Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Spółki

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.

ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Prezes Zarządu: Bartosz Ziółkowski
tel. 62 737 58 20 sekretariat, fax 62 737 58 22

 

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

 ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Prezes Zarządu: Marek Karolczak
tel. 62 738 77 12 sekretariat, 62 738 77 00 centrala, fax 62 735 36 90

 

Targowiska Miejskie S.A.

ul. Targowa 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Prezes Zarządu: Ewa Psztyr
tel. 62 735 33 71, fax. 62 735 25 69

 

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o.

ul. T. Kościuszki 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Prezes Zarządu: Zenon Musialski
tel. 62 738 70 90, fax. 62 738 70 90 wew. 31

 

CRK Zieleń i Rekreacja  Sp. z o.o. (do dn. 10.07.2018 r. Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o.)

ul. J.I.Paderewskiego 2-6, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Prezes Zarządu: Wojciech Białas
tel. 62 735 43 34, fax. 62 735 43 34

 

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.

ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Prezes Zarządu: Mariusz Bolach
Członek Zarządu: Wioleta Swora

tel. 62 735 86 00, fax 62 735 86 02

 

Miejski Zakład Komunikacji S.A.

ul. Lotnicza 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Prezes Zarządu: Janusz Marczak
tel. 62 737 61 10 sekretariat, fax 62 58 45 008

 

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.

ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Prezes Zarządu: Andrzej Strykowski
Członek Zarządu: Rafał Pietrzykowski
tel. 62 733 81 30 sekretariat, fax 62 736 47 94

 

Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

W dniu 30 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań -Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS połączenia poprzez przejęcie spółki Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. (Spółka przejmowana) przez spółkę Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. (Spółka przejmująca) na podstawie art.492 par. 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie poprzez tzw. sukcesję uniwersalną skutkuje przyznaniem Spółce przejmującej pełni praw i obowiązków Spółki przejmowanej.

 Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Staroprzygodzka 121, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Prezes Zarządu: Andrzej Strykowski
tel. 62 503 37 00, fax 62 503 37 28

 

Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. M. Konopnickiej 58, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Prezes Zarządu: Paweł Woźniak
tel. 62 735 85 56, fax. 62 735 85 56

 

CRK Energia Sp. z o.o. 

ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski    
Prezes Zarządu: Artur Dembny
tel. 62 737 58 20, fax. 62 737 58 22

 

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.

ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz
Prezes Zarządu: Maciej Witczak
tel. 62 598 52 70, 62 598 52 71, fax 62 598 52 74

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet