Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Sesji Rady Miejskiej - VIII kadencja

XIII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
2019/09/18

Uprzejmie zapraszam na XIII Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 25 września 2019 roku o godz. 10.00 w Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

XII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
2019/08/23

Uprzejmie zapraszam na XII Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 roku o godz. 10.00 w Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej
2019/06/17

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2018

XI Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
2019/06/14

Uprzejmie zapraszam na XI Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

IX Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/22

Uprzejmie zapraszam na IX Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 29 maja 2019 roku o godz. 10.00 w Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

VIII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/16

Uprzejmie zapraszam na VIII Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 w Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

VII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
2019/03/19

Uprzejmie zapraszam na VII Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 27 marca 2019 roku o godz. 10.00 w Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

VI Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
2019/02/11

Uprzejmie zapraszam na VI Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 18 lutego 2019 roku o godz. 10.00 w Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

V Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
2019/01/22

Uprzejmie zapraszam na V Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 roku o godz. 10.00 w Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

IV Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
2018/12/14

Uprzejmie zapraszam na IV Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 roku o godz. 10.00 w Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

III Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
2018/12/03

Uprzejmie zapraszam na III Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 11 grudnia  2018 roku o godz. 10.00 w Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

II Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
2018/11/22

Uprzejmie zapraszam na II Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 roku o godz. 10.00 w Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

I Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
2018/11/13

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 roku poz. 994 ze zm.), Komisarz Wyborczy w Kaliszu II zwołuje I sesję  nowo wybranej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 19 listopada  2018 roku  (poniedziałek) o godz. 10.oo w Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet