Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Rejestr umów

Wyszukiwarka umów:
należy wpisać fragment numeru umowy
l.p.sygnaturakwotakontrahenttytuł
1WRM.RZP.272.076.2020 z dnia 2020/12/30 obowiązuje od 2020/12/30 do 2021/12/101076255.64Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania parteru Domu Katechetycznego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Raszkowskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim na potrzeby utworzenia Centrum Pobytu Dziennego”.
2WRM.RZP.272.074.2020 z dnia 2020/12/29 obowiązuje od 2020/12/29 do 2021/05/28567000.00Adam Jańcik F.H.U. BIO-KLIM Wykonanie robót związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach budynku Urzędu Miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego”.
3WRM.RZP.272.073.2020 z dnia 2020/12/29 obowiązuje od 2021/01/02 do 2021/12/3195904.00Janusz Lewandowski P.W. JALMAXBieżące utrzymanie obiektu Centrum przesiadkowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Andrzeja Kowalczyka 3.
4WRM.RZP.272.075.2020 z dnia 2020/12/29 obowiązuje od 2021/01/01 do 2022/12/31868684.01Poczta Polska S.A.Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18 w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych, po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
5WRM.RZP.272.072.2020 z dnia 2020/12/16 obowiązuje od 2021/01/01 do 2021/12/31445099.92CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o.Świadczenie usługi administrowania obiektem lodowiska z funkcją rolkowiska, zlokalizowanym w Parku 600-lecia w Ostrowie Wielkopolskim oraz usługi konserwacji lodu.
6WRM.RZP.272.071.2020 z dnia 2020/12/15 obowiązuje od 2020/12/15 do 2020/12/2210423.64Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PAPEX Jacek KozanowskiZakup artykułów biurowych
7WSS.RPU.8141.10.1.2020 z dnia 2020/12/14 obowiązuje od 2020/12/17 do 2020/12/3015000.00Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a'Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie WelkopolskimKultywowanie tradycji bożonarodzeniowych poprzez wsparcie procesu terapeutycznego dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz ich rodzin
8WKS.RK.525.1.2020 z dnia 2020/12/11 obowiązuje od 2020/12/11 do 2020/12/317000.00Jimiway Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka „Realizacja debiutanckiego albumu muzycznego ostrowsko-wrocławskiej grupy Wild Flame” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 03.12.2020 r.
9aneks nr 1 do umowy WRM.RZP.272.064.2020 z dnia 2020/12/11 obowiązuje od 2020/12/11 do 2020/12/2111322.15KUBARTECH sp . z o.o.rozszerzenie umowy o dostawę fabrycznie nowych komputerów przenośnych z oprogramowaniem o kolejne 5 sztuk, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projektu „Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
10WSS.RPU.4.2020 z dnia 2020/12/10 obowiązuje od 2020/12/10 do 2020/12/1849995.00MEDUS Sp.z o.o.Zakup koncentratorów tlenu
11WRM.RZP.272.069.2020 z dnia 2020/12/08 obowiązuje od 2020/12/08 do 2020/12/15169125.00ITS System Sp. z o.o.Dostawa jednego samochodu osobowego – busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
12WRM.RZP.272.064.2020 z dnia 2020/12/08 obowiązuje od 2020/12/08 do 2020/12/18113283.00KUBARTECH sp . z o.o.Dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych z oprogramowaniem w ilości 50 sztuk, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projektu „Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym, którego kserokopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
13WRM.RZP.272.070.2020 z dnia 2020/12/08 obowiązuje od 2020/12/08 do 2022/04/0813500.00Karolina Reczulska Pracownia Projektowaopracowanie „Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Odolanowską, a ul. Niską”; zwanego dalej „projekt planu” na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XXIV/279/2020 z dnia 30.06.2020 r.
14WSS.RPU.3.2020 z dnia 2020/12/07 obowiązuje od 2020/12/07 do 2020/12/1176752.00Tomasz Kasprzak NOWAZakup nowych komputerów przenośnych typu laptop
1524/2020 z dnia 2020/12/04 obowiązuje od 2020/12/04 do 2020/12/151918.80SASBUD Zakład Remontowo - BudowlanyWykonanie prac remontowych w pomieszczeniu gospodarczym w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 72
16WE.RS.524.11.2020/ZT 12/39 z dnia 2020/12/03 obowiązuje od 2020/12/03 do 2020/12/311000.00Fundacja Wspierania Talentów Akademii Krecika o realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020 poz. 1057) „Turniej Mikołajkowy”
17BZK.5522.6.2020 z dnia 2020/12/03 obowiązuje od 2020/12/10 do 2020/12/312250.00Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie WielkopolskimPrzygotowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Ostrowie Wielkopolskim do szkoleń praktycznych poprzez zakup ubioru.
18BZK.3037.30.2020 z dnia 2020/12/03 obowiązuje od 2020/12/03 do 2020/12/222558.40Usługi Handel Marek CierniakDokonanie przeglądu okresowego zespołów prądotwórczych ZPW 30DTKEZ, GBW 22 oraz DG 6700RC będących zasobami zarządzania kryzysowego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
19BZK.5522.5.2020 z dnia 2020/12/03 obowiązuje od 2020/12/10 do 2020/12/312250.00Stowarzyszenie Szukamy i RatujemyDoskonalenie umiejętności z zakresu pierwszej pomocy członków Stowarzyszenia Szukamy i Ratujemy.
20WRM.RZP.272.068.2020 z dnia 2020/12/01 obowiązuje od 2020/12/01 do 2020/12/0841300.00PrintHouseDostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych
21WRM.RZP.272.067.2020 z dnia 2020/11/25 obowiązuje od 2021/01/01 do 2021/12/31235375.68Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o.Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami będącymi własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w postaci: 1) nieruchomości mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, w tym budynków mieszkalnych z lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi, 2) lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (wspólnoty mieszkaniowe).
22KPM.RPM.0543.17.2020 z dnia 2020/11/23 obowiązuje od 2020/11/23 do 2020/11/301100.00Konrad MoszyńskiUmowa o dzieło dotycząca wykonania projektów graficznych nadruków na materiałach promocyjnych miasta z Krzysztofem Komedą Trzcińskim w związku z 90. Rocznicą jego urodzin oraz ze znakiem graficznym miasta
23WRM.RZP.272.065.2020 z dnia 2020/11/23 obowiązuje od 2020/11/23 do 2020/11/3010535.26BIURO SERWIS WSZYSTKO DLA BIURA Sylwia SpychałaDostawa artykułów biurowych
24WRM.RZP.272.066.2020 z dnia 2020/11/23 obowiązuje od 2020/11/23 do 2020/11/303252.29Przedsiębiorstwo Handlowe JETA Sp. z o.o.Dostawa artykułów biurowych
252/2020 z dnia 2020/11/19 obowiązuje od 2020/11/19 do 2020/11/301093.00Konrad MoszyńskiProjekt graficzny
261/2020 z dnia 2020/11/19 obowiązuje od 2020/11/19 do 2020/11/251093.00Konrad MoszyńskiProjekt graficzny
273/2020 z dnia 2020/11/19 obowiązuje od 2020/11/19 do 2020/12/111800.00Marek RaczyckiAranżacje utworów
2822/2020 z dnia 2020/11/17 obowiązuje od 2020/11/17 do 2020/12/157257.00SASBUD Zakład Remontowo - BudowlanyWykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 72
29WRM.RZP.272.063.2020 z dnia 2020/11/17 obowiązuje od 2020/11/17 do 2020/12/11159187.68AGBUD Usługi Ogólnobudowlane Agnieszka MiecznikWykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Boże Podwórko – modernizacja istniejącego miejsca spotkań i zabaw dla dzieci i młodzieży w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego”
30WRM.RZP.272.062.2020 z dnia 2020/11/17 obowiązuje od 2020/11/17 do 2021/11/173444.00Karolina Reczulska Pracownia Projektowaopracowanie „Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działki nr 119/11 z obrębu 0025”; zwanego dalej „projekt planu” na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XXV/300/2020 z dnia 26.08.2020 r.
31WOT.RAG.2512.RAG.7.2020 z dnia 2020/11/10 obowiązuje od 2020/11/10 do 2020/12/0419289.99BIO-KLIM Sp. z o.o. Serwis klimatyzacji i wentylacji w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim al. Powstańców Wielkopolskich 18, Ratusza ul. Rynek1, Straży Miejskiej u. l. Kościuszki 12a
32WSS.RPU.8141.9.3.2020 z dnia 2020/11/09 obowiązuje od 2020/11/09 do 2020/12/200.00Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Szczęśliwa Trzynastka"Aneks do umowy WSS.RPU.8141.9.3.2020
33WRM.RZP.272.030.2020 z dnia 2020/10/30 obowiązuje od 2021/01/01 do 2021/12/3140740.00Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.Zakup energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
34WRM.RZP.272.031.2020 z dnia 2020/10/30 obowiązuje od 2021/01/01 do 2021/12/31206763.70ELEKTRA S.A.zakup energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
35WRM.RZP.272.029.2020 z dnia 2020/10/29 obowiązuje od 2020/10/29 do 2020/11/12113160.00Tomasz Kasprzak NOWADostawa i montaż wyposażenia komputerowego do pomieszczeń budynku hali widowiskowo sportowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. A. Kowalczyka 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej”
36aneks nr 1 z dnia 28 października 2020 r. do umowy nr WRM.RZP.272.027.2020 z dnia 2020/10/28 obowiązuje od 2020/10/28 do 2020/10/305000.00Firma Usługowo-Handlowa „MALBUD” Zdzisław DetkaWykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Tworzymy „Letni Ogród Osiedlowy” w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego.
37WGS.RGOE.271.22.2020 z dnia 2020/10/28 obowiązuje od 2020/10/28 do 2020/12/1588500.00Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Robert SikorskiKONSERWACJA ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI
38WGS.ROS.3032.2.271.2020 z dnia 2020/10/27 obowiązuje od 2020/10/27 do 2023/12/317500.00Tadeusz JózefiakDotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku
39KPM.RPM.057.4.2020 z dnia 2020/10/27 obowiązuje od 2020/10/27 do 2020/10/291574.00Łukasz ZandeckiUmowa o dzieło dotycząca udzielenia licencji nieograniczonej czasowo i terytorialnie do 18 szt. zdjęć z miasta Ostrowa Wielkopolskiego
40WGS.ROS.3032.2.60.2020 z dnia 2020/10/26 obowiązuje od 2020/10/26 do 2023/12/315000.00Monika MisiekDotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku.
41WGS.ROS.3032.2.76.2020 z dnia 2020/10/26 obowiązuje od 2020/10/26 do 2023/12/315000.00Rafał SobczakDotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku.
42SNW.271.1.2020 z dnia 2020/10/26 obowiązuje od 2020/10/26 do 2020/12/1835000.00Educator L.B. Centrum Kształcenia Formedico, Lilianna KaletaAudyt organizacyjny spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim
43WGS.ROS.3032.2.40.2020 z dnia 2020/10/23 obowiązuje od 2020/10/23 do 2023/12/315000.00Violetta Stawowska, Jacek StawowskiDotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.
44Aneks nr 2 do umowy WSS.RPU.8023.1.2.2020 z dnia 2020/10/23 obowiązuje od 2020/10/23 do 2020/12/310.00Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie WielkopolskimAneks do umowy WSS.RPU.8023.1.2.2020
45ANEKS NR 2 DO UMOWY WSS.RPU.8023.1.1.2020 z dnia 2020/10/23 obowiązuje od 2020/10/23 do 2020/12/310.00Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie WielkopolskimAneks do umowy WSS.RPU.8023.1.1.2020
46KPM.RPM.0542.8.2020 z dnia 2020/10/22 obowiązuje od 2020/10/22 do 2020/12/217000.00PHU BIG Jacek JędrzejakPromocja miasta w ramach solowej, autorskiej płyty Jacka Jędrzejaka pt. „8. dzień tygodnia”
47KPM.RPM.0543.14.2020 z dnia 2020/10/21 obowiązuje od 2020/10/21 do 2020/10/28181.00Jagoda KaszubaUmowa o dzieło dotycząca wykonania projektu graficznego kalendarza trójdzielnego na 2021 rok
48KPM.RPM.0542.7.2020.AM z dnia 2020/10/20 obowiązuje od 2020/10/20 do 2020/11/0625000.00Promocja miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ramach 68. Turnieju Żużlowego o Łańcuch Herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego
49WGS.ROS.3032.2.269.2020 z dnia 2020/10/20 obowiązuje od 2020/10/20 do 2023/12/315000.00Magdalena Bogacka, Adrian BogackiDotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku.
50WAP.RGG.20.2020 z dnia 2020/10/19 obowiązuje od 2020/11/04 do 2021/04/196027.00Zuszek AndrzejWykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Paderewskiego - Piłsudskiego dz. nr 102/2 obręb 0081 o powierzchni 5,9624 ha, zapisana w księdze wieczystej KZ1W/00058005/4 – zgodnie z załączonym szkicem podziałowym oraz w oparciu o §8.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomośc
51 z dnia 2020/10/15 obowiązuje od 2020/10/15 do 2020/12/317000.00TL HUB Chłosta Kołodziejczyk Matuszczak Doradcy podatkowi spółka partmerskaDoradztwo podatkowe, usługi help-desku
52WGS.ROS.7351.14.2020 z dnia 2020/10/13 obowiązuje od 2020/10/13 do 2023/12/3115000.00Magdalena Chudy, Jacek ChudyDotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku
53WE.RS.524.49.2020/ZT 49/38 z dnia 2020/10/13 obowiązuje od 2020/10/13 do 2020/12/313500.00Uczniowski Klub Sportowy Piątka o realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020. poz. 1057) Mikołajkowy Turniej Koszykówki dziewcząt r. 2007 i mł.
54WGS.ROS.3032.2.350.2020 z dnia 2020/10/13 obowiązuje od 2020/10/13 do 2023/12/3110000.00Tomasz GrzesiakDotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku
55WGS.ROS.3032.2.293.2020 z dnia 2020/10/12 obowiązuje od 2020/10/12 do 2023/12/315000.00Renata KubiakDotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku.
56WE.RS.524.59.2020/ZT 59/37 z dnia 2020/10/12 obowiązuje od 2020/10/12 do 2020/12/288500.00UKŻ Trawerso realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020. poz. 1057) Regaty żeglarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych
57WGS.ROS.3032.2.275.2020 z dnia 2020/10/12 obowiązuje od 2020/10/12 do 2023/12/315000.00Ryszard KazowskiDotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku
58WE.RS.421.53.2019/30 SZ z dnia 2020/10/09 obowiązuje od 2020/10/09 do 2020/12/1413000.00UKŻ Trawerso wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży
59WGS.ROS.3032.299.2020 z dnia 2020/10/08 obowiązuje od 2020/10/08 do 2023/12/3115000.00Janina Filipiak, Marian FilipiakDotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku
60WGS.ROS.7351.13.2020 z dnia 2020/10/08 obowiązuje od 2020/10/08 do 2023/12/3145000.00Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.oDotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku
61WGS.ROS.3032.2.302.2020 z dnia 2020/10/08 obowiązuje od 2020/10/08 do 2023/12/3130000.00Martyna MaleszkaDotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku
62WGS.ROS.3032.2.123.2020 z dnia 2020/10/08 obowiązuje od 2020/10/08 do 2020/10/167500.00Janusz UlichnowskiDotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku
63WGS.ROS.3032.2.163.2020 z dnia 2020/10/08 obowiązuje od 2020/10/08 do 2023/12/3115000.00Janusz UlichnowskiDotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku
64WGS.ROS.3032.2.149.2020 z dnia 2020/10/07 obowiązuje od 2020/10/07 do 2023/12/3145000.00Małgorzata Przybylska, Marian PrzybylskiDotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku
65WGS.ROS.3032.2.70.2020 z dnia 2020/10/06 obowiązuje od 2020/10/06 do 2023/12/3130000.00Matthias Henke, Magdalena MotylDotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku.
66WGS.ROS.3032.2.41.2020 z dnia 2020/10/05 obowiązuje od 2020/10/05 do 2020/10/057500.00Renata ParsiegielDotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.
67WSS.RPU.8141.9.3.2020 z dnia 2020/10/02 obowiązuje od 2020/10/06 do 2020/12/207153.00Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Szczęśliwa Trzynastka"Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym "Zdrowo, na sportowo z programem profilaktycznym"
68WSS.RPU.8141.9.2.2020 z dnia 2020/10/02 obowiązuje od 2020/10/05 do 2020/12/206958.00Stowarzyszenie "Piątka dla Pokoleń"Podejmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo -rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Ostrowa Wielkopolskiego, w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych (profilaktyka uniwersalna)
69WSS.RPU.8141.9.1.2020 z dnia 2020/10/02 obowiązuje od 2020/10/05 do 2020/12/2017809.00Koło Ostrowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Sportowa aktywność i profilaktyka
70WSS.RPU.8141.9.4.2020 z dnia 2020/10/02 obowiązuje od 2020/10/05 do 2020/12/078080.00Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a'Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie WelkopolskimProfilaktyka poprzez aktywność ruchową
71WSS.RPU.8141.7.1.2020 z dnia 2020/09/30 obowiązuje od 2020/10/01 do 2020/12/1112000.00Fundacja WSPARCIEDziecko z FAS/FASD w przedszkolu - pomoc i wsparcie
72WSS.RPU.8141.8.1.2020 z dnia 2020/09/30 obowiązuje od 2020/10/01 do 2020/12/1115000.00Caritas Diecezji KaliskiejAktywna kobieta 2
73Aneks do umowy WSS.RPU.8023.1.1.2020 z dnia 2020/09/29 obowiązuje od 2020/01/02 do 2020/12/3130000.00Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie WielkopolskimProwadzenie działalności profilaktyczno-psychoedukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rok.
74WSS.RZR.18.2020 z dnia 2020/09/28 obowiązuje od 2020/09/28 do 1900/01/0150.00Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy PaschaŚwiadczenie usług związanych z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia osobom bezdomnym (kobietom i mężczyznom) oczekującym na przyjęcie do schroniska.
75Aneks do umowy WSS.RPU.8023.1.2.2020 z dnia 2020/09/28 obowiązuje od 2020/01/02 do 2020/12/3110000.00Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie WielkopolskimProwadzenie działalności profilaktyczno - psychoedukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2020 rok
76WGS.ROS.3032.2.351.2020 z dnia 2020/09/25 obowiązuje od 2020/09/25 do 2023/12/315000.00Wiesław JachimekDotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku
77WGS.ROS.6324.6.2020 z dnia 2020/09/25 obowiązuje od 2020/09/25 do 2020/10/2638732.70Konsorcjum : Refunda sp. z o.o. ul. Sikorskiego 3H/36 53-659 Wrocław, Refunda sp. z o.o. sp. k. ul. Sikorskiego 3H/36, 53-659 WrocławWykonanie opracowania pn. "Dokonanie (zgodnie z zapisami art. 92 ustawy Prawo wodne) przeglądu obszaru i granic aglomeracji Ostrów Wielkopolski wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy prawo wodne, z uwzględnieniem kryterium jej utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji".
78WGS.RTM.271.17.2020 z dnia 2020/09/25 obowiązuje od 2020/09/25 do 2020/09/30153.59Andrzej Zimorski Mistrz KominiarskiOkresowa kontrola stanu technicznego przewodów wentylacyjnych w budynku Centrum Przesiadkowego
79WRM.RZP.272.028.2020 z dnia 2020/09/22 obowiązuje od 2020/09/22 do 2020/10/2221750.00Wiesław Zajączek P.H.U.P.wykonanie dostawy i montażu mebli na indywidualne zamówienie dla pomieszczeń biurowych nr 8 i 9 Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
80WE.RS.524.40.2020/ZT 40/35 z dnia 2020/09/21 obowiązuje od 2020/09/21 do 2020/10/315000.00ZHP Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Ostrów Wielkopolskio realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020. poz. 1057) 55. Złaz Hufca
81WAP.RAU.9.2020 z dnia 2020/09/21 obowiązuje od 2020/09/21 do 2020/09/30550.00Paweł WoźniakUmowa o dzieło (opinię ekspercką dot. projektu zmiany studium)
82WAP.RGG.19.2020 z dnia 2020/09/21 obowiązuje od 2020/11/04 do 2020/09/28356.70WGN Ostrowskie Centrum NieruchomościWykonanie operatu szacunkowego na wycenę nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Osiedlowej stanowiącej działkę nr 2/13 z obrębu 0146 dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą KZ1W/00082032/9
83WE.RO.4456.114.2020 z dnia 2020/09/18 obowiązuje od 2020/09/18 do 2020/09/2318497.50WEST-COMP Leszek Wenderski, Robert StrąkZakup i dostarczenie kamery internetowej z wbudowanym mikrofonem w ilości 245 sztuk, o obsługiwanej rozdzielczości połączeń nie niższej niż 1920x1080 i połączeniu USB plug&play.
84WE.RS.524.27.2020/ZT 27/34 z dnia 2020/09/17 obowiązuje od 2020/09/17 do 2020/10/172000.00Ostrowski Klub SportowyUMOWA o realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020. poz. 1057) III OKS-CUP 2020
85WGS.ROS.3032.2.365.2020 z dnia 2020/09/16 obowiązuje od 2020/09/16 do 2023/12/315000.00Marta Natalia SzmajDotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku
86WE.RS.524.51.2020/ZT 51/33 z dnia 2020/09/16 obowiązuje od 2020/09/16 do 2020/10/311500.00UKS Piątkao realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020. poz. 1057) „Poznajemy tajemnice Ostrowa Wielkopolskiego” – VII gra miejska dla uczniów klas integracyjnych oraz ich rodziców.
87WGS.ROS.3032.2.361.2020 z dnia 2020/09/16 obowiązuje od 2020/09/16 do 2023/12/315000.00Jolanta Pawlak, Edmund PawlakDotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku
88BZK.3037.25.2020 z dnia 2020/09/16 obowiązuje od 2020/09/16 do 2020/10/304260.00Firma Wielobranżowa FOKS I Maciej ŚlęzakDokonanie przeglądu 20 punktów alarmowych scentralizowanego systemu alarmowego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski wraz z centrala alarmową oraz masztu antenowego H24.
89WGS.ROS.3032.2.359.2020 z dnia 2020/09/16 obowiązuje od 2020/09/16 do 2023/12/315000.00Stefania Kaźmierczak, Damian KaźmierczakDotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku
90wgs.pcp.271.5.2020 z dnia 2020/09/15 obowiązuje od 2020/09/15 do 2020/11/256150.00DASTORE Marcin DomagałaAudyt ex-post za okres 30.10.2019 – 30.10.2020 z niezbędnymi badaniami dot. inwestycji pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Ostrowa Wielkopolskiego dot. budynków Przedszkoli Publicznych nr9, nr 14, nr 16, nr 17oraz żłobka Miejskiego przy ul. Jankowskiego
91WGS.ROS.605.2.2020 z dnia 2020/09/15 obowiązuje od 2020/09/15 do 2020/09/186832.58Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku
92WGS.ROS.3032.2.348.2020 z dnia 2020/09/15 obowiązuje od 2020/09/15 do 2023/12/315000.00Kazimiera Marczak, Marian MarczakDotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku
93WGS.ROS.3032.2.352.2020 z dnia 2020/09/15 obowiązuje od 2020/09/15 do 2023/12/315000.00Aldona Polewska, Łukasz PolewskiDotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku
94WGS.ROS.3032.2.347.2020 z dnia 2020/09/15 obowiązuje od 2020/09/15 do 2023/12/315000.00Krystyna ŚwitulaDotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku
95WGS.ROS.3032.2.261.2020 z dnia 2020/09/15 obowiązuje od 2020/09/15 do 2023/12/315000.00Anna Podhajska, Piotr Podhajski, Magdalena Podhajska, Paweł PodhajskiDotacja celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku
96WGS.ROS.3032.2.363.2020 z dnia 2020/09/15 obowiązuje od 2020/09/15 do 2023/12/315000.00Beata Komin Kubiak, Paweł KubiakDotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku
97WGS.ROS.3032.2.171.2020 z dnia 2020/09/14 obowiązuje od 2020/09/14 do 2023/12/315000.00Wiesław FludraDotacja celowa na realizację wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku
98WGS.ROS.3032.2.204.2020 z dnia 2020/09/14 obowiązuje od 2020/09/14 do 2023/12/245000.00Marzanna Powalisz, Piotr Powalisz, Czesława Podlasińska, Aleksandra PiątekDotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku
99WGS.ROS.3032.2.356.2020 z dnia 2020/09/14 obowiązuje od 2020/09/14 do 2023/12/317500.00Alicja Kozal, Witold KozalDotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet