Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Inwestycje celu publicznego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2021/01/12

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie seici gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 4, 24obręb 0173położonych w Ostrowie Wielkopolskim w ul. Makowej i Przymiejskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2021/01/07

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grabowa.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkoolskiego
2021/01/05

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przy ul. Grabowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2021/01/05

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Składowa.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2021/01/05

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV na działkach nr 40, 57/16 (obręb 0114) oraz działkach nr1, 2 (obręb 0115) położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Zębcowskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2021/01/04

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. W. Lewandowskiego.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/12/08

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Zębcowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/12/08

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - w rejonie ul. Zębcowskiej.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/12/07

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Słonecznikowa i Limbowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/12/03

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grabowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/11/27

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przy ul. Warmińskiej / Pomorskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/11/26

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Środkowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/11/17

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grunwaldzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/11/13

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Lotnicza

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/11/13

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Nowa Krępa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/11/05

o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Przy Lesie i Grabowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkoolskiego
2020/11/03

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Zębcowskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/11/02

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Owsiana, Żniwna, Głowackiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/11/02

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Składowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/30

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Słonecznikowa i Limbowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/30

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Pałucka / Pomorska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/29

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Środkowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/29

o wydaniu w dniu 29.10.2020 r. decyzji nr 6733.52.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku posadowionym na działkach nr 90/9, 100 (obręb 0039) położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Raszkowskiej (posadowionej na dachu Hotelu Omega)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/22

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Nowa Krępa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/13

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Ściegiennego, Wybickiego i Bema

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/08

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grunwaldzka

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/08

o wydaniu w dniu 08.10.2020 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika retencyjnego oraz instalacji kanalizacji deszczowej na działce nr 49/4 (obręb 0049) zjazd na drogę publiczną przez działki nr 50/2, 54/2 oraz 54/1 (obręb 0049) położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Bardowskiego.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/05

o zakończeniu w dniu 15.09.2020 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dl ainwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku posadowionym na działkach nr 90/9, 100 (obręb 0039) położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Raszkowskiej (posadowionej na dachu Hotelu Omega) i przygotowano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rzecz inwestora

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/02

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rejonie ulicy Grabowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/01

o wydaniu w dniu 01.10.2020 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej n/c na działkach na 55 (obręb 0059), nr 80, 83/3 (obręb 0060), nr 56 (obręb 0100) położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Odolanowskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/01

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Olszynowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostowa Wielkopolskiego
2020/09/28

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Al. Powstańców Wielkopolskich

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/24

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 RC SDR11 Dz63 o długości ok.120m na działkach nr 64/12 oraz nr 43 z obrębu 0012 położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Pałuckiej / Pomorskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/24

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Batorego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/22

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika retencyjnego oraz instalacji kanalizacji deszczowej ul. Bardowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/18

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Olimpijska oraz Al. Powstańców Wielkopolskich

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/15

o wszczęciu w dniu 15.09.2020 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dl ainwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku posadowionym na działkach nr 90/9, 100 (obręb 0039) położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Raszkowskiej (posadowionej na dachu Hotelu Omega), na rzecz inwestora

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/11

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Południowa i Morelowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/11

o wydaniu w dniu 11.09.2020 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6733.44.2020 dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV na działkach nr 79/11, 79/12, 80/7, 81/12, 82/12, 83/14, 84/6, 87/9, 88/17, 89/34, 89/22 (obręb 0034), działkach nr 1/1, 2/1, 18/4, 18/6, 19, 27, 23/2, 28/2 (obręb 0033) oraz działce nr 1 (obręb 0079), położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Harcerskiej i Kaliskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/11

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Azaliowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/09

o wszczęciu w dniu 09.09.2020 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej n/c na działkach nr 55 (obręb 0059), nr 80, 83/3 (obręb 0060), nr 56 (obręb 0100) polożonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Odolanowskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostowa Wielkopolskiego
2020/09/07

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Al. Powstańców Wielkopolskich

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/08/28

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Piłsudskiego

Obwieszczenie Prerzydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/08/27

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Olimpijska-Al. Powstańców Wielkopolskich

Obwieszczenie Prerzydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/08/25

o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu - ul. Włościańska

Obwieczenie Prezydeta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/08/24

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - w rejonie ul. Grabowej

Obwieszczenie Prezydenta Miassta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/08/07

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Rataja

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/24

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Południowa i Morelowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/23

o wszczęciu postępowania w sprawie wdyania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Piłsudskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/23

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Piłsudskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/20

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Rataja

Obwiezczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/17

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Frąszczaka i Wysocka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/15

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Olszynowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/10

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Partyzancka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/06

o wszczęciu postępowania w sprawie wuydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Azaliowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/01

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Glabisza

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/01

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV na działkach nr 79/11, 79/12, 80/7, 81/12, 82/12, 83/14, 84/6, 87/9, 88/17, 89/34, 89/22 (obręb 0034), działkach nr 1/1, 2/1, 18/4, 18/6, 19, 27, 23/2, 28/2 (obręb 0033) oraz działce nr 1 (obręb 0079), położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Harcerskiej i Kaliskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/06/16

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon obwodnicy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/06/16

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Dożynkowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/06/16

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Nowa Krępa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/06/09

o wydaniu decyzji umarzającej w części działek nr 1/, 1/8 (obręb 0094) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr 1/7, 1/8 (obręb 0094), działkach nr 49, 20 (obręb 0095), działkach nr 4, 9/2 (obręb 0121) oraz działce nr 2/9 (obręb 0122) położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Frąszczaka i Wysockiej, ze względu na objęcie działek nr 1/7, 1/8 (obręb 0094) miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/06/03

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Glabisza

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/28

o wznowieniu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV na działkach nr 79/11, 79/12, 80/7, 81/12, 82/12, 83/14, 84/6, 87/9, 88/17, 89/34, 89/22 (obręb 0034), działkach nr 1/1, 2/1, 18/4, 18/6, 19, 27, 23/2, 28/2 (obręb 0033) oraz działce nr 1 (obręb 0079), położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Harcerskiej i Kaliskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/25

o wydanej w dniu 25.05.2020 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej, rurociągu teletechnicznego oraz studini kablowych na działkach nr20, 48/5, 49, 50/3, 60/2, 60/3, 63/3, 66/1, 66/9 (obręb 0095) oraz 4, 5/20, 6/11, 7/27, 11/10, 11/11, 12/1, 12/21, 12/24, 12/26, 13/1, 13/3, 13/4 (obręb 0093) w ul. Komuny Paryskiej, Frąszczaka i Strzeleckiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/21

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Partyzancka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/21

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publocznego - ul. Reymonta

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/18

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznej - ul. Nowa Krępa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/11

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego po postanowieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 21.04.2020 r. o numerze SKO-4213/105/20

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu
2020/05/06

o postanowieniu wydanym w dniu 21.04.2020 r. nr SKO-4213/106/20

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/06

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Wrocławska

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu
2020/05/06

o postanowieniu wydanym w dniu 21.04.2020 r. nr SKO-4213/105/20

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/06

o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Przy Lesie i Grabowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/06

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Czerwonych Kosynierów

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/06

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Okrzei

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiegoo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Azaliowa
2020/04/28

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Nowa Krępa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/04/28

o postanowieniu o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Harcerska i Kaliska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/04/28

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Przy Lesie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/04/28

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Azaliowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/04/28

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grunwaldzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/04/28

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grabowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/04/22

o wszczęciu w dniu 22.04.2020 r. postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwesytycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej, rurociągu teletechnicznego oraz studini kablowych na działkach nr 20, 49, 48/5, 50/3, 60/3, 66/9, 66/1, 60/2 (obręb 0095), działkach nr 4, 12/1, 13/4, 13/1, 13/3, 5/20, 6/11, 7/27, 11/11, 11/10, 12/24, 12/21, 12/26 (obręb 0093) położonych w Ostrowie Wielkopolskim w ul. Frąszczaka, Komuny Paryskiej, Strzeleckiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/04/22

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Reymonta

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/04/22

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Topolowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/04/22

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Topolowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/04/08

o wszczęciu postepowania w sprawie wdyania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczego - ul. Okrzei

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/04/03

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grunwaldzka i Danysza

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/04/03

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grunwaldzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/04/03

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Czerwonych Kosynierów

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/04/03

o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwunastooddziałowego przedszkola wraz z zagospodarowaniem  terenu przy ul. Staroprzygodzkiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/23

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grunwaldzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/23

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Azaliowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/23

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Przy Lesie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/23

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Wrocławska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/23

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grabowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/23

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Nowa Krępa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/13

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Dobra

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/13

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Harcerska i Kaliska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/13

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Przy Lesie i Grabowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/13

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grunwaldzka i Danysza

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/12

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej 110kV na działce nr 6 (obręb 0199) położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy obwodnicy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/12

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej 110kV na działce nr 36 (obręb 0210) położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Słonecznikowej i Limbowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/11

o postanowieniu o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji nr 6733.156.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30.12.2019 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/04

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Kolejowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/04

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Kolejowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/02/26

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Leszczynowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/02/19

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grunwaldzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/02/13

o zmianie do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Zjazd

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/02/12

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Kłosowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/02/12

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Andersa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/02/12

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Graniczna

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/02/07

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Bzowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/02/04

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Bardowskiego i Taczaka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/02/04

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Przymiejska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/02/03

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Kolejowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/02/03

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Kolejowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/29

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grunwaldzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/27

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Wrocławska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/27

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Południowa i Morelowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/27

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Kłosowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/22

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Zjazd

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/22

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Andersa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/20

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Strzelecka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/16

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Magnoliowa i Olchowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/16

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Al. Powstańców Wlkp.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/16

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Leszczynowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/14

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grabowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/13

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Dobra

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/10

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Piłsudskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/10

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Zębcowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/09

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Bardowskiego i Taczaka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/09

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Graniczna

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/08

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Południowa i Morelowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/31

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Makowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/31

o wszczęciu postępowania w sprawiw wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Bzowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/31

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Wrocławska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/30

o dcyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Zjazd

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/27

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Przymiejska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/23

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grunwaldzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/23

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Strzelelcka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/20

o wydaniu decyzji nr 6733.54.2019 w dniu 20.12.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji Ostrów Wielkopolski-Pleszew na:
- działkach nr 200, 109/2, 108/2, 107/2, 106/2, 105/2, 104/2, 103/5, 39 (obręb 0210)
- działkach nr 50, 49, 47/4, 44/2, 40/8, 11, 2 (obręb 0206)
położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulic Pruślińskiej, Słonecznikowej, Grabowskiej, Limbowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/20

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Leszczynowa i Migdałowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/20

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Zębcowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/20

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Murarska i Okopowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/20

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Figowa i Krańcowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/18

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Piłsudskiego

Obwieszzcenie Wojewody Wielkopolskiego
2019/12/17

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych (dla działek nr 15, 16, 17, 18, 19, 20 (obręb 0100) oraz działki nr 141 (obręb 0101))

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/17

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grabowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/17

o  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Dobra

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/12

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Magnoliowa i ul. Olchowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/09

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Zjazd

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/03

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Staroprzygodzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/02

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Zębcowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/02

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Al. Powstańców Wielkopolskich

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/11/29

o sprostowaniu z urzędu omyłiki zawartej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6733.44.2019 z dnia 13.11.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV; zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim, na działkach nr 9, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 22/2, 25/2, 26/5, 29/5, 30/5, 33/5, 34/5, 37/5, 38/5, 41/4, 42/2, 45/2, 46/2, 49/2, 50/2, 53/2, 54/2, 57/2, 58/2, 61/2, 62/2, 65/2 (obręb 0019), 2/2, 3/2, 6/2, 7/2, 11/2, 14/2, 15/2, 18/2, 19/2, 20/2, 21/2, 22/2, 23/5, 24/5, 25/7, 26/7, 28/3, 28/5, 29/1, 29/3, 30/1 (obręb 0020), 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 9/3 (obręb 0021), 5, 7, 8, 9/2, 10 i 35 (obręb 0199)

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/11/28

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Raszkowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/11/22

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Figowa/Krańcowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/11/21

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Makowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/11/21

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Leszczynowa i Migdałowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/11/20

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Al. Słowackiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/11/20

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Matejki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/11/19

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Murarska/Okopowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/11/19

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Zębcowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/11/14

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grabowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/11/13

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji Ostrów Wielkopolski-Pleszew na:

- działkach nr 65/2, 62/2, 61/2, 58/2, 57/2, 54/2, 53/2, 50/2, 49/2, 46/2, 45/2, 42/2, 41/4, 38/5, 37/5, 34/5, 33/5, 30/5, 29/5, 26/5, 25/2, 22/2, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 9 (obręb 0019)

- działkach nr 30/1, 29/1, 29/3, 28/3, 28/5, 26/7, 25/7, 24/5, 23/5, 22/2, 21/1, 20/2, 19/2, 18/2, 15/2, 14/2, 11/2, 7/2, 6/2, 3/2, 2/2 (obręb 0020),

- działkach nr 6, 7, 8, 9/3, 9/2, 9/1 (obręb 0021)

- działkach nr 10, 9/2, 8, 7, 5, 35 (obręb 0199), położonych w Ostrowie Wielkopolskim

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/11/12

o wszczęciu postępowania w prawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Dobra

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/11/12

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Staroprzygodzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/11/12

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon Drogi Ekspresowej S11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/11/08

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: modernizacji istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji Ostrów Wielkopolski-Pleszew na:
- działkach nr 200, 109/2, 108/2, 107/2, 106/2, 105/2, 104/2, 103/5, 39 (obręb 0210)
- działkach nr 50, 49, 47/4, 44/2, 40/8, 11, 2 (obręb 0206)
położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulic Pruślińskiej, Słonecznikowej, Grabowskiej, Limbowej.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/10/28

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Wrocławskiej, Głogowskiej, Kościuszki, Grabowskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/10/28

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Matejki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/10/24

o wydanej w dniu 24.10.2019 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 161, 162 (obręb 0083) oraz działkach nr 12/3, 12/26, 12/33, 12/9, 11/6, 10/5, 10/1, 9/1, 8/1, 7/28, 7/18 (obręb 0093) położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Paderwskiego, Strzeleckiej i Mertki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/10/24

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pubicznego - ul. Raszkowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/10/16

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Klasztorna

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/10/07

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Al. Słowackiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/10/07

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 161, 162 (obręb 0083) oraz działkach nr 12/3, 12/26, 12/33, 12/9, 11/6, 10/5, 10/1, 9/1, 8/1, 7/28, 7/18 (obręb 0093) położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Paderwskiego, Strzeleckiej i Mertki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/10/07

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grabowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/10/04

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Targowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/10/04

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Zębcowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/09/25

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Klasztorna

Obwieszczenie Prezydenta Miassta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/09/20

zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie odcinka rowu R-O oraz częściowe jego zarurowanie na działce nr 54/7, 54/8, 54/14, obręb 114 położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Zębcowska.

Obwieszczenie Prezydenta Miassta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/09/18

zawiadamiające, że została wydana decyzja nr 6733.36.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie istniejącego układu komunikacyjnego na działkach nr 12/1 (obręb 0078), nr 46 (obręb 0075), 31 (obręb 0076), nr 32 (obręb 0079) położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy Pl. Rowińskiego.

Obwieszczenie Prezydenta Miassta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/09/18

zawiadamiające, że została wydana decyzja nr 6733.37.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej na działkach nr 1/1, 19, 27, 23/2, 28/2 (obręb 0033) oraz działkach nr 79/11, 79/12, 80/7, 81/12, 82/12, 83/14, 84/6, 87/9, 88/10, 89/34, 89/22, 91, 92, 95/3 (obręb 0034) położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Harcerskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkoolskiego
2019/09/12

zawiadamiające o wydaniu  w dniu 05.09.2019 r. decyzji nr SKO-4213/263/18 przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr 6733.27.2019 z dnia 27.06.2019 r. w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania, dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na działce nr 1/2 (obręb 0196) położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie Drogi Ekspresowej S11.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/09/10

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Wrocławskiej, Głogowskiej, Kościusz i Grabowskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/09/10

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Andersa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/09/06

o odmowie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Krotoszyńska i Bzowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/09/03

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Targowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/09/02

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji Ostrów Wielkopolski-Pleszew na:

- działkach nr 65/2, 62/2, 61/2, 58/2, 57/2, 54/2, 53/2, 50/2, 49/2, 46/2, 45/2, 42/2, 41/4, 38/5, 37/5, 34/5, 33/5, 30/5, 29/5, 26/5, 25/2, 22/2, 16, 17/1, 17/2, 18, 19, 9 (obręb 0019)

- działkach nr 30/1, 29/1, 29/3, 28/3, 28/5, 26/7, 25/7, 24/5, 23/5, 22/2, 21/1, 20/2, 19/2, 18/2, 15/2, 14/2, 11/2, 7/2, 6/2, 3/2, 2/2 (obręb 0020),

- działkach nr 6, 7, 8, 9/3, 9/2, 9/1 (obręb 0021)

- działkach nr 10, 9/2, 8, 7, 5, 35 (obręb 0199), położonych w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/08/23

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Al. Solidarności

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/08/20

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej na działkach nr 1/1, 19, 27, 23/2, 28/2, 2/1, 18/4, 18/6, 20/1, 20/2 (obręb 0033) oraz działkach nr 79/11, 79/12, 80/7, 81/12, 82/12, 83/14, 84/6, 87/9, 88/10, 89/34, 89/22 (obręb 0034) położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Harcerskiej i Kaliskiej.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/08/20

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Szmaragodwa i Topazowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/08/20

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grunwaldzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/08/19

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Andersa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/08/12

o zmianie do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Pl. Rowińskiego, Wiosny Ludów, Kolejowej, Partyzanckiej i Wolności

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/08/12

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Nowa Krępa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/08/09

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Pl. Rowińskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/08/08

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Andersa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/07/26

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Pl. Rowińskiego, ul. Wiosny Ludów, Kolejowa, Partyzancka i Wolności

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/07/25

o wznowieniu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Harcerska i Kaliska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/07/18

o wszczęciu postępowania w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Andersa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/07/18

o wszczęciu postępowania w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Nowa Krępa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/07/15

o wszczęciu postępowania w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Szmaragdowa i Topazowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/07/08

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grunwaldzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/07/04

o wszczęciu postępowania w sprawie wdyania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Al. Solidarności

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/07/02

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Południowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/06/27

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon Drogi Ekspresowej S11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/06/27

o zmianie do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Chłapowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/06/27

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Dobra

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/06/21

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Zielona

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/06/19

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Klasztorna

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/06/18

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyci celu publicznego - ul. Krotoszyńska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/06/13

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grabowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/06/13

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Południowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/06/05

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Krotoszyńska i Bzowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/31

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Zielona

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/31

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Bema

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/31

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Staroprzygodzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/30

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -  ul. Południowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/28

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Klasztorna

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/24

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Odolanowskiej, Kwiatowej i Gorzyckiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/22

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Staroprzygodzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/21

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Krotoszyńska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/16

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Dobra

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/16

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Gdańska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/10

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Zakątek

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/10

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Staroprzygodzka

Obwieszczeie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/10

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Kamienna

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/10

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Przymiejska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/10

o wsprawie wydania zmiany do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Chłapowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/10

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Frąszczaka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/10

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Bema

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/08

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -ul. Poniatowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/08

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -ul. Wrocławska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/07

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Południowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/07

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Krotoszyńska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/29

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania deycjzi o ustaelniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Staroprzygodzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/23

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Opalowej, Szmaragdowej i Grunwaldzkiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/23

o wydanej decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/11

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Staroprzygodzkiej, Brzozowej i Wrocławskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/05

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Frąszczaka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/05

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Zakątek

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/04

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu loaklizacji inwestycji celu publicznego - ul. Harcerska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/01

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Kamienna

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/01

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grunwaldzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/01

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Poniatowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/01

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grabowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/01

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Krotoszyńska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/01

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Przymiejska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/01

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Wrocławska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/01

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Gdańska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/03/29

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Dembińskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/03/22

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Odolanowskiej, Kwiatowej i Gorzyckiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/03/13

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Lotniczej, Poznańskiej, i Młyńskiej oraz ul. Strumykowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/03/08

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejo ul. Opalowej, Szmaragdowej i Grunwaldzkiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/02/21

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Dembińskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/02/19

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Staszica

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/02/14

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon Drogi Ekspresowej nr 11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/02/01

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grunwaldzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/01/15

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Staszica

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/01/11

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Bakaliowej i Krańcowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/01/03

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Lotniczej, Poznańskiej, Młyńskiej oraz ul. Stumykowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/12/28

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Zębcowskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/12/27

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Krańcowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/12/27

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Chłapowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/12/18

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Wrocławskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/12/06

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Krańcowej i Bakaliowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/12/03

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Siewna

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/11/22

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Komuny Paryskiej, Wysockiej, Frąszczaka i Strzeleckiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkoolskiego
2018/11/22

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Wrocławskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/11/22

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Zębcowskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/11/15

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Chłapowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/11/09

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Krańcowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/11/07

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon Drogi Ekspresowej Nr 11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/10/31

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Staroprzygodzkiej, Brzozowej i Wrocławskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/10/30

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Pruślińskiej i Grabowskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/10/30

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Wysockiej, Strzeleckiej, Komuny Paryskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/10/22

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Staroprzygodzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/10/15

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Wańkowicza i Osadnicznej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/10/11

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Odolanowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/10/08

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Wańkowicza i Bojanowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/09/26

o zmianie do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Strzeleckiej, Komuny Paryskiej, Wysockiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/09/24

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Staroprzygodzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/09/20

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Pruślińska, Grabowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkoolskiego
2018/09/19

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Limanowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/09/05

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Batorego i Lotniczej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/09/05

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Wańkowicza i Bojanowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/09/05

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Osadniczej i Wańkowicza

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/08/29

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Odolanowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/08/29

o zmianie do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Strzeleckiej, Komuny Paryskiej, Wysockiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/08/29

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Ragatowa/Wioślarska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/08/27

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Grabowskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/08/23

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Młodzieżowa - I etap

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/08/14

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Limanowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/08/10

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Mickiewicza/Limanowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/08/09

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Dobra

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/08/07

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Batorego/Lotnicza

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/08/01

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Walczak, Waryńskiego oraz Osiedle Robotnicze

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/30

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Regatowej/Wioślarskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/30

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana do decyzji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/26

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Chłapowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/20

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Południowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/19

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Mickiewicza/Limanowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/18

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Staroprzygodzka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/17

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grabowska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/17

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Dobra

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/17

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Śląska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/11

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniun lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Młodzieżowa/Żwirki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/09

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Wyosckiej, Komuny Paryskiej, Al. Solidarności

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/06

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zmiany do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Wysockiej, Paderewskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/02

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Środkowej, Olszynowej i Grabowskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/27

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Walczaka, Waryńskiego oraz Osiedla Robotniczego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/27

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Wrocławskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/26

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Kujawska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/25

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Wysocka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/20

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Chłapowskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/19

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Śląska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/19

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Jałowcowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/19

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Migdałowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/13

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestychi celu publicznego - ul. Południowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/08

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Torowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/08

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Batorego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/06

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczego - rejon ul. Wrocławskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/01

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -  ul. Głowackiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/01

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -  ul. Towarowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/01

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -  ul. Kujawska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/05/15

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - ul. Jałowcowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/05/15

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - ul. Batorego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/05/15

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - ul. Migdałowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/05/09

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Wysocka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/26

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Glowackiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/26

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Torowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/25

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Olszynowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/16

o decyzji o ustaleniu loklaizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Środkowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/16

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Śląska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/11

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Paderewskiego, Pułaskiego i Wysockiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/10

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Wrocławska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/10

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Towarowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/09

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Bracka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/04

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Spichrzowej, Raszkowskiej i Dworcowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/04

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Kasztanowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/03/26

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzjo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rojon ul. Wysockiej, Komuny Paryskiej oraz Al. Solidarności

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/03/26

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzjo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rojon ul. Środkowej i Olszynowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/03/23

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Krotoszyńska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/03/23

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon Rynku i ul. Raszkowskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/03/19

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Olszynowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/03/16

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Środkowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/03/16

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Kasztanowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/03/15

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Śląska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/03/12

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Działkowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/03/08

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Wrocławska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/03/07

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Bracka

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/02/27

o wszczęciu postępowania  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Wysocka, Pułaskiego, Paderewskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/02/22

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rynek i fragment ul. Raszkowskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/02/22

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Spichrzowej, Raszkowskiej, Dworcowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/02/15

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Krotoszyńska

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/02/15

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Działkowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/02/12

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publciznego - rejon ul. Grabowskiej, Jałowcowych, Azaliowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/02/08

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Zimowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/01/31

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rejon ul. Głogowskiej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/01/24

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Miła

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/01/12

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Zimowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/01/12

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Grabowska, Jałowcowa, Azaliowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/01/10

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Wiosenna

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/01/10

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Zimowa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/01/08

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Kamienna

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/01/08

o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ul. Kościuszki

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet