Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej

Nr I/2014 z I sesji z dnia 1 grudnia 2014 roku

Nr II/2014 z II sesji z dnia 9 grudnia 2014 roku

Nr III/2014 z III sesji z dnia 29 grudnia 2014 roku

Nr IV/2015 z IV sesji z dnia 28 stycznia 2015 roku

Nr V/2015 z V sesji z dnia 25 lutego 2015 roku

Nr VI/2015 z VI sesji z dnia 25 marca 2015 roku

Nr VII/2015 z VII sesji z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Nr VIII/2015 z VIII sesji z dnia 27 maja 2015 roku

Nr IX/2015 z IX sesji z dnia 26 sierpnia 2015 roku

Nr X/2015 z X sesji z dnia 29 czerwca 2015 roku

Nr XI/2015 z XI sesji z dnia 26 sierpnia 2015  roku

Nr XII/2015 z XII sesji z dnia 30 września 2015  roku

Nr XIII/2015 z XIII sesji z dnia 28 października  2015 roku 

Nr XIV/2015 z XIV sesji z dnia 10 listopada 2015 roku

Nr XV/2015 z XV sesji z dnia 25 listopada 2015 roku

Nr XVI/2015 z XVI sesji z dnia 30 grudnia 2015 roku

Nr XVII/2016 z XVII sesji z dnia 27 stycznia 2016 roku

Nr XVIII/2016 z XVIII sesji z dnia 24 lutego 2016 roku

Nr XIX/2016 z XIX sesji z dnia 3 marca 2016 roku

Nr XX/2016 z XX sesji z dnia 30 marca 2016 roku

Nr XXI/2016 z XXI sesji z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Nr XXII/2016 z XXII sesji z dnia 30 maja 2016 roku

Nr XXIII/2016 z XXIII sesji z dnia 27 czerwca 2016 roku

Nr XXV/2016 z XXV sesji z dnia 28 września 2016 roku

Nr XXVI/2016 z XXVI sesji z dnia 27 października 2016 roku

Nr XXVIII/2016 z XXVIII sesji z dnia 23 listopada 2016 roku

Nr XXIX/2016 z XXIX sesji z dnia 28 grudnia 2016 roku

Nr XXX/2017 z XXX sesji z dnia 31 stycznia 2017 roku

Nr XXXI/2017 z XXXI sesji z dnia 28 lutego 2017 roku

Nr XXXII/2017 z XXXII sesji z dnia 29 marca 2017 roku

Nr XXXIII/2017 z XXXIII sesji z dnia 26 kwietnia 2017 roku

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet