Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka zapytań i interpelacji:
l.p.sesjadataautortytuł
1VIII/2019/08/13zapytanie - Piotr Lepkaw sprawie chodników
2VIII/2019/08/13zapytanie - Piotr Lepkaw sprawie skrzyżowania ulic Rejtana z ulicą Chłapowskiego
3VIII/2019/08/09interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie Edukatora i Spółdzielni Oświatowej przy ulicy Waryńskiego
4VIII/2019/08/09zapytanie - Jakub Paduchw sprawie bezpieczeństwa na terenie basenu miejskiego i Piasków Szczygliczki
5VIII/2019/08/09zapytanie - Jakub Paduchw sprawie bezpieczeństwa na ulicy Końcowej
6VIII/2019/08/09zapytanie - Jakub Paduchw sprawie blokowania przez znak drogowy miejsca parkingowego na ulicy Wiklinowej
7VIII/2019/08/09zapytanie - Jakub Paduchw sprawie budowy kociarni
8VIII/2019/08/09zapytanie - Jakub Paduchw sprawie kolejki turystycznej
9VIII/2019/08/09zapytanie - Jakub Paduchw sprawie nawierzchni ulic Popiełuszki i PCK
10VIII/2019/08/09zapytanie - Jakub Paduchw sprawie utrzymania czystości na ulicy Wrocławskiej i innych
11VIII/2019/08/09zapytanie - Jakub Paduchw sprawie wyłączania świateł drogowych na skrzyżowaniu ulic: Strzeleckiej i Ledóchowskiego
12VIII/XI2019/06/28interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie MZO i RZZO
13VIII/XI2019/06/28interpelacja - Damian Grzeszczykw sprawien przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej nr 9
14VIII/XI2019/06/28interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie poinformowania mieszkańców o przysługujacych im prawach
15VIII/XI2019/06/28interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie uruchomienia linii autobusowej
16VIII/XI2019/06/28zapytanie - Dawid Korzeniewskiw sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
17VIII/XI2019/06/28zapytanie - Elżbieta Grocholskaw sprawie ławeczek dla matek karmiących
18VIII/XI2019/06/28interpelacja - Jakub Paduchw sprawie Parku Młodych Ostrowian
19VIII/XI2019/06/28interpelacja - Jakub Paduchw sprawie zielonych przystanków autobusowych
20VIII/XI2019/06/28zapytanie - Jakub Paduchw sprawie wynagrodzenia prezesa spółek ZOiGO MZO S.A. i RZZO sp. zo.o.
21VIII/XI2019/06/28zapytanie - Kasper Smektaładotyczy trawy na chodniku wzdłuż ulicy Warmińskiej
22VIII/XI2019/06/28zapytanie - Łukasz Jędrzejakw sprawie poprawienia bezpieczeństwa przechodniów w osiedlu Śródmieście
23VIII/XI2019/06/28zapytanie - Łukasz Jędrzejakw sprawie poprawy infrastruktury szkoły podstawowej nr 1
24VIII/XI2019/06/28zapytanie - Łukasz Jędrzejakw sprawie ustalenia właściciela działki
25VIII/XI2019/06/28interpelacja - Marzenna Podskarbidotyczy rozwoju gospodarczego miasta
26VIII/XI2019/06/28interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie odpadów komunalnych
27VIII/XI2019/06/28zapytanie - Milena Kowalskaw sprawie tablicy informacyjnej
28VIII/XI2019/06/28interpelacja - Piotr Lepkadotyczy podlewania na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego nasadzeń drzew i krzewów
29VIII/XI2019/06/28zapytanie - Piotr Lepkadotyczy pełnienia patroli przez Straż Miejską z wykorzystaniem skuterów
30VIII/XI2019/06/28interpelacja - Zygmunt Banasiakw sprawie miejsc parkingowych, przejścia dla pieszych, oświetlenia
31VIII/XI2019/06/24zapytanie - Jakub Paduchw sprawie godzin otwarcia Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
32VIII/XI2019/06/24zapytanie - Jakub Paduchw sprawie przystanku przy ulicy Gwarnej
33VIII/XI2019/06/24zapytanie - Jakub Paduchw sprawie wycinki drzew przy ul. Piłsudskiego
34VIII/XI2019/06/24zapytanie - Marian Herwich, Jakub Paduchw sprawie przycinania trawnika na terenie Przedszkola nr 11
35VIII/IX2019/06/04interpelacja - Łukasz Jędrzejakw sprawie odpadów
36VIII/IX2019/05/31interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie basenu miejskiego
37VIII/IX2019/05/31interpelacja - Damian Grzeszczykw sprawie oświaty
38VIII/IX2019/05/31interpelacja - Damian Grzeszczykw sprawie tworzyw sztucznych
39VIII/IX2019/05/31interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie boiska przy szkole podstawowej nr 13
40VIII/IX2019/05/31interpelacja - Elżbieta Grochowskaw sprawie oświetlenia
41VIII/IX2019/05/31interpelacja - Jakub Paduchw sprawie łąk antysmogowych
42VIII/IX2019/05/31interpelacja - Jakub Paduchw sprawie redukcji zużycia plastiku
43VIII/IX2019/05/31interpelacja - Jakub Paduchw sprawie walki ze smogiem
44VIII/IX2019/05/31zapytanie - Jakub Paduchw sprawie stanu realizacji wniosków
45VIII/IX2019/05/31interpelacja - Kasper Smektaław sprawie dróg
46VIII/IX2019/05/31interpelacja - Kasper Smektaław sprawie przeglądu obiektów sportowych
47VIII/IX2019/05/31interpelacja - Kasper Smektaław sprawie ulic
48VIII/IX2019/05/31interpelacja - Mateusz Nycekw sprawie inicjatywy lokalnej
49VIII/IX2019/05/31interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie łąki kwietnej
50VIII/IX2019/05/31interpelacja - Szymon Matyśkiewiczw sprawie butelkomatów
51VIII/IX2019/05/31zapytanie - Szymon Matyśkiewiczw sprawie oczyszczaczy powietrza
52VIII/IX2019/05/31interpelacja - Zygmunt Malikw sprawie fontanny na Placu 23 Stycznia
53VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Andrzej Kornaszewskidotyczy pożarów na składowisku odpadów
54VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Arkadiusz Sodkiewiczdotyczy sieci ekologicznej energii
55VIII/VIII2019/04/25zapytanie - Arkadiusz Sodkiewiczdotyczy działalności gospodarczej
56VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Dawid Korzeniewskidotyczy funduszu dróg samorządowych
57VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Dawid Korzeniewskidotyczy opieki wytchnieniowej
58VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Leszek Witońdotyczy publicznych toalet miejskich w Ostrowie Wielkopolskim
59VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Łukasz Jędrzejakdotyczy remontu nawierzchni ulic
60VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Łukasz Jędrzejakdotyczy ścieżki rowerowej
61VIII/VIII2019/04/25zapytanie - Łukasz Jędrzejakdotyczy placu zabaw
62VIII/VIII2019/04/25zapytanie - Łukasz Jędrzejakdotyczy rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej
63VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Mariusz Lekidotyczy miejsc dla osób niepełnosprawnych
64VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Mariusz Lekidotyczy przebudowy i modernizacji Stadionu Miejskiego
65VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Marzenna Podskarbidotyczy sal lekcyjnych w systemie modułowym
66VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Marzenna Podskarbidotyczy subwencji oświatowej
67VIII/VIII2019/04/25zapytanie - Marzenna Podskarbidotyczy akcji czyste miasto na wiosnę
68VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Mateusz Nycekdotyczy ekranów akustycznych-Pruślin
69VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Mateusz Nycekdotyczy pszczelarstwa miejskiego
70VIII/VIII2019/04/25zapytanie - Mateusz Nycekdotyczy projektów unijnych
71VIII/VIII2019/04/25zapytanie - Mateusz Nycekdotyczy raportu o finansowaniu oświaty
72VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Milena Kowalskadotyczy strajku nauczycieli
73VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Piotr Lepkadotyczy kolejki wąskotorowej Piaski-Szczygliczka
74VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Piotr Lepkadotyczy Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego
75VIII/VII2019/04/01interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
76VIII/VII2019/04/01interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie udostępnienia sali miejskiej przy ulicy Truskawkowej
77VIII/VII2019/04/01interpelacja - Elżbieta Grochowska w sprawie wykonania robót przy ulicy Wrocławskiej
78VIII/VII2019/04/01interpelacja - Jakub Paduchw sprawie polityki utrzymania i rozwoju zieleni miejskiej
79VIII/VII2019/04/01zapytanie - Jakub Paduchw sprawie delegacji Ostrowa Wielkopolskiego do Chin
80VIII/VII2019/04/01zapytanie - Jakub Paduchw sprawie funkcjonowania hali widowiskowo-sportowej
81VIII/VII2019/04/01zapytanie - Jakub Paduchw sprawie nawierzchni ulicy Miodowej
82VIII/VII2019/04/01zapytanie - Jakub Paduchw sprawie włączenia ulicy Głogowskiej do Strefy Płatnego Parkowania
83VIII/VII2019/04/01zapytanie - Jakub Paduchw sprawie zasad funkcjonowania Ostrowskiego Centrum Aktywności Lokalnej
84VIII/VII2019/04/01interpelacja - Leszek Witońw sprawie rozwiązania problemu przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Batorego
85VIII/VII2019/04/01interpelacja - Leszek Witońw sprawie rozwiązania przejść dla pieszych w rejonie ulicy Tuwima
86VIII/VII2019/04/01interpelacja - Łukasz Jędrzejakw sprawie rzeki Ołobok
87VIII/VII2019/04/01zapytanie - Łukasz Jędrzejakw sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa w okolicach przejscia dla pieszych na wlocie skrzyżowania ulic Kolejowej i Sienkiewicza
88VIII/VII2019/04/01interpelacja - Marian Herwichw sprawie dokończenia ulicy Olsztyńskiej
89VIII/VII2019/04/01interpelacja - Marian Herwichw sprawie podłączenia kanalizacji ściekowej do kanalizacji deszczowej
90VIII/VII2019/04/01interpelacja - Marian Herwichw sprawie przyznawania stypendium im. Jana Pawła II
91VIII/VII2019/04/01interpelacja - Marian Herwichw sprawie wyznaczenia terenu między Al. Słowackiego, a ulicą Kujawską przeznaczonego na boiska do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki
92VIII/VII2019/04/01interpelacja - Marzenna Podskarbidotyczy wychowania przedszkolnego
93VIII/VII2019/04/01interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie odpadów komunalnych
94VIII/VII2019/04/01zapytanie - Marzenna Podskarbiw sprawie oświaty
95VIII/VII2019/04/01zapytanie - Radosław Torzyńskiw sprawie parkingu
96VIII/VI2019/02/20zapytanie - Dawid Korzeniewskidot. ustawy z dnia 6 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
97VIII/VI2019/02/20zapytanie - Elżbieta Grochowskadot. budowy przedszkola w osiedlu Zacisze-Zębców
98VIII/VI2019/02/20interpelacja - Jakub Paduchdot. programu szczepień przeciwko wirusowi HPV
99VIII/VI2019/02/20zapytanie - Jakub Paduchdot. parkowania wzdłuż ulicy Witosa

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet