Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka zapytań i interpelacji:
l.p.sesjadataautortytuł
1VIII/XX2020/03/18zapytanie - Piotr Lepkaw sprawie regulaminu międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim
2VIII/XX2020/03/09zapytanie - Jakub Paduchw sprawie drzew przy Alejach Słowackiego
3VIII/XX2020/03/09zapytanie - Jakub Paduchw sprawie stanu realizacji projektu "Park Młodych Ostrowian"
4VIII/XX2020/03/09zapytanie - Jakub Paduchw sprawie wycinki drzew w mieście
5VIII/XX2020/03/09zapytanie - Piotr Lepkaw sprawie wycinki drzew przy ulicy Waryńskiego oraz w Parku Miejskim
6VIII/XX2020/03/02interpelacja - Andrzej Kornaszewski w sprawie Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego
7VIII/XX2020/03/02interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie kampanii "Chcemy oddychać w Ostrowie"
8VIII/XX2020/03/02interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie obiektów miejskich
9VIII/XX2020/03/02interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie służbowych telefonów komórkowych
10VIII/XX2020/03/02interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie udzielenia urlopów wypoczynkowych
11VIII/XX2020/03/02zapytanie - Andrzej Kornaszewskiw sprawie ulic
12VIII/XX2020/03/02interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie dróg
13VIII/XX2020/03/02interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie placu zabaw
14VIII/XX2020/03/02interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie strefy płatnego parkowania
15VIII/XX2020/03/02zapytanie - Dawid Korzeniewskiw sprawie przejścia dla pieszych
16VIII/XX2020/03/02interpelacja - Elżbieta Grochowskaw sprawie wypełniania wniosków
17VIII/XX2020/03/02interpelacja - Jakub Paduchw sprawie stawu w Kozim Borku
18VIII/XX2020/03/02zapytanie - Jakub Paduchw sprawie aplikacji miejskiej na smartfony
19VIII/XX2020/03/02zapytanie - Jakub Paduchw sprawie wymiany źródeł ogrzewania
20VIII/XX2020/03/02zapytanie - Jakub Paduch w sprawie wynagrodzeń
21VIII/XX2020/03/02interpelacja - Leszek Witońw sprawie oświetlenia
22VIII/XX2020/03/02zapytanie - Leszek Witońw sprawie wyników finansowych spółek
23VIII/XX2020/03/02zapytanie - Marian Herwichw sprawie edukacji
24VIII/XX2020/03/02interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie nagród i premii
25VIII/XX2020/03/02interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie przejścia dla pieszych i chodnika na ul. Wojska Polskiego
26VIII/XX2020/03/02zapytanie - Piotr Lepkaw sprawie uciążliwości odorowej z terenu składowiska odpadów przy ul. Staroprzygodzkiej
27VIII/XX2020/03/02interpelacja - Zygmunt Banasiak w sprawie ulicy Wrocławskiej
28VIII/XX2020/03/02zapytanie - Zygmunt Banasiakw sprawie sygnalizacji świetlnej
29VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Damian Grzeszczykw sprawie nagród
30VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Damian Grzeszczykw sprawie premii
31VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Damian Grzeszczykw sprawie zatrudnienia
32VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Jakub Paduchw sprawie gospodarowania odpadami
33VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Jakub Paduchw sprawie kina Komeda
34VIII/XIX2020/02/04zapytanie - Jakub Paduchw sprawie promocji miasta
35VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Marek Śliwińskiw sprawie składowiska węgla
36VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Marian Herwichw sprawie miejsc parkingowych
37VIII/XIX2020/02/04zapytanie - Marian Herwichw sprawie sieci wodociągowej
38VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Milena Kowalskaw sprawie osiedla przy ulicy Szamarzewskiego
39VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Milena Kowalska w sprawie rowu przy ulicy Osieckiej
40VIII/XIX2020/02/04interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie składowiska odpadów
41VIII/XVIII2020/01/02interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie ekranów przy przedszkolu Calineczka
42VIII/XVIII2020/01/02interpelacja - Damian Grzeszczykw sprawie przyznawania premii i nagród
43VIII/XVIII2020/01/02interpelacja - Jakub Paduchw sprawie rewitalizacji traktu Plac Rowińskiego - Wiosny Ludów - Kolejowa
44VIII/XVIII2020/01/02interpelacja - Jakub Paduchw sprawie utrzymania tężni solankowej w Parku Miejskim
45VIII/XVIII2020/01/02zapytanie - Jakub Paduchw sprawie bezpieczeństwa na wybranych ostrowskich ulicach
46VIII/XVIII2020/01/02interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie porządku w mieście
47VIII/XVIII2020/01/02interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie wykazu kart płatniczych
48VIII/XVIII2020/01/02interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
49VIII/XVIII2020/01/02interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie przedszkola Calineczka
50VIII/XVIII2020/01/02zapytanie - Piotr Lepkaw sprawie monitoringu wizyjnego
51VIII/2019/12/11interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie E-Ostrów miasto ekologiczne
52VIII/2019/12/11zapytanie - Piotr Lepkadotyczy centrum treningowo-sportowego Za Parowozownią
53VIII/XVII2019/12/03interpelacja - Milena Kowalska w sprawie oświaty
54VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie ekwiwalentu
55VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Arkadiusz Sodkiewiczw sprawie udostępnienia obiektu Stadionu Miejskiego klubowi żużlowemu TŻ Ostrovia
56VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie wyznaczenia przejscia dla pieszych ul. Jana Matejki
57VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Jakub Paduchw sprawie wprowadzenia zarządzenia regulującego kwestie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni na terenie zieleni na terenie Ostrowa Wielkopolskiego
58VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Kasper Smektaław sprawie rowu melioracyjnego za działkami na ulicy Agnieszki Osieckiej
59VIII/XVII2019/11/29zapytanie - Kasper Smektaław sprawie zmniejszenia zanieczyszczenia w mieście
60VIII/XVII2019/11/29zapytanie - Leszek Witońw sprawie zatrudnienia
61VIII/XVII2019/11/29zapytanie - Leszek Witońw sprawie zatrudnienia pani Ewy Mateckiej
62VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Mariusz Lekiw sprawie zakupu terenów inwestycyjnych po byłym ZNTK
63VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie odpowiedzi na interpelację
64VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie odpowiedzi na interpelację - współpraca z organizacjami pozarządowymi
65VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie odpowiedzi na interpelację z dnia 30 października 2019 roku
66VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie wykazu kart płatniczych, służbowych, którymi posługują się wszyscy prezesi i pracownicy spółek miejskich oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
67VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Piotr Lepkadotyczy centrum treningowo-sportowego na terenie stadionu "Za Parowozownią"
68VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie usunięcia 55 sztuk drzew
69VIII/XVII2019/11/29interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie wzrostu czynszu w Ostrowskim TBS sp. zo.o.
70VIII/2019/11/13zapytanie - Jakub Paduchw sprawie lustra przy wyjeździe ze Szkoły Podstawowej nr 9
71VIII/2019/11/13zapytanie - Jakub Paduchw sprawie stosowania przepisów prawa pracy w Urzędzie Miejskim
72VIII/2019/11/13zapytanie - Jakub Paduchw sprawie umowy na świadczenie usług prawnych na rzecz Urzędu Miejskiego
73VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Andrzej Kornaszewskidotyczy ekwiwalentu za urlop
74VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Andrzej Kornaszewskidotyczy usług komunalnych
75VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie kontroli finansowej
76VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Damian Grzeszczykdotyczy umów najmu
77VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Damian Grzeszczykw sprawie linii autobusowej
78VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie powiększenia Klubu Senior +
79VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Jakub Paduchw sprawie wdrożenia tzw. uchwały antysmogowej
80VIII/XIV2019/11/04zapytanie - Jakub Paduchw sprawie wypłaconego Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiegoekwiwalentu za niewykorzystany urlop
81VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Leszek Witońdotyczy zatrudnienia w Spółkach Miejskich i Urzędzie Miasta
82VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Leszek Witońw sprawie odwołania i powołania drugiego zastępcy Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
83VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Łukasz Jędrzejakw sprawie jakości powietrza
84VIII/XIV2019/11/04zapytanie - Łukasz Jędrzejakw sprawie parkowania
85VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie kontenerów
86VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie porządku w mieście
87VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie pożytku publicznego
88VIII/XIV2019/11/04zapytanie - Marzenna Podskarbiw sprawie odpadów komunalnych
89VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Piotr Lepkadotyczy konkursów ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego
90VIII/XIV2019/11/04zapytanie - Piotr Lepkadotyczy wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
91VIII/XIV2019/11/04zapytanie - Piotr Lepkaw sprawie kolejki wąskotorowejna terenie Piaski - Szczygliczka
92VIII/XIV2019/11/04zapytanie - Piotr Lepkaw sprawie terminu i formy publikowania w BIP Urzędu Miejskiego
93VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Szymon Matyśkiewiczw sprawie nasadzenia drzew
94VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Szymon Matyśkiewiczw sprawie stworzenia Ostrowskiej Alei Sław
95VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Szymon Matyśkiewiczw sprawie szkoleń dla dorosłych
96VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Szymon Matyśkiewiczw sprawie wymiany ciepła
97VIII/XIV2019/11/04interpelacja - Zygmunt Banasiak dotyczy chodnika przy ulicy Wrocławskiej
98VIII/XIII2019/09/27interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie linii autobusowej
99VIII/XIII2019/09/27interpelacja - Damian Grzeszczykw sprawie prowadzenia zajęć przez prywatne podmioty w pomieszczeniach przedszkolnych

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet