Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka zapytań i interpelacji:
l.p.sesjadataautortytuł
1VIII/XXV2020/08/26interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie garaży przy ulicy Kościuszki
2VIII/XXV2020/08/26interpelacja - Damian Grzeszczykw sprawie Placu Rowińskiego
3VIII/XXV2020/08/26interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie rewitalizacji śródmieścia Ostrowa Wielkopolskiego (deptaku)
4VIII/XXV2020/08/26interpelacja - Jakub Paduchw sprawie odoru w Osiedlu Zacisze-Zębców
5VIII/XXV2020/08/26zapytanie - Jakub Paduchw sprawie rowu retencyjnego przy ulicy Osadniczej
6VIII/XXV2020/08/26interpelacja - Kasper SmektałaRów melioracyjny
7VIII/XXV2020/08/26interpelacja - Kasper SmektałaŚcieżka rowerowa
8VIII/XXV2020/08/26zapytanie - Kasper SmektałaFolia antybakteryjna
9VIII/XXV2020/08/26interpelacja - Leszek WitońW sprawie niewłaściwego stanu technicznego placu zabaw przy ulicy Aleja Solidarności
10VIII/XXV2020/08/26interpelacja - Piotr LepkaW sprawie przygotowania przedszkola nr 11 "Calineczka" do nowego roku szkolnego.
11VIII/XXV2020/08/26zapytanie - Piotr Lepkaw sprawie modernizacji systemu monitoringu wizyjnego
12VIII/XXV2020/08/26zapytanie - Piotr Lepkaw sprawie przeciwdziałania uciążliwości odorowej ze składowiska odpadów
13VIII/XXV2020/08/26zapytanie - Zygmunt Banasiak w sprawie mieszkańców zamieszkałych przy ulicy Wrocławskiej
14VIII/XXV2020/08/26zapytanie - Zygmunt Banasiak w sprawie parkingu
15VIII/XXV2020/08/26zapytanie - Zygmunt Banasiak w sprawie ulicy Kamiennej
16VIII/2020/07/24interpelacja - Andrzej Kornaszewski w sprawie udrożnienia przejścia i przejazdu ulicą Szamarzewskiego do ulicy Kompałły
17VIII/XXIV2020/06/30interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie PSZOK
18VIII/XXIV2020/06/30zapytanie - Dawid Korzeniewskiw sprawie wniosku mieszkańców dotyczącego likwidacji składowiska odpadów przy ulicy Batorego wjazd od ulicy Lotniczej
19VIII/XXIV2020/06/30zapytanie - Jakub Paduchw sprawie nasadzeń drzew na placach zabaw w osiedlu Pruślin
20VIII/XXIV2020/06/30zapytanie - Jakub Paduchw sprawie przedłuzenia prawa do korzystania z godła "Teraz Polska"
21VIII/XXIV2020/06/30zapytanie - Jakub Paduchw sprawie zasad funkcjonowania hali widowiskowo-sportowej
22VIII/XXIV2020/06/30interpelacja - Kasper Smektaław sprawie lokalnych podtopień i selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w rejonie osiedla Wenecja
23VIII/XXIV2020/06/30interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie Centrum Aktywności Lokalnej
24VIII/XXIV2020/06/30interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie stanu prac i planów w zakresie wdrożenia uchwały krajobrazowej
25VIII/2020/06/23zapytanie - Jakub Paduchw sprawie działań profrekwencyjnych w wyborach Prezydenta RP w 2020r.
26VIII/2020/06/16zapytanie - Jakub Paduchw sprawie bezpieczeństwa na ulicy Starotargowej
27VIII/2020/06/16zapytanie - Jakub Paduchw sprawie nasadzeń drzew w centrum miasta
28VIII/2020/06/16zapytanie - Jakub Paduchw sprawie porządku na osiedlu Krępa
29VIII/2020/06/12zapytanie - Piotr Lepkaw sprawie kolejki wąskotorowej na terenie kompleksu Piaski-Szczygliczka
30VIII/XXIII2020/05/27interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie pracowników przedszkoli
31VIII/XXIII2020/05/27zapytanie - Jakub Paduchw sprawie bezpieczeństwa na Alei Solidarności
32VIII/XXIII2020/05/27zapytanie - Jakub Paduchw sprawie posadzenia 30 drzew z okazji 30-lecia odrodzenia samorządu w Polsce
33VIII/XXIII2020/05/27zapytanie - Jakub Paduchw sprawie uciążliwego sąsiedztwa w osiedlu Zębców
34VIII/XXIII2020/05/27interpelacja - Kasper Smektaław sprawie nauczycielskiego wynagrodzenia
35VIII/XXIII2020/05/27interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie tablic urzędowych na budynku o nazwie "Ostrowskie Centrum Aktywności Lokalnej"
36VIII/XXIII2020/05/27interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie regularnego zaśmiecania i aktów wandalizmu w Parku Miejskim
37VIII/XXIII2020/05/27zapytanie - Piotr Lepkaw sprawie budowy centrum treningowo-sportowego na terenie stadionu "Za parowozownią"
38VIII/XXII2020/04/30interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie garaży przy ulicy Kościuszki
39VIII/XXII2020/04/30interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie otwarcia miejskich przedszkoli i żłobków
40VIII/XXII2020/04/30interpelacja - Damian Grzeszczykw sprawie kontenerów
41VIII/XXII2020/04/30interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie finansowania jednostek pomocniczych miasta Rad Osiedli
42VIII/XXII2020/04/30zapytanie - Jakub Paduchw sprawie kolejnych wycinek drzew w mieście
43VIII/XXII2020/04/30zapytanie - Jakub Paduchw sprawie pomocy dla handlujących na ostrowskich targowiskach
44VIII/XXII2020/04/30interpelacja - Leszek Witońw sprawie rozkładu podmiejskiej sieci komunikacyjnej na ostrowskie cmentarze
45VIII/XXII2020/04/30interpelacja - Leszek Witońw sprawie zwolnienia z opłaty podatku od nieruchomości
46VIII/XXII2020/04/30interpelacja - Łukasz Jędrzejakw sprawie sytuacji hydrologicznej na terenie miasta
47VIII/XXII2020/04/30interpelacja - Milena Kowalska, Mariusz Leki, Marian Herwichw sprawie ostrowskich targowisk
48VIII/XXII2020/04/30zapytanie - Milena Kowalska, Mariusz Leki, Marian Herwichw sprawie sprzedaży gruntów
49VIII/XXII2020/04/30interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie wycinki drzew przy ulicy Osadniczej realizowanej w okresie lęgowym ptaków
50VIII/XXII2020/04/30interpelacja - Zygmunt Banasiak w sprawie stadionu za Parowozownią
51VIII/2020/04/27interpelacja - Jakub Paduchw sprawie przeciwdziałania suszy na terenie Ostrowa Wielkopolskiego
52VIII/2020/04/23zapytanie - Andrzej Kornaszewski, Damian Grzeszczyk, Jakub Paduch, Kasper Smektaław sprawie wyborów
53VIII/2020/04/23zapytanie - Damian Grzeszczykw sprawie Ostrowskiego Pakietu Pomocowego
54VIII/2020/04/23zapytanie - Damian Grzeszczykw sprawie zmian w budżecie miasta
55VIII/2020/04/22interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie zakupu laptopów i zestawów słuchawkowo-mikrofonowych dla ostrowskich szkół
56VIII/XXI2020/04/07zapytanie - Damian Grzeszczykw sprawie trwającej epidemii
57VIII/XXI2020/04/07zapytanie - Jakub Paduchw sprawie zapewnienia sprzętu komputerowego dla dzieci uczących się zdalnie
58VIII/XXI2020/03/30zapytanie - Jakub Paduchw sprawie funkcjonowania instytucji kultury Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w czasie epidemii COVID-19
59VIII/XXI2020/03/30zapytanie - Jakub Paduchw sprawie odmowy organizacji na terenie Ostrowa Wielkopolskiego wyborów prezydenckich, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
60VIII/XX2020/03/18zapytanie - Piotr Lepkaw sprawie regulaminu międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim
61VIII/XX2020/03/09zapytanie - Jakub Paduchw sprawie drzew przy Alejach Słowackiego
62VIII/XX2020/03/09zapytanie - Jakub Paduchw sprawie stanu realizacji projektu "Park Młodych Ostrowian"
63VIII/XX2020/03/09zapytanie - Jakub Paduchw sprawie wycinki drzew w mieście
64VIII/XX2020/03/09zapytanie - Piotr Lepkaw sprawie wycinki drzew przy ulicy Waryńskiego oraz w Parku Miejskim
65VIII/XX2020/03/02interpelacja - Andrzej Kornaszewski w sprawie Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego
66VIII/XX2020/03/02interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie kampanii "Chcemy oddychać w Ostrowie"
67VIII/XX2020/03/02interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie obiektów miejskich
68VIII/XX2020/03/02interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie służbowych telefonów komórkowych
69VIII/XX2020/03/02interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie udzielenia urlopów wypoczynkowych
70VIII/XX2020/03/02zapytanie - Andrzej Kornaszewskiw sprawie ulic
71VIII/XX2020/03/02interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie dróg
72VIII/XX2020/03/02interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie placu zabaw
73VIII/XX2020/03/02interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie strefy płatnego parkowania
74VIII/XX2020/03/02zapytanie - Dawid Korzeniewskiw sprawie przejścia dla pieszych
75VIII/XX2020/03/02interpelacja - Elżbieta Grochowskaw sprawie wypełniania wniosków
76VIII/XX2020/03/02interpelacja - Jakub Paduchw sprawie stawu w Kozim Borku
77VIII/XX2020/03/02zapytanie - Jakub Paduchw sprawie aplikacji miejskiej na smartfony
78VIII/XX2020/03/02zapytanie - Jakub Paduchw sprawie wymiany źródeł ogrzewania
79VIII/XX2020/03/02zapytanie - Jakub Paduch w sprawie wynagrodzeń
80VIII/XX2020/03/02interpelacja - Leszek Witońw sprawie oświetlenia
81VIII/XX2020/03/02zapytanie - Leszek Witońw sprawie wyników finansowych spółek
82VIII/XX2020/03/02zapytanie - Marian Herwichw sprawie edukacji
83VIII/XX2020/03/02interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie nagród i premii
84VIII/XX2020/03/02interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie przejścia dla pieszych i chodnika na ul. Wojska Polskiego
85VIII/XX2020/03/02zapytanie - Piotr Lepkaw sprawie uciążliwości odorowej z terenu składowiska odpadów przy ul. Staroprzygodzkiej
86VIII/XX2020/03/02interpelacja - Zygmunt Banasiak w sprawie ulicy Wrocławskiej
87VIII/XX2020/03/02zapytanie - Zygmunt Banasiakw sprawie sygnalizacji świetlnej
88VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Damian Grzeszczykw sprawie nagród
89VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Damian Grzeszczykw sprawie premii
90VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Damian Grzeszczykw sprawie zatrudnienia
91VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Jakub Paduchw sprawie gospodarowania odpadami
92VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Jakub Paduchw sprawie kina Komeda
93VIII/XIX2020/02/04zapytanie - Jakub Paduchw sprawie promocji miasta
94VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Marek Śliwińskiw sprawie składowiska węgla
95VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Marian Herwichw sprawie miejsc parkingowych
96VIII/XIX2020/02/04zapytanie - Marian Herwichw sprawie sieci wodociągowej
97VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Milena Kowalskaw sprawie osiedla przy ulicy Szamarzewskiego
98VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Milena Kowalska w sprawie rowu przy ulicy Osieckiej
99VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie składowiska odpadów

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet