Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Inwestycje celu publicznego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/11/12

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Staroprzygodzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/11/08

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: modernizacji istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji Ostrów Wielkopolski-Pleszew na:
- działkach nr 200, 109/2, 108/2, 107/2, 106/2, 105/2, 104/2, 103/5, 39 (obręb 0210)
- działkach nr 50, 49, 47/4, 44/2, 40/8, 11, 2 (obręb 0206)
położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulic Pruślińskiej, Słonecznikowej, Grabowskiej, Limbowej.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/10/28

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Matejki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/10/28

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Wrocławskiej, Głogowskiej, Kościuszki, Grabowskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/10/24

o wydanej w dniu 24.10.2019 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 161, 162 (obręb 0083) oraz działkach nr 12/3, 12/26, 12/33, 12/9, 11/6, 10/5, 10/1, 9/1, 8/1, 7/28, 7/18 (obręb 0093) położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Paderwskiego, Strzeleckiej i Mertki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/10/24

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pubicznego - ul. Raszkowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/10/16

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Klasztorna

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/10/07

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 161, 162 (obręb 0083) oraz działkach nr 12/3, 12/26, 12/33, 12/9, 11/6, 10/5, 10/1, 9/1, 8/1, 7/28, 7/18 (obręb 0093) położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Paderwskiego, Strzeleckiej i Mertki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/10/07

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Al. Słowackiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/10/07

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grabowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/10/04

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Targowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/10/04

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Zębcowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/09/25

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Klasztorna

Obwieszczenie Prezydenta Miassta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/09/20

zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka rowu R-O oraz częściowe jego zarurowanie na działce nr 54/7, 54/8, 54/14, obręb 114 położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Zębcowska.

Obwieszczenie Prezydenta Miassta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/09/18

zawiadamiające, że została wydana decyzja nr 6733.37.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej na działkach nr 1/1, 19, 27, 23/2, 28/2 (obręb 0033) oraz działkach nr 79/11, 79/12, 80/7, 81/12, 82/12, 83/14, 84/6, 87/9, 88/10, 89/34, 89/22, 91, 92, 95/3 (obręb 0034) położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Harcerskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miassta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/09/18

zawiadamiające, że została wydana decyzja nr 6733.36.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie istniejącego układu komunikacyjnego na działkach nr 12/1 (obręb 0078), nr 46 (obręb 0075), 31 (obręb 0076), nr 32 (obręb 0079) położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy Pl. Rowińskiego.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkoolskiego
2019/09/12

zawiadamiające o wydaniu  w dniu 05.09.2019 r. decyzji nr SKO-4213/263/18 przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr 6733.27.2019 z dnia 27.06.2019 r. w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania, dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na działce nr 1/2 (obręb 0196) położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie Drogi Ekspresowej S11.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/09/10

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Wrocławskiej, Głogowskiej, Kościusz i Grabowskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/09/10

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Andersa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/09/06

o odmowie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Krotoszyńska i Bzowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/09/03

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Targowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/09/02

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji Ostrów Wielkopolski-Pleszew na:

- działkach nr 65/2, 62/2, 61/2, 58/2, 57/2, 54/2, 53/2, 50/2, 49/2, 46/2, 45/2, 42/2, 41/4, 38/5, 37/5, 34/5, 33/5, 30/5, 29/5, 26/5, 25/2, 22/2, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 9 (obręb 0019)

- działkach nr 30/1, 29/1, 29/3, 28/3, 28/5, 26/7, 25/7, 24/5, 23/5, 22/2, 21/1, 20/2, 19/2, 18/2, 15/2, 14/2, 11/2, 7/2, 6/2, 3/2, 2/2 (obręb 0020),

- działkach nr 6, 7, 8, 9/3, 9/2, 9/1 (obręb 0021)

- działkach nr 10, 9/2, 8, 7, 5, 35 (obręb 0199), położonych w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/08/23

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Al. Solidarności

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/08/20

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Szmaragodwa i Topazowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/08/20

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej na działkach nr 1/1, 19, 27, 23/2, 28/2, 2/1, 18/4, 18/6, 20/1, 20/2 (obręb 0033) oraz działkach nr 79/11, 79/12, 80/7, 81/12, 82/12, 83/14, 84/6, 87/9, 88/10, 89/34, 89/22 (obręb 0034) położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Harcerskiej i Kaliskiej.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/08/20

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grunwaldzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/08/19

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Andersa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/08/12

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Nowa Krępa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/08/12

o zmianie do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Pl. Rowińskiego, Wiosny Ludów, Kolejowej, Partyzanckiej i Wolności

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/08/09

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Pl. Rowińskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/08/08

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Andersa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/07/26

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Pl. Rowińskiego, ul. Wiosny Ludów, Kolejowa, Partyzancka i Wolności

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/07/25

o wznowieniu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Harcerska i Kaliska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/07/18

o wszczęciu postępowania w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Andersa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/07/18

o wszczęciu postępowania w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Nowa Krępa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/07/15

o wszczęciu postępowania w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Szmaragdowa i Topazowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/07/08

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grunwaldzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/07/04

o wszczęciu postępowania w sprawie wdyania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Al. Solidarności

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/07/02

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Południowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/06/27

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon Drogi Ekspresowej S11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/06/27

o zmianie do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Chłapowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/06/27

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Dobra

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/06/21

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Zielona

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/06/19

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Klasztorna

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/06/18

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyci celu publicznego - ul. Krotoszyńska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/06/13

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grabowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/06/13

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Południowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/06/05

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Krotoszyńska i Bzowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/31

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Staroprzygodzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/31

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Zielona

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/31

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Bema

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/30

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -  ul. Południowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/28

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Klasztorna

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/24

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Odolanowskiej, Kwiatowej i Gorzyckiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/22

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Staroprzygodzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/21

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Krotoszyńska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/16

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Gdańska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/16

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Dobra

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/10

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Zakątek

Obwieszczeie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/10

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Kamienna

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/10

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Staroprzygodzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/10

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Frąszczaka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/10

o wsprawie wydania zmiany do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Chłapowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/10

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Przymiejska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/10

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Bema

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/08

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -ul. Poniatowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/08

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -ul. Wrocławska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/07

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Południowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/07

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Krotoszyńska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/29

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania deycjzi o ustaelniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Staroprzygodzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/23

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Opalowej, Szmaragdowej i Grunwaldzkiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/23

o wydanej decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/11

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Staroprzygodzkiej, Brzozowej i Wrocławskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/05

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Frąszczaka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/05

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Zakątek

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/04

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu loaklizacji inwestycji celu publicznego - ul. Harcerska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/01

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grunwaldzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/01

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Poniatowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/01

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Przymiejska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/01

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Gdańska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/01

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Wrocławska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/01

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grabowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/01

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Krotoszyńska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/01

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Kamienna

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/03/29

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Dembińskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/03/22

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Odolanowskiej, Kwiatowej i Gorzyckiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/03/13

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Lotniczej, Poznańskiej, i Młyńskiej oraz ul. Strumykowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/03/08

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejo ul. Opalowej, Szmaragdowej i Grunwaldzkiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/02/21

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Dembińskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/02/19

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Staszica

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/02/14

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon Drogi Ekspresowej nr 11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/02/01

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grunwaldzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/01/15

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Staszica

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/01/11

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Bakaliowej i Krańcowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/01/03

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Lotniczej, Poznańskiej, Młyńskiej oraz ul. Stumykowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/12/28

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Zębcowskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/12/27

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Chłapowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/12/27

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Krańcowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/12/18

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Wrocławskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/12/06

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Krańcowej i Bakaliowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/12/03

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Siewna

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/11/22

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Komuny Paryskiej, Wysockiej, Frąszczaka i Strzeleckiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkoolskiego
2018/11/22

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Wrocławskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/11/22

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Zębcowskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/11/15

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Chłapowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/11/09

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Krańcowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/11/07

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon Drogi Ekspresowej Nr 11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/10/31

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Staroprzygodzkiej, Brzozowej i Wrocławskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/10/30

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Pruślińskiej i Grabowskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/10/30

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Wysockiej, Strzeleckiej, Komuny Paryskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/10/22

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Staroprzygodzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/10/15

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Wańkowicza i Osadnicznej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/10/11

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Odolanowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/10/08

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Wańkowicza i Bojanowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/09/26

o zmianie do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Strzeleckiej, Komuny Paryskiej, Wysockiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/09/24

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Staroprzygodzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/09/20

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Pruślińska, Grabowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkoolskiego
2018/09/19

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Limanowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/09/05

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Batorego i Lotniczej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/09/05

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Wańkowicza i Bojanowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/09/05

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Osadniczej i Wańkowicza

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/08/29

o zmianie do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Strzeleckiej, Komuny Paryskiej, Wysockiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/08/29

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Ragatowa/Wioślarska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/08/29

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Odolanowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/08/27

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Grabowskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/08/23

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Młodzieżowa - I etap

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/08/14

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Limanowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/08/10

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Mickiewicza/Limanowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/08/09

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Dobra

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/08/07

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Batorego/Lotnicza

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/08/01

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Walczak, Waryńskiego oraz Osiedle Robotnicze

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/30

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Regatowej/Wioślarskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/30

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana do decyzji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/26

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Chłapowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/20

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Południowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/19

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Mickiewicza/Limanowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/18

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Staroprzygodzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/17

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grabowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/17

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Śląska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/17

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Dobra

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/11

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniun lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Młodzieżowa/Żwirki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/09

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Wyosckiej, Komuny Paryskiej, Al. Solidarności

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/06

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Wysockiej, Paderewskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/02

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Środkowej, Olszynowej i Grabowskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/27

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Walczaka, Waryńskiego oraz Osiedla Robotniczego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/27

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Wrocławskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/26

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Kujawska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/25

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Wysocka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/20

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Chłapowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/19

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Śląska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/19

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Jałowcowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/19

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Migdałowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/13

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestychi celu publicznego - ul. Południowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/08

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Torowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/08

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Batorego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/06

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczego - rejon ul. Wrocławskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/01

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -  ul. Kujawska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/01

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -  ul. Głowackiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/01

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -  ul. Towarowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/05/15

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - ul. Batorego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/05/15

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - ul. Jałowcowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/05/15

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - ul. Migdałowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/05/09

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Wysocka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/26

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Glowackiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/26

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Torowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/25

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Olszynowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/16

o decyzji o ustaleniu loklaizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Środkowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/16

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Śląska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/11

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Paderewskiego, Pułaskiego i Wysockiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/10

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Wrocławska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/10

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Towarowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/09

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Bracka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/04

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Kasztanowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/04

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Spichrzowej, Raszkowskiej i Dworcowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/03/26

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzjo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rojon ul. Środkowej i Olszynowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/03/26

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzjo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rojon ul. Wysockiej, Komuny Paryskiej oraz Al. Solidarności

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/03/23

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Krotoszyńska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/03/23

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon Rynku i ul. Raszkowskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/03/19

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Olszynowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/03/16

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Środkowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/03/16

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Kasztanowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/03/15

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Śląska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/03/12

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Działkowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/03/08

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Wrocławska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/03/07

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Bracka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/02/27

o wszczęciu postępowania  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Wysocka, Pułaskiego, Paderewskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/02/22

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Spichrzowej, Raszkowskiej, Dworcowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/02/22

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rynek i fragment ul. Raszkowskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/02/15

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Krotoszyńska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/02/15

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Działkowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/02/12

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publciznego - rejon ul. Grabowskiej, Jałowcowych, Azaliowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/02/08

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Zimowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/01/31

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Głogowskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/01/24

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Miła

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/01/12

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Zimowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/01/12

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grabowska, Jałowcowa, Azaliowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/01/10

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Wiosenna

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/01/10

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Zimowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/01/08

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Kamienna

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/01/08

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Kościuszki

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet