Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 UCHWAŁA NR XIII/155/2015 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 października 2015 roku w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego"

 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XIII/155/15 z dnia 28 października 2015 roku - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 UCHWAŁA NR XVIII/215/2016 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia zmian w "Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego"

 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XVIII/215/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku

 UCHWAŁA NR XIX/218/2016 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIII/155/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” zmienionej uchwałą: nr XV/176/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie zmiany uchwały nr XIII/155/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i uchwałą nr XVIII/215/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia zmian w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”

 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XIX/218/2016 z dnia 03.03.2016 r.

 UCHWAŁA NR XXI/231/2016 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIII/155/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” zmienionej uchwałami nr XV/176/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2015r., nr XVIII/215/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2016 r. i nr XIX/218/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 3 marca 2016r.

 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XXI/231/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Lista załączników:
UCHWAŁA NR XV/176/2015 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/155/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2015 roku w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego" [265336 bajtów]
UCHWAŁA NR XXI/246/2020 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIII/155/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr: XV/176/2015 z dnia 25 listopada 2015 r., XVIII/215/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., XIX/218/2016 z dnia 3 marca 2016 r., XXI/231/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., XXXII/382/2017 z dnia 29 marca 2017 r. [523879 bajtów]
UCHWAŁA NR XXXII/382/2017 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIII/155/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XV/176/2015 z dnia 25 listopada 2015r., nr XVIII/215/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., nr XIX/218/2016 z dnia 3 marca 2016r. i nr XXI/231/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. [265062 bajtów]
Załącznik do uchwały nr XXI/246/ Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia z dnia 20 marca 2020 roku [279812 bajtów]
Załącznik do uchwały nr XXXII/382/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2017 roku [767131 bajtów]
 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet