Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Plany zagospodarowania

Obwieszczeie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/16

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Krotoszyńską, a ul. Wodną.

Obwieszczenie Prerzydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/08

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działki nr 89/1 z obrębu 0031

Obwieszczenie Prerzydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/01

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Zębcowskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/08

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Miodowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/08

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Paderewskiego, a ul. Piłsudskiego.

Obwieszczenie Prezydenta Miassta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/06/24

Obwieszczenie - zawiadamienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjnej Produkcji Konstrukcji Stalowych wraz z malarnią, magazynem farb oraz pomieszczeniami biurowo-socjalnymi” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 117 na działkach 8/6, 8/7, 2/49, 2/17, 3/9, 2/42 obręb 0135 o wystąpieniu pismem WGS.ROS.6220.10.2019 z dnia 24.06.2020 r. o opinie i uzgodnienia przed wydaniem decyzji oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia
20.08.2020 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/27

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Wysocką a ul. Frąszczaka - ponowienie w związku oczywistą omyłką pisarską

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/13

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Wysocką a ul. Frąszczaka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/04/07

w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/18

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Kamiennej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/11/20

w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Grabowską a ul. Olszynową

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/10/29

o wyłożeniu do publicznego wglądu projketu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Wysocką a ul. Frąszczaka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/08/29

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu  w rejonie ul. Topolowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/07/24

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 15/3 i 22/1 z obrębu 0064

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/06/26

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Miodowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/03

w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Wyscoką a ul. Frąszczaka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/03

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prezstrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Topolowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/03/13

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Zduńskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/02/05

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 1/17, 1/18, 1/19, 1/20 i części działki 1/11 z obrębu 0206

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/01/23

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla dzialek nr 15/3 i 22/1 z obrębu 0064

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/12/11

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Zduńskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/08/29

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Zduńskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/08/14

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Majorka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/03/28

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Topolowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/03/28

o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

Obwieszczenie Pezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/10/19

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek  2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13 z obrębu 0146.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Irysowej

Obwieszczenie Prezydeta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/10/10

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Wiejskiej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 1/17, 1/18, 1/19, 1/20 części działki 1/11 z obrębu 0206

Obwieszczenie Prezydeta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/04/28

O przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Prezydeta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/02/07

o przystąpieniu do sporządzania planów

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

Obwieszczenie Prezydeta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/10/28

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolsiego terenu w rejonie ul.Kujawskiej

Obwieszczenie Prezydeta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/08/25

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 6/4, 6/8, 7/3 i 8 z obrębu 0136

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/05/24

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Węglowej i Górniczej w Ostrowie Wielkopolskim

Obwieszczenie Prezydeta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/05/10

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Wrocławskiej.

Obwieszcenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/03/09

przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Kujawskiej

Obwieszczenie Prezydeta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/01/26

w sprawie przystąpienia do sporądzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 6/4, 6/8,, 7/3 i 8 z obrębu 0136

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/10/15

W sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul.Węglowej i Górniczej w Ostrowie Wielkopolskim

Obwieszczenie Prezydeta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/07/22

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek nr 13/2, 14/2, 14/7 z obrębu 0105.

Obwieszczenie Prezydeta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/07/22

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Wrocławskiej

Obwieszczenie Prezydeta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/05/20

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Sadowej.

Obwieszczenie Prezydeta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/05/20

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Stanisława Maczka

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet