażu przebieralni basenowych  
2017/02/09   2017/02/17   WIG.PRM.042.1.2016   Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi polegającej na wykonaniu ankiety geoprzestrzennej na obszarze rewitalizacji w Ostrowie Wielkopolskim   
2016/12/15   2016/12/23   WIG.PRM.042.1.2016   Zapytanie cenowe dotyczące zakupu i dostawy stojaka dwustronnego w ramach realizacji projektu pn. "Opracowanie programu rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego"  
2016/12/15   2016/12/23   WIG.PRM.042.1.2016   Zapytanie cenowe dotyczące przeprowadzenia cyklu warsztatów związanych z procesem opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016-2023 w ramach realizacji projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”  
2016/12/15   2016/12/23   WIG.PRM.042.1.2016   Zapytanie cenowe dotyczące zaprojektowania, wykonania, wypełnienia treścią i uruchomienia strony internetowej w ramach realizacji projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego"  
2016/12/14   2016/12/22   WIG.PRM.042.1.2016   Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi doradztwa eksperckiego w procesie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016-2023  
2015/04/17   2015/04/24     Świadczenie usług całodobowego dostępu do mobilnego internetu oraz usług serwisowych  
2015/04/17   2015/04/24     Publikacja artykułu prasowego w prasie lokalnej  
2015/04/17   2015/04/24     Publikacja artykułu prasowego w prasie regionalnej  

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet