Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Szkoły podstawowe

Wykaz szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. "MARII KONOPNICKIEJ"

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Partyzancka 15

Dyrektor szkoły: Dorota Grześkowiak

tel. 62 736 64 41,  e-mail: sp1sekr@vp.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. "EWARYSTA ESTKOWSKIEGO"

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 51

Dyrektor szkoły: Renata Sroka

tel. 62 735 17 13, email: gimbus1@interia.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. "KRÓLOWEJ JADWIGI"

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Królowej Jadwigi 3

Dyrektor szkoły: Renata Spodzieja

tel. 62 592 14 42, e-mail: sp4ostrow@wp.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. "MIESZKA I"

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Grabowska 1-3

Dyrektor szkoły: Dorota Cieśla

tel. 62 736 46 27, e-mail: sp5ostrow@sp5.kylos.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. "MACIEJA RATAJA"

63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka 112

Dyrektor szkoły: Anna Galant

tel. 62 738 25 21, email: podstawowa6@wp.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. "GEN. JÓZEFA BEMA"

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Bema 30

Dyrektor szkoły: Urszula Twardowska

tel. 62 735 99 50, email: sp7ow@op.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. "JANA PAWŁA II"

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Asnyka 26

Dyrektor szkoły: Justyna Uciechowska

tel. 62 591 23 81, email: sp9ostrow@promax.media.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. "MIROSŁAWA FERICA"

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Batorego 2

Dyrektor szkoły: Małgorzata Lubojańska

tel. 62 736 51 81, email: sekretariat@jedenastka11.osw.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. "STEFANA ROWIŃSKIEGO"

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Świetlicowa 9

Dyrektor szkoły: Jolanta Przybyłek

tel. 62 735 69 95, email: szkola13ostrow@wp.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. "POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH"

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Krotoszyńska 171

Dyrektor szkoły: Beata Dymna-Heine

tel. 62 735 60 91, email: nowasp@wp.pl

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet