Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Archiwum zamówień publicznych
Wyszukiwarka zamówień publicznych:
..lub fragment numeru
l.p.Nr sprawyData zamieszczeniaTytuł
1WRM.RZP.271.9.20192019/02/18zapytanie o cenę na zakup, wraz z dostawą, artykułów biurowych szczegółowo określonych w SIWZ
 1. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 2. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

2WRM.RZP.271.8.20192019/01/31przetarg nieogranicznony na świadczenie usługi administrowania obiektem Basenu Miejskiego OLIMPIJSKA, stanowiącym własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

W dniu 13 lutego 2019 r. unieważniono postępowanie. Szczegóły w załączniku pkt 6.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10 - (wzór umowy)
 5. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 6. informacja o unieważnieniu postępowania

3WRM.RZP.271.6.20192019/01/24przetarg nieograniczony na zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami będącymi własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-7
 3. załącznik 8 - Arkusz A
 4. załącznik 8 - Arkusz B
 5. załącznik 9
 6. załącznik 10 - wzór umowy
 7. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 8. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

4WRM.RZP.271.1.20192019/01/17przetarg nieograniczony na uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkownika

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-10
 3. załącznik 11 - wzór umowy
 4. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 5. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

5WRM.RZP.271.5.20192019/01/18przetarg nieograniczony na administrowanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi, stanowiącymi własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11 - wzór umowy
 6. modyfikacja treści SIWZ
 7. II modyfikacja treści SIWZ
 8. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 9. odpowiedzi na pytania do SIWZ
 10. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 11. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

6WRM.RZP.271.4.20192019/01/18przetarg nieograniczony na świadczenie usługi administrowania obiektem lodowiska z funkcją rolkowiska zlokalizowanym w Parku 600-lecia w Ostrowie Wielkopolskim oraz usługi konserwacji lodu

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10 - wzór umowy
 5. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 6. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

7WRM.RZP.271.2.20192019/01/17przetag nieograniczony na bieżące utrzymanie obiektu Centrum przesiadkowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Dworcowej 6a

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-9
 3. załącznik 10
 4. załącznik 11 - wzór umowy
 5. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 6. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

8WRM.RZP.271.3.20192019/01/17przetarg nieograniczony na dostawę i montaż elementów bandy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup band okalających tor żużlowy na Stadionie Miejskim”.


Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7
 5. załącznik 8
 6. załącznik 9 - wzór umowy
 7. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 8. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

9WRM.RZP.271.59.20182018/12/12przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego urządzenia UTM wraz z jego konfiguracją, a także przeprowadzeniem szkolenia z obsługi

W dniu 27 grudnia 2018 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Szczegóły w załączniku pkt 6.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7 - wzór umowy
 5. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 6. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

10WRM.RZP.271.57.20182018/11/28przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Ogródków Jordanowskich w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej”

W dniu 20 grudnia 2018 r. unieważniono przedmiotowe postępowanie. Szczegóły w załączniku pkt 8.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1 - 8
 3. załączniki 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11 - wzór umowy
 6. odpowiedź na pytanie do SIWZ
 7. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 8. informacja o unieważnieniu postępowania

11WRM.RZP.271.58.20182018/11/29przetarg nieograniczony na prowadzenie w roku 2019 międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim przy ul. Pruślińskiej 3, którego roczna przepustowość waha się w granicach 600-700 zwierząt

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-9
 3. załącznik 10 - wzór umowy
 4. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 5. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

12WRM.RZP.271.56.20182018/12/03dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 1. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 2. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

13WRM.RZP.271.54.20182018/11/21przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego urządzenia UTM wraz z jego konfiguracją, a także przeprowadzeniem szkolenia z obsługi

W dniu 12 grudnia 2018 r. wykonawca odstąpił od podpisania umowy.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7 - wzór umowy
 5. zbiorcze zestawienie złożonych ofert 
 6. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

14WRM.RZP.271.55.20182018/11/29zapytanie o cenę na zakup, wraz z dostawą, artykułów biurowych szczegółowo określonych w SIWZ
 1. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 2. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

15WRM.RZP.271.53.20182018/11/15przetarg nieograniczony na prowadzenie w latach 2019-2020 międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim przy ul. Pruślińskiej 3, którego roczna przepustowość waha się w granicach 600-700 zwierząt

W dniu 28 listopada 2018 r. unieważniono przedmiotowe postępowanie. Szczegóły w załączniku "informacja o unieważnieniu postępowania".

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-9
 3. załącznik 10 - wzór umowy
 4. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 5. informacja o unieważnieniu postępowania

16WRM.RZP.271.50.20182018/11/05przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Ogródków Jordanowskich w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej”

W dniu 23 listopada 2018 r. opublikowano druk "Zbiorcze zestawienie złozonych ofert" oraz informację o unieważnieniu postępowania.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1 - 8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11 - wzór umowy
 6. odpowiedzi na pytania do SIWZ
 7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 8. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 9. informacja o unieważnieniu postępowania

17WRM.RZP.271.49.20182018/11/07ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim al. Powstańców Wielkopolskich 18 w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych, po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. załącznik 1
 3. załącznik 2
 4. załącznik 3
 5. załącznik 4
 6. załącznik 5
 7. odpowiedzi na pytania i zmiana terminu otwarcia ofert
 8. informacja o udzieleniu zamówienia

18WRM.RZP.271.51.20182018/11/05przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkola w ramach projektu pt. ,, MOJE PRZEDSZKOLE na Kujawskiej - nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Ostrowie Wielkopolskim’’.


Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7 - wzór umowy
 5. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 6. wybór oferty najkorzystniejszej

19WRM.RZP.271.52.20182018/11/05przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych do przedszkola w ramach projektu pt. ,,OSTROWSKIE MALUCHY – nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Ostrowie Wielkopolskim”.


Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7 - wzór umowy
 5. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 6. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

20WRM.RZP.271.48.20182018/10/18przetarg nieograniczony na bankową obsługę Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej trzydziestu jednostek organizacyjnych, a także prowadzenie obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich 18

W dniu 13 grudnia 2018 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. odpowiedzi na pytania do SIWZ
 4. załącznik 1.1. do odpowiedzi na pytania do SIWZ
 5. załącznik 1.2. do odpowiedzi na pytania do SIWZ
 6. załącznik 1.3. do odpowiedzi na pytania do SIWZ
 7. załącznik 1.4. do odpowiedzi na pytania do SIWZ
 8. załącznik 1.5. do odpowiedzi na pytania do SIWZ
 9. załącznik 2 do odpowiedzi na pytania do SIWZ
 10. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 11. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

21WRM.RZP.271.46.20182018/10/05przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja Sali Sesyjnej przy Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim” i „Modernizacja budynku Sali Sesyjnej przy al. Powstańców Wielkopolskich na Dom Obywatelski w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej”

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załączniki 10-29 (spakowane w formacie .zip) NIEAKTUALNE
 5. załączniki 10-29 (spakowane w formacie .zip wraz z przedmiarami w wersji .ath)
 6. załączniki 30-39 (spakowane w formacie .zip) NIEAKTUALNE
 7. załączniki 30-39,41 (spakowane w formacie .zip wraz z przedmiarami w wersji .ath) NIEAKTUALNE
 8. załączniki 30-39,41 (spakowane w formacie .zip wraz z przedmiarami w wersji .ath)
 9. załącznik 40 - wzór umowy
 10. wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ
 11. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 12. wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ II
 13. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
 14. wyjaśnienia SIWZ III
 15. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 16. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

22WRM.RZP.271.47.20182018/10/12przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych: „Termomodernizacja Sali Sesyjnej przy Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim” i „Modernizacja budynku Sali Sesyjnej przy al. Powstańców Wielkopolskich na Dom Obywatelski w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej”


Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-7
 3. załącznik 8 - wzór umowy
 4. załącznik 9
 5. załączniki 10-29 (spakowane w formacie .zip)
 6. załączniki 30-40 (spakowane w formacie .zip) NIEAKTUALNE
 7. załączniki 30-40 (spakowane w formacie .zip)
 8. wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ
 9. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 10. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 11. wybór oferty najkorzystniejszej

23WRM.RZP.271.44.20182018/09/26przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz licencji na oprogramowanie

W dniu 27 listopada 2018 r. opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej po powtórzeniu czynności oceny ofert. 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7 (wzór umowy)
 5. odpowiedzi na pytania do SIWZ
 6. odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ
 7. odłoszenie o zmianie ogłoszenia
 8. zbiorcze zestawienia złożonych ofert
 9. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 10. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej po powtórzeniu czynności oceny ofert

24WRM.RZP.271.45.20182018/09/27przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz licencji na oprogramowanie i sprzętu multimedialnego

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7 (wzór umowy)
 5. odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ
 6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 7. zbiorcze zestawienia złożonych ofert
 8. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

25WRM.RZP.271.36.20182018/08/02przetarg nieograniczony na bankową obsługę Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej trzydziestu jednostek organizacyjnych, a także prowadzenie obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich 18

Uwaga! W dniu 3 października 2018 r. postępowanie zostało unieważnione. Szczegóły w pliku pkt 14.

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. modyfikacja treści SIWZ
 4. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 5. odpowiedzi na pytania do SIWZ
 6. załącznik 1.1. do odpowiedzi na pytania do SIWZ
 7. załącznik 1.2. do odpowiedzi na pytania do SIWZ
 8. załącznik 1.3. do odpowiedzi na pytania do SIWZ
 9. załącznik 1.4. do odpowiedzi na pytania do SIWZ
 10. załącznik 1.5. do odpowiedzi na pytania do SIWZ
 11. załącznik 2 do odpowiedzi na pytania do SIWZ
 12. II modyfikacja treści SIWZ
 13. II ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 14. informacja o unieważnieniu postępowania

26WRM.RZP.271.43.20182018/09/27zapytanie o cenę na zakup, wraz z dostawą, artykułów biurowych szczegółowo określonych w SIWZ
 1. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 2. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

27WRM.RZP.271.40.20182018/08/21przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim”.

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu 
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 9a
 5. załącznik 10
 6. załącznik 11
 7. załącznik 12
 8. załącznik 13
 9. załącznik 14
 10. załącznik 15
 11. załącznik 16
 12. załącznik 17
 13. załącznik 18 
 14. załącznik 19
 15. załącznik 20
 16. załącznik 21
 17. załącznik 22
 18. załącznik 23
 19. załącznik 24
 20. załącznik 25
 21. załącznik 26
 22. załącznik 27
 23. załącznik 28
 24. załącznik 29 - wzór umowy
 25. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 26. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

28WRM.RZP.271.39.20182018/08/17Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Zwiększenie atrakcyjności placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Okopowa – Budowlanych – Doposażenie”

W dniu 13 września 2018 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1 - 8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11 - wzór umowy
 6. odpowiedzi na pytania do SIWZ
 7. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 8. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

29WRM.RZP.271.41.20182018/08/21przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z rozbudową istniejącego budynku przedszkola w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją i rozbudową łazienki z szatnią w Publicznym Przedszkolu nr 1” w Ostrowie Wielkopolskim

W dniu 7 września 2018 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

LISTA ZAŁACZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-7
 3. załącznik 8 - wzór umowy
 4. załącznik 9
 5. załącznik 10
 6. załącznik 11
 7. załącznik 12
 8. załącznik 13
 9. załącznik 14
 10. załącznik 15
 11. załącznik 16
 12. załącznik 17
 13. załącznik 18
 14. załącznik 19
 15. załącznik 20
 16. załącznik 21
 17. druk "Zbiorcze zestawienie złozonych ofert"
 18. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

30WRM.RZP.271.38.20182018/08/10przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z rozbudową istniejącego budynku przedszkola w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją i rozbudową łazienki z szatnią w Publicznym Przedszkolu nr 1” w Ostrowie Wielkopolskim.

W dniu 21 sierpnia 2018 r. dodano druk "zbiorcze zestawienie złożonych ofert" oraz unieważniono przedmiotowe postępowanie.

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-7
 3. załącznik 8 - wzór umowy
 4. załącznik 9 
 5. załącznik 10
 6. załącznik 11
 7. załącznik 12
 8. załącznik 13
 9. załącznik 14
 10. załącznik 15
 11. załącznik 16
 12. załącznik 17
 13. załącznik 18
 14. załącznik 19
 15. załącznik 20
 16. załącznik 21
 17. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 18. informacja o unieważnieniu postępowania

31WRM.RZP.271.37.20182018/08/02przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową istniejącego budynku przedszkola w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją i rozbudową łazienki z szatnią w Publicznym Przedszkolu nr 1” .

W dniu 7 września 2018 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13
 8. załącznik 14
 9. załącznik 15
 10. załącznik 16
 11. załącznik 17
 12. załącznik 18
 13. załącznik 19
 14. załącznik 20
 15. załącznik 21
 16. załącznik 22 - wzór umowy
 17. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 18. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

32WRM.RZP.271.32.20182018/07/24przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim”.

W dniu 20 sierpnia 2018 r. unieważniono przedmiotowe postępowanie.

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11 NIEAKTUALNY
 6. załącznik 11 NOWE BRZMIENIE
 7. załącznik 12
 8. załącznik 13
 9. załącznik 14
 10. załącznik 15
 11. załącznik 16
 12. załącznik 17
 13. załącznik 18
 14. załącznik 19
 15. załącznik 20
 16. załącznik 21
 17. załącznik 22
 18. załącznik 23
 19. załącznik 24
 20. załącznik 25
 21. załącznik 26
 22. załącznik 27
 23. załącznik 28
 24. załącznik 29 - wzór umowy
 25. wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ
 26. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 27. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 28. informacja o unieważnieniu postępowania

33WRM.RZP.271.35.20182018/08/10dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

zbiorcze zestawienie złożonych ofert

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


34WRM.RZP.271.33.20182018/07/30przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz licencji na oprogramowanie

W dniu 10 września 2018 r. unieważniono postępowanie. Szczegóły w pliku pkt 9.

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7 - wzór umowy
 5. wyjaśnienia treści SIWZ
 6. wyjaśnienia treści SIWZ II
 7. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 8. informacja o wyborzy oferty najkorzystniejszej
 9. informacja o unieważnieniu postępowania

35WRM.RZP.271.34.20182018/07/31przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim"

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-7
 3. załącznik 8 - umowa (wzór)
 4. załącznik 9
 5. załącznik 10
 6. załącznik 11
 7. załącznik 12
 8. załącznik 13
 9. załącznik 14
 10. załącznik 15
 11. załącznik 16
 12. załącznik 17
 13. załącznik 18
 14. załącznik 19
 15. załącznik 20
 16. załącznik 21
 17. załącznik 22
 18. załącznik 23
 19. załącznik 24
 20. załącznik 25
 21. załącznik 26
 22. załącznik 27
 23. załącznik 28
 24. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 25. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

36WRM.RZP.271.19.20182018/04/30przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej”

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13
 8. załącznik 14
 9. załącznik 15
 10. załącznik 16
 11. załącznik 17
 12. załącznik 18
 13. załącznik 19
 14. załącznik 20 (dwg)
 15. załącznik 20 (pdf)
 16. załącznik 20 (zip)
 17. załącznik 21
 18. załącznik 22
 19. załącznik 23
 20. załącznik 24
 21. załącznik 25
 22. załącznik 26 - wzór umowy
 23. wyjaśnienia treści SIWZ
 24. wyjaśnienia II i modyfikacja treści SIWZ
 25. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 26. III wyjaśnienia treści SIWZ
 27. IV wyjaśnienia treści SIWZ
 28. IV wyjaśnienia treści SIWZ - uzupełnienie
 29. V wyjaśnienia treści SIWZ
 30. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 31. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

37WRM.RZP.271.29.20182018/06/07przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim”.

Uwaga! W dniu 28 czerwca 2018 r. postępowanie zostało unieważnione. Szczegóły w załączniku pkt 26.

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13
 8. załącznik 14
 9. załącznik 15
 10. załącznik 16
 11. załącznik 17
 12. załącznik 18
 13. załącznik 19
 14. załacznik 20
 15. załacznik 21
 16. załacznik 22
 17. załącznik 23
 18. załącznik 24
 19. załącznik 25
 20. załącznik 26
 21. załącznik 27
 22. załącznik 28
 23. załącznik 29 - wzór umowy
 24. odpowiedzi na pytania do SIWZ
 25. odpowiedzi na pytania do SIWZ II
 26. informacja o unieważnieniu postępowania

38WRM.RZP.271.30.20182018/06/11przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim”

W dniu 12 lipca 2018 roku postępowanie unieważniono. Szczegóły w załączniku pkt 25.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-7
 3. załącznik 8 - umowa (wzór)
 4. załącznik 9
 5. załącznik 10
 6. załącznik 11
 7. załącznik 12
 8. załącznik 13
 9. załącznik 14
 10. załącznik 15
 11. załącznik 16
 12. załącznik 17
 13. załącznik 18
 14. załącznik 19
 15. załącznik 20
 16. załącznik 21
 17. załącznik 22
 18. załącznik 23
 19. załącznik 24
 20. załącznik 25
 21. załącznik 26
 22. załącznik 27
 23. załącznik 28
 24. zbiorcze zestawienie złozonych ofert
 25. informacja o unieważnieniu postępowania

39WRM.RZP.271.31.20182018/06/11przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych oraz zewnętrznych schodów bocznych w Szkole Podstawowej nr 11”

W dniu 29 czerwca 2018 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Szczegóły w załączniku pkt 15.

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 8 - wzór umowy
 4. załącznik 9
 5. załącznik 10
 6. załącznik 11
 7. załącznik 12
 8. załącznik 13
 9. załącznik 14
 10. załącznik 15
 11. załącznik 16
 12. załącznik 17
 13. załącznik 18
 14. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 15. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

40WRM.RZP.271.28.20182018/06/05przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych oraz zewnętrznych schodów bocznych w Szkole Podstawowej nr 11”

W dniu 29 czerwca 2018 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Szczegóły w załączniku pkt 15.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13
 8. załącznik 14
 9. załącznik 15
 10. załącznik 16
 11. załącznik 17
 12. załącznik 18
 13. załącznik 19 - wzór umowy
 14. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 15. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

41WRM.RZP.271.23.20182018/05/17przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącego budynku przedszkola w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją i rozbudową łazienki z szatnią w Publicznym Przedszkolu nr 1” .

W dniu 19 czerwca 2018 r. unieważniono postępowanie. Szczegóły w załączniku pkt 21

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13
 8. załącznik 14
 9. załącznik 15
 10. załącznik 16
 11. załącznik 17
 12. załącznik 18
 13. załącznik 19
 14. załącznik 20
 15. załącznik 21
 16. załącznik 22
 17. załącznik 23 - wzór umowy
 18. odpowiedź na pytanie do SIWZ
 19. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 20. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 21. informacja o unieważnieniu postępowania

42WRM.RZP.271.26.20182018/05/23przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącego budynku przedszkola w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją i rozbudową łazienki z szatnią w Publicznym Przedszkolu nr 1” w Ostrowie Wielkopolskim

W dniu 19 czerwca 2018 r. unieważniono postępowanie. Szczegóły w załączniku w pkt 19

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-7
 3. załącznik 8 - wzór umowy
 4. załącznik 9
 5. załącznik 10
 6. załącznik 11
 7. załącznik 12
 8. załącznik 13
 9. załącznik 14
 10. załącznik 15
 11. załącznik 16
 12. załącznik 17
 13. załącznik 18
 14. załącznik 19
 15. załącznik 20
 16. załącznik 21
 17. załącznik 22
 18. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 19. informacja o unieważnieniu postępowania

43WRM.RZP.271.25.20182018/06/04zapytanie o cenę na zakup, wraz z dostawą, artykułów biurowych szczegółowo określonych w SIWZ
 1. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 2. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

44WRM.RZP.271.22.20182018/05/14przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych oraz zewnętrznych schodów bocznych w Szkole Podstawowej nr 11”

W dniu 1 czerwca 2018 r. opublikowano druk "informacja o unieważnieniu postępowania". Szczegóły w załączniku pkt 15.

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-7
 3. załącznik 8 - wzór umowy
 4. załącznik 9
 5. załącznik 10
 6. załącznik 11
 7. załącznik 12
 8. załącznik 13
 9. załącznik 14
 10. załącznik 15
 11. załącznik 16
 12. załącznik 17
 13. załącznik 18
 14. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 15. informacja o unieważnieniu postępowania

45WRM.RZP.271.21.20182018/05/10przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych oraz zewnętrznych schodów bocznych w Szkole Podstawowej nr 11”

W dniu 4 czerwca 2018 r. postępowanie zostało unieważnione. Szczegóły w pliku pkt 15.

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13
 8. załącznik 14
 9. załącznik 15
 10. załącznik 16
 11. załącznik 17
 12. załącznik 18
 13. załącznik 19 - wzór umowy
 14. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 15. informacja o unieważnieniu postępowania

46WRM.RZP.271.20.20182018/05/08przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącego budynku przedszkola w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją i rozbudową łazienki z szatnią w Publicznym Przedszkolu nr 1” w Ostrowie Wielkopolskim

W dniu 22 maja 2018 r. postępowanie zostało unieważnione. Szczegóły w załączniku pkt 19.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-7
 3. załącznik 8 - wzór umowy
 4. załącznik 9
 5. załącznik 10
 6. załącznik 11
 7. załącznik 12
 8. załącznik 13
 9. załącznik 14
 10. załącznik 15
 11. załącznik 16
 12. załącznik 17
 13. załącznik 18
 14. załącznik 19
 15. załącznik 20
 16. załącznik 21
 17. załącznik 22
 18. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 19. informacja o unieważnieniu postępowania

47WRM.RZP.271.17.20182018/04/26przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Wykonanie strefy sportowej dla młodzieży i siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu na Osiedlu Zacisze-Zębców przy ul. Rataja

W dniu 28 maja 2018 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszj. Szczegóły w załączniku pkt 7.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11 - wzór umowy
 6. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 7. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

48WRM.RZP.271.18.20182018/04/25przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową istniejącego budynku przedszkola w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją i rozbudową łazienki z szatnią w Publicznym Przedszkolu nr 1” .

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załaczniki 1-8
 3. załacznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załacznik 12
 7. załącznik 13
 8. załącznik 14
 9. załącznik 15
 10. załącznik 16
 11. załącznik 17
 12. załacznik 18
 13. załącznik 19
 14. załącznik 20
 15. załącznik 21
 16. załącznik 22 - wzór umowy
 17. zmiana treści SIWZ
 18. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 19. załącznik 23
 20. unieważnienie postępowania

49WRM.RZP.271.16.20182018/03/29przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim”

UWAGA ! W dniu 9 maja 2018 r. opublikowano druk "informacja o unieważnieniu postępowania". Szczegóły w załączniku pkt 25.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-7
 3. załącznik 8 - umowa (wzór)
 4. załącznik 9
 5. załacznik 10
 6. załącznik 11
 7. załacznik 12
 8. załącznik 13
 9. załacznik 14
 10. załącznik 15
 11. załacznik 16
 12. załącznik 17
 13. załacznik 18
 14. załącznik 19
 15. załacznik 20
 16. załącznik 21
 17. załacznik 22
 18. załącznik 23
 19. załacznik 24
 20. załącznik 25
 21. załacznik 26
 22. załącznik 27
 23. załacznik 28
 24. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 25. informacja o unieważnieniu postępowania

50WRM.RZP.271.15.20182018/03/29przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim”.

W dniu 27 kwietnia 2018 r. unieważniono postępowanie. Szczegóły w załączniku "informacja o unieważnieniu postępowania"

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załacznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13
 8. załącznik 14
 9. załącznik 15
 10. załącznik 16
 11. załącznik 17
 12. załacznik 18
 13. załącznik 19
 14. załacznik 20
 15. załącznik 21
 16. załącznik 22
 17. załacznik 23
 18. załącznik 24
 19. załącznik 25
 20. załącznik 26
 21. załącznik 27
 22. załącznik 28
 23. załącznik 29 - wzór umowy
 24. odpowiedzi na pytania do treści SIWZ
 25. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 26. informacja o unieważnieniu postępowania

51WRM.RZP.271.14.20182018/03/19przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia do pomieszczeń nowego przedszkola zlokalizowanego w rejonie ul. Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego przedszkola w rejonie ul. Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim”

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7
 5. załącznik 7 - uszczegółowiony
 6. załącznik 8
 7. załącznik 9
 8. załącznik 10
 9. załącznik 11 wzór umowy
 10. wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ
 11. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 12. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 13. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

52WRM.RZP.271.13.20182018/02/28przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach dwóch zadań inwestycyjnych pn.:„Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 16 w Ostrowie Wielkopolskim” oraz „Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 16”

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-7
 3. załącznik 8 - wzór umowy
 4. załącznik 9
 5. załącznik 10
 6. załącznik 11
 7. załącznik 12
 8. załącznik 13
 9. załącznik 14
 10. załącznik 15
 11. załącznik 16
 12. załącznik 17
 13. załącznik 18
 14. załącznik 19
 15. załącznik 20
 16. załącznik 21
 17. załącznik 22
 18. załącznik 23
 19. załącznik 24
 20. załącznik 25
 21. załącznik 26
 22. załącznik 27
 23. załącznik 28
 24. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 25. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

53WRM.RZP.271.12.20182018/02/28przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadań inwestycyjnych pn.: „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 16 w Ostrowie Wielkopolskim” oraz „Modernizacja obiektu Publicznego Przedszkola nr 16”

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13
 8. załącznik 14
 9. załącznik 15
 10. załącznik 16
 11. załącznik 17
 12. załącznik 18
 13. załącznik 19
 14. załącznik 20
 15. załącznik 21
 16. załącznik 22
 17. załącznik 23
 18. załącznik 24
 19. załącznik 25
 20. załącznik 26
 21. załącznik 27
 22. załącznik 28
 23. załącznik 29 - wzór umowy
 24. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 25. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

54WRM.RZP.271.11.20182018/03/12zapytanie o cenę na zakup, wraz z dostawą, artykułów biurowych szczegółowo określonych w SIWZ
 1. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 2. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

55WRM.RZP.271.10.20182018/02/09przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia do pomieszczeń budynku starej szkoły przy ul. Grabowskiej zaadaptowanej na potrzeby przedszkola w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku starej szkoły przy ul. Grabowskiej na potrzeby przedszkola”

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1 - 5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7
 5. załącznik 8
 6. załącznik 9 - wzór umowy
 7. modyfikacja SIWZ
 8. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 9. odpowiedzi na pytania zadane do treści SIWZ
 10. załącznik 10
 11. odpowiedzi na kolejne pytania zadane do treści SIWZ
 12. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 13. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

56WRM.RZP.271.8.20182018/01/30przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 15 przy ul. Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim”

W dniu 6 marca 2018 r. dodano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-7
 3. załącznik 8 - umowa (wzór)
 4. załącznik 9
 5. załącznik 10
 6. załącznik 11
 7. załącznik 12
 8. załącznik 13
 9. załącznik 14
 10. załącznik 15
 11. załącznik 16
 12. załącznik 17
 13. załącznik 18
 14. załącznik 19
 15. załącznik 20
 16. załącznik 21
 17. załącznik 22
 18. odpowiedź na pytanie do SIWZ
 19. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 20. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

57WRM.RZP.271.7.20182018/01/30przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 15 przy ul. Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim”.

Lista załączników

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13
 8. załącznik 14
 9. załącznik 15
 10. załącznik 16
 11. załącznik 17
 12. załącznik 18
 13. załącznik 19
 14. załacznik 20
 15. załącznik 21
 16. załącznik 22
 17. załącznik 23 - wzór umowy
 18. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 19. wybór oferty najkorzystniejszej

58WRM.RZP.271.6.20182018/01/30przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim”
 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załaczniki 1-7
 3. załącznik 8 - wzór umowy
 4. załącznik 9
 5. załącznik 10
 6. załącznik 11
 7. załącznik 12
 8. załącznik 13
 9. załącznik 14
 10. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 11. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

59WRM.RZP.271.9.20182018/02/05przetarg nieograniczony na uporządkowanie wykaszanie terenów bez prawnego użytkownika

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-10
 3. załącznik 11 (wzór umowy)
 4. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 5. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

60WRM.RZP.271.4.20182018/01/29przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego”
 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 9a
 5. załącznik 10
 6. załącznik 11
 7. załącznik 12
 8. załącznik 13
 9. załącznik 14
 10. załącznik 15 - wzór umowy
 11. wyjaśnienia treści SIWZ
 12. wyjaśnienia treści SIWZ II
 13. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 14. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 15. informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej

61WRM.RZP.271.3.20182018/01/25przetarg nieograniczony na dostawę i montaż bandy pneumatycznej na stadionie żużlowym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Ostrowie Wielkopolskim – Zwiększenie bazy sportowej”

W dniu 7 lutego 2018 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7
 5. załącznik 8 - wzór umowy
 6. druk "Zbiorcze zestawienie złozonych ofert"
 7. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

62WRM.RZP.271.2.20182018/01/23przetarg nieograniczony na uporządowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkownika

W dniu 1 lutego 2018 r. postępowanie zostało unieważnione. Szczegóły w załączniku "informacja o unieważnieniu postępowania".

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-10
 3. załącznik 11 (wzor umowy)
 4. informacja o unieważnieniu postępowania

63WRM.RZP.271.1.20182018/01/19zapytanie o cenę na zakup, wraz z dostawą, artykułów biurowych szczegółowo określonych w SIWZ
 1. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 2. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

64WRM.RZP.271.68.20172017/12/08przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z rozbudową Systemu Pasażerskiej Informacji Przystankowej obejmującą wybudowanie i wdrożenie 25 tablic elektronicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej: Przebudowa/modernizacja infrastruktury przystankowej”.


Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załacznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13
 8. załącznik 14
 9. załącznik 15
 10. załącznik 16
 11. załącznik 17
 12. załącznik 18
 13. załącznik 19
 14. załacznik 20
 15. załącznik 21
 16. załącznik 22
 17. załącznik 23
 18. załącznik 24
 19. załącznik 25
 20. załącznik 26
 21. załącznik 27
 22. załącznik 28
 23. załącznik 29
 24. załacznik 30
 25. załącznik 31
 26. załącznik 32
 27. załącznik 33
 28. załącznik 34
 29. załącznik 35 - wzór umowy
 30. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 31. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

65WRM.RZP.271.67.20172017/12/14zapytanie o cenę na dostawę artykułów eksploatacyjnych do drukarek

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


66WRM.RZP.271.66.20172017/11/30przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia wnętrz (mebli, wyposażenia socjalnego i wyposażenia toalet) w budynku przy ulicy Kolejowej 24b stanowiącego rozszerzenie oferty Biblioteki Publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „MultiMedia – rozszerzenie oferty Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim o bibliotekę multimedialną”

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7
 5. załącznik 8
 6. załącznik 9
 7. załącznik 10
 8. załącznik 11
 9. załącznik 12
 10. załącznik 13
 11. załącznik 14
 12. załącznik 15 - wzór umowy
 13. wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ
 14. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 15. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 16. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

67WRM.RZP.271.64.20172017/11/20przetarg nieograniczony na rozbudowa Systemu Pasażerskiej Informacji Przystankowej obejmującej wybudowanie i wdrożenie 25 tablic elektronicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.„Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej: Przebudowa/modernizacja infrastruktury przystankowej”

W dniu 9 lutego 2018 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Szczegóły w załączniku - pkt 33.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13
 8. załącznik 14
 9. załącznik 15
 10. załącznik 16
 11. załącznik 17
 12. załącznik 18
 13. załącznik 19
 14. załącznik 20
 15. załącznik 21
 16. załącznik 22
 17. załącznik 23
 18. załącznik 24
 19. załącznik 25
 20. załącznik 26
 21. załącznik 27
 22. załącznik 28
 23. załącznik 29
 24. załącznik 30
 25. załącznik 31
 26. załącznik 32
 27. załącznik 33
 28. załącznik 34 
 29. załącznik 35 - umowa (wzór)
 30. modyfikacja treści SIWZ
 31. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 32. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 33. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

68WRM.RZP.271.65.20172017/11/24przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z rozbudową Systemu Pasażerskiej Informacji Przystankowej obejmującą wybudowanie i wdrożenie 25 tablic elektronicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej: Przebudowa/modernizacja infrastruktury przystankowej”.

W dniu 7 grudnia 2017 roku przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13
 8. załącznik 14
 9. załącznik 15
 10. załacznik 16
 11. załącznik 17
 12. załacznik 18
 13. załącznik 19
 14. załącznik 20
 15. załacznik 21
 16. załącznik 22
 17. załacznik 23
 18. załącznik 24
 19. załącznik 25
 20. załącznik 26
 21. załącznik 27
 22. załącznik 28
 23. załącznik 29
 24. załącznik 30
 25. załącznik 31
 26. załącznik 32
 27. załącznik 33
 28. załącznik 34
 29. załącznik 35 - wzór umowy
 30. informacja o unieważnieniu postępowania

69WRM.RZP.271.62.20172017/11/17przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia multimedialnego do pomieszczeń w budynku przy ulicy Kolejowej 24b w ramach zadania inwestycyjnego pn. „MultiMedia – rozszerzenie oferty Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim o bibliotekę multimedialną”

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 2-5
 3. załącznik 1 - formularz ofertowy NIEAKTUALNY
 4. załącznik 6
 5. załącznik 7
 6. załącznik 8
 7. załącznik 9
 8. załącznik 10
 9. załącznik 11
 10. załącznik 12
 11. załącznik 13
 12. załącznik 14 - wzór umowy
 13. modyfikacja treści SIWZ
 14. załącznik 1 - formularz ofertowy NOWY
 15. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 16. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

70WRM.RZP.271.63.20172017/11/17przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Poprawa strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważonego transportu na terenie AKO: Budowa centrum przesiadkowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Dworcową”.

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-7
 3. wzór umowy - załącznik 8
 4. załącznik 9
 5. załącznik 10.1
 6. załacznik 10.2
 7. załącznik 10.3
 8. załącznik 10.4
 9. załącznik 10.5
 10. załącznik 10.6
 11. załącznik 10.7
 12. załącznik 10.8
 13. załącznik 11
 14. załącznik 12
 15. załącznik 13.1
 16. załącznik 13.2
 17. załącznik 14
 18. załącznik 15
 19. załącznik 16
 20. załącznik 17
 21. załącznik 18
 22. załącznik 19
 23. załącznik 20
 24. załącznik 21
 25. załącznik 22
 26. załącznik 23.1
 27. załącznik 23.2
 28. załącznik 23.3
 29. załącznik 24
 30. załącznik 25
 31. załącznik 26
 32. załącznik 27
 33. załącznik 28
 34. załącznik 29
 35. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 36. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

71WRM.RZP.271.58.20172017/11/03przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Poprawa strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważonego transportu na terenie AKO: Budowa centrum przesiadkowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Dworcową”

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10.1
 5. załącznik 10.2
 6. załącznik 10.3
 7. załącznik 10.4
 8. załącznik 10.5
 9. załącznik 10.6
 10. załącznik 10.7
 11. załącznik 10.8
 12. załącznik 11
 13. załącznik 12
 14. załącznik 13.1
 15. załącznik 13.2
 16. załącznik 14
 17. załącznik 15
 18. załącznik 16
 19. załącznik 17
 20. załącznik 18
 21. załącznik 19.1
 22. załącznik 19.2
 23. załącznik 19.3
 24. załącznik 20
 25. załącznik 21
 26. załącznik 22
 27. załącznik 23
 28. załącznik 24
 29. załącznik 25 - wzór umowy
 30. modyfikacja treści SIWZ
 31. załącznik 26
 32. załącznik 27
 33. załącznik 28
 34. załącznik 29
 35. załącznik 30
 36. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 37. odpowiedzi na pytania do SIWZ
 38. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 39. wybór oferty najkorzystniejszej

72WRM.RZP.271.61.20172017/11/23zapytanie o cenę na zakup wraz z dostawą, artykułów biurowych szczegółowo wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W dniu 23 listopada 2017 r. dodano druk "zbiorcze zestawienie złożonych ofert".

zbiorcze zestawienie złożonych ofert

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


73WRM.RZP.271.60.20172017/11/07ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim al. Powstańców Wielkopolskich 18 w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych, po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. załącznik 1
 3. załącznik 2
 4. załącznik 3
 5. załącznik 4
 6. załącznik 5
 7. odpowiedzi na pytania do treści ogłoszenia o zamówieniu
 8. informacja o udzieleniu zamówienia

74WRM.RZP.271.59.20172017/11/03przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia wnętrz (mebli, wyposażenia socjalnego i wyposażenia toalet) w budynku przy ulicy Kolejowej 24b stanowiącego rozszerzenie oferty Biblioteki Publicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „MultiMedia – rozszerzenie oferty Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim o bibliotekę multimedialną”

Wykonawca odstąpił od podpisania umowy.

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załaczniki 1-5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7
 5. załącznik 8
 6. załącznik 9
 7. załącznik 10
 8. załącznik 11
 9. załącznik 12
 10. załącznik 13
 11. załącznik 14
 12. załącznik 15 - wzór umowy
 13. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 14. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

75WRM.RZP.271.57.20172017/09/22przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu 50 wiat przystankowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej: Przebudowa/modernizacja infrastruktury transportu publicznego”.

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1 - 7
 3. załącznik 8
 4. załącznik 8.1.
 5. załącznik 8.2.
 6. załącznik 8.3.
 7. załącznik 8.4.
 8. załącznik 8.5.
 9. załącznik 8.6.
 10. załącznik 8.7.
 11. załącznik 8.8.
 12. załącznik 8.9.
 13. załącznik 8.10.
 14. załącznik 8.11.
 15. załącznik 8.12.
 16. załącznik 8.13.
 17. załącznik 8.14.
 18. załącznik 8.15.
 19. załącznik 8.16.
 20. załącznik 8.17.
 21. załącznik 8.18.
 22. załącznik 8.19.
 23. załącznik 8.20.
 24. załącznik 8.21.
 25. załącznik 8.22.
 26. załącznik 8.23.
 27. załącznik 8.24.
 28. załącznik 8.25.
 29. załącznik 8.26.
 30. załącznik 8.27.
 31. załącznik 8.28.
 32. załącznik 8.29.
 33. załącznik 8.30.
 34. załącznik 8.31.
 35. załącznik 8.32.
 36. załącznik 8.33.
 37. załącznik 8.34.
 38. załącznik 8.35.
 39. załącznik 8.36.
 40. załącznik 8.37.
 41. załącznik 8.38.
 42. załącznik 8.39.
 43. załącznik 8.40.
 44. załącznik 8.41.
 45. załącznik 8.42.
 46. załącznik 8.43.
 47. załącznik 8.44.
 48. załącznik 8.45.
 49. załącznik 8.46.
 50. załącznik 8.47.
 51. załącznik 8.48.
 52. załącznik 8.49.
 53. załącznik 8.50.
 54. załącznik 9
 55. załącznik 10
 56. załącznik 11 - wzór mowy
 57. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 58. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

76WRM.RZP.271.55.20172017/09/04zapytanie o cenę na dostawę artykułów eksploatacyjnych do drukarek, szczegółowo opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


77WRM.RZP.271.51.20172017/08/14przetarg nieograniczony na budowę nowego 8-oddziałowego przedszkola integracyjnego wraz z zapleczem kuchennym, administracyjnym, socjalnym i dydaktycznym wraz z infrastrukturą techniczną zagospodarowaniem terenu i urządzeniem placu zabaw przy ulicy Olsztyńskiej 1 (rejon ulicy Kujawskiej) w Ostrowie Wielkopolskim w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego przedszkola w rejonie ul. Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim”

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1 - 8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13
 8. załącznik 14
 9. załącznik 15
 10. załącznik 16
 11. załącznik 17
 12. załącznik 18
 13. załącznik 19
 14. załącznik 20
 15. załącznik 21
 16. załącznik 22
 17. załącznik 23
 18. załącznik 24
 19. załącznik 25
 20. załącznik 26
 21. załącznik 27
 22. załącznik 28
 23. załącznik 29.1
 24. załącznik 29.2
 25. załącznik 30
 26. załącznik 31.1
 27. załącznik 31.2
 28. załącznik 32
 29. załącznik 33
 30. załącznik 34
 31. załącznik 35
 32. załącznik 36 - umowa (wzór)
 33. odpowiedzi na pytania do SIWZ
 34. II odpowiedzi na pytania do SIWZ
 35. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 36. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

78WRM.RZP.271.50.20172017/08/14przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na cele utworzenia lokali komunalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Wiosny Ludów 29 i Kościelna 14 na cele utworzenia lokali komunalnych” w Ostrowie Wielkopolskim


LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13
 8. załącznik 14
 9. załącznik 15
 10. załącznik 16
 11. załącznik 17
 12. załącznik 18
 13. załącznik 19
 14. załącznik 20
 15. załącznik 21
 16. załącznik 22
 17. załącznik 23
 18. załącznik 24
 19. załącznik 25 - wzór umowy
 20. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 21. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

79WRM.RZP.271.49.20172017/08/11przetag nieograniczony na przebudowę istniejących lokali sługowych na lokal klubu seniora w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Piłsudskiego 65 w Ostrowie Wielkopolskim na potrzeby działania Klubu Senior+"


Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13
 8. załącznik 14
 9. załącznik 15
 10. załącznik 16
 11. załącznik 17
 12. załącznik 18 (wzór umowy)
 13. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 14. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

80WRM.RZP.271.52.20172017/08/18przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na cele utworzenia lokali komunalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Wiosny Ludów 29 i Kościelna 14 na cele utworzenia lokali komunalnych” w Ostrowie Wielkopolskim

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-7
 3. załącznik 8 - wzór umowy
 4. załącznik 9
 5. załącznik 10
 6. załącznik 11
 7. załącznik 12
 8. załącznik 13
 9. załącznik 14
 10. załącznik 15
 11. załącznik 16
 12. załącznik 17
 13. załącznik 18
 14. załącznik 19
 15. załącznik 20
 16. załącznik 21
 17. załącznik 22
 18. załącznik 23
 19. załącznik 24
 20. odpowiedź na pytanie wykonawcy
 21. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 22. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

81WRM.RZP.271.53.20172017/08/18przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z przebudową istniejących lokali usługowych na lokal klubu seniora w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Piłsudskiego 65 w Ostrowie Wielkopolskim na potrzeby działania Klubu Senior+”.


Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1 - 7
 3. załącznik 8 (wzór umowy)
 4. załącznik 9
 5. załącznik 10
 6. załącznik 11
 7. załącznik 12
 8. załącznik 13
 9. załącznik 14
 10. załącznik 15
 11. załącznik 16
 12. załącznik 17
 13. odpowiedź na pytanie wykonawcy
 14. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 15. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

82WRM.RZP.271.54.20172017/08/25zapytanie o cenę na dostawę artykułów eksploatacyjnych do drukarek, szczegółowo opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. zbiorcze zestawienie złozonych ofert
 2. informacja o unieważnieniu postępowania

83WRM.RZP.271.48.20172017/08/09przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z budową nowego 8-oddziałowego przedszkola integracyjnego wraz z zapleczem kuchennym, administracyjnym, socjalnym i dydaktycznym wraz z infrastrukturą techniczną zagospodarowaniem terenu i urządzeniem placu zabaw przy ulicy Olsztyńskiej 1 (rejon ulicy Kujawskiej) w Ostrowie Wielkopolskim w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego przedszkola w rejonie ul. Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim”

LISTA PLIKÓW

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-7
 3. załącznik 8 - wzór umowy
 4. załącznik 9
 5. załącznik 10
 6. załącznik 11
 7. załącznik 12
 8. załącznik 13
 9. załącznik 14
 10. załącznik 15
 11. załącznik 16
 12. załącznik 17
 13. załącznik 18
 14. załącznik 19
 15. załącznik 20
 16. załącznik 21
 17. załącznik 22
 18. załącznik 23
 19. załącznik 24
 20. załącznik 25
 21. załącznik 26
 22. załącznik 27
 23. załącznik 28
 24. załącznik 29.1
 25. załącznik 29.2
 26. załącznik 30
 27. załącznik 31.1
 28. załącznik 31.2
 29. załącznik 32
 30. załącznik 33
 31. załącznik 34
 32. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 33. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

84WRM.RZP.271.47.20172017/08/18zapytanie o cenę na zakup wraz z dostawą, artykułów biurowych szczegółowo wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

druk "zbiorcze zestawienie złożonych ofert"

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


85WRM.RZP.271.46.20172017/07/27przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia dotyczącego elementów multimedialnych, oprogramowania i kontentu multimedialnego do pomieszczeń parteru w budynku Ratusza Miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja części pomieszczeń ostrowskiego ratusza na cele kulturalne – poszerzenie oferty statutowej Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załaczniki 2 -5
 3. załącznik 1 (formularz ofertowy)
 4. załącznik 6
 5. załącznik 7
 6. załącznik 8
 7. załącznik 9
 8. załącznik 10
 9. załacznik 11
 10. załącznik 12
 11. załącznik 13
 12. załącznik 14 (wzór umowy)
 13. wyjaśnienia treści SIWZ
 14. modyfikacja treści SIWZ
 15. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 16. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 17. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

86WRM.RZP.271.44.20172017/07/18przetarg nieograniczony na budowę nowego 8-oddziałowego przedszkola integracyjnego wraz z zapleczem kuchennym, administracyjnym, socjalnym i dydaktycznym wraz z infrastrukturą techniczną zagospodarowaniem terenu i urządzeniem placu zabaw przy ulicy Olsztyńskiej 1 (rejon ulicy Kujawskiej) w Ostrowie Wielkopolskim w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego przedszkola w rejonie ul. Kujawskiej w Ostrowie Wielkopolskim”

W dniu 11 sierpnia 2017 r. unieważnono przedmiotowe postępowanie, Szczegóły w załączniku "Informacja o unieważnieniu postępowania".

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1 - 8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13
 8. załącznik 14
 9. załącznik 15
 10. załącznik 16
 11. załącznik 17
 12. załącznik 18
 13. załącznik 19
 14. załącznik 20
 15. załącznik 21
 16. załącznik 22
 17. załącznik 23
 18. załącznik 24
 19. załącznik 25
 20. załącznik 26
 21. załącznik 27.1
 22. załącznik 27.2
 23. załącznik 28
 24. załącznik 29.1
 25. załącznik 29.2
 26. załącznik 30
 27. załącznik 31
 28. załącznik 32
 29. załącznik 33 - umowa (wzór)
 30. modyfikacja treści SIWZ
 31. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 32. SIWZ + załączniki 1-8 NOWE BRZMIENIE
 33. załącznik 10 NOWE BRZMIENIE
 34. załącznik 17 NOWE BRZMIENIE
 35. załącznik 29.1 NOWE BRZMIENIE
 36. załącznik 29.2 NOWE BRZMIENIE
 37. załącznik 33 - umowa (wzór) NOWE BRZMIENIE
 38. załącznik 34
 39. załącznik 35
 40. wyjaśnienia treści SIWZ
 41. wyjaśnienia treści SIWZ II
 42. wyjaśnienia treści SIWZ III
 43. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 44. Informacja o unieważnieniu postępowania

87WRM.RZP.271.45.20172017/07/21przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Kolorowe dzieciństwo i aktywność łącząca pokolenia – plac zabaw i siłownia zewnętrzna na osiedlu Jana Pawła II w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego”.

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1 - 8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13 (wzór umowy)
 8. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 9. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

88WRM.RZP.271.42.20172017/07/13przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia dotyczącego elementów ekspozycji i scenografii do pomieszczeń parteru w budynku Ratusza Miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja części pomieszczeń ostrowskiego ratusza na cele kulturalne – poszerzenie oferty statutowej Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1 - 7
 3. załącznik 8
 4. załącznik 9
 5. załącznik 10
 6. załącznik 11
 7. załącznik 12
 8. załącznik 13
 9. załacznik 14
 10. załącznik 15
 11. załącznik 16 - umowa (wzór)
 12. modyfikacja treści SIWZ
 13. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 14. wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ
 15. załącznik do pytań
 16. wyjaśnienia treści SIWZ
 17. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 18. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 


 


89WRM.RZP.271.43.20172017/07/14przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz licencji na oprogramowanie


Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1 - 5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7 (wzór umowy)
 5. odpowiedź na pismo
 6. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 7. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
   

90WRM.RZP.271.41.20172017/07/05przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – wykonanie placu zabaw na Osiedlu Zacisze-Zębców przy ul. Rataja”

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11 - wzór umowy
 6. modyfikacja treści SIWZ
 7. Zbiorcze zestawienie zlożonych ofert
 8. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

91WRM.RZP.271.40.20172017/06/27przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na Żłobek Miejski wraz z wykonaniem placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja części pomieszczeń budynku Spółdzielni Oświatowej na cele Żłobka Miejskiego”

W dniu 17 lipca 2017 r. opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1 - 8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13
 8. załącznik 14
 9. załącznik 15
 10. załącznik 16
 11. załącznik 17
 12. załącznik 18
 13. załącznik 19
 14. załącznik 20
 15. załącznik 21
 16. załącznik 22
 17. załącznik 23 - wzór umowy
 18. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 19. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

92WRM.RZP.271.39.20172017/06/21przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego, wielobranżowego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na Żłobek Miejski wraz z wykonaniem placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja części pomieszczeń budynku Spółdzielni Oświatowej na cele Żłobka Miejskiego”.


Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-7
 3. załącznik 8 - umowa (wzór)
 4. załącznik 9
 5. załącznik 10
 6. załącznik 11
 7. załącznik 12
 8. załącznik 13
 9. załącznik 14
 10. załącznik 15
 11. załącznik 16
 12. załącznik 17
 13. załącznik 18
 14. załącznik 19
 15. załącznik 20
 16. załącznik 21
 17. załącznik 22
 18. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 19. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

93WRM.RZP.271.38.20172017/06/16przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży architektonicznej nad wykonaniem robót budowlanych związanych z przebudową części pomieszczeń restauracyjnych parteru budynku Ratusza Miejskiego na pomieszczenia muzealne w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja części pomieszczeń ostrowskiego ratusza na cele kulturalne – poszerzenie oferty statutowej Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-7
 3. załącznik 8 - wzór umowy
 4. załącznik 9
 5. załącznik 10
 6. załącznik 11
 7. załącznik 12
 8. załącznik 13
 9. załącznik 14
 10. załącznik 15
 11. załącznik 16
 12. załącznik 17
 13. załącznik 18
 14. załącznik 19
 15. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 16. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

94WRM.RZP.271.37.20172017/06/09przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na Żłobek Miejski wraz z wykonaniem placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja części pomieszczeń budynku Spółdzielni Oświatowej na cele Żłobka Miejskiego”

W dniu 28 czerwca 2017 r. dodano: druk "zbiorcze zestawienie złożonych ofert" oraz "informację o unieważnieniu postępowania".

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1 - 8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13
 8. załącznik 14 - nieaktualny
 9. załącznik 15
 10. załącznik 16
 11. załącznik 17
 12. załącznik 18
 13. załącznik 19
 14. załącznik 20
 15. załącznik 21 - nieaktualny
 16. załącznik 22
 17. załącznik 23 - wzór umowy
 18. modyfikacja treści SIWZ
 19. załącznik 14 - aktualny
 20. załącznik 21 - aktualny
 21. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 22. informacja o unieważnieniu postępowania

95WRM.RZP.271.33.20172017/06/06Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową części pomieszczeń I i II kondygnacji budynku handlowo-usługowego na pomieszczenia biblioteki multimedialnej z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „MultiMedia – rozbudowa oferty Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim o bibliotekę multimedialną”

W dniu 6 lipca 2017 r. opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1 - 8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13
 8. załącznik 14
 9. załącznik 15
 10. załącznik 16
 11. załącznik 17
 12. załącznik 18
 13. załącznik 19
 14. załącznik 20
 15. załącznik 21
 16. załącznik 22 - wzór umowy
 17. wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ
 18. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 19. załącznik 23
 20. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 21. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

96WRM.RZP.271.36.20172017/06/07przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową części pomieszczeń restauracyjnych parteru budynku Ratusza Miejskiego na pomieszczenia muzealne w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja części pomieszczeń ostrowskiego ratusza na cele kulturalne – poszerzenie oferty statutowej Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”

W dniu 5 lipca 2017 r. zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1 - 8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13
 8. załącznik 14
 9. załącznik 15
 10. załącznik 16
 11. załącznik 17
 12. załącznik 18
 13. załącznik 19
 14. załącznik 20
 15. załącznik 21 - wzór umowy
 16. modyfikacja treści SIWZ
 17. ogłoszenie o zamówieniu
 18. SIWZ + załączniki 1 - 8
 19. załącznik 21 - wzór umowy
 20. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 21. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 22. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

97WRM.RZP.271.35.20172017/06/07przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia do pomieszczeń Żłobka Miejskiego znajdujących się w budynku Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Waryńskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja części pomieszczeń budynku Spółdzielni Oświatowej na cele Żłobka Miejskiego”

W dniu 17 lipca 2017 r. dodano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7
 5. załącznik 8
 6. załącznik 9
 7. załącznik 10 - wzór umowy
 8. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 9. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

98WRM.RZP.271.34.20172017/06/06przetarg nieograniczony na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z przebudową części pomieszczeń I i II kondygnacji budynku handlowo-usługowego na pomieszczenia biblioteki multimedialnej z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „MultiMedia – rozbudowa oferty Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim o bibliotekę multimedialną”

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-7
 3. załącznik 8 - umowa (wzór)
 4. załącznik 9
 5. załącznik 10
 6. załącznik 11
 7. załącznik 12
 8. załącznik 13
 9. załącznik 14
 10. załącznik 15
 11. załącznik 16
 12. załącznik 17
 13. załącznik 18
 14. załącznik 19
 15. załącznik 20
 16. załącznik 21
 17. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 18. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

99WRM.RZP.271.31.20172017/05/25przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego, wielobranżowego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na Żłobek Miejski wraz z wykonaniem placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnegopn. "Adaptacja części pomieszczeń budynku Spółdzielni Oświatowej na cele Żłobka Miejskiego"

W dniu 14 czerwca 2017 r. zamieszczono "informację o unieważnieniu postępowania"

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 8 - umowa (wzór)
 4. załącznik 9
 5. załącznik 10
 6. załącznik 11
 7. załącznik 12
 8. załącznik 13
 9. załącznik 14
 10. załącznik 15
 11. załącznik 16
 12. załącznik 17
 13. załącznik 18
 14. załącznik 19
 15. załącznik 20
 16. załącznik 21
 17. załącznik 22
 18. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 19. informacja o unieważnieniu postępowania

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet