Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Statut miasta

 

Statut Miasta

Statut Miasta - tekst ujednolicony 2016

Załącznik nr 1 - Granice terytorialne miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Załącznik nr 2 - Herb miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Załącznik nr 3 - Sztandar miasta Ostrowa Wielkopolskiego przód płata

Załącznik nr 3a - Sztandar miasta Ostrowa Wielkopolskiego tył płata

Załącznik nr 4 - Flaga miasta Ostrowa Wielkopolskiego 

Załącznik nr 5 - Współczesna pieczęć miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Załącznik nr 6 - Insygnia Przewodniczącego Rady Miejskiej

Załącznik nr 7 - Insygnia Prezydenta Miasta

Załącznik nr 8 - Hejnał miasta 

Załącznik nr 9 - Wykaz jednostek organizacyjnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Załącznik nr 9 - Wykaz jednostek organizacyjnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego- tekst ujednolicony 2016

 

Załącznik nr 5 - Współczesna pieczęć miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Lista załączników:
Współczesna pieczęć miasta Ostrowa Wielkopolskiego [24691 bajtów]
 

Załącznik nr 7 - Insygnia Prezydenta Miasta

Lista załączników:
Insygnia Prezydenta Miasta [96208 bajtów]
 

Załącznik nr 8 - Hejnał miasta

Lista załączników:
Załącznik nr 8 - hejnał miasta [159642 bajtów]
 

Załącznik nr 1 - Granice terytorialne miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Lista załączników:
Załącznik nr 1 - Granice terytorialne miasta Ostrowa Wielkopolskiego  [90296 bajtów]
 

Załącznik nr 4 - Flaga miasta Ostrowia Wielkopolskiego

Lista załączników:
Załącznik nr 4 - Flaga miasta Ostrowia Wielkopolskiego  [12648 bajtów]
 

Załącznik nr 2 - Herb miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Lista załączników:
Załącznik nr 2 - Herb miasta Ostrowa Wielkopolskiego  [13704 bajtów]
 

Załącznik nr 3 - Sztandar miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Lista załączników:
Załącznik nr 3 - Sztandar miasta Ostrowia Wielkopolskiego przód płata [283136 bajtów]
Załącznik nr 3a - Sztandar miasta Ostrowia Wielkopolskiego tył płata [299008 bajtów]
 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

www.umostrow.pl

http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

Informujemy Państwa że znajdujecie się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego skąd możecie poprzez wybranie odpowiedniego linku trafić do wybranego rozdziału dotyczącego m.in.

 

 

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet