Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Pełnomocnik ds. Rewitalizacji Miasta

Zaświadczenie o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji

Zdodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa WIelkopolskiego ustanawia się na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji przy niżej wymienionych ulicach:

1) Aleja Powstańców Wielkopolskich (do ulicy ks. Jana Kompałły);

2) Dworcowa;

3) Fryderyka Chopina;

4) Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego;

5) Gimnazjalna;

6) Głogowska;

7) Kaliska (do ulicy marszałka Józefa Piłsudskiego);

8) Kard. M. Ledóchowskiego (do ulicy marszałka Józefa Piłsudskiego);

9) Ks. Augustyna Szamarzewskiego;

10) Ks. Jana Kompałły;

11) Kolejowa;

12) Kościelna;

13) Królowej Jadwigi (do Alei Słowackiego);

14) Ludwika Zamenhofa;

15) Ogrodowa;

16) Partyzancka;

17) Plac 23 Stycznia;

18) Plac Bankowy;

19) Plac Stefana Rowińskiego;

20) Raszkowska;

21) Rondo Sybiraków;

22) Rynek;

23) Sądowa;

24) Sienkiewicza;

25) Starotargowa;

26) Staszica;

27) Sukiennicza;

28) Towarowa;

29) Wiosny Ludów;

30) Wojska Polskiego;

31) Wolności;

32) Wrocławska (do Placu Bankowego).

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

2. Uchwała Nr XXIII/256/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ostrowie Wielkopolskim (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 4485).

3. Uchwała Nr XXXV/410/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/256/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r.w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Ostrowie Wielkopolskim (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 5225).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji wyznaczonym zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2016 r. o rewitalizacji.

II. OPŁATY:
Opłata od zaświadczenia – 17 zł.
 
III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Rozwoju Miasta – Pełnomocnik ds. Rewitalizacji Miasta.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

Lista załączników:
Uchwała Nr XXXV/410/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku [281055 bajtów]
Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji_wersja edytowalna [57344 bajtów]
Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji_wersja pdf [340193 bajtów]
 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet