Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Rejestr umów

Wyszukiwarka umów:
należy wpisać fragment numeru umowy
l.p.sygnaturakwotakontrahenttytuł
1WRM.RZP.272.022.2020 z dnia 2020/07/31 obowiązuje od 2020/07/31 do 2021/07/317300.00Karolina Reczulska Pracownia ProjektowaOpracowanie „Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Krotoszyńską, a ul. Wodną”
2WRM.RZP.272.021.2020 z dnia 2020/07/30 obowiązuje od 2020/07/30 do 2020/09/15153748.68PB Tenders Jakub PawulskiDostawa i montaż wyposażenia wielobranżowego do pomieszczeń budynku hali widowiskowo sportowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. A. Kowalczyka 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej” określonego dla części I, II, IV, V, VI zamówienia.
3WRM.RZP.272.020.2020 z dnia 2020/07/30 obowiązuje od 2020/07/30 do 2020/09/1594000.00ENCORE TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.Dostawa i montaż wyposażenia wielobranżowego do pomieszczeń budynku hali widowiskowo sportowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. A. Kowalczyka 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej” określonego dla III części zamówienia.
4WE.RS.421.19.2019/15 z dnia 2020/07/29 obowiązuje od 2020/08/01 do 2020/12/315000.00KUKS Zębcówo wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Przygotowanie oraz udział drużyny seniorskiej KUKS Zębców w rozgrywkach ligowych piłki nożnej WZPN w klasie B w 2020 roku
5BZK.5522.4.2020 z dnia 2020/07/28 obowiązuje od 2020/08/01 do 2020/10/259000.00Stowarzyszenie Szukamy i RatujemyZakup materiałów i wyposażenia w celu zwiększenia gotowości do działania na rzecz osób zaginionych oraz poszkodowanych.
6WRM.RZP.272.019.2020 z dnia 2020/07/21 obowiązuje od 2020/07/21 do 2020/10/3098400.00Firma Usługowo Handlowa „MALBUD” Zdzisław DetkaWykonanie ogrodu deszczowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych warunkujących prawidłowe zrealizowanie prac w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – Ekologiczny Ogród Deszczowy w Zębcowie”
7WRM.RZP.272.017.2020 z dnia 2020/07/21 obowiązuje od 2020/07/21 do 2021/07/213900.00Karolina Reczulska Pracownia ProjektowaOpracowanie „Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działki nr 89/1 z obrębu 0031”; zwanego dalej „projekt planu” na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XXII/259/2020 z dnia 30.04.2020 r.
8BZK.3037.1.2020 z dnia 2020/07/21 obowiązuje od 2020/07/21 do 2020/12/3126000.00Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie WielkopolskimDofinansowanie zadania realizowanego przez KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim pod nazwą "Upowszechnianie wiedzy w zakresie zagrożeń dla środowiska będących następstwem pożarów oraz innych zagrożeń poprzez spotkania edukacyjne i pokazy dydaktyczne".
9WRM.RZP.272.018.2020 z dnia 2020/07/21 obowiązuje od 2020/07/21 do 2020/09/15156543.03"CADABRA" Tomasz PrzybyłDostawa i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń budynku hali widowiskowo sportowej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. A. Kowalczyka 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej”.
10BZK.3037.17.2020 z dnia 2020/07/16 obowiązuje od 2020/07/16 do 2020/11/13140.00Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie WielkopolskimDotacja celowa na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla OSP w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staszica 1.
11WOT.RAG.2512.4.2020 z dnia 2020/07/16 obowiązuje od 2020/07/22 do 2020/08/092000.00Krzysztof Cegielski pełnienie obowiązków dozorcy w czasie urlopu etatowych dozorców Urzędu Miejskiego
12BZK.3037.16.2020 z dnia 2020/07/16 obowiązuje od 2020/07/16 do 2020/11/131030.00Ochotnicza Straż Pożarna Osiedla nr 5 "Pruślin" w Ostrowie WielkopolskimDotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego i ochronnego dla strażaków OSP Osiedle nr 5 "Pruślin" w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Świetlicowej 9a.
13BZK.3037.15.2020 z dnia 2020/07/16 obowiązuje od 2020/07/16 do 2020/11/131910.00Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie WielkopolskimDotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla OSP w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staszica 1.
14WGS.RTM.271.12.2020 z dnia 2020/07/16 obowiązuje od 2020/07/16 do 2020/08/1578720.00EKOENERGETYKA Polska Sp. z o.o.Dostawa systemu monitorowania stacji ładowania na Centrum Przesiadkowym w Ostrowie Wielkopolskim.
15WRM.RZP.272.016.2020 z dnia 2020/07/14 obowiązuje od 2020/07/14 do 2020/09/30148438.00Usługi Stolarskie Adam JamroziakWykonanie, dostawa i montaż mebli na indywidualne zamówienie dla budynku hali widowiskowo - sportowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. A. Kowalczyka 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo - sportowej”.
16WRM.RZP.272.015.2020 z dnia 2020/07/10 obowiązuje od 2020/07/10 do 2021/07/105781.00Karolina Reczulska Pracownia Projektowaopracowanie „Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Zębcowskiej”; zwanego dalej „projekt planu” na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XXII/257/2020 z dnia 30.04.2020 r.
17WSS.RPU.524.2.5.2020 z dnia 2020/07/06 obowiązuje od 2020/07/06 do 2020/07/319000.00Stowarzyszenie Razem dla Jedenastki w Ostrowie WielkopolskimWakacyjna, trzeźwa przygoda, czyli półkolonie z Jedenastką
18WS.RPU.524.2.2.2020 z dnia 2020/07/06 obowiązuje od 2020/07/06 do 2020/07/3130000.00Stowarzyszenie "Ludzie dla ludzi"Kolonie w Zakopanem
19WSS.RPU.524.2.1.2020 z dnia 2020/07/06 obowiązuje od 2020/07/06 do 2020/07/3127000.00Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w KaliszuObóz rekreacyjny w Łebie
20WSS.RPU.524.2.7.2020 z dnia 2020/07/06 obowiązuje od 2020/07/06 do 2020/07/3150000.00Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a'Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie WelkopolskimKolonie letnie we Władysławowie
21WSS.RPU.524.2.6.2020 z dnia 2020/07/06 obowiązuje od 2020/07/06 do 2020/07/3115000.00Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a'Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie WelkopolskimPółkolonie dla dzieci i młodzieży
22WSS.RPU.524.2.3.2020 z dnia 2020/07/06 obowiązuje od 2020/07/06 do 2020/07/316000.00Stowarzyszenie "Piątka dla Pokoleń"Aktywny wypoczynek - półkolonie z programem profilaktycznym
23WSS.RPU.524.2.4.2020 z dnia 2020/07/06 obowiązuje od 2020/07/06 do 2020/07/3113000.00Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Ostrów WielkopolskiHarcerski Obóz Profilaktyczny "Bezpiecznie i Zdrowo"
24WKP.RPM.0541.3.2020.2 z dnia 2020/07/02 obowiązuje od 2020/07/02 do 2020/07/062350.00Marcin GebelWykonanie filmu dotyczącego bohatera tegorocznej kampanii promocyjnej miasta „Tu mieszkam” Mateusza Ponitki
25WKP.RPM.0541.3.2020.1 z dnia 2020/07/02 obowiązuje od 2020/07/02 do 2020/07/153567.00Flash Michał PietrzakUmowa dotycząca wydruku i wyklejenia tzw. „witaczy” w ramach kampanii promocyjnej miasta „Tu mieszkam" z udziałem Mateusza Ponitki
26WSS.RZR.13.2020 z dnia 2020/07/02 obowiązuje od 2020/07/02 do 2020/12/15100000.00Zespół Zakładów Opieki ZdrowotnejZakup systemu do diagnostyki molekularnej
27WGS.RTM.271.11.2020 z dnia 2020/07/01 obowiązuje od 2020/07/01 do 2020/12/3113897.77Refunda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
28WGS.RTM.271.11.2020 z dnia 2020/07/01 obowiązuje od 2020/07/01 do 2020/12/3113897.77Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
291/2020 z dnia 2020/07/01 obowiązuje od 2020/07/01 do 2020/11/3020756.25Nextbike Polska S.A.Utrzymanie elementów systemu wypożyczalni rowerów miejskich.
30WAP.RAU.7.2020 z dnia 2020/06/29 obowiązuje od 2020/06/29 do 2020/07/07550.00Paweł WoźniakUDZIAŁ W SPOTKANIU GRUPY ROBOCZEJ W RAMACH PROJEKTU PN. LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
31WSS.RZR.12.2020 z dnia 2020/06/29 obowiązuje od 2020/07/01 do 2020/09/2810000.00Ostrowski Klub AMAZONKI"Kobiety po leczeniu raka piersi"
32WAP.RAU.5.2020 z dnia 2020/06/29 obowiązuje od 2020/06/29 do 2020/07/07550.00MAREK NADACHOWSKI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNAUDZIAŁ W SPOTKANIU GRUPY ROBOCZEJ W RAMACH PROJEKTU PN. LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
33WAP.RAU.4.2020 z dnia 2020/06/29 obowiązuje od 2020/06/29 do 2020/07/07550.00Bartosz Wiercioch AREAL-PLANUDZIAŁ W SPOTKANIU GRUPY ROBOCZEJ W RAMACH PROJEKTU PN. LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
34WAP.RAU.3.2020 z dnia 2020/06/29 obowiązuje od 2020/06/29 do 2020/07/07550.00PAS Mariusz SzczuraszekUDZIAŁ W SPOTKANIU GRUPY ROBOCZEJ W RAMACH PROJEKTU PN. LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
35WAP.RAU.6.2020 z dnia 2020/06/29 obowiązuje od 2020/06/29 do 2020/07/07550.00ASP-96 Architektoniczne Studio Projektowe Paweł WoźniakUDZIAŁ W SPOTKANIU GRUPY ROBOCZEJ W RAMACH PROJEKTU PN. LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
36WRM.RZP.272.013.2020 z dnia 2020/06/26 obowiązuje od 2020/06/26 do 2021/03/264500.00Bartosz Wiercioch AREAL-PLANOpracowanie „Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Paderewskiego, a ul. Piłsudskiego”
37WGS.RGOE.271.15.2020 z dnia 2020/06/26 obowiązuje od 2020/07/07 do 2020/07/295436.60Telewizja Kablowa Proart s.c. Marcin Okrój, Wiesław Okrój z siedzibą w Ostrowie WielkopolskimEmisja w stacji telewizyjnej TV Proart 1 szt. Materiału filmu o tematyce dotyczącej spotu w stacji telewizyjnej TV Proart
38WRM.RZP.272.014.2020 z dnia 2020/06/26 obowiązuje od 2020/07/01 do 2021/06/306425563.13Konsorcjum MZO – KOSZ:Świadczenie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz utworzenie i prowadzenie dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
39WKP.RPM.0541.3.2020 z dnia 2020/06/25 obowiązuje od 2020/07/07 do 2020/07/075800.00Mateusz PonitkaUmowa dotycząca wykorzystania nazwiska i wizerunku w ramach kampanii promocyjnej miasta „Tu mieszkam" z udziałem Mateusza Ponitki
40WOT.RAG.2510.4.2020 z dnia 2020/06/19 obowiązuje od 2020/06/19 do 2020/06/306027.00WET-SAN Katarzyna ŚwitałaMalowanie wraz z przygotowaniem ścian wewnętrznych oraz sufitów w pomieszczeniach nr 8 i nr 9 w budynku Urzędu Miejskiego przy al. Powstańców Wielkopolskich 18 w Ostrowie Wielkopolskim
41WE.RS.421.42.2019/29 SZ z dnia 2020/06/18 obowiązuje od 2020/06/18 do 2020/08/153000.00Parafialny Klub Sportowy „Wiraż” o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Organizacja obozu szkoleniowego dla juniorów i kadetów oraz adeptów sportu speedrowerowego w górach
42aneks do umowy WRM.RZP.272.051.2019 z dnia 2020/06/18 obowiązuje od 2020/06/18 do 2020/12/310.00ELEKTRA S.A.Dodanie punktu poboru energii elektrycznej
43WGS.RGOE.271.12.2020 z dnia 2020/06/17 obowiązuje od 2020/06/17 do 2020/07/134900.00EPH Sp. z o. oOpracowanie opinii/ekspertyzy biegłego w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej naruszenia stosunków wodnych na działkach o nr ewid. 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/12, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/12 obręb 0114 w mieście Ostrów Wielkopolski mogących mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie – działki nr 62/1, 62/2, 62/3, 62/6 obręb 0114 - na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego
44WKP.RPM.0541.7.2020 z dnia 2020/06/17 obowiązuje od 2020/06/19 do 2020/06/19114.72Stowarzyszenie Autorów ZAiKS Dyrekcja Okręgowa PoznańUmowa licencyjna dotycząca odtwarzania muzyki podczas otwarcia „Ogródków Jordanowskich"
45WE.RO.4456.86.2020.KB z dnia 2020/06/16 obowiązuje od 2020/06/16 do 2020/06/30235.00Jagoda Kaszubawykonanie banneru
46WGS.RGOE.271.8.2020 z dnia 2020/06/16 obowiązuje od 2020/06/16 do 2020/10/3017220.00"LEMITOR" Ochrona Środowiska Sp. z o.o.Opracowanie projektu „Założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Ostrów Wielkopolski” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
47WOT.RAG. 2511.1.2020 z dnia 2020/06/15 obowiązuje od 2020/06/15 do 2020/09/1161500.00DASTORE Marcin DomagałaWykonanie opracowania analizy dostosowania toalet w budynku Urzędu Miejskiego przy al. Powstańców Wielkopolskich 18 w Ostrowie Wielkopolskim do obowiązujących przepisów wraz z wykonaniem koncepcji i opinią rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych
4816/2020 z dnia 2020/06/15 obowiązuje od 2020/06/15 do 2020/06/25356.70WGN Ostrowskie Centrum Nieruchomości Marcin KaczmarekOpłata za opracowanie operatu szacunkowego - Ostrów Wlkp. ul. Konopnickiej
49- z dnia 2020/06/11 obowiązuje od 2020/06/19 do 2021/06/1810000.00Fundacja Polskiego Godła promocyjnegoumowa o przedłużenie prawa do używania godła i hasła "Teraz Polska"
50WRM.RZP.272.012.2020 z dnia 2020/06/09 obowiązuje od 2020/06/09 do 2020/10/20109716.00Jakub Urbaniak Pracownia ProjektowaWykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień i pozwoleń oraz pozyskaniem pozwolenia na budowę na potrzeby wykonania przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku schroniska dla bezdomnych zwierząt w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt" dla terenu zlokalizowanego przy ul. Pruślińskiej 3 w Wysocku Wielkim.
51WGS.RGOE.271.11.2020 z dnia 2020/06/08 obowiązuje od 2020/06/08 do 2020/06/198056.00Telewizja Kablowa Proart s.c. Marcin Okrój, Wiesław Okrój z siedzibą w Ostrowie WielkopolskimProdukcja 1 szt. Materiału filmu o tematyce dotyczącej systemu gospodarki odpadami komunalnymi „Nowe zasady – Ostrów segreguje bioodpady”
52WAP.RGG.13.2020 z dnia 2020/06/04 obowiązuje od 2020/06/04 do 2020/06/18800.00Małgorzata Józefiakwykonanie 3 operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rej. ul. Wiśniowej oraz Chłapowskiego
53WAP.RGG.14.2020 z dnia 2020/06/04 obowiązuje od 2020/06/04 do 2020/06/252569.47Pawlicki Tomaszwykonanie 7 operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Kujawskiej - celem sprzedaży
54WAP.RGG.15.2020 z dnia 2020/06/04 obowiązuje od 2020/06/04 do 2020/06/15479.70Nieruchomości Janina ParzybokWykonanie operatu szacunkowego na wycenę nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim stanowiącej działkę nr 7/45 z obrębu 0121, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej
55aneks nr 3 do umowy WRM.RZP.272.25.2018 z dnia 2020/06/03 obowiązuje od 2020/06/03 do 2020/08/31206640.00Zakład Budowlano-Remontowy BUDREM Sp. z o.o. Sp. kDokonanie: 1) zamiany stalowych balustrad na szklane wykonane ze szkła bezpiecznego i mocowane do słupków stalowych, 2) zamiany siedzisk w sektorze VIP na siedziska o wyższym standardzie i większej wysokości oparcia, 3) zmiany wysokości światła drzwi wewnętrznych z 200cm na 220cm.”
56WE.RO.042.4.2020 z dnia 2020/05/28 obowiązuje od 2020/05/28 do 2020/12/3160949.00D&D CONSULTING DYMEK spółka jawnaZarządzanie, koordynowanie i rozliczanie projektu pn. "Nowe oddziały przedszkolne dla ostrowskich maluchów" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020.
57Aneks do umowy uzyczenia 2/2020 z dnia 2020/05/25 obowiązuje od 2020/05/25 do 2020/12/310.00Stowarzyszenie "Zacharzew 2000"Zmiana w wykazie przekazanego sprzętu sportowego
58WSS.RZR.11.2020 z dnia 2020/05/25 obowiązuje od 2020/05/25 do 2020/11/305500.00Stowarzyszenie "Ostrowskie Centrum Terapii"Zajęcia hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 12 w Ostrowie Wielkopolskim
59WRM.RZP.272.011.2020 z dnia 2020/05/25 obowiązuje od 2020/05/25 do 2021/05/258000.00Bartosz Wiercioch AREAL-PLANOpracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego w rejonie ul. Kamiennej
60WGS.PCP.271.1.2020 z dnia 2020/05/22 obowiązuje od 2020/05/22 do 2020/12/1579950.00ECO-ASSIST OCHRONA ŚRODOWISKAWYKONANIE OPROACOWANIA PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI
61WE.RO.4456.57.2020 z dnia 2020/05/21 obowiązuje od 2020/05/21 do 2020/05/2533000.00TRASKO AUTOMATYKA Sp. z o.o.Zakup i dostarczenie generatora ozonu w ilości 15 sztuk, przeprowadzenie tzw. pierwszego uruchomienia w każdej z placówek opiekuńczo wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski. Przeprowadzenie szkolenia dla każdego pracownika wyznaczonego przez dyrektora ww. placówki do obsługi urządzenia. Wydajność urządzenia będzie nie mniejsza niż 28g 03/h.
62WRM.RZP.272.010.2020 z dnia 2020/05/18 obowiązuje od 2020/05/18 do 2020/08/075000.00DASTORE sp. z o.o.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, pozwoleń itp. ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę we właściwym organie na potrzeby wykonania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Boże Podwórko – modernizacja istniejącego miejsca spotkań i zabaw dla dzieci i młodzieży w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego” dla terenu zlokalizowanego przy ul. Gimnazjalnej 1 w Ostrowie Wielkopolskim
63WRM.RZP.272.051.2019 z dnia 2020/05/14 obowiązuje od 2020/05/14 do 2020/12/310.00ELEKTRA S.A.Dodanie punktu poboru energii elektrycznej.
64WGS.ROS.7031.4.2020W z dnia 2020/05/13 obowiązuje od 2020/05/13 do 2020/12/1540000.00Lecznica Małych ZwierzątUmowa dotyczy świadczenia usług w zakresie sterylizacji/kastracji psów i kotów właścicielskich z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w ramach zadania "Ograniczenie bezdomności zwierząt poprzez sterylizację/kastrację psów i kotów właścicielskich" ujętego w OBO Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w roku 2020
65WAP.RGG.11.2020 z dnia 2020/05/12 obowiązuje od 2020/05/12 do 2020/05/261045.50WGN Ostrowskie Centrum NieruchomościWykonanie 2 operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim stanowiących działkę nr 23/2 obręb 0014 oraz 27/2 obr. 0020, 35 i 36 obr. 0017, 45/1 i 48/1 obr. 0018 - rejon ul. Kaliskiej - celem sprzedaży
66WRM.RPF.042.4.2015-1/2020 z dnia 2020/05/08 obowiązuje od 2020/05/08 do 2020/06/304042.41System Sensor Roman BiadałaŚwiadczenie usług całodobowego dostępu do mobilnego Internetu oraz usług serwisowych dla 30 uczestników projektu pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego" w okresie jego trwałości.
67WE.RO.4464.11.2020/P z dnia 2020/05/07 obowiązuje od 2019/11/01 do 2019/12/06287.88Katarzyna MazurekZwrot kosztów przejazdu
68WOT.RAG.2510.1.2020 z dnia 2020/05/07 obowiązuje od 2020/05/07 do 2020/06/2237000.00Wet San Katarzyna ŚwitałaWykonanie remontu pomieszczeń biurowych z materiałów wykonawcy polegający na wymianie posadzki oraz wykonaniu ścianek działowych wraz z przerobieniem niezbędnej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego al. Powstańców Wielkopolskich 18 w Ostrowie Wielkopolskim
69WKP.RPM.0441.1.2020 z dnia 2020/05/06 obowiązuje od 2020/05/06 do 2020/05/11550.00Szymon WasielakWykonanie projektu graficznego tablicy poświęconej pamięci Pawła Adamowicza
70WRM.RZP.272.009.2020 z dnia 2020/05/05 obowiązuje od 2020/05/05 do 2020/07/3139800.00Dr Spil Polska Marcin Kozubekwykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Na Rataja kosmicznie, kolorowo i sportowo – rozbudowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży” w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego
71 z dnia 2020/04/30 obowiązuje od 2020/05/01 do 2020/07/316000.00Lesiczka UrszulaWprowadzenie do ewidencji księgowej dokumentacji dot. przekształcenia użytkowania wieczystego
72WKP.RK.524.8.2019 z dnia 2020/04/29 obowiązuje od 2020/04/20 do 2020/11/3045000.00Jimiway Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka Międzynarodowy Festiwal Bluesowy JIMIWAY BLUES FESTIVAL. określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 02.12.2019
73WKP.RK.524.4.2019 z dnia 2020/04/29 obowiązuje od 2020/04/29 do 2020/12/314000.00Ostrowskie Towarzystwo NaukoweCykl wykładów (popularno) naukowych w ramach FORUM OSTROWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 06.12.2019 r.
7410.2020 z dnia 2020/04/29 obowiązuje od 2020/04/29 do 2020/12/313800.00Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Paweł Matuszczakwydzielenie pasa drogowego z dz. nr 8/16, obręb 0078, położonej przy Al. Powstańców Wielkopolskich 18
75WAP.RGG.9.2020 z dnia 2020/04/28 obowiązuje od 2020/04/28 do 2020/12/312800.00Matuszczak PawełWykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Żeromskiego dz. 20/13 obr. 0037
76WGS.RTM.271.8.2020 z dnia 2020/04/24 obowiązuje od 2020/04/24 do 2020/05/259114.30EKOENERGETYKA Polska Sp. z o.o.Aktualizacja instrukcji eksploatacyjnych stacji ładowania samochodów osobowych i autobusów elektrycznych
77Umowa użyczenia 1/2020 z dnia 2020/04/23 obowiązuje od 2020/04/23 do 2020/12/310.00Fundacja "Głodnych nakarmić"Sprzęt stanowiący wyposażenie budynku przy ul. Grunwaldzkiej 72 w Ostrowie Wielkopolskim
78WOT.RAG.2512.3.2020 z dnia 2020/04/23 obowiązuje od 2020/05/04 do 2020/05/151000.00Krzysztof Cegielski Pełnienie obowiązków dozorcy w czasie urlopu etatowych dozorców Urzędu Miejskiego.
79Umowa użyczenia 3/2020 z dnia 2020/04/23 obowiązuje od 2020/04/23 do 2020/12/310.00Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. KonopnickiejSprzęt sportowy
80Aneks do umowy WSS.RPU.8140.1.2.2020 z dnia 2020/04/23 obowiązuje od 2020/04/23 do 2020/12/230.00Stowarzyszenie "Piątka dla Pokoleń"Zmiana terminów płatności w 2020 r.
81Aneks do umowy WSS.RPU.8140.1.3.2020 z dnia 2020/04/23 obowiązuje od 2020/04/23 do 2020/12/230.00Stowarzyszenie "Zacharzew 2000"Zmiana terminu płatności w 2020 roku.
82Umowa użyczenia 2/2020 z dnia 2020/04/23 obowiązuje od 2020/04/23 do 2020/12/310.00Stowarzyszenie "Zacharzew 2000"Sprzęt sportowy
83Umowa użyczenia 4/2020 z dnia 2020/04/23 obowiązuje od 2020/04/23 do 2020/12/310.00Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a'Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie WelkopolskimSprzęt sportowy
84Aneks do umowy WSS.RPU.8140.1.4.2020 z dnia 2020/04/23 obowiązuje od 2020/04/23 do 2020/12/230.00Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. KonopnickiejZmian terminu płatności w 2020 roku.
85WGS.ROS.7031.3.2020L z dnia 2020/04/22 obowiązuje od 2020/04/22 do 2020/12/1510000.00Międzygminne schronisko dla bezdomnych zwierząt w Wysocku WielkimUmowa dotyczy świadczenia usług w zakresie leczenia bezdomnych kotów przebywających na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski
86WGS.RTM.271.6.2020 z dnia 2020/04/21 obowiązuje od 2020/04/21 do 2020/04/088763.75MPTECHNOLOGY sp. z o.o.Przegląd eksploatacyjny 25 tablic elektronicznych Systemu Pasażerskiej Informacji Przystankowej
87WAP.RGM.7021.7.2020 z dnia 2020/04/21 obowiązuje od 2020/04/21 do 2020/06/3024710.40Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe Jerzy SzczepaniakRemont lokali mieszkalnych
88Aneks do umowy BZK.3037.5.2020 z dnia 2020/04/21 obowiązuje od 2020/04/21 do 2020/04/2444034.00LILIA COLLECTION S.C.Wyprodukowanie maseczek ochronnych trzywarstwowych wraz z usługą pakowania.
89WA.RGM.4223.4.2020 z dnia 2020/04/21 obowiązuje od 2020/04/21 do 2020/05/2022509.00Disco Servicedostawa i montaż sprzętu na lodowisko
90WAP.RGM.6845.1.2020 z dnia 2020/04/21 obowiązuje od 2020/04/21 do 2020/11/301200.00Bohdan Ratajczakokresowe przeglądy stanu technicznego Stadion Miejski
91WSS.RZR.10.2020 z dnia 2020/04/15 obowiązuje od 2020/04/16 do 1900/01/0150000.00"EGIDA SECURITY"Dozorowanie całodobowe osób bezdomnych podczas kwarantanny na terenie stanicy harcerskiej funkcjonującej w ośrodku Piaski- Szczygliczka
92WE.RO.524.17.2020 z dnia 2020/04/15 obowiązuje od 2020/04/16 do 2020/12/318000.00Stowarzyszenie "Strefa Kultury"Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Przedszkolak w Muzycznej"
93WRM.RZP.272.008.2020 z dnia 2020/04/15 obowiązuje od 2020/04/15 do 2020/04/2215416.55BIURO SERWIS WSZYSTKO DLA BIURA Sylwia SpychałaSprzedaż artykułów biurowych szczegółowo wymienionych w umowie
94WRM.RZP.272.007.2020 z dnia 2020/04/15 obowiązuje od 2020/04/15 do 2020/04/227941.44Przedsiębiorstwo Handlowe JETA Sp. z o.o.Sprzedaż artykułów biurowych szczegółowo wymienionych w umowie
95aneks nr 1 z dnia 9 kwietnia 2020 r. do umowy nr WRM.RZP.272.041.2019 z dnia 2020/04/09 obowiązuje od 2020/04/09 do 2020/08/280.00Adam Jańcik F.H.U. BIO-KLIM Zmiany dotyczą przesunięcia terminu wykonania umowy do dnia 28 sierpnia 2020 r. oraz zmian zapisów dot. konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.
96BZK.3037.5.2020 z dnia 2020/04/08 obowiązuje od 2020/04/08 do 2020/04/21219973.20LILIA COLLECTION S.C.Wyprodukowanie maseczek ochronnych trzywarstwowych wraz z usługą pakowania.
97BZK.3037.6.2020 z dnia 2020/04/08 obowiązuje od 2020/04/08 do 2020/06/30450.00ZHP Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Ostrów WielkopolskiWynajęcie 3 obiektów mieszkalnych o powierzchni 90m2 w Ostrowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na pobyt osób bezdomnych będących na kwarantannie.
98BZK.3037.6.2020 z dnia 2020/04/08 obowiązuje od 2020/06/17 do 2020/06/170.00ZHP Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Ostrów WielkopolskiAneks dot. skrócenia umowy najmu 3 obiektów mieszkalnych o powierzchni 90m2 w Ostrowie Wielkopolskim z przeznaczeniem na pobyt osób bezdomnych będących na 14-dniowej kwarantannie związanej z COVID-19.
99WGS.RTM.271.9.2020 z dnia 2020/04/08 obowiązuje od 2020/04/09 do 2020/04/116766.20Janusz Lewandowski P.W. JALMAXDezynfekcja 148 wiat przystankowych, 97 ławek na Centrum Przesiadkowym, 37 parkomatów

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet