Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Decyzje o warunkach zabudowy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2021/01/07

o wydaniu w dniu 07.01.2021 r. decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie budynku mieszklano-usługowego na działce nr 12/2 (obręb 0076) położonej w Ostrowie Wlkp. przy ul. Gimanzjalnej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2021/01/05

o wydaniu w dniu 04.01.2021 r. decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o balkon (lokal przy ul. Armii Krajowej 8b/2) położonego na działce nr 7//13 (obręb 0097) w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Armii Krajowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/12/29

o wydaniu w dniu 29.12.2020 r. decyzji o warunkach zabudowy nr 6730.197.2020 dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o balkon (lokal przy ul. Komuny Paryskiej 11B/2) położonego na działce nr 40/24 (obręb 0095) w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Komuny Paryskiej, na rzecz inwestora

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/12/02

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o ganek przy lokalu mieszkalnym Nr 2, wymiary 2,87 m x 1,17m wys. ok. 3,0 m na działce nr 94/7 z obrębu 0138 położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Bartosza

Obwieszczenie Pezydenta Miasta Ostrowa Wielkoolskiego
2020/11/30

o wszczęciu w dniu 30.11.2020 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o balkon (lokal przy ul. Komuny Paryskiej 11B/2) położonego na działce nr 40/24 (obręb 0095) w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Komuny Paryskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/11/30

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie budynku mieszklano-usługowego na działce nr 12/2 obręb 0076 położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Gimnazjalnej

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu
2020/11/17

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu o wydaniu w dniu 10.11.2020 r. decyzji o znaku sprawy SKO-4213/260/20 umarzającej postępowanie odwoławcze w stosunku do stron postępowania oraz uchylającą zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o warunkach zabudowy nr 6730.120.2020 z dnia 23.07.2020 r. wydaną dla inwestycji poegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych; w Ostrowie Wielkopolskim, przy ulicy Włościańskiej; na działkach nr 29 i 30 (obręb 0139)

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/23

o przekzaniu w dniu 23.10.2020 r. odwołań od decyzji nr 6730.156.2020 o warunkach zabudowy z dnia 08.10.2020 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu (znak sprawy WAP.RAU.6730.1.90.2020)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/23

o przekazaniu w dniu 23.10.2020 r. odwołań od decyzji nr 6730.155.2020 z dnia 08.10.2020 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu (znak sprawy WAP.RAU.6730.1.97.2020)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/21

o przekazaniu akt sprawy oraz odwołania od decyzji nr 6730.156.2020 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wydanej w dniu 08.10.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie garażu na działce nr 189/3 (obręb 0139) położonej w Ostrowie Wlkp. przy ul. Bolka i Lolka do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/21

o przekazaniu akt sprawy oraz odwołania od decyzji nr 6730.158.2020 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wydanej w dniu 13.10.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie garażu na działce nr 189/3 (obręb 0139) położonej w Ostrowie Wlkp. przy ul. Bolka i Lolka do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/21

o przekazaniu akt sprawy oraz odwołania od decyzji nr 6730.155.2020 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wydanej w dniu 08.10.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie garażu na działce nr 189/3 (obręb 0139) położonej w Ostrowie Wlkp. przy ul. Bolka i Lolka do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/19

o wszęciu w dniu 19.10.2020 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszklanego wielorodzinnego o balkon (lokal przy ul. Armii Krajowej 8b/2) położonego na działace nr 7/13 (obręb 0097) w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Armii Krajowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/13

o wydaniu w dniu 13.10.2020 r. decyzji o warunkach zabudowy nr 6730.158.2020 dla inwestycji polegającej na budowie garażu na działce nr 189/3 obręb 0139 położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Bolka i Lolka (w granicy działki nr 189/1 obręb 0139), na rzecz inwestora

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/08

o wydaniu w dniu 08.10.2020 r. decyzji nr 6730.156.2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu na działce nr 189/3 obręb 0139 położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Bolka i Lolka (w granicy działki nr 189/1 obręb 0139)

(numer sprawy WAP.RAU.6730.1.90.2020)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/08

o wydaniu w dniu 08.10.2020 r. decyzji nr 6730.155.2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu na działce nr 189/3 obręb 0139 położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Bolka i Lolka (w granicy działki nr 189/1 obręb 0139)

(numer sprawy WAP.RAU.6730.1.97.2020)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/18

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu na działce nr 189/3 (obręb 0139) położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Bolka i Lolka (numer sprawy WAP.RAU.6730.1.106.2020)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/15

o zakończeniu w dniu 15.09.2020 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zbaudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu na działce nr 189/3 obręb 0139 położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Bolka i Lolka (w granicy działki nr 189/1 obręb 0139), na rzecz inwestora (numer sprawy WAP.RAU.6730.1.97.2020)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/15

o zakończeniu w dniu 15.09.2020 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zbaudowy dla inwestycji polegającej na budowie garażu na działce nr 189/3 obręb 0139 położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Bolka i Lolka (w granicy działki nr 189/1 obręb 0139), na rzecz inwestora (numer sprawy WAP.RAU.6730.1.90.2020)

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego
2020/09/04

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie skrzyżowania ulic Dworcowej, Krotoszyńskiej, al. Słowackiego i Raszkowskiej w Ostrowie Wielkopolskim".  

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego
2020/09/04

zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa ul. Łąkowej w Ostrowie Wielkopolskim (odcinek od ul. Przymiejskiej do ul. Radłowskiej)".  

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/30

o wszczęciu w dniu 30.07.2020 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zbaudowy dla inwestycji polegającej na bduwoie garażu na działce nr 189/3 obręb 0139 położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Bolka i Lolka (w granicy działki nr 189/1 obręb 0139)

obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/30

o wszczęciu w dniu 30.07.2020 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zbaudowy dla inwestycji polegającej na bduwoie garażu na działce nr 189/3 obręb 0139 położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Bolka i Lolka (w granicy działki nr 189/1 obręb 0139)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/30

o wszczęciu w dniu 30.07.2020 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zbaudowy dla inwestycji polegającej na bduwoie garażu na działce nr 189/3 obręb 0139 położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Bolka i Lolka (w granicy działki nr 189/1 obręb 0139)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/23

o wydaniu w dniu 23.07.2020 r. decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr 6730.120.2020 o warunkach zbaudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednego zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na działkach nr 29, 30 (obręb 0139) położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Włościańskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/17

o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegiu Odwoławczego w Kaliszu dotyczących wydanej decyzji o warunkach zabudowy nr 6730.106.2020 z dnia 23/06/2020 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinneo w Ostrowie Wielkopolskim, przy ulicy Wrocławskiej; na działce nr 71/4 (obręb 0097)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/10

o wydaniu w dniu 10.07.2020 r. decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego stwierdzającej wydanie z naruszeniem prawa decyzji ostatecznej Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o warunkch zabudowy nr 6730.63.2016 z dnia 31.03.2016 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, parkingiem podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce nr 2/1 obręb 0081 położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki, wydaną na rzecz inwestora

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/01

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zbaudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednego zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych na działkach nr 29, 30 (obręb 0139) położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Włościańskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/06/23

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 6730.106.2020 z dnia 23.06.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnyego wielorodzinnego w Ostrowie Wielkopolskim, przy ulicy Wrocławskiej; na działce nr 71/4 (obręb 0097)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/29

o zakończeniu w dniu 29.05.2020 r. postępowania w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o warunkach zabudowy nr 6730.63.2016 z dnia 31.03.2016 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, parkingiem podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce nr 2/1 obręb 0081 położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/25

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 71/4 (obręb 0074) położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/04/28

o zmianie zakresu planowanej inwestycji (ograniczenie zakresu inwestycji wyłącznie do jednego zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych) na działkach nr 29, 30 (obręb 0139) położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Włościańskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/04/28

o wydaniu w dniu 28.04.2020 r. decyzji nr 6730.80.2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie budynku gospodarczego na działce nr 76/2 obręb 0036 w Ostrowie Wlkp. przy ul. Reymonta

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/04/03

o wszcęciu w dniu 03.04.2020 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

- budowie 6 zespołów budynków mieszkalnych jendorodzinnych

- 4 zespołów budynków mieszkalnych jednorodzinnych

- 2 zespołów budynków mieszkalnych jendorodzinnych dwulokalowych

na działkach nr 29, 30 obręb 0139 położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Włościańskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/11

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie budynku gospodarczego na działce nr 76/2 obręb 0036 przy ul. Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/10

o wszęciu w dniu 10.03.2020 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 71/4 (obręb 0097) położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu
2020/01/29

o wydaniu przez SKO w Kaliszu decyzji stwierdzającej wydanie z naruszeniem prawa decyzji ostatecznej Prezyxenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 03.12.2019 r.o znaku sprawy WAP.RAU.6730.49.2016 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, parkingiem podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 2/1 (obręb 0081) położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/30

o wydaniu w dniu 30.12.2019 r. decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o balkon na działce nr 21/2 (obręb 0097) położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej 110C/1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/09

w sprawie skierowania sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu (numer sprawy WAP.RAU.6730.49.2016)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/11/22

o decyzji wydanej w dniu 22.11.2019 r. stwierdzającej, że decyzja ostateczna Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o warunkch zabudowy nr 6730.63.2016 z dnia 31.03.2016 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, parkingiem podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce nr 2/1 obręb 0081 położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki, na rzecz inwestora, została wydana z naruszeniem prawa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/11/05

o zakończeniu postępowaniea po decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 23.08.2019 r. znak sprawy SKO-4213/257/19, w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o warunkach zabudowy nr 6730.63.2016 z dnia 31.03.2016 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, parkingiem podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce nr 2/1 obręb 0081 położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/10/18

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego qwielorodzinnego o balkon na działce nr 21/2 (obręb 0097) położonej w Ostrowie Wielkopolskim  przy ul. Wrocławskiej 110C/1

obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu
2019/09/04

o wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu uchylającej w calości decyzję Prezydenta maista Ostrowa Wielkopolskiego (znak WAP.RAU.6730.49.2016) z dnia 04.07.2019 r. i przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/07/22

w sprawie skierowania sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu (numer sprawy WAP.RAU.6730.49.2016)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/07/05

o wydaniu decyzji stwierdzającej, że decyzja ostateczna Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o warunkach zabudowy nr 6730.63.2016 z dnia 31.03.2016 r. dla inwestycji polegającej na budowie mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, parkingiem podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce nr 2/1 obręb 0081 położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki, na rzecz inwestora, została wydana z naruszeniem prawa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/06/19

o wydaniu zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o warunkach zabudowy nr 6730.63.2016 z dnia 31.03.2016 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, parkingiem podziemnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce nr 2/1 obręb 0081 położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki, wydaną na rzecz inwestora.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/31

o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania zakończonego decyzją ostateczną Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o warunkach zabudowy nr 6730.63.2016 z dnia 31.03.2016 r.dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, parkingiem podzeimnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce nr 2/1 obręb 0081 położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet