Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Archiwum zamówień publicznych
Wyszukiwarka zamówień publicznych:
..lub fragment numeru
l.p.Nr sprawyData zamieszczeniaTytuł
1WRM.RZP.271.54.20202020/12/16przetarg nieograniczony na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku Przedszkola nr 2” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej

W dniu 29 stycznia 2021 r. dodano plik "Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej".

Lista plików:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-9
 3. załącznik 10
 4. załącznik 11
 5. załącznik 12
 6. załącznik 13
 7. załącznik 14
 8. załącznik 15
 9. załącznik 16
 10. załącznik 17 - wzór umowy
 11. modyfikacja treści SIWZ
 12. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 13. wyjaśnienia treści SIWZ
 14. wyjaśnienia treści SIWZ II
 15. modyfikacja treści SIWZ II
 16. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
 17. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 18. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

2WRM.RZP.271.58.20202020/12/30przetarg niegraniczony na uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkownika

W dniu 26 stycznia 2021 roku dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Szczegóły w załączniku pkt 5.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1 -  9
 3. załącznik 10 - umowa (wzór)
 4. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 5. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

3WRM.RZP.271.53.20202020/12/11przetarg nieograniczony na świadczenie usługi administrowania obiektem Basenu Miejskiego OLIMPIJSKA, stanowiącym własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

W dniu 21 stycznia 2021 roku dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Szczegóły w załączniku 10.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załącznik 1, 3 - 7
 3. załącznik 2 (JEDZ) - wersja XML
 4. załącznik 2 (JEDZ) - wersja PDF
 5. załącznik 8 - umowa (wzór)
 6. załącznik 9
 7. identyfikator postępowania
 8. klucz publiczny
 9. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 10. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

4WRM.RZP.271.59.20202020/12/30przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z przebudową, nadbudową i rozbudową budynku strażnicy ochotniczej Straży Pożarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja strażnicy ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staszica w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej”.

W dniu 25 stycznia 2021 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-7
 3. załącznik 8 (wzór umowy)
 4. załącznik 9 
 5. załącznik 10.1
 6. załącznik 10.2
 7. załącznik 10.3
 8. załącznik 10.4
 9. załącznik 10.5
 10. załącznik 11
 11. załącznik 12
 12. załącznik 13
 13. załącznik 14
 14. załącznik 15
 15. załącznik 16
 16. załącznik 17
 17. załącznik 18
 18. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 19. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

5WRM.RZP.271.55.20202020/12/17przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staszica w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej”.

W dniu 25 stycznia 2021 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10.1
 5. załącznik 10.2
 6. załącznik 10.3
 7. załącznik 10.4
 8. załącznik 10.5
 9. załącznik 11
 10. załącznik 12
 11. załącznik 13
 12. załącznik 14
 13. załącznik 15
 14. załącznik 16
 15. załącznik 17
 16. załącznik 18
 17. załącznik 19 - wzór umowy
 18. odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ
 19. załącznik 20
 20. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 21. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 22. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

6WRM.RZP.271.46.20202020/11/20przetarg nieograniczony na świadczenie usługi administrowania obiektami sportowo – rekreacyjnymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

 

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1 - 7
 3. załącznik 2 (JEDZ) - wersja XML
 4. załącznik 2 (JEDZ) - wersja PDF
 5. załącznik 8
 6. załącznik 9
 7. załącznik 10 - wzór umowy
 8. załącznik 11 - identyfikator postępowania
 9. załącznik 12 - klucz publiczny
 10. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 11. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

7WRM.RZP.271.52.20202020/12/03przetarg niegraniczony na prowadzenie w 2021 roku Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim przy ul. Pruślińskiej 3

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-9
 3. załącznik 10
 4. załącznik 11 - wzór umowy
 5. wyjaśnienia treści SIWZ
 6. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

8WRM.RZP.271.44.20202020/10/29przetarg nieograniczony na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku Przedszkola nr 13” w Ostrowie Wielkopolskim

 

W dniu 22.12.2020 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Szczegóły w pliku pkt 24.

 

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-9
 3. załącznik 10
 4. załącznik 11
 5. załącznik 12
 6. załącznik 13
 7. załącznik 14
 8. załącznik 15
 9. załącznik 16
 10. załącznik 17
 11. załącznik 18 - wzór umowy
 12. modyfikacja SIWZ
 13. wyjaśnienia treści SIWZ
 14. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 15. modyfikacja SIWZ II
 16. wyjaśnienia treści SIWZ II
 17. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
 18. Formularz ofertowy - NOWY
 19. SIWZ + załączniki 1-9 - wersja ujednolicona
 20. modyfikacja SIWZ III
 21. wyjaśnienia treści SIWZ III
 22. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 23. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 24. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

9WRM.RZP.271.49.20202020/11/24przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu Miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego”

W dniu 17 grudnia 2020 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13 - wzór umowy
 8. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 9. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

10WRM.RZP.271.50.20202020/12/04zapytanie o cenę na dostawę artykułów biurowych szczegółowo wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W dniu 4 grudnia 2020 roku dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej

druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


11WRM.RZP.271.48.20202020/11/20ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18 w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych, po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy


Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. załącznik 1
 3. załącznik 2
 4. załącznik 3
 5. załącznik 4
 6. załącznik 5
 7. zmiana terminu składania ofert
 8. odpowiedzi na pytania
 9. informacja o udzieleniu zamówienia

12WRM.RZP.271.43.20202020/11/04przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania parteru Domu Katechetycznego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Raszkowskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim na potrzeby utworzenia Centrum Pobytu Dziennego”.

W dniu 18 grudnia 2020 roku dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1 - 8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13
 8. załącznik 14
 9. załącznik 15
 10. załącznik 16
 11. załącznik 17
 12. załącznik 18
 13. załącznik 19
 14. załącznik 20
 15. załącznik 20a
 16. załącznik 21
 17. załącznik 22
 18. załącznik 23
 19. załącznik 24
 20. załącznik 25 - wzór umowy
 21. modyfikacja SIWZ
 22. ogłoszenie o zmianie ogłoszenie
 23. odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ II
 24. załącznik 26
 25. załącznik 27
 26. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
 27. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 28. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

13WRM.RZP.271.47.20202020/11/13przetarg nieograniczony na zakup i dostawę samochodu osobowego – busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

W dniu 23 listopada 2020 roku unieważniono postępowanie.

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7 - wzór umowy
 5. odpowiedzi na pytania do SIWZ
 6. unieważnienie postępowania

14WRM.RZP.271.45.20202020/11/18zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

LISTA PLIKÓW:

 1. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 2. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

15WRM.RZP.271.36.20202020/10/12przetarg nieograniczony na świadczenie usługi administrowania obiektem lodowiska z funkcją rolkowiska, zlokalizowanym w Parku 600-lecia w Ostrowie Wielkopolskim oraz usługi konserwacji lodu

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1, 3-7
 3. załącznik 2 (JEDZ) - wersja XML
 4. załącznik 2 (JEDZ) - wersja PDF
 5. załącznik 8
 6. załącznik 9 - wzór umowy
 7. identyfikator postępowania
 8. klucz publiczny
 9. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 10. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

16WRM.RZP.271.42.20202020/10/28przetarg nieograniczony na utrzymanie obiektu Centrum przesiadkowego zlokalizowanego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Andrzeja Kowalczyka 3

W dniu 17 grudnia 2020 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Szczegóły w załączniku pkt 6.

 LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9 - umowa (wzór)
 4. załącznik 10
 5. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 6. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

17WRM.RZP.271.41.20202020/10/23przetarg nieograniczony na zakup i dostawę samochodu osobowego – busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

W dniu 2 listopada 2020 roku unieważniono postępowanie.

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 3. SIWZ + załączniki 1-5
 4. załącznik 6
 5. załącznik 7 - wzór umowy
 6. unieważnienie postępowania

18WRM.RZP.271.39.20202020/10/22przetarg nieograniczony na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Odolanowską, a ul. Niską

 

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-9
 3. załącznik 10
 4. załącznik 11 - wzór umowy
 5. załącznik 11.1.
 6. załącznik 11.2.
 7. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 8. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

19WRM.RZP.271.40.20202020/10/21przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych komputerów przenośnych z oprogramowaniem w ilości 50 sztuk, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projektu „Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

W dniu 25 listopada 2020 r. dokonano II wyboru oferty najkorzystniejszej.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7 - umowa (wzór)
 5. odpowiedzi na pytania do SIWZ
 6. oświadczenie firmy Microsoft
 7. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 8. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 9. II informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

20WRM.RZP.271.38.20202020/10/20przetarg nieograniczony na zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami będącymi własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

Uwaga, w dniu 20 listopada 2020 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Szczegóły w załączniku pkt 8.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-7
 3. załączniki 8
 4. załącznik 9 (ark. A)
 5. załącznik 9 (ark. B)
 6. załącznik 10 - umowa (wzór)
 7. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 8. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

21WRM.RZP.271.37.20202020/10/23 zapytanie o cenę na dostawę artykułów biurowych szczegółowo wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W dniu 9 listopada 2020 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej

druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


22WRM.RZP.271.34.20202020/09/28przetarg nieograniczony na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działki nr 119/11 z obrębu 0025

W dniu 29 października 2020 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-9
 3. załącznik 10
 4. załącznik 11 - wzór umowy
 5. załącznik 11.1.
 6. załącznik 11.2.
 7. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

23WRM.RZP.271.32.20202020/09/04przetar nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Boże Podwórko – modernizacja istniejącego miejsca spotkań i zabaw dla dzieci i młodzieży w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego”

Uwaga: W dniu 6 listopada 2020 r. opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej. Szczegóły w załączniku pkt 10.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1 - 8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13 - umowa (wzór)
 8. modyfikacja treści SIWZ
 9. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 10. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

24WRM.RZP.271.33.20202020/09/07przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. dla Grupy Zakupowej Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-7
 3. załącznik 8
 4. załącznik 9 - wzór umowy
 5. modyfikacja treści SIWZ
 6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 7. odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ
 8. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 9. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

25WRM.RZP.271.31.20202020/09/16zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W dniu 21 października 2020 r. unieważniono postępowanie. Szczegóły w pliku "informacja o unieważnieniu postępowania".

druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"

 

informacja o unieważnieniu postępowania


26WRM.RZP.271.30.20202020/09/01przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych komputerów przenośnych z oprogramowaniem w ilości 50 sztuk, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projektu „Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Uwaga: W dniu 30 września 2020 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Szczegóły w załączniku pkt 7.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamowieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7 - umowa (wzór)
 5. odpowiedzi na pytania do SIWZ
 6. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 7. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

27WRM.RZP.271.29.20202020/08/27przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia komputerowego do pomieszczeń budynku hali widowiskowo sportowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. A. Kowalczyka 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej”

Uwaga: W dniu 7 września 2020 r. postępowanie unieważniono. Szczegóły w załączniku pkt 6.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1 - 5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7
 5. załącznik 8 - umowa (wzór)
 6. informacja o unieważnieniu postępowania


28WRM.RZP.271.27.20202020/07/16przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Tworzymy „Letni Ogród Osiedlowy” w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Uwaga: W dniu 2 września 2020 roku dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Szczegóły w załączniku pkt 7.

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7
 5. załącznik 8 - wzór umowy
 6. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 7. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

29WRM.RZP.271.28.20202020/07/17przetarg nieograniczony na wykonanie, dostawę i montaż mebli na indywidualne zamówienie dla pomieszczeń biurowych nr 8 i 9 w budynku Urzędu Miejskiego – zlokalizowanego przy Al. Powstańców Wielkopolskich 18 w Ostrowie Wielkopolskim

W dniu 9 września 2020 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7
 5. załącznik 8 - wzór umowy
 6. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 7. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

30WRM.RZP.271.25.20202020/07/23zapytanie o cenę na na zakup, wraz z dostawą, artykułów biurowych szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Lista załączników:

 1. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 2. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


31WRM.RZP.271.26.20202020/07/10przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz licencjami na oprogramowanie

Uwaga: Powtórzono czynności oceny ofert. W dniu 13 sierpnia 2020 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Szcaegóły w załączniku pkt 7.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7 - umowa (wzór)
 5. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 6. informacja o unieważnieniu postępowania
 7. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej po powtórzeniu czynności oceny ofert

32WRM.RZP.271.22.20202020/06/18przetarg nieograniczony wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Tworzymy „Letni Ogród Osiedlowy” w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego

W dniu 7 lipca 2020 roku dokonano unieważnienia postępowania. Szczegóły w załączniku pkt 7.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7
 5. załącznik 8 - umowa (wzór)
 6. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 7. informacja o unieważnieniu postępowania

33WRM.RZP.271.24.20202020/06/23przetarg nieograniczony na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Krotoszyńską, a ul. Wodną

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-9
 3. załącznik 10
 4. załącznik 11 - wzór umowy
 5. załącznik 11.1.
 6. załącznik 11.2. 
 7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 8. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 9. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

34WRM.RZP.271.23.20202020/06/19przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń budynku hali widowiskowo sportowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. A. Kowalczyka 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej”

W dniu 9 lipca 2020 r. opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej. Szczegóły w załączniku pkt 9.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7
 5. załącznik 8
 6. załącznik 9 - umowa (wzór)
 7. odpowiedzi na pytania do SIWZ
 8. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 9. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

35WRM.RZP.271.21.20202020/06/16przetarg nieograniczony na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działki nr 89/1 z obrębu 0031

W dniu 6 lipca 2020 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Szczegóły w pliku pkt 8.

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-9
 3. załącznik 10
 4. załącznik 11 - wzór umowy
 5. załącznik 11.1.
 6. załącznik 11.2. 
 7. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 8. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

36WRM.RZP.271.20.20202020/06/16przetarg nieograniczony na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień i pozwoleń oraz pozyskaniem pozwolenia na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją budynku Ratusza w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Ratusza w Ostrowie Wielkopolskim”.

W dniu 8 lipca 2020 r. dokonono wyboru oferty najkorzystniejszej. Szczegóły w pkt 11

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9 - wzór umowy
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13
 8. załącznik 14
 9. odpowiedzi na pytania do SIWZ
 10. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 11. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

37WRM.RZP.271.19.20202020/06/10przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia wielobranżowego do pomieszczeń budynku hali widowiskowo sportowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. A. Kowalczyka 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej

W dniu 15 lipca 2020 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 2 - 5
 3. załącznik 1 - formularz ofertowy
 4. załącznik 6
 5. załącznik 7.1.
 6. załącznik 7.2
 7. załącznik 7.3
 8. załącznik 7.4
 9. załącznik 7.5
 10. załącznik 7.6
 11. załącznik 8 - wzór umowy
 12. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 13. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

38WRM.RZP.271.18.20202020/06/04przetarg nieograniczony na wykonanie, dostawę i montaż mebli na indywidualne zamówienie dla budynku hali widowiskowo - sportowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. A. Kowalczyka 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo - sportowej”

W dniu 30 czerwca 2020 roku opublikowano informację o wyborze oferty najkorzystniejszej. Szczegóły w załączniku pkt 9.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7
 5. załącznik 8
 6. załącznik 9
 7. załącznik 10 - umowa (wzór)
 8. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 9. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

39WRM.RZP.271.17.20202020/05/29przetarg nieogranicony na dostawę i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń budynku hali widowiskowo sportowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. A. Kowalczyka 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej”

W dniu 15 czerwca 2020 r. postępowanie unieważniono. Szczegóły w załączniku pkt 8.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7
 5. załącznik 8
 6. załącznik 9 - umowa (wzór)
 7. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 8. informacja o unieważnieniu postępowania

40WRM.RZP.271.15.20202020/05/20przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodu deszczowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych warunkujących prawidłowe zrealizowanie prac w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Ekologiczny Ogród Deszczowy w Zębcowie”.

W dniu 8 lipca 2020 r. dodano wyboru oferty najkorzystniejszej. Szczegóły w pkt 8

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-7
 3. załącznik 8
 4. załącznik 9
 5. załącznik 10
 6. załącznik 11 - wzór umowy
 7. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 8. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

41WRM.RZP.271.16.20202020/05/26przetarg nieograniczony na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Zębcowskiej

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-9
 3. załącznik 10
 4. załącznik 11 - wzór umowy
 5. załącznik 11.1.
 6. załącznik 11.2.
 7. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 8. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

42WRM.RZP.271.13.20202020/05/12przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Tworzymy „Letni Ogród Osiedlowy” w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego

W dniu 1 czerwca 2020 r. postępowanie unieważniono. Szczegóły w załączniku pkt 6.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7
 5. załącznik 8 - umowa (wzór)
 6. informacja o unieważnieniu postępowania

43WRM.RZP.271.14.20202020/05/15przetarg nieograniczony na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Paderewskiego, a ul. Piłsudskiego

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-9
 3. załącznik 10
 4. załącznik 11 - wzór umowy
 5. załącznik 11.1.
 6. załącznik 11.2.
 7. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 8. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

44WRM.RZP.271.8.20202020/04/01przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz usługa obejmująca utworzenie i prowadzenie dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1,3-10
 3. załącznik 2 (JEDZ) - wersja XML
 4. załącznik 2 (JEDZ) - wersja PDF
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13
 8. załącznik 14
 9. załącznik 15
 10. załącznik 16
 11. załącznik 17
 12. załącznik 18 - wzór umowy
 13. identyfikator postępowania
 14. klucz publiczny
 15. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 16. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

45WRM.RZP.271.12.20202020/04/21przetarg nieograniczony na wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień i pozwoleń oraz pozyskaniem pozwolenia na budowę na potrzeby wykonania przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku schroniska dla bezdomnych zwierząt w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt”

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9 - wzór umowy
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 7. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

46WRM.RZP.271.11.20202020/04/06przetarg nieograniczony na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Kamiennej

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-9
 3. załącznik 10
 4. załącznik 11 - wzór umowy
 5. załącznik 11.1.
 6. załącznik 11.2.
 7. modyfikacja treści SIWZ
 8. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 9. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 10. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

47WRM.RZP.271.9.20202020/03/31przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Na Rataja kosmicznie, kolorowo i sportowo – rozbudowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży” w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego

W dniu 24 kwietnia 2020 roku dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Szczegóły w załączniku pkt 9.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11 - umowa (wzór)
 6. modyfikacja treści SIWZ
 7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 8. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 9. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

48WRM.RZP.271.10.20202020/04/02przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień i pozwoleń oraz pozyskaniem pozwolenia na budowę na potrzeby wykonania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Boże Podwórko – modernizacja istniejącego miejsca spotkań i zabaw dla dzieci i młodzieży w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego”.

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-7
 3. załącznik 8
 4. załącznik 9 - wzór umowy
 5. odpowiedzi na pytania
 6. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 7. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

49WRM.RZP.271.7.20202020/03/31zapytanie o cenę na na zakup, wraz z dostawą, artykułów biurowych szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. zestawienie złożonych ofert
 2. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 3. punktacja przyznana w kryterium oceny ofert

50WRM.RZP.271.6.20202020/02/14przetarg nieoaniczony na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-9
 3. załącznik 10
 4. załącznik 11 - umowa (wzór)
 5. załącznik 11.1
 6. załącznik 11.2
 7. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 8. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

51WRM.RZP.271.5.20202020/02/07przetarg nieograniczony na świadczene usługi administrowania obiektem Basenu Miejskiego OLIMPIJSKA, stanowiącym własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

W dniu 2 marca 2020 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Szczegóły w załączniku pkt 6.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1 - 8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10 - wzór umowy
 5. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 6. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

52WRM.RZP.271.3.20202020/01/27przetarg nieograniczony na administrowanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi, stanowiącymi własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

W dniu 18 lutego 2020 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Szczegóły w załączniku pkt 7.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11 - umowa (wzór)
 6. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 7. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

53WRM.RZP.271.2.20202020/01/21przetarg nieograniczony na uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkownika

W dniu 5 lutego 2020 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Szczegóły w załączniku pkt 5.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-10
 3. załącznik 11 - umowa (wzór)
 4. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 5. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

54WRM.RZP.271.1.20202020/01/23zakup, wraz z dostawą, artykułów biurowych szczegółowo określonych w SIWZ
 1. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 2. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

55WRM.RZP.271.67.20192019/12/12przetarg nieograniczony na zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami będącymi własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-7
 3. załącznik 8 (ak. A)
 4. załącznik 8 (ak. B)
 5. załącznik 9
 6. załącznik 10 - wzór umowy
 7. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 8. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

56WRM.RZP.271.66.20192019/12/16zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

zbiorcze zestawienie złożonych ofert

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


57WRM.RZP.271.64.20192019/12/03przetarg nieograniczony na świadczenie usługi administrowania obiektem lodowiska z funkcją rolkowiska, zlokalizowanym w Parku 600-lecia w Ostrowie Wielkopolskim oraz usługi konserwacji lodu

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9 - umowa (wzór)
 4. załącznik 10
 5. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 6. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

58WRM.RZP.271.65.20192019/12/09zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

zbiorcze zestawienie złożonych ofert

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Uwaga: W dniu 12 grudnia 2019 roku unieważniono postępowanie.

informacja o unieważnieniu postępowania


59WRM.RZP.271.63.20192019/11/28przetarg nieograniczony na zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami będącymi własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

W dniu 11 grudnia 2019 r. unieważniono postępowanie.

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-7
 3. załącznik 8 (ark. A)
 4. załącznik 8 (ark. B)
 5. załącznik 9
 6. załącznik 10 - wzór umowy
 7. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 8. informacja o unieważnieniu postępowania

60WRM.RZP.271.61.20192019/11/20ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim al. Powstańców Wielkopolskich 18 w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych, po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. załącznik 1
 3. załącznik 2
 4. załącznik 3
 5. załącznik 4
 6. załącznik 5
 7. odpowiedzi na pytania i zmiana terminu otwarcia ofert
 8. informacja o udzieleniu zamówienia

 


 


61WRM.RZP.271.60.20192019/11/20przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie obiektu Centrum przesiadkowego zlokalizowanego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Dworcowej 6a

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9 - umowa (wzór)
 4. załącznik 10
 5. odpowiedzi na pytania do treści SIWZ
 6. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 7. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

62WRM.RZP.271.58.20192019/11/13przetarg nieograniczony na prowadzenie w 2020 roku Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim przy ul. Pruślińskiej 3

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-9
 3. załącznik 10
 4. załącznik 11 - wzór umowy
 5. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

63WRM.RZP.271.57.20192019/10/31Zakup energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla Grupy Zakupowej Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1 - 8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10 - wzór umowy
 5. odpowiedzi na pytania do SIWZ i modyfikacja treści SIWZ
 6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 7. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 8. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

64WRM.RZP.271.56.20192019/11/07zakup, wraz z dostawą, artykułów biurowych szczegółowo określonych w SIWZ
 1. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 2. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

65WRM.RZP.271.54.20192019/10/22przetarg niegraniczony na prowadzenie w 2020 roku Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim przy ul. Pruślińskiej 3

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-9
 3. załącznik 10
 4. załącznik 11 - wzór umowy
 5. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 6. informacja o unieważnieniu postępowania

66WRM.RZP.271.53.20192019/10/24postępowanie z wolnej ręki na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych oraz weryfikację rozwiązań projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tężni w Parku Miejskim”

informacja o unieważnieniu postępowania


67WRM.RZP.271.52.20192019/10/07przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek użyteczności publicznej o funkcji klubu osiedlowego wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadań inwestycyjnych pn.: „Miejsce spotkań na Rataja w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego”, „Budowa boiska plażowego wraz z punktem bibliotecznym i pracownią komputerową na terenie Osiedla Zacisze Zębców w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego”.

W dniu 31 października 2019 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 8 - wzór umowy
 4. załącznik 9
 5. załącznik 10
 6. załącznik 11
 7. załącznik 12
 8. załącznik 13
 9. załącznik 14
 10. załącznik 15
 11. załącznik 16
 12. załącznik 17
 13. załącznik 18
 14. załącznik 19
 15. załącznik 20
 16. załącznik 21
 17. załącznik 22.1
 18. załącznik 22.2
 19. załącznik 22.3
 20. załącznik 22.4
 21. załącznik 22.5
 22. załącznik 22.6
 23. załącznik 22.7
 24. załącznik 22.8
 25. załącznik 23
 26. załącznik 24
 27. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 28. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

68WRM.RZP.271.51.20192019/09/27przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek użyteczności publicznej o funkcji klubu osiedlowego wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadań inwestycyjnych pn.: • „Miejsce spotkań na Rataja w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego”, • „Budowa boiska plażowego wraz z punktem bibliotecznym i pracownią komputerową na terenie Osiedla Zacisze Zębców w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego”

W dniu 31 października 2019 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13
 8. załącznik 14
 9. załącznik 15
 10. załącznik 16
 11. załącznik 17
 12. załącznik 18
 13. załącznik 19
 14. załącznik 20
 15. załącznik 21
 16. załącznik 22.1
 17. załącznik 22.2
 18. załącznik 22.3
 19. załącznik 22.4
 20. załącznik 22.5
 21. załącznik 22.6
 22. załącznik 22.7
 23. załącznik 22.8
 24. załącznik 23
 25. załącznik 24
 26. załącznik 25 - wzór umowy
 27. odpowiedź na pytanie do SIWZ
 28. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 29. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

69WRM.RZP.271.50.20192019/09/19przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych oraz weryfikację rozwiązań projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tężni w Parku Miejskim”

W dniu 30 września 2019 roku postępowanie unieważniono. Szczegóły w załączniku pkt 5.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-7
 3. załącznik 8 - umowa (wzór)
 4. załącznik 9
 5. informacja o unieważnieniu postępowania

70WRM.RZP.271.47.20192019/09/12 zakup, wraz z dostawą, artykułów biurowych szczegółowo określonych w SIWZ
 1. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 2. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

71WRM.RZP.271.46.20192019/08/19przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych oraz weryfikacja rozwiązań projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Ogródków Jordanowskich w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej”

W dniu 28 sierpnia 2019 r. przedmiotowe postępowanie unieważniono. Szczegóły w pliku pkt 7.

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 7
 3. załącznik 8 - wzór umowy
 4. załącznik 9
 5. załącznik 10
 6. załącznik 11
 7. informacja o unieważnieniu postępowania

72WRM.RZP.271.45.20192019/08/08przetarg niegraniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń itp. ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę we właściwym organie na potrzeby utworzenia Dziennego Domu „SENIOR+” w części budynku przy ul. Raszkowskiej 39 wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Raszkowskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim na potrzeby utworzenia Dziennego Domu „SENIOR+””


Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-9
 3. załącznik 10 - wzór umowy
 4. załącznik 11
 5. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 6. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

73WRM.RZP.271.43.20192019/07/29przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem roót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa tężni w Parku Miejskim" w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich

W dniu 3 września 2019 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Szczegóły w załączniku pkt 8.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10 - umowa (wzór)
 5. odpowiedzi na pytania do SIWZ i modyfikacja treści SIWZ
 6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 7. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 8. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

74WRM.RZP.271.41.20192019/07/11przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: „Doposażenie placu zabaw przy ulicy Rataja w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego” i „Siłownia zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych na Osiedlu Zębców w ramach Ostrowskiego budżetu Obywatelskiego”

W dniu 31 lipca 2019 r. postępowanie zostało unieważnione.

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11 - wzór umowy
 6. informacja o unieważnieniu postępowania

75WRM.RZP.271.38.20192019/07/05przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem roót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa tężni w Parku Miejskim" w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich

W dniu 24 lipca 2019 r. postępowanie zostało unieważnione.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogloszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1 - 8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10 - umowa (wzór)
 5. informacja o unieważnieniu postępowania

76WRM.RZP.271.42.20192019/07/11przetarg niegraniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń itp. ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę we właściwym organie na potrzeby utworzenia Dziennego Domu „SENIOR+” w części budynku przy ul. Raszkowskiej 39 wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Raszkowskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim na potrzeby utworzenia Dziennego Domu „SENIOR+””

W dniu 6 sierpnia 2019 roku postępowanie zostało unieważnione.

LISTA ZAŁACZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-9
 3. załącznik 10 - umowa (wzór)
 4. załącznik 11
 5. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 6. informacja o unieważnieniu postępowania

77WRM.RZP.271.37.20192019/07/04przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Ogródków Jordanowskich w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej”

W dniu 31 lipca 2019 roku dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Szczegóły w załączniku pkt 7.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11 - umowa (wzór)
 6. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 7. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

78WRM.RZP.271.39.20192019/07/10przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz licencji na oprogramowanie

W dniu 8 sierpnia  2019 r. dodano wyboru oferty najkorzystniejszej. Szczegóły w załączniku pkt 9.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7 - umowa (wzór)
 5. wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ
 6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 7. wyjaśnienia SIWZ II
 8. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 9. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

79WRM.RZP.271.40.20192019/07/17zapytanie o cenę na zakup wraz z dostawą artykułów biurowych, szczegółowo określonych w SIWZ
 1. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 2. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

80WRM.RZP.271.35.20192019/06/25przetarg nieoganiczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Sale lekcyjne w systemie modułowym dla Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim”

W dniu 12 lipca 2019 r. postępowanie zostało unieważnione.

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. odpowiedź na pytanie do SIWZ
 6. II odpowiedzi na pytania do SIWZ
 7. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 8. informacja o unieważnieniu postępowania

81WRM.RZP.271.36.20192019/06/27przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń itp. ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę we właściwym organie na potrzeby utworzenia Dziennego Domu „SENIOR+” w części budynku przy ul. Raszkowskiej 39 wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Raszkowskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim na potrzeby utworzenia Dziennego Domu „SENIOR+””.

W dniu 10 lipca 2019 r. postępowanie unieważniono. Szczegóły w załączniku pkt 6.

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-9
 3. załącznik 10 - wzór umowy
 4. załącznik 11
 5. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 6. informacja o unieważnieniu postępowania

82WRM.RZP.271.34.20192019/06/07przetarg nieograniczony na wykonanie siłowni zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego „AKTYWNY OSTRÓW – budowa trzech Otwartych Stref Aktywności w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Dwernickiego, ul. Chełmońskiego, ul. Truskawkowej”

W dniu 16 lipca 2019 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13.1 - wzór umowy
 8. załącznik 13.2 - wzór umowy
 9. załącznik 13.3 - wzór umowy
 10. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 11. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

83WRM.RZP.271.33.20192019/06/11przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń itp. ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę we właściwym organie na potrzeby utworzenia Dziennego Domu „SENIOR+” w części budynku przy ul. Raszkowskiej 39 wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Raszkowskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim na potrzeby utworzenia Dziennego Domu „SENIOR+””.

Uwaga: W dniu 25 czerwca 2019 r. postępowanie zostało unieważnione.

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-9
 3. załącznik 10 - wzór umowy
 4. załącznik 11
 5. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 6. informacja o unieważnieniu postępowania

84WRM.RZP.271.32.20192019/05/30przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tężni w Parku Miejskim” w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich

Uwaga, w dniu 17 czerwca 2019 r. postępowanie zostało unieważnione.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załącznik 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10 - wzór umowy
 5. odpowiedzi na pytania do SIWZ i modyfikacja wzoru umowy
 6. informacja o unieważnieniu postępowania

85WRM.RZP.271.31.20192019/05/22przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Sale lekcyjne w systemie modułowym dla Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim”

W dniu 12 czerwca 2019 r. postępowanie zostało unieważnione. Szczegóły w załączniku w pkt 7.

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10 - wzór umowy
 5. wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ
 6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 7. informacja o unieważnieniu postępowania

86WRM.RZP.271.30.20192019/05/16przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: „Doposażenie placu zabaw przy ulicy Rataja w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego” i „Siłownia zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych na Osiedlu Zębców w ramach Ostrowskiego budżetu Obywatelskiego”

W dniu 27 czerwca 2019 r. unieważniono postępowanie. Szczegóły w pkt 9.

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11 - wzór umowy
 6. wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ
 7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 8. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 9. informacja o unieważnieniu postępowania

87WRM.RZP.271.29.20192019/05/16przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń itp. ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum treningowo- sportowego w rejonie ulic Okólnej, Składowej i Kilińskiego” w Ostrowie Wielkopolskim.

W dniu 27 czerwca 2019 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1 - 9
 3. załącznik 10 - wzór umowy
 4. załącznik 11 
 5. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 6. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

88WRM.RZP.271.28.20192019/05/24zapytanie o cenę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

zbiorcze zestawienie złożonych ofert

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


89WRM.RZP.271.26.20192019/04/26przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: „Doposażenie placu zabaw przy ulicy Rataja w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego” i „Siłownia zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych na Osiedlu Zębców w ramach Ostrowskiego budżetu Obywatelskiego”

W dniu 16 maja 2019 r. postępowanie zostało unieważnione.

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11 - wzór umowy
 6. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 7. informacja o unieważnieniu postępowania

90WRM.RZP.271.25.20192019/05/13zapytanie o cenę na usługę sprzątania i utrzymania czystości w obiektach należących do Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski administrowanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

zbiorcze zestawienie złożonych ofert

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


91WRM.RZP.271.27.20192019/05/10zapytanie o cenę na zakup, wraz z dostawą, artykułów biurowych szczegółowo określonych w SIWZ

LISTA PLIKÓW:

 1. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 2. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

92WRM.RZP.271.23.20192019/04/05przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na okres 24 miesięcy

Lista załączników:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 2-5
 3. załącznik 1.1
 4. załącznik 1.2
 5. załącznik 1.3
 6. załącznik 6
 7. załącznik 7
 8. załącznik 8
 9. załącznik 9
 10. załącznik 10
 11. załącznik 10 - NOWE BRZMIENIE
 12. załącznik 11
 13. załącznik 12
 14. załącznik 13
 15. załącznik 14
 16. załącznik 14 - NOWE BRZMIENIE
 17. załącznik 15.1 - wzór umowy
 18. załącznik 15.2 - wzór umowy
 19. załącznik 15.3 - wzór umowy
 20. odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ
 21. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 22. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 23. wybór oferty najkorzystniejszej

93WRM.RZP.271.24.20192019/04/09przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń itp. ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie we właściwym organie dla modernizacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Miejsce spotkań na Rataja w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego”

W dniu 22 maja 2019 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załącznik 1-9
 3. załącznik 10 - umowa (wzór)
 4. załącznik 11
 5. załącznik 12
 6. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 7. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

94WRM.RZP.271.22.20192019/04/04przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z modernizacją łazienek i WC na terenie stanicy harcerskiej w Ostrowie Wielkopolskim w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja łazienek w budynku na terenie stanicy harcerskiej Zielona Polana”

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-7
 3. załącznik 8 - wzór umowy
 4. załącznik 9
 5. załącznik 10
 6. załącznik 11
 7. załącznik 12
 8. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 9. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

95WRM.RZP.271.21.20192019/03/26przetarg nieoganiczony na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją łazienek i WC na terenie stanicy harcerskiej w Ostrowie Wielkopolskim w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja łazienek w budynku na terenie stanicy harcerskiej Zielona Polana”

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11
 6. załącznik 12
 7. załącznik 13 - wzór umowy
 8. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 9. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

96WRM.RZP.271.20.20192019/03/25przetarg nieograniczony na zakup i dostawę 12 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Ja w Internecie. Program Szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

LISTA PLIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-5
 3. załącznik 6
 4. załącznik 7 - wzór umowy
 5. wyjaśnienia treści SIWZ
 6. wyjaśnienia treści SIWZ II
 7. zbiorcze zestawienie złożonych ofert
 8. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

97WRM.RZP.271.19.20192019/03/29zapytanie o cenę na zakup,wraz z dostawą, artykułów biurowych szczegółowo określonych w SIWZ

druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"

informacja o wyborze oferty najkorystniejszej


98WRM.RZP.271.16.20192019/03/04przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Ogródków Jordanowskich w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej”

W dniu 15 maja 2019 r. postępowanie zostało unieważnione.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10
 5. załącznik 11 - umowa (wzór)
 6. odpowiedzi na pytania do SIWZ
 7. II odpowiedzi na pytania do SIWZ
 8. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 9. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 10. informacja o unieważnieniu postępowania

99WRM.RZP.271.18.20192019/03/08przetarg nieograniczony na świadczene usługi administrowania obiektem Basenu Miejskiego OLIMPIJSKA, stanowiącym własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

W dniu 28 marca 2019 roku dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW:

 1. ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ + załączniki 1-8
 3. załącznik 9
 4. załącznik 10 - umowa (wzór)
 5. druk "Zbiorcze zestawienie złożonych ofert"
 6. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet