Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Pomoc publiczna

Zwolnienie od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczną nową inwestycję w okresie:

- od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 21 grudnia 2016 roku i zrealizują inwestycję w ciągu 18 miesięcy,
- od dnia 22 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i zrealizują inwestycję w ciągu 36 miesięcy,

nabywają prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości przez okres 6 lat i 6 miesięcy.


Rozpoczęcie inwestycji:
- data wydania decyzji pozwolenia na realizację inwestycji.
Zakończenie inwestycji:
- data decyzji pozwolenia na użytkowanie, lub
- data zaświadczenia o zgłoszeniu obiektu budowlanego do użytkowania.
Uwaga! Zaświadczenie obowiązuje dla nowych inwestycji, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 grudnia 2017 roku.

DO POBRANIA:

  1. Informacja o zwolnieniu de minimis 
  2. Treść Uchwały LI/492/2014
  3. Treść Uchwały XX/221/2016 zmieniająca uchwałę LI/492/2014
  4. Treść Uchwały XXVIII/317/2016 zmieniająca uchwałę LI/492/2014
  5. Treść Uchwały Nr XLIV/523/2018 zmieniająca uchwałę LI/492/2014
  6. Treść Rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku
  7. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
  8. OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS
  9. FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

 

KONTAKT

SAMODZIELNE STANOWISKO ds. POMOCY PUBLICZNEJ

Halina Maraszek
Pokój 215 - II piętro

telefon 62 582-22-15
e-mail: hmaraszek@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

 

WYDZIAŁ FINANSOWY 
Referat Podatków Lokalnych

Pokój 33 - parter

telefon 62 582-24-33, 62 582-24-34 

 

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA
Referat Obsługi Inwestorów

Piotr Młynarz
Pokój 313 - III piętro

telefon 62 582-23-13
e-mail: pmlynarz@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet