Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka zapytań i interpelacji:
l.p.sesjadataautortytuł
1VIII/XXIV2020/06/30interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie PSZOK
2VIII/XXIV2020/06/30zapytanie - Dawid Korzeniewskiw sprawie wniosku mieszkańców dotyczącego likwidacji składowiska odpadów przy ulicy Batorego wjazd od ulicy Lotniczej
3VIII/XXIV2020/06/30zapytanie - Jakub Paduchw sprawie nasadzeń drzew na placach zabaw w osiedlu Pruślin
4VIII/XXIV2020/06/30zapytanie - Jakub Paduchw sprawie przedłuzenia prawa do korzystania z godła "Teraz Polska"
5VIII/XXIV2020/06/30zapytanie - Jakub Paduchw sprawie zasad funkcjonowania hali widowiskowo-sportowej
6VIII/XXIV2020/06/30interpelacja - Kasper Smektaław sprawie lokalnych podtopień i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w rejonie osiedla Wenecja
7VIII/XXIV2020/06/30interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie Centrum Aktywności Lokalnej
8VIII/XXIV2020/06/30interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie stanu prac i planów w zakresie wdrożenia uchwały krajobrazowej
9VIII/2020/06/23zapytanie - Jakub Paduchw sprawie działań profrekwencyjnych w wyborach Prezydenta RP w 2020r.
10VIII/2020/06/16zapytanie - Jakub Paduchw sprawie bezpieczeństwa na ulicy Starotargowej
11VIII/2020/06/16zapytanie - Jakub Paduchw sprawie nasadzeń drzew w centrum miasta
12VIII/2020/06/16zapytanie - Jakub Paduchw sprawie porządku na osiedlu Krępa
13VIII/2020/06/12zapytanie - Piotr Lepkaw sprawie kolejki wąskotorowej na terenie kompleksu Piaski-Szczygliczka
14VIII/XXIII2020/05/27interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie pracowników przedszkoli
15VIII/XXIII2020/05/27zapytanie - Jakub Paduchw sprawie bezpieczeństwa na Alei Solidarności
16VIII/XXIII2020/05/27zapytanie - Jakub Paduchw sprawie posadzenia 30 drzew z okazji 30-lecia odrodzenia samorządu w Polsce
17VIII/XXIII2020/05/27zapytanie - Jakub Paduchw sprawie uciążliwego sąsiedztwa w osiedlu Zębców
18VIII/XXIII2020/05/27interpelacja - Kasper Smektaław sprawie nauczycielskiego wynagrodzenia
19VIII/XXIII2020/05/27interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie tablic urzędowych na budynku o nazwie "Ostrowskie Centrum Aktywności Lokalnej"
20VIII/XXIII2020/05/27interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie regularnego zaśmiecania i aktów wandalizmu w Parku Miejskim
21VIII/XXIII2020/05/27zapytanie - Piotr Lepkaw sprawie budowy centrum treningowo-sportowego na terenie stadionu "Za parowozownią"
22VIII/XXII2020/04/30interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie garaży przy ulicy Kościuszki
23VIII/XXII2020/04/30interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie otwarcia miejskich przedszkoli i żłobków
24VIII/XXII2020/04/30interpelacja - Damian Grzeszczykw sprawie kontenerów
25VIII/XXII2020/04/30interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie finansowania jednostek pomocniczych miasta Rad Osiedli
26VIII/XXII2020/04/30zapytanie - Jakub Paduchw sprawie kolejnych wycinek drzew w mieście
27VIII/XXII2020/04/30zapytanie - Jakub Paduchw sprawie pomocy dla handlujących na ostrowskich targowiskach
28VIII/XXII2020/04/30interpelacja - Leszek Witońw sprawie rozkładu podmiejskiej sieci komunikacyjnej na ostrowskie cmentarze
29VIII/XXII2020/04/30interpelacja - Leszek Witońw sprawie zwolnienia z opłaty podatku od nieruchomości
30VIII/XXII2020/04/30interpelacja - Łukasz Jędrzejakw sprawie sytuacji hydrologicznej na terenie miasta
31VIII/XXII2020/04/30interpelacja - Milena Kowalska, Mariusz Leki, Marian Herwichw sprawie ostrowskich targowisk
32VIII/XXII2020/04/30zapytanie - Milena Kowalska, Mariusz Leki, Marian Herwichw sprawie sprzedaży gruntów
33VIII/XXII2020/04/30interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie wycinki drzew przy ulicy Osadniczej realizowanej w okresie lęgowym ptaków
34VIII/XXII2020/04/30interpelacja - Zygmunt Banasiak w sprawie stadionu za Parowozownią
35VIII/2020/04/27interpelacja - Jakub Paduchw sprawie przeciwdziałania suszy na terenie Ostrowa Wielkopolskiego
36VIII/2020/04/23zapytanie - Andrzej Kornaszewski, Damian Grzeszczyk, Jakub Paduch, Kasper Smektaław sprawie wyborów
37VIII/2020/04/23zapytanie - Damian Grzeszczykw sprawie Ostrowskiego Pakietu Pomocowego
38VIII/2020/04/23zapytanie - Damian Grzeszczykw sprawie zmian w budżecie miasta
39VIII/2020/04/22interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie zakupu laptopów i zestawów słuchawkowo-mikrofonowych dla ostrowskich szkół
40VIII/XXI2020/04/07zapytanie - Damian Grzeszczykw sprawie trwającej epidemii
41VIII/XXI2020/04/07zapytanie - Jakub Paduchw sprawie zapewnienia sprzętu komputerowego dla dzieci uczących się zdalnie
42VIII/XXI2020/03/30zapytanie - Jakub Paduchw sprawie funkcjonowania instytucji kultury Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w czasie epidemii COVID-19
43VIII/XXI2020/03/30zapytanie - Jakub Paduchw sprawie odmowy organizacji na terenie Ostrowa Wielkopolskiego wyborów prezydenckich, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
44VIII/XX2020/03/18zapytanie - Piotr Lepkaw sprawie regulaminu międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim
45VIII/XX2020/03/09zapytanie - Jakub Paduchw sprawie drzew przy Alejach Słowackiego
46VIII/XX2020/03/09zapytanie - Jakub Paduchw sprawie stanu realizacji projektu "Park Młodych Ostrowian"
47VIII/XX2020/03/09zapytanie - Jakub Paduchw sprawie wycinki drzew w mieście
48VIII/XX2020/03/09zapytanie - Piotr Lepkaw sprawie wycinki drzew przy ulicy Waryńskiego oraz w Parku Miejskim
49VIII/XX2020/03/02interpelacja - Andrzej Kornaszewski w sprawie Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego
50VIII/XX2020/03/02interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie kampanii "Chcemy oddychać w Ostrowie"
51VIII/XX2020/03/02interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie obiektów miejskich
52VIII/XX2020/03/02interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie służbowych telefonów komórkowych
53VIII/XX2020/03/02interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie udzielenia urlopów wypoczynkowych
54VIII/XX2020/03/02zapytanie - Andrzej Kornaszewskiw sprawie ulic
55VIII/XX2020/03/02interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie dróg
56VIII/XX2020/03/02interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie placu zabaw
57VIII/XX2020/03/02interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie strefy płatnego parkowania
58VIII/XX2020/03/02zapytanie - Dawid Korzeniewskiw sprawie przejścia dla pieszych
59VIII/XX2020/03/02interpelacja - Elżbieta Grochowskaw sprawie wypełniania wniosków
60VIII/XX2020/03/02interpelacja - Jakub Paduchw sprawie stawu w Kozim Borku
61VIII/XX2020/03/02zapytanie - Jakub Paduchw sprawie aplikacji miejskiej na smartfony
62VIII/XX2020/03/02zapytanie - Jakub Paduchw sprawie wymiany źródeł ogrzewania
63VIII/XX2020/03/02zapytanie - Jakub Paduch w sprawie wynagrodzeń
64VIII/XX2020/03/02interpelacja - Leszek Witońw sprawie oświetlenia
65VIII/XX2020/03/02zapytanie - Leszek Witońw sprawie wyników finansowych spółek
66VIII/XX2020/03/02zapytanie - Marian Herwichw sprawie edukacji
67VIII/XX2020/03/02interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie nagród i premii
68VIII/XX2020/03/02interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie przejścia dla pieszych i chodnika na ul. Wojska Polskiego
69VIII/XX2020/03/02zapytanie - Piotr Lepkaw sprawie uciążliwości odorowej z terenu składowiska odpadów przy ul. Staroprzygodzkiej
70VIII/XX2020/03/02interpelacja - Zygmunt Banasiak w sprawie ulicy Wrocławskiej
71VIII/XX2020/03/02zapytanie - Zygmunt Banasiakw sprawie sygnalizacji świetlnej
72VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Damian Grzeszczykw sprawie nagród
73VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Damian Grzeszczykw sprawie premii
74VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Damian Grzeszczykw sprawie zatrudnienia
75VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Jakub Paduchw sprawie gospodarowania odpadami
76VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Jakub Paduchw sprawie kina Komeda
77VIII/XIX2020/02/04zapytanie - Jakub Paduchw sprawie promocji miasta
78VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Marek Śliwińskiw sprawie składowiska węgla
79VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Marian Herwichw sprawie miejsc parkingowych
80VIII/XIX2020/02/04zapytanie - Marian Herwichw sprawie sieci wodociągowej
81VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Milena Kowalskaw sprawie osiedla przy ulicy Szamarzewskiego
82VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Milena Kowalska w sprawie rowu przy ulicy Osieckiej
83VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie składowiska odpadów
84VIII/XVIII2020/01/02interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie ekranów przy przedszkolu Calineczka
85VIII/XVIII2020/01/02interpelacja - Damian Grzeszczykw sprawie przyznawania premii i nagród
86VIII/XVIII2020/01/02interpelacja - Jakub Paduchw sprawie rewitalizacji traktu Plac Rowińskiego - Wiosny Ludów - Kolejowa
87VIII/XVIII2020/01/02interpelacja - Jakub Paduchw sprawie utrzymania tężni solankowej w Parku Miejskim
88VIII/XVIII2020/01/02zapytanie - Jakub Paduchw sprawie bezpieczeństwa na wybranych ostrowskich ulicach
89VIII/XVIII2020/01/02interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie porządku w mieście
90VIII/XVIII2020/01/02interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie wykazu kart płatniczych
91VIII/XVIII2020/01/02interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
92VIII/XVIII2020/01/02interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie przedszkola Calineczka
93VIII/XVIII2020/01/02zapytanie - Piotr Lepkaw sprawie monitoringu wizyjnego
94VIII/2019/12/11interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie E-Ostrów miasto ekologiczne
95VIII/2019/12/11zapytanie - Piotr Lepkadotyczy centrum treningowo-sportowego Za Parowozownią
96VIII/XVII2019/12/03interpelacja - Milena Kowalska w sprawie oświaty
97VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie ekwiwalentu
98VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Arkadiusz Sodkiewiczw sprawie udostępnienia obiektu Stadionu Miejskiego klubowi żużlowemu TŻ Ostrovia
99VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie wyznaczenia przejscia dla pieszych ul. Jana Matejki

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet