Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Komisji Rady VI kadencji

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2014/10/17
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 października 2014 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Budżetu i Finansów
2014/10/17
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 października 2014 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2014/10/17
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 27 października 2014 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2014/10/17
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 października 2014 roku (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim.  
Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2014/10/17
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 października 2014 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja dorażna ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych
2014/10/03
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji doraźnej ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 16 października 2014 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali nr 332 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Budżetu i Finansów
2014/10/03
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 7 października 2014 roku (wtorek) o godz. 14.00  w sali posiedzeń nr 332 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2014/10/03
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 13 października 2014 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 332 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2014/09/12
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 17 września 2014 roku (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim.  
 
Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2014/09/12
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 17 września 2014 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Budżetu i Finansów
2014/09/12
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 września 2014 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2014/09/12
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 września 2014 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2014/09/12
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 września 2014 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2014/08/14
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2014 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2014/08/14
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2014 roku (środa) o godz. 12.00 w Stacji Opieki- Punkt medyczny Caritas Diecezji Kaliskiej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Raszkowskiej 39, a następnie w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim.  
 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2014/08/14
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2014 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2014/08/14
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2014 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja dorażna Statutowa
2014/07/23
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 lipca 2014 roku (środa) o godzinie 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2014/07/23
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 lipca 2014 roku (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Wspólne posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska oraz Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2014/06/30
Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska oraz Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 02 lipca 2014 roku (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Wspólne posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami oraz Budżetu i Finansów
2014/06/30
Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami oraz Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 02 lipca 2014 roku (środa) o godz. 14.30  w sali  nr 332 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja dorażna Statutowa
2014/06/30
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 4 lipca 2014 roku (piątek) o godzinie 13.30 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Budżetu i Finansów
2014/06/13
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 czerwca  2014 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2014/06/13
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2014 roku (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2014/06/13
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2014 roku (środa) o godz. 13.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2014/06/13
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2014 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2014/06/13
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Budżetu i Finansów
2014/05/19
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 26  maja  2014 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2014/05/19
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 maja 2014 roku (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
 
Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2014/05/19
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 maja  2014 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2014/05/19
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 maja 2014 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2014/05/19
Uprzejmie zapraszam na wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Ostrowskiego które odbędzie się w dniu 23 maja 2014 roku (piątek) o godz. 12.00 na terenie Terminala Paliw PKN ORLEN S.A. przy ul. Węglowej 1 w Ostrowie Wielkopolskim (wyjazd o godz. 12.00 spod Urzędu Miejskiego).
Komisja Budżetu i Finansów
2014/05/08
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 12 maja 2014 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Bezpieczeństwa i Porzadku Publicznego
2014/04/14
Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2014 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2014/04/14
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu  17 kwietnia  2014 roku  (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9  w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2014/04/14
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2014 roku (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
 
Komisja Budżetu i Finansów
2014/04/14
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22  kwietnia  2014 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2014/04/14
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2014 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2014/03/17
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu  20 marca  2014 roku  (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr  9  w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Budżetu i Finansów
2014/03/17
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24  marca  2014 roku (poniedziałek) o  godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Bezpieczeństwa i Porzadku Publicznego
2014/03/17
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 25 marca 2014 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2014/03/17
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 19 marca 2014 roku (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2014/03/17
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 19 marca 2014 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9  w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2014/02/14
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2014 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2014/02/14
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2014 roku (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja dorażna ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych
2014/02/14
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji doraźnej ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu  18 lutego 2014 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Budżetu i Finansów
2014/02/14
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2014 roku (poniedziałek) o  godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2014/02/14
Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2014 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Działalność Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2014/02/14
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu  20 lutego  2014 roku  (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr  9  w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2014/01/17
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2014 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Budżetu i Finansów
2014/01/17
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2014 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2014/01/17
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2014 roku (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
 
Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2014/01/17
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2014 roku (czwartek) o godz. 14.30 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2014/01/17
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2014 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2013/12/13
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2013 roku (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2013/12/13
Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2013 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2013/12/13
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2013 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2013/12/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2013 roku  (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr  9  w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Komisja Budżetu i Finansów
2013/12/13
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 grudnia 2013 roku (poniedziałek) o  godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Budżetu i Finansów
2013/12/04
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2013 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2013/12/04
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2013/12/04
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2013 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2013/12/04
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2013 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2013/12/04
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 11 grudnia 2013 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Budżetu i Finansów
2013/11/18
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2013 roku (poniedziałek) o  godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2013/11/18
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2013 roku (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja dorażna ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych
2013/11/18
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji doraźnej ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu  19 listopada 2013 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2013/11/18
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2013 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2013/11/18
Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2013 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2013/11/18
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2013 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Edukacji Kultury,Kultury Fizycznej i Sportu
2013/11/04
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 6 listopada 2013 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja dorażna ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych
2013/10/25
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji doraźnej ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 28 października 2013 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2013/10/18
Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 października 2013 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Budżetu i Finansów
2013/10/18
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 października 2013 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2013/10/18
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 października 2013 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr  9  w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2013/10/18
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 października 2013 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2013/10/18
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu  23 października 2013 roku (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
 
Komisja Budżetu i Finansów
2013/10/01
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 07 października 2013 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr  9  w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Budżetu i Finansów
2013/09/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 września 2013 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2013/09/16
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 września 2013 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2013/09/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 września 2013 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2013/09/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury,Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 września 2013 roku (środa) o godz. 14.00 w Gimnazjum Nr 1 przy ul. Wrocławskiej 51 w  Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2013/09/13
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 września 2013 roku (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
 
Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2013/08/16
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2013 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr  9  w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2013/08/16
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2013 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2013/08/16
Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2013 roku (środa) o godz. 13.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Budżetu i Finansów
2013/08/16
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2013 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr  9  w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2013/08/16
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2013 roku (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2013/07/11
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 16 lipca 2013 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Działalności Gospodarczej,Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2013/07/03
Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 05 lipca 2013 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. 
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2013/06/27
Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 02 lipca 2013 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Działalności Gospodarczej,Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2013/06/27
Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 2 lipca 2013 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Wspólne posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej,Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2013/06/27
Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 2 lipca 2013 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2013/06/14
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2013 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja dorażna ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych
2013/06/14
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji doraźnej ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2013 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
 
Komisja Budżetu i Finansów
2013/06/14
Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2013 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. 
Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2013/06/14
Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2013 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr  9  w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2013/06/14
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2013 roku (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
 
Komisja Edukacji, Kultury,Kultury Fizycznej i Sportu
2013/06/14
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2013 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2013/05/17
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 maja 2013 roku (piątek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Budżetu i Finansów
2013/05/17
Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 maja 2013 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2013/05/17
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 maja 2013 roku (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Działalności Gospodarczej,Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2013/05/17
Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 maja  2013 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr  9  w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Edukacji Kultury,Kultury Fizycznej i Sportu
2013/05/17
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 maja 2013 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2013/05/15
Uprzejmie zapraszam na wyjazdowe posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 maja 2013 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem.
Komisja Budżetu i Finansów
2013/05/15
Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 15 maja 2013 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. 
Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2013/04/12
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2013 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Budżetu i Finansów
2013/04/12
Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2013 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2013/04/12
Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2013 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2013/04/12
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2013 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2013/04/12
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2013 roku (piątek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
 
Komisja dorażna ds. Nazewnictwa Ulic i Placów oraz Kultywowania Tradycji Lokalnych.
2013/04/05
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji doraźnej ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2013 roku (wtorek ) o godzinie 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
 
Komisja dorażna Statutowa
2013/04/05
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2013 roku (środa) o godzinie 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2013/03/15
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 marca 2013 roku (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
 
Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2013/03/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 marca 2013 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2013/03/15
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 marca 2013 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Budżetu i Finansów
2013/03/15

Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 25 marca 2013 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2013/03/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 marca 2013 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2013/02/18
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2013 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja doraźna ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych
2013/02/18
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji doraźnej ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2013 roku (piątek ) o godzinie 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2013/02/18
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2013 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2013/02/18
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2013 roku (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
 
Komisja Budżetu i Finansów
2013/02/18
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2013 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. 
Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2013/02/18
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2013 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2013/01/21
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2013 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Działalności Gospodarczej,Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2013/01/21
Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2013 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr  9  w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2013/01/21
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2013 roku (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
 
Komisja Budżetu i Finansów
2013/01/21
Uprzejmie zapraszam na  posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2013 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2013/01/21
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2013 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja dorażna ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych
2013/01/08
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji doraźnej ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 15 stycznia 2013 roku (wtorek ) o godzinie 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2013/01/08
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2013 roku (czwartek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet