Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka zapytań i interpelacji:
l.p.sesjadataautortytuł
1VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Damian Grzeszczykw sprawie nagród
2VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Damian Grzeszczykw sprawie premii
3VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Damian Grzeszczykw sprawie zatrudnienia
4VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Jakub Paduchw sprawie gospodarowania odpadami
5VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Jakub Paduchw sprawie kina Komeda
6VIII/XIX2020/02/04zapytanie - Jakub Paduchw sprawie promocji miasta
7VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Marek Śliwińskiw sprawie składowiska węgla
8VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Marian Herwichw sprawie miejsc parkingowych
9VIII/XIX2020/02/04zapytanie - Marian Herwichw sprawie sieci wodociągowej
10VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Milena Kowalskaw sprawie osiedla przy ulicy Szamarzewskiego
11VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Milena Kowalska w sprawie rowu przy ulicy Osieckiej
12VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie składowiska odpadów
13VIII/XVIII2020/01/02interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie ekranów przy przedszkolu Calineczka
14VIII/XVIII2020/01/02interpelacja - Damian Grzeszczykw sprawie przyznawania premii i nagród
15VIII/XVIII2020/01/02interpelacja - Jakub Paduchw sprawie rewitalizacji traktu Plac Rowińskiego - Wiosny Ludów - Kolejowa
16VIII/XVIII2020/01/02interpelacja - Jakub Paduchw sprawie utrzymania tężni solankowej w Parku Miejskim
17VIII/XVIII2020/01/02zapytanie - Jakub Paduchw sprawie bezpieczeństwa na wybranych ostrowskich ulicach
18VIII/XVIII2020/01/02interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie porządku w mieście
19VIII/XVIII2020/01/02interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie wykazu kart płatniczych
20VIII/XVIII2020/01/02interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
21VIII/XVIII2020/01/02interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie przedszkola Calineczka
22VIII/XVIII2020/01/02zapytanie - Piotr Lepkaw sprawie monitoringu wizyjnego
23VIII/2019/12/11interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie E-Ostrów miasto ekologiczne
24VIII/2019/12/11zapytanie - Piotr Lepkadotyczy centrum treningowo-sportowego Za Parowozownią
25VIII/XVII2019/12/03interpelacja - Milena Kowalska w sprawie oświaty
26VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie ekwiwalentu
27VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Arkadiusz Sodkiewiczw sprawie udostępnienia obiektu Stadionu Miejskiego klubowi żużlowemu TŻ Ostrovia
28VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie wyznaczenia przejscia dla pieszych ul. Jana Matejki
29VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Jakub Paduchw sprawie wprowadzenia zarządzenia regulującego kwestie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni na terenie zieleni na terenie Ostrowa Wielkopolskiego
30VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Kasper Smektaław sprawie rowu melioracyjnego za działkami na ulicy Agnieszki Osieckiej
31VIII/XVII2019/11/29zapytanie - Kasper Smektaław sprawie zmniejszenia zanieczyszczenia w mieście
32VIII/XVII2019/11/29zapytanie - Leszek Witońw sprawie zatrudnienia
33VIII/XVII2019/11/29zapytanie - Leszek Witońw sprawie zatrudnienia pani Ewy Mateckiej
34VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Mariusz Lekiw sprawie zakupu terenów inwestycyjnych po byłym ZNTK
35VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie odpowiedzi na interpelację
36VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie odpowiedzi na interpelację - współpraca z organizacjami pozarządowymi
37VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie odpowiedzi na interpelację z dnia 30 października 2019 roku
38VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie wykazu kart płatniczych, służbowych, którymi posługują się wszyscy prezesi i pracownicy spółek miejskich oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
39VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Piotr Lepkadotyczy centrum treningowo-sportowego na terenie stadionu "Za Parowozownią"
40VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie usunięcia 55 sztuk drzew
41VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie wzrostu czynszu w Ostrowskim TBS sp. zo.o.
42VIII/2019/11/13zapytanie - Jakub Paduchw sprawie lustra przy wyjeździe ze Szkoły Podstawowej nr 9
43VIII/2019/11/13zapytanie - Jakub Paduchw sprawie stosowania przepisów prawa pracy w Urzędzie Miejskim
44VIII/2019/11/13zapytanie - Jakub Paduchw sprawie umowy na świadczenie usług prawnych na rzecz Urzędu Miejskiego
45VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Andrzej Kornaszewskidotyczy ekwiwalentu za urlop
46VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Andrzej Kornaszewskidotyczy usług komunalnych
47VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie kontroli finansowej
48VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Damian Grzeszczykdotyczy umów najmu
49VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Damian Grzeszczykw sprawie linii autobusowej
50VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie powiększenia Klubu Senior +
51VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Jakub Paduchw sprawie wdrożenia tzw. uchwały antysmogowej
52VIII/XIV2019/11/04zapytanie - Jakub Paduchw sprawie wypłaconego Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiegoekwiwalentu za niewykorzystany urlop
53VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Leszek Witońdotyczy zatrudnienia w Spółkach Miejskich i Urzędzie Miasta
54VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Leszek Witońw sprawie odwołania i powołania drugiego zastępcy Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
55VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Łukasz Jędrzejakw sprawie jakości powietrza
56VIII/XIV2019/11/04zapytanie - Łukasz Jędrzejakw sprawie parkowania
57VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie kontenerów
58VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie porządku w mieście
59VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie pożytku publicznego
60VIII/XIV2019/11/04zapytanie - Marzenna Podskarbiw sprawie odpadów komunalnych
61VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Piotr Lepkadotyczy konkursów ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego
62VIII/XIV2019/11/04zapytanie - Piotr Lepkadotyczy wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
63VIII/XIV2019/11/04zapytanie - Piotr Lepkaw sprawie kolejki wąskotorowejna terenie Piaski - Szczygliczka
64VIII/XIV2019/11/04zapytanie - Piotr Lepkaw sprawie terminu i formy publikowania w BIP Urzędu Miejskiego
65VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Szymon Matyśkiewiczw sprawie nasadzenia drzew
66VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Szymon Matyśkiewiczw sprawie stworzenia Ostrowskiej Alei Sław
67VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Szymon Matyśkiewiczw sprawie szkoleń dla dorosłych
68VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Szymon Matyśkiewiczw sprawie wymiany ciepła
69VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Zygmunt Banasiak dotyczy chodnika przy ulicy Wrocławskiej
70VIII/XIII2019/09/27interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie linii autobusowej
71VIII/XIII2019/09/27interpelacja - Damian Grzeszczykw sprawie prowadzenia zajęć przez prywatne podmioty w pomieszczeniach przedszkolnych
72VIII/XIII2019/09/27interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie działki przy zbiegu ulic Królowej Jadwigi i Al. Słowackiego
73VIII/XIII2019/09/27interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie przewróconego znaku
74VIII/XIII2019/09/27zapytanie - Elżbieta Grochowskaw sprawie ekologicznych źródeł ciepła
75VIII/XIII2019/09/27interpelacja - Jakub Paduchw sprawie ulg podatkowych
76VIII/XIII2019/09/27zapytanie - Jakub Paduchw sprawie propozycji budżetowych
77VIII/XIII2019/09/27interpelacja - Kasper Smektaładotyczy ścieżki rowerowej
78VIII/XIII2019/09/27interpelacja - Leszek Witońdotyczy ulicy Azaliowej
79VIII/XIII2019/09/27interpelacja - Leszek Witońw sprawie sygnalizacji świetlnej
80VIII/XIII2019/09/27interpelacja - Łukasz Jędrzejakw sprawie boiska sportowego
81VIII/XIII2019/09/27interpelacja - Łukasz Jędrzejakw sprawie budżetu na 2020 rok
82VIII/XIII2019/09/27interpelacja - Łukasz Jędrzejakw sprawie ruchu kołowego - Rynek
83VIII/XIII2019/09/27zapytanie - Łukasz Jędrzejakw sprawie ulic
84VIII/XIII2019/09/27interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie konsultacji społecznych
85VIII/XIII2019/09/27interpelacja - Szymon Matyskiewiczw sprawie funduszu młodego artysty
86VIII/XIII2019/09/27interpelacja - Szymon Matyśkiewiczw sprawie "witaczy"
87VIII/XIII2019/09/27interpelacja - Szymon Matyśkiewiczw sprawie przewijaków
88VIII/2019/09/04interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie linii autobusowej
89VIII/XII2019/08/30interpelacja - Damian Grzeszczykw sprawie spółek prawa handlowego
90VIII/XII2019/08/30interpelacja - Dawid Korzeniewskidotyczy oznakowania ulic
91VIII/XII2019/08/30zapytanie - Dawid Korzeniewskidotyczy remontu ogrodzenia szkoły podstawowej nr 9
92VIII/XII2019/08/30interpelacja - Elżbieta Grocholskadotyczy oświetlenia drogi
93VIII/XII2019/08/30zapytanie - Elżbieta Grochowskaw sprawie zbiornika retencyjnego przy ulicy Brzozowej
94VIII/XII2019/08/30interpelacja - Jakub Paduchw sprawie edukacji ekologicznej w szkołach
95VIII/XII2019/08/30interpelacja - Jakub Paduchw sprawie worków do nawadniania drzew
96VIII/XII2019/08/30zapytanie - Jakub Paduchw sprawie kosztów dla miasta z tytułu obniżki PIT dla osób do 26 roku życia
97VIII/XII2019/08/30interpelacja - Leszek Witońdotyczy oznakowania ul. Grabowskiej znakami drogowymi ograniczającymi prędkość
98VIII/XII2019/08/30interpelacja - Leszek Witońdotyczy ruchu drogowego pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony poruszających się tranzytem przez nasze miasto Ostrów Wielkopolski
99VIII/XII2019/08/30zapytanie - Marian Herwichdotyczy ramy północnej

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet