Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Wyszukiwarka zapytań i interpelacji:
l.p.sesjadataautortytuł
1VIII/IX2019/06/04interpelacja - Łukasz Jędrzejakw sprawie odpadów
2VIII/IX2019/05/31interpelacja - Andrzej Kornaszewskiw sprawie basenu miejskiego
3VIII/IX2019/05/31interpelacja - Damian Grzeszczykw sprawie oświaty
4VIII/IX2019/05/31interpelacja - Damian Grzeszczykw sprawie tworzyw sztucznych
5VIII/IX2019/05/31interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie boiska przy szkole podstawowej nr 13
6VIII/IX2019/05/31interpelacja - Elżbieta Grochowskaw sprawie oświetlenia
7VIII/IX2019/05/31interpelacja - Jakub Paduchw sprawie łąk antysmogowych
8VIII/IX2019/05/31interpelacja - Jakub Paduchw sprawie redukcji zużycia plastiku
9VIII/IX2019/05/31interpelacja - Jakub Paduchw sprawie walki ze smogiem
10VIII/IX2019/05/31zapytanie - Jakub Paduchw sprawie stanu realizacji wniosków
11VIII/IX2019/05/31interpelacja - Kasper Smektaław sprawie dróg
12VIII/IX2019/05/31interpelacja - Kasper Smektaław sprawie przeglądu obiektów sportowych
13VIII/IX2019/05/31interpelacja - Kasper Smektaław sprawie ulic
14VIII/IX2019/05/31interpelacja - Mateusz Nycekw sprawie inicjatywy lokalnej
15VIII/IX2019/05/31interpelacja - Piotr Lepkaw sprawie łąki kwietnej
16VIII/IX2019/05/31interpelacja - Szymon Matyśkiewiczw sprawie butelkomatów
17VIII/IX2019/05/31zapytanie - Szymon Matyśkiewiczw sprawie oczyszczaczy powietrza
18VIII/IX2019/05/31interpelacja - Zygmunt Malikw sprawie fontanny na Placu 23 Stycznia
19VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Andrzej Kornaszewskidotyczy pożarów na składowisku odpadów
20VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Arkadiusz Sodkiewiczdotyczy sieci ekologicznej energii
21VIII/VIII2019/04/25zapytanie - Arkadiusz Sodkiewiczdotyczy działalności gospodarczej
22VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Dawid Korzeniewskidotyczy funduszu dróg samorządowych
23VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Dawid Korzeniewskidotyczy opieki wytchnieniowej
24VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Leszek Witońdotyczy publicznych toalet miejskich w Ostrowie Wielkopolskim
25VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Łukasz Jędrzejakdotyczy remontu nawierzchni ulic
26VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Łukasz Jędrzejakdotyczy ścieżki rowerowej
27VIII/VIII2019/04/25zapytanie - Łukasz Jędrzejakdotyczy placu zabaw
28VIII/VIII2019/04/25zapytanie - Łukasz Jędrzejakdotyczy rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej
29VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Mariusz Lekidotyczy miejsc dla osób niepełnosprawnych
30VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Mariusz Lekidotyczy przebudowy i modernizacji Stadionu Miejskiego
31VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Marzenna Podskarbidotyczy sal lekcyjnych w systemie modułowym
32VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Marzenna Podskarbidotyczy subwencji oświatowej
33VIII/VIII2019/04/25zapytanie - Marzenna Podskarbidotyczy akcji czyste miasto na wiosnę
34VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Mateusz Nycekdotyczy ekranów akustycznych-Pruślin
35VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Mateusz Nycekdotyczy pszczelarstwa miejskiego
36VIII/VIII2019/04/25zapytanie - Mateusz Nycekdotyczy projektów unijnych
37VIII/VIII2019/04/25zapytanie - Mateusz Nycekdotyczy raportu o finansowaniu oświaty
38VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Milena Kowalskadotyczy strajku nauczycieli
39VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Piotr Lepkadotyczy kolejki wąskotorowej Piaski-Szczygliczka
40VIII/VIII2019/04/25interpelacja - Piotr Lepkadotyczy Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego
41VIII/VII2019/04/01interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
42VIII/VII2019/04/01interpelacja - Dawid Korzeniewskiw sprawie udostępnienia sali miejskiej przy ulicy Truskawkowej
43VIII/VII2019/04/01interpelacja - Elżbieta Grochowska w sprawie wykonania robót przy ulicy Wrocławskiej
44VIII/VII2019/04/01interpelacja - Jakub Paduchw sprawie polityki utrzymania i rozwoju zieleni miejskiej
45VIII/VII2019/04/01zapytanie - Jakub Paduchw sprawie delegacji Ostrowa Wielkopolskiego do Chin
46VIII/VII2019/04/01zapytanie - Jakub Paduchw sprawie funkcjonowania hali widowiskowo-sportowej
47VIII/VII2019/04/01zapytanie - Jakub Paduchw sprawie nawierzchni ulicy Miodowej
48VIII/VII2019/04/01zapytanie - Jakub Paduchw sprawie włączenia ulicy Głogowskiej do Strefy Płatnego Parkowania
49VIII/VII2019/04/01zapytanie - Jakub Paduchw sprawie zasad funkcjonowania Ostrowskiego Centrum Aktywności Lokalnej
50VIII/VII2019/04/01interpelacja - Leszek Witońw sprawie rozwiązania problemu przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Batorego
51VIII/VII2019/04/01interpelacja - Leszek Witońw sprawie rozwiązania przejść dla pieszych w rejonie ulicy Tuwima
52VIII/VII2019/04/01interpelacja - Łukasz Jędrzejakw sprawie rzeki Ołobok
53VIII/VII2019/04/01zapytanie - Łukasz Jędrzejakw sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa w okolicach przejscia dla pieszych na wlocie skrzyżowania ulic Kolejowej i Sienkiewicza
54VIII/VII2019/04/01interpelacja - Marian Herwichw sprawie dokończenia ulicy Olsztyńskiej
55VIII/VII2019/04/01interpelacja - Marian Herwichw sprawie podłączenia kanalizacji ściekowej do kanalizacji deszczowej
56VIII/VII2019/04/01interpelacja - Marian Herwichw sprawie przyznawania stypendium im. Jana Pawła II
57VIII/VII2019/04/01interpelacja - Marian Herwichw sprawie wyznaczenia terenu między Al. Słowackiego, a ulicą Kujawską przeznaczonego na boiska do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki
58VIII/VII2019/04/01interpelacja - Marzenna Podskarbidotyczy wychowania przedszkolnego
59VIII/VII2019/04/01interpelacja - Marzenna Podskarbiw sprawie odpadów komunalnych
60VIII/VII2019/04/01zapytanie - Marzenna Podskarbiw sprawie oświaty
61VIII/VII2019/04/01zapytanie - Radosław Torzyńskiw sprawie parkingu
62VIII/VI2019/02/20zapytanie - Dawid Korzeniewskidot. ustawy z dnia 6 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
63VIII/VI2019/02/20zapytanie - Elżbieta Grochowskadot. budowy przedszkola w osiedlu Zacisze-Zębców
64VIII/VI2019/02/20interpelacja - Jakub Paduchdot. programu szczepień przeciwko wirusowi HPV
65VIII/VI2019/02/20zapytanie - Jakub Paduchdot. parkowania wzdłuż ulicy Witosa
66VIII/VI2019/02/20zapytanie - Jakub Paduchdot. planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Majorka
67VIII/VI2019/02/20zapytanie - Jakub Paduchdot. zagrożeń drogowych na Alei Solidarności
68VIII/VI2019/02/20interpelacja - Joanna Lisiakdot. Osiedla "Odolanowskie"
69VIII/VI2019/02/20interpelacja - Kasper Smektaładot. hałasu w Osiedlu nr 2 Wenecja
70VIII/VI2019/02/20interpelacja - Leszek Witońdot. rozwoju infrastruktury drogowej
71VIII/VI2019/02/20interpelacja - Łukasz Jędrzejakdot. programu "Posiłek w szkole i w domu"
72VIII/VI2019/02/20zapytanie - Łukasz Jędrzejakdot. zdarzenia drogowego na skrzyżowaniu ulicy Witosa i ulicy prof. A. Kaliny
73VIII/VI2019/02/20interpelacja - Marzenna Podskarbidot. MZO i RZZO
74VIII/VI2019/02/20interpelacja - Marzenna Podskarbidot. subwencji oświatowej
75VIII/VI2019/02/20zapytanie - Marzenna Podskarbidot. polityka oświatowa
76VIII/VI2019/02/20interpelacja - Mateusz Nycekdot. hałasu w osiedlu Pruślin
77VIII/VI2019/02/20interpelacja - Milena Kowalskadot. bezdomnych zwierząt
78VIII/VI2019/02/20interpelacja - Piotr Lepkadot. przedszkola Calineczka
79VIII/VI2019/02/20zapytanie - Piotr Lepkadot. umów zawartych przez Urząd Miejski w miesiącu styczniu br.
80VIII/V2019/02/04zapytanie - Leszek Witońdotyczy zmiany sposobu wizualizacji i publikacji wyników głosowań podczas obrad sesji Rady Miasta
81VIII/V2019/01/31interpelacja - Andrzej Kornaszewskidot. basenu miejskiego
82VIII/V2019/01/31interpelacja - Dawid Korzeniewskidot. Ostrowskiej Rady Gospodarczej
83VIII/V2019/01/31interpelacja - Dawid Korzeniewskidot. planowania zagospodarowania przestrzennego
84VIII/V2019/01/31interpelacja - Dawid Korzeniewskidot. smogu
85VIII/V2019/01/31zapytanie - Dawid Korzeniewskidot. miesięcznika "Ostrów Informator Miejski"
86VIII/V2019/01/31zapytanie - Dawid Korzeniewskidot. sportu
87VIII/V2019/01/31zapytanie - Dawid Korzeniewskidot. zamieszczenia informacji w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 15 czerwca 2018r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw w zakresie udzielanej nieodpłatnej pmocy prawnej oraz zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w miesięczniku "Ostrów Informator miejski"
88VIII/V2019/01/31interpelacja - Elżbieta Grochowskadot. Osiedla "Zacisze-Zębców"
89VIII/V2019/01/31interpelacja - Elżbieta Grochowskadot. oświetlenia ulicznego przy ulicy Bartosza
90VIII/V2019/01/31interpelacja - Jakub Paduchdot. utworzenia wybiegu dla psów
91VIII/V2019/01/31interpelacja - Jakub Paduchdot. zimowego utrzymania ulic w bieżącym roku
92VIII/V2019/01/31interpelacja - Jakub Paduchw sprawie utworzenia publicznego rejestru faktur
93VIII/V2019/01/31zapytanie - Jakub Paduchdot. oznakowania ronda premiera Tadeusz Mazowieckiego
94VIII/V2019/01/31zapytanie - Jakub Paduchdot. przejść dla pieszych na ulicy Paderewskiego
95VIII/V2019/01/31zapytanie - Jakub Paduchdot. udogodnień dla osób niepełnosprawnych, zamieszkujących kamienicę dla seniorów przy ulicy Wiosny Ludów
96VIII/V2019/01/31interpelacja - Łukasz Jędrzejakdot. ruchu kołowego na ostrowskim Rynku
97VIII/V2019/01/31interpelacja - Łukasz Jędrzejakdot. zainstalowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ulicy Dębowej i budowie chodnika na południowej stronie ul. Grabowskiej (od ul. Pruślińskiej do granic miasta)
98VIII/V2019/01/31zapytanie - Łukasz Jędrzejakdot. oświetlenia ledowego przy przejsciach dla pieszych
99VIII/V2019/01/31zapytanie - Łukasz Jędrzejakdot. renowacji nawierzchni ulicy Kaliskiej na krótkim odcinku od Alei Powstańców Wielkopolskich do u. Piłsudskiego

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet