Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka zapytań i interpelacji:
l.p.sesjadataautortytuł
1VIII/VII2019/04/01interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
2VIII/VII2019/04/01interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie udostępnienia sali miejskiej przy ulicy Truskawkowej
3VIII/VII2019/04/01interpelacja - Elżbieta Grochowska w sprawie wykonania robót przy ulicy Wrocławskiej
4VIII/VII2019/04/01interpelacja - Jakub Paduchw sprawie polityki utrzymania i rozwoju zieleni miejskiej
5VIII/VII2019/04/01zapytanie - Jakub Paduchw sprawie delegacji Ostrowa Wielkopolskiego do Chin
6VIII/VII2019/04/01zapytanie - Jakub Paduchw sprawie funkcjonowania hali widowiskowo-sportowej
7VIII/VII2019/04/01zapytanie - Jakub Paduchw sprawie nawierzchni ulicy Miodowej
8VIII/VII2019/04/01zapytanie - Jakub Paduchw sprawie włączenia ulicy Głogowskiej do Strefy Płatnego Parkowania
9VIII/VII2019/04/01zapytanie - Jakub Paduchw sprawie zasad funkcjonowania Ostrowskiego Centrum Aktywności Lokalnej
10VIII/VII2019/04/01interpelacja - Leszek Witońw sprawie rozwiązania problemu przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Batorego
11VIII/VII2019/04/01interpelacja - Leszek Witońw sprawie rozwiązania przejść dla pieszych w rejonie ulicy Tuwima
12VIII/VII2019/04/01interpelacja - Łukasz Jędrzejakw sprawie rzeki Ołobok
13VIII/VII2019/04/01zapytanie - Łukasz Jędrzejakw sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa w okolicach przejscia dla pieszych na wlocie skrzyżowania ulic Kolejowej i Sienkiewicza
14VIII/VII2019/04/01interpelacja - Marian Herwichw sprawie dokończenia ulicy Olsztyńskiej
15VIII/VII2019/04/01interpelacja - Marian Herwichw sprawie podłączenia kanalizacji ściekowej do kanalizacji deszczowej
16VIII/VII2019/04/01interpelacja - Marian Herwichw sprawie przyznawania stypendium im. Jana Pawła II
17VIII/VII2019/04/01interpelacja - Marian Herwichw sprawie wyznaczenia terenu między Al. Słowackiego, a ulicą Kujawską przeznaczonego na boiska do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki
18VIII/VII2019/04/01interpelacja - Marzenna Podskarbidotyczy wychowania przedszkolnego
19VIII/VII2019/04/01interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie odpadów komunalnych
20VIII/VII2019/04/01zapytanie - Marzenna Podskarbiw sprawie oświaty
21VIII/VII2019/04/01zapytanie - Radosław Torzyńskiw sprawie parkingu
22VIII/VI2019/02/20zapytanie - Dawid Korzeniewskidot. ustawy z dnia 6 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
23VIII/VI2019/02/20zapytanie - Elżbieta Grochowskadot. budowy przedszkola w osiedlu Zacisze-Zębców
24VIII/VI2019/02/20interpelacja - Jakub Paduchdot. programu szczepień przeciwko wirusowi HPV
25VIII/VI2019/02/20zapytanie - Jakub Paduchdot. parkowania wzdłuż ulicy Witosa
26VIII/VI2019/02/20zapytanie - Jakub Paduchdot. planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Majorka
27VIII/VI2019/02/20zapytanie - Jakub Paduchdot. zagrożeń drogowych na Alei Solidarności
28VIII/VI2019/02/20interpelacja - Joanna Lisiakdot. Osiedla "Odolanowskie"
29VIII/VI2019/02/20interpelacja - Kasper Smektaładot. hałasu w Osiedlu nr 2 Wenecja
30VIII/VI2019/02/20interpelacja - Leszek Witońdot. rozwoju infrastruktury drogowej
31VIII/VI2019/02/20interpelacja - Łukasz Jędrzejakdot. programu "Posiłek w szkole i w domu"
32VIII/VI2019/02/20zapytanie - Łukasz Jędrzejakdot. zdarzenia drogowego na skrzyżowaniu ulicy Witosa i ulicy prof. A. Kaliny
33VIII/VI2019/02/20interpelacja - Marzenna Podskarbidot. MZO i RZZO
34VIII/VI2019/02/20interpelacja - Marzenna Podskarbidot. subwencji oświatowej
35VIII/VI2019/02/20zapytanie - Marzenna Podskarbidot. polityka oświatowa
36VIII/VI2019/02/20interpelacja - Mateusz Nycekdot. hałasu w osiedlu Pruślin
37VIII/VI2019/02/20interpelacja - Milena Kowalskadot. bezdomnych zwierząt
38VIII/VI2019/02/20interpelacja - Piotr Lepkadot. przedszkola Calineczka
39VIII/VI2019/02/20zapytanie - Piotr Lepkadot. umów zawartych przez Urząd Miejski w miesiącu styczniu br.
40VIII/V2019/02/04zapytanie - Leszek Witońdotyczy zmiany sposobu wizualizacji i publikacji wyników głosowań podczas obrad sesji Rady Miasta
41VIII/V2019/01/31interpelacja - Andrzej Kornaszewskidot. basenu miejskiego
42VIII/V2019/01/31interpelacja - Dawid Korzeniewskidot. Ostrowskiej Rady Gospodarczej
43VIII/V2019/01/31interpelacja - Dawid Korzeniewskidot. planowania zagospodarowania przestrzennego
44VIII/V2019/01/31interpelacja - Dawid Korzeniewskidot. smogu
45VIII/V2019/01/31zapytanie - Dawid Korzeniewskidot. miesięcznika "Ostrów Informator Miejski"
46VIII/V2019/01/31zapytanie - Dawid Korzeniewskidot. sportu
47VIII/V2019/01/31zapytanie - Dawid Korzeniewskidot. zamieszczenia informacji w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 15 czerwca 2018r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw w zakresie udzielanej nieodpłatnej pmocy prawnej oraz zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w miesięczniku "Ostrów Informator miejski"
48VIII/V2019/01/31interpelacja - Elżbieta Grochowskadot. Osiedla "Zacisze-Zębców"
49VIII/V2019/01/31interpelacja - Elżbieta Grochowskadot. oświetlenia ulicznego przy ulicy Bartosza
50VIII/V2019/01/31interpelacja - Jakub Paduchdot. utworzenia wybiegu dla psów
51VIII/V2019/01/31interpelacja - Jakub Paduchdot. zimowego utrzymania ulic w bieżącym roku
52VIII/V2019/01/31interpelacja - Jakub Paduchw sprawie utworzenia publicznego rejestru faktur
53VIII/V2019/01/31zapytanie - Jakub Paduchdot. oznakowania ronda premiera Tadeusz Mazowieckiego
54VIII/V2019/01/31zapytanie - Jakub Paduchdot. przejść dla pieszych na ulicy Paderewskiego
55VIII/V2019/01/31zapytanie - Jakub Paduchdot. udogodnień dla osób niepełnosprawnych, zamieszkujących kamienicę dla seniorów przy ulicy Wiosny Ludów
56VIII/V2019/01/31interpelacja - Łukasz Jędrzejakdot. ruchu kołowego na ostrowskim Rynku
57VIII/V2019/01/31interpelacja - Łukasz Jędrzejakdot. zainstalowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ulicy Dębowej i budowie chodnika na południowej stronie ul. Grabowskiej (od ul. Pruślińskiej do granic miasta)
58VIII/V2019/01/31zapytanie - Łukasz Jędrzejakdot. oświetlenia ledowego przy przejsciach dla pieszych
59VIII/V2019/01/31zapytanie - Łukasz Jędrzejakdot. renowacji nawierzchni ulicy Kaliskiej na krótkim odcinku od Alei Powstańców Wielkopolskich do u. Piłsudskiego
60VIII/V2019/01/31interpelacja - Marian Herwichdot. energii elektrycznej
61VIII/V2019/01/31interpelacja - Marzenna Podskarbidot. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
62VIII/V2019/01/31interpelacja - Marzenna Podskarbidot. Osiedla Zacisze-Zębców
63VIII/V2019/01/31interpelacja - Marzenna Podskarbidot. upamietnienia 100 rocznicy wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Ostrowie Wielkopolskim
64VIII/V2019/01/31zapytanie - Piotr Lepkadot. Towarzystwa Kolei Wielkopolskiej
65VIII/V2019/01/31zapytanie - Szymon Matyśkiewiczdot. Stowarzyszenia "Szukamy i Ratujemy"
66VIII/V2019/01/31interpelacja - Zygmunt Malikdot. ulgi za przejazdy w okrsie ferii
67VIII/IV2018/12/28interpelacja - Andrzej KornaszewskiCRK Sport i Rekreacja
68VIII/IV2018/12/28interpelacja - Andrzej KornaszewskiModernizacja basenu miejskiego.
69VIII/IV2018/12/28interpelacja - Dawid KorzeniewskiDziałalność Ostrowskiej Rady Gospodarczej.
70VIII/IV2018/12/28zapytanie - Dawid KorzeniewskiProgram "Złota Rączka dla Seniora".
71VIII/IV2018/12/28interpelacja - Mateusz NycekOstrowska Karta Seniora i Ostrowska Karta Rodziny 3 +
72VIII/IV2018/12/28zapytanie - Mateusz NycekBudżet miasta 2019
73VIII/IV2018/12/28zapytanie - Milena KowalskaPrzedszkola i żłobki.
74VIII/IV2018/12/28zapytanie - Zygmunt BanasiakCzujniki na tlenek węgla.
75VIII/III2018/12/12zapytanie - Andrzej Kornaszewskidot. nadania nazw ulicom
76VIII/III2018/12/12zapytanie - Andrzej Kornaszewskidot. zamiany gruntów ze spółką CRK
77VIII/III2018/12/12interpelacja - Damian Grzeszczykdot. emisji szkodliwych substancji
78VIII/III2018/12/12interpelacja - Damian Grzeszczykdot. wprowadzenia świadczenia usług przez mediatorów
79VIII/III2018/12/12zapytanie - Damian Grzeszczykdot. obowiązek noszenia jednolitego stroju w szkołach
80VIII/III2018/12/12interpelacja - Jakub Paduchdot. poprawienia bezpieczeństwa przejscia dlam pieszych przy ulicy Paderewskiego
81VIII/III2018/12/12interpelacja - Jakub Paduchdot. schroniska dla bezdomnych zwierząt
82VIII/III2018/12/12interpelacja - Piotr Lepkadot. programu "Czyste powietrze"
83VIII/III2018/12/12interpelacja - Radosław Torzyńskidot. miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych
84VIII/III2018/12/12interpelacja - Radosław Torzyńskidot. możliwości oznaczenia miejsc dla kierowców niepełnosprawnych
85VIII/III2018/12/11interpelacja - Andrzej Kornaszewskidot. klubu koszykarskiego One Teama
86VIII/III2018/12/11interpelacja - Dawid Korzeniewskidot. jakości powietrza
87VIII/II2018/11/30interpelacja - Jakub Paduchdot. parkingu przy Przedszkolu nr 17 "Ciuchcia" przy ul. 3 Maja 17
88VIII/II2018/11/30interpelacja - Jakub Paduchdot. walki ze smogiem
89VIII/II2018/11/30zapytanie - Jakub Paduchdot. "Gwiazdki na Rynku"
90VIII/II2018/11/30interpelacja - Marzenna Podskarbidot. wysypiska śmieci przy ul. Staroprzygodzkiej

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet