Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Komisji Rady - VIII kadencja

Komisja Gospodarki Miejskiej
2021/01/19

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 - POSIEDZENIE ONLINE.  

Komisja Budżetu i Finansów
2021/01/19

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2021 roku (poniedziałek) godz. 14.30 w sali posiedzeń w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim (Centrum Aktywności Lokalnej- Al. Powstańców Wielkopolskich 14 A) POSIEDZENIE ONLINE

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
2021/01/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 stycznia (piątek) 2021 roku o godz. 13.00  Posiedzenie w trybie zdalnym - online.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji
2021/01/15

 Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 (POSIEDZENIE ONLINE).              

Komisja Rewizyjna
2021/01/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 stycznia  2021 roku (poniedziałek) o godzinie 14.30  (POSIEDZENIE ONLINE).    

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
2021/01/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 21 stycznia2021 roku (czwartek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim (Centrum Aktywności Lokalne j- Al. Powstańców Wielkopolskich 14 A). POSIEDZENIE ONLINE

Komisja Gospodarki Miejskiej
2020/12/02

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2020 roku (wtorek) o godz. 9.00 -POSIEDZENIE ONLINE.  

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
2020/12/02

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 7 grudnia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń w Biurze Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim (Centrum Aktywności Lokalnej- Al. Powstańców Wielkopolskich 14 A). POSIEDZENIE ONLINE

Komisja Budżetu i Finansów
2020/12/02

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 08 grudnia 2020 roku (wtorek) o godz. 14.30 w sali posiedzeń w Biurze Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim (Centrum Aktywności Lokalnej- Al. Powstańców Wielkopolskich 14 A) POSIEDZENIE ONLINE

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
2020/12/02

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 07 grudnia (poniedziałek) 2020 roku o godz. 08.30. Posiedzenie  w trybie zdalnym - online.

Komisja Gospodarki Miejskiej
2020/11/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2020 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 -POSIEDZENIE ONLINE.  

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
2020/11/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 19 listopada 2020 roku (czwartek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim (Centrum Aktywności Lokalnej- Al. Powstańców Wielkopolskich 14 A). POSIEDZENIE ONLINE

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
2020/11/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 listopada (piątek) 2020 roku o godz. 13.30. Posiedzenie w trybie zdalnym - online.

Komisja Budżetu i Finansów
2020/11/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2020 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w sali posiedzeń w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim (Centrum Aktywności Lokalnej- Al. Powstańców Wielkopolskich 14 A) POSIEDZENIE ONLINE

Komisja Budżetu i Finansów
2020/10/19

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu  26 października 2020 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim (Centrum Aktywności Lokalnej- Al. Powstańców Wielkopolskich 14 A) POSIEDZENIE ONLINE

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
2020/10/19

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 22  października 2020 roku (czwartek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim (Centrum Aktywności Lokalnej- Al. Powstańców Wielkopolskich 14 A). POSIEDZENIE ONLINE

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
2020/10/19

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie  się w dniu 23 października (piątek) 2020 roku o godz. 14.00  w biurze obsługi Rady Miejskiej (Centrum Aktywności Lokalnej) Urzędu Miejskiego ul. al. Powstańców Wielkopolskich 14. Posiedzenie w trybie zdalnym - online.

Komisja Gospodarki Miejskiej
2020/10/19

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 26 października 2020 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 -POSIEDZENIE ONLINE.  

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
2020/09/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 września (poniedziałek) 2020 roku o godz. 14.00  w referacie obsługi Rady Miejskiej (Centrum Aktywności Lokalnej) Urzędu Miejskiego ul. al. Powstańców Wielkopolskich 14. Posiedzenie w trybie zdalnym - online.

Komisja Gospodarki Miejskiej
2020/09/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 września 2020 roku (środa) o godz. 9.00 -POSIEDZENIE ONLINE.  

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
2020/09/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 22 września 2020 roku (wtorek) o godz. 14:30 w sali posiedzeń w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim (Centrum Aktywności Lokalnej- Al. Powstańców Wielkopolskich 14 A). POSIEDZENIE ONLINE

Komisja Budżetu i Finansów
2020/09/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 września 2020 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim (Centrum Aktywności Lokalnej- Al. Powstańców Wielkopolskich 14 A) POSIEDZENIE ONLINE

Komisja Budżetu i Finansów
2020/08/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim (Centrum Aktywności Lokalnej- Al. Powstańców Wielkopolskich 14 A) POSIEDZENIE ONLINE

Komisja Rewizyjna
2020/08/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2020 roku (wtorek) o godzinie 14.00 (POSIEDZENIE ONLINE).
 

Komisja doraźna ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych
2020/08/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji doraźnej ds. Nazewnictwa Ulic i Placów oraz Kultywowania Tradycji Lokalnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21.08.2020 roku (piątek) o godz. 12.00 w referacie obsługi Rady Miejskiej (Centrum Aktywności Lokalnej) Urzędu Miejskiego w trybie zdalnym - online

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
2020/08/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 21 sierpnia 2020 roku (piątek) o godz. 14:00w sali posiedzeń w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim (Centrum Aktywności Lokalnej- Al. Powstańców Wielkopolskich 14 A). POSIEDZENIE ONLINE

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
2020/08/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 sierpnia (piątek) 2020 roku o godz. 9.00  w referacie obsługi Rady Miejskiej (Centrum Aktywności Lokalnej) Urzędu Miejskiego ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 14. Posiedzenie w trybie zdalnym - online.

Komisja Gospodarki Miejskiej
2020/08/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu24 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 -POSIEDZENIE ONLINE.  

Komisja Skarg Wniosków i Petycji
2020/08/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu19 sierpnia 2020 roku (środa) o godz. 9.00 (POSIEDZENIE ONLINE).               

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
2020/06/22

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 roku (czwartek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim (Centrum Aktywności Lokalnej- Al. Powstańców Wielkopolskich 14 A). POSIEDZENIE ONLINE

Komisja Budżetu i Finansów
2020/06/22

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim (Centrum Aktywności Lokalnej- Al. Powstańców Wielkopolskich 14 A) POSIEDZENIE ONLINE

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
2020/06/22

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 25 czerwca (czwartek) 2020 roku o godz. 9.00 w referacie obsługi Rady Miejskiej (Centrum Aktywności Lokalnej) Urzędu Miejskiego ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 14. Posiedzenie w trybie zdalnym - online.

Komisja Gospodarki Miejskiej
2020/06/22

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 roku (piątek) o godz. 9.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Centrum Aktywności Lokalnej ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 14- POSIEDZENIE ONLINE. 

Komisja Rewizyjna
2020/06/04

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2020 roku (środa) o godzinie 9.00 w Centrum Aktywności Lokalnej (Sala Sesyjna) Urzędu Miejskiego przy Al. Powstańców Wielkopolskich 14 w Ostrowie Wielkopolskim. 

 

Komisja Rewizyjna
2020/05/29

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 29 maja 2020 roku (piątek) o godzinie 14.00 w Centrum Aktywności Lokalnej (Sala Sesyjna) Urzędu Miejskiego przy Al. Powstańców Wielkopolskich 14 w Ostrowie Wielkopolskim. 

 

Komisja Gospodarki Miejskiej
2020/05/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 25 maja 2020 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Centrum Aktywności Lokalnej ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 14.-posiedzenie online.

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
2020/05/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 maja 2020 roku (piątek) o godz. 13:00 w sali posiedzeń w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim (Centrum Aktywności Lokalnej- Al. Powstańców Wielkopolskich 14 A). POSIEDZENIE ONLINE

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
2020/05/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 maja (piątek) 2020 roku o godz. 9.00 w referacie obsługi Rady Miejskiej (Centrum Aktywności Lokalnej) Urzędu Miejskiego ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 14. Posiedzenie w trybie zdalnym - online.

Komisja Budżetu i Finansów
2020/05/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 25 maja 2020 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim (Centrum Aktywności Lokalnej- Al. Powstańców Wielkopolskich 14 A) POSIEDZENIE ONLINE

Komisja Gospodarki Miejskiej
2020/04/23

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2020 roku (wtorek) o godz. 9.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Centrum Aktywności Lokalnej ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 14.-posiedzenie online.

Komisja Budżetu i Finansów
2020/04/23

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2020 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim (Centrum aktywności Lokalnej- Al. Powstańców Wielkopolskich 14 A) POSIEDZENIE ONLINE

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
2020/04/23

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 27 kwietnia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 13:00  w sali posiedzeń w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim (Centrum Aktywności Lokalnej- Al. Powstańców Wielkopolskich 14 A). POSIEDZENIE ONLINE

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
2020/04/23

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia (poniedziałek) 2020 roku o godz. 9.00  w referacie obsługi Rady Miejskiej Sali Sesyjnej (Centrum Aktywności Lokalnej) Urzędu Miejskiego ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 14. Posiedzenie w trybie zdalnym - online.

Komisje ODWOŁANE !!!
2020/03/19

Zaplanowane posiedzenia komisji w miesiącu marcu br. zostały ODWOŁANE !

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
2020/02/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 20 lutego 2020 roku (czwartek) o godz. 14:15  w sali posiedzeń w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim (Centrum Aktywności Lokalnej- Al. Powstańców Wielkopolskich 14 A).

Komisja Budżetu i Finansów
2020/02/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2020 roku (poniedziałek)  o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim (Centrum aktywności Lokalnej- Al. Powstańców Wielkopolskich 14 A).

Komisja Gospodarki Miejskiej
2020/02/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2020 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w Sali Sesyjnej Urzędu  Miejskiego w Centrum Aktywności Lokalnej ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 14a. 

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
2020/02/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie   się  w dniu 21 lutego 2020 roku (piątek) o godz. 14.00 w referacie obsługi Rady Miejskiej (Centrum Aktywności Lokalnej) Urzędu Miejskiego.

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
2020/01/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 24 stycznia 2020 roku (piątek) o godz. 13.30 w referacie obsługi Rady Miejskiej (Centrum Aktywności Lokalnej) Urzędu Miejskiego.

Komisja Budżetu i Finansów.
2020/01/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 roku (poniedziałek)  o godz. 14.00 w sali posiedzeń w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim (Centrum aktywności Lokalnej- Al. Powstańców Wielkopolskich 14 A)

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
2020/01/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 23 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 14:30  w sali posiedzeń w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim (Centrum Aktywności Lokalnej- Al. Powstańców Wielkopolskich 14 A).

Komisja Gospodarki Miejskiej
2020/01/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w Sali Sesyjnej Urzędu  Miejskiego w Centrum Aktywności Lokalnej ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 14a. 

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
2019/11/20

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 21 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 14.30 sali posiedzeń nr 9 w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Gospodarki Miejskiej
2019/11/20

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali nr 9 w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
2019/11/20

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w referacie obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Gospodarki Miejskiej
2019/10/21

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 28 października 2019 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali nr 9 w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
2019/10/21

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 24 października 2019 roku (czwartek) o godz. 14.30 sali posiedzeń nr 9 w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
2019/10/21

 Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 25 października  2019 roku (piątek) o godz. 13.15 – wizytacja w szkole podstawowej nr 2 im. Ewarysta Estkowskiego przy ulicy Wrocławskiej 51, następnie o godz. 14.30 w sali posiedzeń nr 9 w referacie obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2019/10/21

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 28 października 2019 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr  9 w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
2019/09/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 września 2019 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w referacie obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2019/09/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 września  2019 roku (poniedziałek) o godz. 14.00  w sali posiedzeń nr  9 w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
2019/09/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 19 września 2019 roku (czwartek) o godz. 14.30  w sali posiedzeń nr 9 w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
2019/08/27

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2019 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w referacie obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Gospodarki Miejskiej
2019/08/27

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali nr 9 w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów.
2019/08/27

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
2019/08/27

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 22 sierpnia 2019 roku (czwartek) o godz. 10.00 sali posiedzeń nr 9 w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
2019/06/14

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 21 czerwca 2019 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń nr 9 w referacie obsługi Rady Miejskiej  w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

 

 

 

          

 

 

 

Komisja Budżetu i Finansów
2019/06/14

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 czerwca  2019 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr  9 w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
2019/06/14

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2019 roku (piątek) o godz. 13.00 sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Gospodarki Miejskiej
2019/06/14

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali nr 9 w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Gospodarki Miejskiej
2019/05/20

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 maja 2019 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 9 w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
2019/05/20

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 maja 2019 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń nr 9 w referacie obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
2019/05/20

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 27 maja 2019 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2019/05/20

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 maja  2019 roku (piątek) o godz. 13.30 w sali posiedzeń nr  9 w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
2019/04/11

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 16 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godz. 14.00 sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja budżetu i finansów
2019/04/11

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr  9 w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Gospodarki Miejskiej
2019/04/11

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 9 w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
2019/04/11

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 17 kwietnia 2019 roku (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 w referacie obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
2019/03/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 21 marca 2019 roku (czwartek) o godz. 14.00 sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Gospodarki Miejskiej
2019/03/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się dniu 22 marca 2019 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów.
2019/03/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 25 marca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr  9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
2019/03/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 20 marca 2019 roku (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim     w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
2019/02/08

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 12 lutego 2019 roku (wtorek) o godz. 14.30 sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Gospodarki Miejskiej
2019/02/08

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 14 lutego 2019 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2019/02/08

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 14 lutego 2019 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr  9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
2019/02/08

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 13 lutego 2019 roku (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
2019/01/23

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie  się  w dniu 28 stycznia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Gospodarki Miejskiej
2019/01/23

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
2019/01/23

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu  29 stycznia 2019 roku (wtorek) o godz. 11.30 sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2019/01/23

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń nr  9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Gospodarki Miejskiej
2018/12/06

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
2018/12/06

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie  się  w dniu 10 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 13.30 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2018/12/06

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 roku (środa)  o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr  9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
2018/12/06

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 10 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Gospodarki Miejskiej
2018/12/03

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 roku (piątek)  o godz. 9.00 w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
2018/12/03

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 07 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 13.30 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów.
2018/12/03

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 14.30 w sali posiedzeń nr  9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
2018/12/03

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 7grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Gospodarki Miejskiej
2019/12/05

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019 roku (środa) o godz. 9.00 w sali nr 9 w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
2019/12/05

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 roku (wtorek) o godz. 14.30 w sali posiedzeń nr 9 w referacie obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska
2019/12/05

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 14.15 sali posiedzeń nr 9 w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2019/12/05

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Referacie Obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet