Biuletyn Informacji Publicznej Urz璠u Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urz璠u Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urz璠u Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Pozosta貫 og這szenia

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/12/30

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - podanie do publicznej wiadomoci projekt uchwa造 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie: sezonu k雷ielowego oraz wykazu k雷ielisk na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2021 roku.

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/12/28

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie przed逝瞠nia terminu post瘼owania administracyjnego w sprawie naruszenia art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z pon. zm.) przy ul. Z瑿cowskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/12/16

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskie w sprawie przed逝瞠nia terminu post瘼owania administracyjnego w sprawie naruszenia art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z pon. zm.) przy realizacji budowy czterech zespoów budynków mieszkaniowych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na nieruchomociach w miejscowoci Ostrów Wielkopolski, ul. Z瑿cowska przez M&M Development Sp. z o. o.

Infirmacja Wody Polskie z dnia 30 .11.2020 o wszcz璚iu postepowania administracyjnego
2020/11/30

Informacja Dyrektora Zarzadu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu   o wszcz璚iu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urzadze kanalizacyjnych cieków przemys這wych z stacji paliw oraz bezdotykowej myjni samochodowej przy ul trzeleckiej w Ostrowie wlkp

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/11/30

w sprawie przed逝瞠nia terminu post瘼owania administracyjnego w sprawie naruszenia art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z pon. zm.) przy ul. Z瑿cowskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/11/20

w sprawie przed逝瞠nia terminu post瘼owania administracyjnego w sprawie naruszenia art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z pon. zm.) przy realizacji budowy czterech zespoów budynków mieszkaniowych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na nieruchomociach w miejscowoci Ostrów Wielkopolski, ul. Z瑿cowska przez M&M Development Sp. z o. o.

Informacja WODY POLSKIE z dnia 20.11.2020
2020/11/20

Informacja Dyrektora Zarzadu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszcz璚iu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujace wprowadzanie scieków przemys這wych wytwarzanych w samoobs逝gowej myjni samichidowej zlokalizowanej przy ul wroc豉wskiej 93 w Ostrowie Wlkp

Informacja Dyrektora Zarz鉅u Zlewni W鏚 Polskich w Kaliszu z dn.20.11.2020
2020/11/20

 

Informacja Dyrektora Zarzadu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszcz璚iu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujace wprowadzanie scieków przemys這wych wytwarzanych w samoobs逝gowej myjni samichidowej zlokalizowanej przy ul Wroc豉wskiej na terenie dzia趾i nr 3/50 w Ostrowie Wlkp


 

Obwieszczenie Marsza趾a Wojew鏚ztwa Wielkopolskiego
2020/11/10

zawiadamiaj鉍e, i ze wzgl璠u na prowadzenie post瘼owania wyjaniaj鉍ego, post瘼owanie w sprawie na這瞠nia na Generaln Dyrekcj Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia w Poznaniu obowi頊ku ograniczenia negatywnego oddzia造wania na rodowisko i jego zagro瞠nia, na nieruchomoci po這穎ne wzd逝 drogi ekspresowej S11 (obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego) od km 400+00 do km 413+040, nie zostanie zako鎍zone w ustawowym terminie oraz wyznaczaj鉍e nowy termin za豉twienia sprawy na dzie 4 grudnia 2020 r.

Zaproszenie Urz璠u Marsz趾owskiego Wojew鏚ztwa Wielkopolskiego
2020/11/09

zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Programu ochrony rodowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030, które odb璠zie si 16 listopada 2020 od godz. 9:00 poprzez platform zoom

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostowa Wielkopolskiego
2020/10/27

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskie w sprawie przed逝瞠nia terminy post瘼owania administracyjnego prowadzonego na nieruchomociach po這穎nych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Z瑿cowskiej.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostowa Wielkopolskiego
2020/10/22

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskie w sprawie przed逝瞠nia terminu post瘼owania administracyjnego w sprawie naruszenia art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z pon. zm.) przy realizacji budowy czterech zespoów budynków mieszkaniowych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na nieruchomoci w miejscowoci Ostrów Wielkopolski, ul. Z瑿cowska przez M&M Development Sp. z o. o.

Obwieszczenie Marsza趾a Wojew鏚ztwa Wielkopolskiego
2020/10/14

zawiadamiaj鉍e strony post瘼owania w sprawie na這瞠nia na GDDKiA Odzia w Poznaniu obowi頊ku ograniczenia negatywnego oddzia造wania na rodowisko i jego zagro瞠nia, na nieruchomoci po這穎ne wzd逝 drogi ekspresowej S11 o przed逝瞠niu do 6 listopada 2020 r. terminu za豉twienia sprawy ze wzgl璠u na trwaj鉍e post瘼owanie wyjaniaj鉍e

Obwieszczenie Prezydenta Miasta o przed逝瞠niu terminu post瘼owania
2020/09/28

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskie w sprawie przed逝瞠nia terminy post瘼owania administracyjnego prowadzonego na nieruchomociach po這穎nych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Z瑿cowskiej.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/22

zawiadamiaj鉍e o wy這瞠niu do publicznego wgl鉅u „Projektu za這瞠 do planu zaopatrzenia w ciep這, energi elektryczn i paliwa gazowe dla miasta Ostrów Wielkopolski” oraz o mo磧iwoci zapoznania si z jego treci, a tak瞠 zawiadamiaj鉍e o mo磧iwoci sk豉dania uwag i wniosków

Informacja P.G.W Wody Polskie z dn.15.09 20. o wszcz璚iu post瘼owania
2020/09/15

Informacja Pa雟twowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszcz璚iu post瘼owania administracyjnegow sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na us逝g wodn, obejmujac odprowadzenie do urz鉅zenia wodnego tj. R-H "Strugi Ostrowskiej" - wód opadowych i roztopowych( uj皻ych w zamkni皻ry system kanalizacji deszczowej) w Ostrowie Wielkopolskim.Rejon ul Reymonta,Konopnickiej Kasprowicza, Mickiewicza oraz Królowej Jadwigi.

Obwieszczenie Marsza趾a Wojew鏚ztwa Wielkopolskiego
2020/09/11

zawiadamiaj鉍e, 瞠 ze wzgl璠u na konieczno rozpatrzenia z這穎nych uwag i wniosków, post瘼owanie w sprawie na這瞠nia na Generaln Dyrekcj Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia w Poznaniu obowi頊ku ograniczenia negatywnego oddzia造wania na rodowisko i jego zagro瞠nia, na nieruchomoci po這穎ne wzd逝 drogi ekspresowej S11 (obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego) od km 400+00 do km 413+040, nie zostanie zako鎍zone w ustawowym terminie oraz wyznaczaj鉍e nowy termin za豉twienia sprawy na dzie 9 padziernika 2020 r.

Og這szenie Zarz鉅u powiatu Olenickiego z dn. 31,07.2020
2020/07/31

Og這szenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomoci niezabudowanej stanowiacej w豉snoc Powiatu Olesnickiego po這zonej w Ostrowinie gm Olenica

Informacja z dnia 29.07.2020
2020/07/29

Informacja Pa雟twowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  o wsz璚iu postepowania  administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na

1.wykonanie urzadzenia wodnego

2.us逝g wodn

Og這szenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/23

informuj鉍e 瞠 nabór zg這sze w ramach programu „Usuwania wyrobów zawieraj鉍ych azbest z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” w roku 2020 rozpocznie si z dniem 3 sierpnia 2020 r. i potrwa do dnia 31 sierpnia 2020 r. (w章cznie).

Og這szenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/06/30

zawiadamiaj鉍e 瞠 nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zada s逝蕨cych ochronie zasobów wodnych, polegaj鉍ych na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania rozpocznie si z dniem 1 lipca 2020 r i potrwa do dnia 21 lipca 2020 r. (w章cznie)

Informacja PGW Wody Polskie z dn. 19.05.2020
2020/05/19

Pa雟twowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Informacja o wszcz璚iu postepowania administracyjnego w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudow urzadzenia melioracji wodnych, tj ziemnego rowu melioracyjnego po這zonego w ostrowie Wielkopolskim w sasiedztwie ul Migda這wej. polegajaca na

1.Likwidacji odcinka rowu

2. Wykonanie krytego docinka rowu melioracyjnego

Og這szenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/18

Og這szenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - informacja 瞠 nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany róde ogrzewania w璕lowego na ekologiczne ród豉 ciep豉 w 2020 r. rozpocznie si z dniem 1 czerwca 2020 r. i potrwa do dnia 15 czerwca 2020 r. (w章cznie).

Og這szenie Zarz鉅u Powiatu Olenickiego o I porzetargu na sprzedaz nieruchomoci w Ostrowinie nr.dz .211/9AM-2
2020/05/06

Og這szenie Zarz鉅u Powiatu Olenickiego o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej po這穎nej w Ostrowinie, gm. Olenica. Nr dzia趾i 211/9AM-2

Og這szenie Zarz鉅u Powiatu Olenickiego o I przetargu na sprzeda nieruchomoci po這穎nej w Ostrowinie nr dz. 65AM-2
2020/05/06

Og這szenie Zarz鉅u Powiatu Olenickiego o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda nieruchomoci niezabydowanej po這穎nej w Ostrowinie, gm olenica. numer  dzia趾i 65 AM- 2

Obwieszczenie Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
2020/04/30

w sprawie: og這szenia tekstu jednolitego uchwa造 Nr LIII/621/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiegoz dnia 31 padziernika 2018 roku w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej im. Stefana Rowi雟kiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Informacja w/s wydania pozwolenia wodnoprawnego dot myjni samochodowej bezobs逝goweu przu ul Ok鏊nej.z dnia 27.04 2020
2020/04/27

Informacja o wszcz璚iu post瘼owania administracyjnego w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmuj鉍e wprowadzenia do urzadze kanalizacyjnych cieków z samoobs逝gowej myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul.Okólnej w Ostrowie Wlkp

Informacja w/s wydania pozwolenia wodnoprawnego dot firmy SKLEJKA EKO S.A.
2020/04/27

Informacja Pa雟twowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotycz鉍a pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie cieków przemys這wych z terenu firmy SKLEJKA EKO S.A.

Informacja o wszcz璚iu post瘼owania administracyjnego w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego PKN ORLEN S.A.
2020/04/22

Informacja o wszcz璚iu postepowania administracyjnego w sprawie

1. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego obejmuj鉍ego wprowadzanie cieków  wytwarzanych na terenie Terminala Paliw PKN ORLEN S.A. ul Weglowa 1 Ostrów Wielkopolski

2. wydania decyzji o wyganieciu pozwolenia wodnoprawnego dla Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul Chemików 7 P這ck

OGΜSZENIE PREZYDENTA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
2020/03/30

w sprawie naboru wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany róde ogrzewania na ekologiczne ród豉 ciep豉 w 2020r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/17

zawiadamiaj鉍e o mo磧iwoci wnoszenia propozycji zada wpisuj鉍ych si w zadania zgodne z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a przyczyniaj鉍ych si do poprawy stanu rodowiska i jakoci 篡cia na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w zwi頊ku z planowan aktualizacj Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Zawiadomienie
2019/12/23

Zawiadomienie o wszcz璚iu post瘼owania administracyjnego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/18

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 18.12.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomoci projektu uchwa造 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie: sezonu k雷ielowego oraz wykazu k雷ielisk na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2020 roku.

Zaproszenie do udzia逝 w badaniu ankietowym
2019/09/30

Uczestnictwo mieszka鎍ów Polski (rezydentów) w podró瘸ch 2019 r.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 12 wrzenia 2019 roku
2019/09/12

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa ulicy Czereniowej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Zagajnikowej do granicy dzia趾i nr 5/2).

Informacja dot. bada ankietowych, ankieta koniunktury gospodarczej w gospodarstwie rolnym
2019/06/28

Informacja Urz璠u Statystycznego w Poznaniu o przeprowadzanych badaniach ankietowych w lipcu 2019 r. (Ankieta koniunktury gospodarczej w gospodarstwie rolnym).

Og這szenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o zamiarze po章czenia filii Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowi雟kiego w Ostrowie Wielkopolskim
2019/06/27

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego og豉sza zamiar po章czenia Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowi雟kiego w Ostrowie Wielkopolskim z Fili Nr 7 dla dzieci i m這dzie篡 Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowi雟kiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 25 marca 2019 r.
2019/03/25

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Bojanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 25 marca 2019 r.
2019/03/25

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Dembi雟kiego w Ostrowie Wielkopolskim

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 25 marca 2019 r.
2019/03/25

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Wysokiej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od posesji nr 27 do ul. Kr皻ej

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 25 marca 2019 r.
2019/03/25

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej - rozbudowa uk豉du drogowego w rejonie ulic Wroc豉wska - Wysocka w Ostrowie Wielkopolskim

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 25 marca 2019 r.
2019/03/25

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej - rozbudowa ul. Jarz瑿inowej (od posesji 103/2 do ul. Ekologicznej) w Ostrowie Wielkopolskim (budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ci鉚u pieszo jezdnego)

Og這szenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/02/28

Og這szenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dot. naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany róde ogrzewania w璕lowego na ekologiczne ród豉 ciep豉 w 2019 r.

Informacja o wszcz璚iu post瘼owania administracyjnego z dnia 19 lutego 2019 roku
2019/02/19

Informacja o wszcz璚iu post瘼owania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz鉅zenia wodnego oraz us逝gi wodne obejmuj鉍e odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ze szczelnych podziemnych zbiorników retencyjnych

Informacja o wszcz璚iu post瘼owania administracyjnego z dnia 12 lutego 2019 r.
2019/02/12

Informacja o wszcz璚iu post瘼owania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urz鉅ze kanalizacyjnych, b璠鉍ych w豉snoci innego podmiotu cieków przemys這wych zawieraj鉍ych substancje szczególnie szkodliwe dla rodowiska wodnego

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 8 lutego 2019 roku
2019/02/08

Zawiadomienie Starosty Ostrowskiego z dnia 8 lutego 2019 roku o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa ulicy Morelowej w Ostrowie Wielkopolskim".

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/01/15

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 09.01.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomoci projektu uchwa造 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie: sezonu k雷ielowego oraz wykazu k雷ielisk na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2019 roku.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dn. 10 stycznia 2019r.
2019/01/10

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 stycznia 2019r. - ul. Dembi雟kiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dn. 10 stycznia 2019r
2019/01/10

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dn. 10 stycznia 2019r.- ul. Bojanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dn. 10 stycznia 2019r
2019/01/10

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 stycznia 2019r. - ul. Wysoka w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dn. 10 stycznia 2019r
2019/01/10

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dn. 10 stycznia 2019r.- ul. Jarz瑿inowa w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dn. 12 grudnia 2018r.
2018/12/19

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 12 grudnia 2018r. - ul. Wroc豉wska-Wysocka w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z 23.11.2018r.
2018/11/23

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 23 listopada 2018r. - ul. wierkowa w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 22 padziernika 2018 roku.
2018/10/22

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - dot. rozbudowy ul. wierkowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dn.26.09.2018r.
2018/09/26

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dn. 26 wrzenia 2018r. - ul. Szamarzewskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 28.06.2018r.
2018/06/28

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 28 czerwca 2018r. - ul. Harcerska w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10.04.2018r.
2018/04/10

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 kwietnia 2018. - ul. Gorzycka - Kr皻a w Ostrowie Wielkopolskim.

Og這szenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/03/07

Og這szenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dot. naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany róde ogrzewania w璕lowego na ekologiczne ród豉 ciep豉 w 2018 r.

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/03/05

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o podaniu do publicznej wiadomoci projektu uchwa造 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie: sezonu k雷ielowego oraz wykazu k雷ielisk na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2018 roku.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2018r.
2018/01/26

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2018. - ul. Wysocka w Ostrowie Wielkopolskim.

Zawiadomienie RDO w Poznaniu
2017/09/27

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Poznaniu dot. zmiany sposobu informowania stron post瘼owania o czynnociach podejmowanych w sprawach, w których liczba stron przekracza 20. 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostowa Wielkopolskiego
2017/09/13

o podj璚iu przez Rad Miejsk Ostrowa Wielkopolskiego projektu uchwa造 ustalaj鉍ej "Zasady i warunki sytuowania obiektów ma貫j architektury, tablic reklamowych i urzadzen reklamowych oraz ogrodze".

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/09/04

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 4 wrzenia 2017 r. w sprawie przyst雷ienia do sporz鉅zenia zmiany gminnego programu rewitalizacji.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dn. 21 czerwca 2017r.
2017/06/21

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 21 czerwca 2017r. - ul. Wroc豉wska w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dn. 10 maja 2017r.
2017/05/10

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 maja 2017r. - ul. Frycza-Modrzewskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dn. 10 maja 2017r.
2017/05/10

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 maja 2017r. - ul. Niska w Ostrowie Wielkopolskim.

Og這szenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/03/06

o terminie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany róde ogrzewania w璕lowego na ekologiczne ród豉 ciep豉 w 2017 r.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dn. 2 marca 2017r.
2017/03/02

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 2 marca 2017r.- ul. Hebanowa, Sportowa w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dn. 2 marca 2017r.
2017/03/02

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 2 marca 2017r.- ul. Gajowa w Topoli Wielkiej.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dn. 2 marca 2017r.
2017/03/02

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 2 marca 2017r.- ul. 眨irki w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.02.2017r.
2017/02/14

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2017r. dotycz鉍e wydania decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 padziernika 2010r. nr 21/2010 (znak IR.III-6.71190-14/10) o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej polegaj鉍ej na budowie drogi ekspresowej S-11 Pozna- K瘼no.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 1 lutego 2017r.
2017/02/01

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 1 lutego 2017r.- ul. Jod這wa w Ostrowie Wielkopolskim.

Og這szenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/01/23

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski przyst瘼uje do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.  Plan   ten   zosta   przyj皻y   uchwa章    Rady   Miejskiej    Ostrowa   Wielkopolskiego   nr    XII/155/2015 

 w dniu  28 padziernika 2015 r.

Tekst planu zamieszczony jest na stronie internetowej Urz璠u Miejskiego.

Informuj,  瞠  mo積a  wnie  propozycje zada wpisuj鉍ych si w dzia豉nia zgodne  z  Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

a   przyczyniaj鉍ych   si   do  poprawy   stanu  rodowiska i jakoci 篡cia na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

     Wniosek winien zawiera:

1.  Nazw i przeznaczenie obiektu.

2.  Adres obiektu.

3.  Rok budowy obiektu.

4.  Powierzchni u篡tkow i ca趾owit obiektu.

5.  Roczne zu篡cie i koszty:

     - energii elektrycznej,

     - gazu ziemnego,

     - ogrzewania (w璕iel, drewno, paliwa, sie ciep這wnicza).

 6.  Liczba 瘸rówek w obiekcie, w tym energooszcz璠nych.

 7.  Kart projektu.

Wnioski z propozycjami zada nale篡 sk豉da na pimie do Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia16 stycznia 2017 r.
2017/01/16

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post瘼owania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., w zwi頊ku z art. 11f ust. ust. 3, 4, 5, 7 i art. 11i ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) - zwanej dalej ustaw, oraz art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) - dot. zezwolenia na realizacj inwestycji drogowej polegaj鉍ej na budowie drogi ekspresowej S-11 Pozna - K瘼no.

Og這szenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/01/11

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzi璚ia udzia逝 w II pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzeda samochodu osobowego OPEL COMBO b璠鉍ego w豉snoci Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2017r.
2017/01/05

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2017r.
2017/01/04

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2017r. - ul. Hebanowa, ul. Sportowa w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2017r.
2017/01/04

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2017r. - ul. 眨irki w Ostrowie Wielkopolskim.

Pismo dotycz鉍e realizacji bada ankietowych w 2017r.
2017/01/02

Pismo dotycz鉍e realizacji bada ankietowych w 2017r. przez Urz鉅 Statystyczny w Poznaniu.

Pismo dotycz鉍e realizacji bada ankietowych w 2017r.
2017/01/02

Pismo dotycz鉍e realizacji bada ankietowych w 2017r. przez Urz鉅 Statystyczny w Poznaniu.

Pismo dotycz鉍e realizacji bada ankietowych w 2017r.
2017/01/02

Pismo dotycz鉍e realizacji bada ankietowych w 2017r. przez Urz鉅 Statystyczny w Poznaniu.

Pismo dotycz鉍e realizacji bada ankietowych w 2017
2017/01/02

Pismo dotycz鉍e realizacji bada ankietowych w 2017r. przez Urz鉅 Statystyczny w Poznaniu.

Og這szenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/12/23

o zamiarze bezporedniego zawarcia umowy o wiadczenie us逝g w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Obwieszczenie o wy這瞠niu do publicznego wgl鉅u "Aktualizacji projektu do za這瞠 planu zaopatrzenia w ciep這, energi elektryczn i paliwa gazowe dla miasta Ostr闚 Wielkopolski"
2016/12/16

Na podstawie art. 19  ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity DZ. U. z 2012 r. poz. 1059) zawiadamiam o wy這瞠niu do  publicznego  wgl鉅u  „Aktualizacji  projektu  za這瞠  do  planu zaopatrzenia w ciep這, energi elektryczn i paliwa gazowe dla miasta Ostrów Wielkopolski”

Og這szenie Prezydenta Miasta
2016/12/13

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzi璚ia udzia逝
w otwartym naborze do Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 grudnia 2016r.
2016/12/12

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 grudnia 2016r. dotycz鉍e wydania decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 padziernika 2010r. nr 21/2010 (znak IR.III-6.71190-14/10) o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej polegaj鉍ej na budowie drogi ekspresowej S11 Pozna-K瘼no.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dn. 21.11.2016r.
2016/11/21

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2016r. o zako鎍zeniu post瘼owania dowodowego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 padziernika 2010r. nr 21/2010 (IR.III.-6.71190-14/10) o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej polegaj鉍ej na budowie drogi ekspresowej S-11 Pozna-K瘼no.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z 10 listopada 2016r.
2016/11/10

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 listopada 2016r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej - ul. Wylotowa.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dn. 04.11.2016r.
2016/11/09

Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskigo o wydanej decyzji (znak IR-III.7821.11.2016.3) uchylaj鉍ej decyzj Starosty Ostrowskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Nr. RPA.6740.ID.6.2015 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegaj鉍ej na rozbudowie ulicy Wysockiej.

Informacja Urz璠u Marsza趾owskiego Wojew鏚ztwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament rodowiska- warsztaty.
2016/11/07

Zaproszenie na warsztaty pn. "Obowi頊ki podmiotów w zakresie korzystania ze rodowiska".

Obwieszczenie Prezydenta Miassta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/10/26

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 padziernika 2016 r. w sprawie przyst雷ienia do sporz鉅zenia gminnego programu rewitalizacji.

Og這szenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/10/26

Og這szenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzi璚ia udzia逝 w  pisemnym przetargu  nieograniczonym na sprzeda samochodu osobowego OPEL COMBO b璠鉍ego w豉snoci Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dn. 10.10.2016r.
2016/10/10

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dn. 10 padziernika 2016r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej - ul. Kaliska - ul. Limanowskiego - etap I.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dn. 10.10.2016r.
2016/10/10

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dn. 10 padziernika 2016r. o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej- ul. Wylotowa w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dn. 03.10.2016r.
2016/10/03

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej polegaj鉍ej na budowie drogi eksresowej S-11 Pozna-K瘼no - granica województwa na odcinku obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego etap II od km 400+000 do km 413+890 wraz z rozbudow ul. Kaliskiej w ci鉚u drogi krajowej nr 25 od Al. S這wackiego do w瞛豉 "Ostrów Wielkopolski" na odcinku obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ci鉚u drogi ekspresowej S-11, zmienionej ostatecznymi decyzjami Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2012r. i 7 czerwca 2013r. w zakresie istotnych zmian w projekcie budowlanym, tj. przejcia PP-7a pod drog ekspresow S-11 w km 400+070,00.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dn. 12.09.2016r.
2016/09/12

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks post瘼owania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)- zwanej dalej k.p.a., w zwi頊ku z art. 11c i art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. poz. 2031 ze zm.)- dot. zako鎍zenia post瘼owania dowodowego.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 2 wrzenia 2016 r.
2016/09/02

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej. Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post瘼owania administracyjnego - dot. budowy drogi 章cz鉍ej drogi krajowe nr 25 i 11, pomi璠zy ulic Wojska Polskiego a ulic Dworcow w Ostrowie Wielkopolskim wraz z budow kanalizacji deszczowej.

Og這szenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/09/01

w sprawie sk豉dania wniosków na dotacje dla ogrodów dzia趾owych na realizacje zada zwi頊anych z modernizacj infrastruktury ogrodów dzia趾owychw 2017 roku.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r.
2016/08/30

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 padziernika 2010 r. nr 21/2010 (znak IR.III-6.71190-14/10) o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej polegaj鉍ej na budowie drogi ekspresowej    S-11 Pozna - K瘼no - granica województwa na odcinku obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego etap II od km 400+000 do km 413+890 wraz z rozbudow ul. Kaliskiej w ci鉚u drogi krajowej nr 25 od Al. S這wackiego do w瞛豉 „Ostrów Wielkopolski” na odcinku obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ci鉚u drogi ekspresowej S-11, zmienionej ostatecznymi decyzjami Wojewody Wielkopolskiego  z dnia 16 stycznia 2012 r. i 7 czerwca 2013 r. (znak IR.III-6.71190-14/10), w zwi頊ku z istotnym odst瘼stwem od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie budowy przejcia PP-7a pod drog ekspresow S-11 w km 400+070,00

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 sierpnia 2016 roku
2016/08/10

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej. Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - dot. rozbudowy drogi gminnej pomi璠zy ul. Kalisk a ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2016 roku
2016/08/05

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytu逝 zmniejszenia wartoci oraz szkód powsta造ch na nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym w wyniku realizacji inwestycji polegaj鉍ej na budowie gazoci鉚u wysokiego cinienia DN700, PN8,4 MPa relacji Gustorzyn - Odolanów (etap II)

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
2016/06/30

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytu逝 zmniejszenia wartoci oraz szkód powsta造ch na nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym w wyniku realizacji inwestycji polegaj鉍ej na budowie gazoci鉚u wysokiego cinienia DN700, PN 8,4 MPa relacji Gustorzyn - Odolanów (etap II)

Og這szenie Zarz鉅u Wojew鏚ztwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2016 roku
2016/06/30

o przyst雷ieniu do opracowywania projektu Programu ochrony rodowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016 - 2020 wraz z prognoz oddzia造wania na rodowisko.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 27 czerwca 2016 roku
2016/06/27

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej. Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - dot. budowy drogi 章cz鉍ej drog krajow numer 25 i 11 pomi璠zy ulic Wojska Polskiego a ulic Dworcow w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 5 maja 2016 r.
2016/05/05

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej. Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post瘼owania administracyjnego - dot. rozbudowy ul. Drzyma造 pomi璠zy ul. Wilcz i ul. Grabowsk wraz z budow kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 5 maja 2016 r.
2016/05/05

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej. Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post瘼owania administracyjnego - dot. rozbudowy ul. Wysockiej na odcinku od ul. D逝giej do ul. Kr皻ej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z budow kanalizacji deszczowej. 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/04/27

informuj鉍e o terminie rozpocz璚ia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany róde ogrzewania w璕lowego na ekologiczne ród豉 ciep豉 w 2016 r., miejscu sk豉dania wniosków oraz informuj鉍e o terminie od kiedy wnioski mo積a pobiera i miejscach gdzie mo積a je pobiera

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2016r.
2016/04/13

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks post瘼owania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz 23) - zwanej dalej k.p.a. w zwi頊ku z art. 11c, art. 11f ust. 3, 4, 5, 7 i art. 11i ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) - zwanej dalej ustaw. oraz art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290)

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 06.04.2016r.
2016/04/06

o wszcz璚iu post瘼owania o ustalenie odszkodowania z tytu逝 zmniejszenia wartoci oraz szkód powsta造ch na nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym w wyniku realizacji inwestycji polegaj鉍ej na budowie gazoci鉚u wysokiego cinienia DN700, PN8,4 MPa relacji Gustorzyn - Odolanów (etap II)

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 marca 2016 roku
2016/03/01

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej. Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post瘼owania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) - zwanej dalej k.p.a., w zwi頊ku z art. 11c, art. 11f ust. 3,4,5,7 i art. 11i ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) - zwanej dalej ustaw, oraz art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.)

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.02.2016 roku
2016/02/23

Informuj鉍e o tocz鉍ym si post瘼owaniu w sprawie ustalenia odszkodowania z tytu逝 zmniejszenia wartoci oraz szkód powsta造ch na nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym w wyniku realizacji inwestycji polegaj鉍ej na budowie gazoci鉚u wysokiego cinienia DN700, PN8, 4MPa relacji Gustorzyn - Odolanów (etap II)

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 19 listopada 2015 roku
2015/11/25

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) - rozbudowa ulicy Drzyma造 w Ostrowie Wielkopolskim pomi璠zy ul. Wilcz i ul. Grabowsk wraz z budow kanalizacji deszczowej.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 21 padziernika 2015 roku
2015/10/27

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.) - rozbudowa ulicy Wysokiej na odcinku od ul. D逝giej do ul. Kr皻ej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z budow kanalizacji deszczowej.

Og這szenie o bezp豉tnych szkoleniach zawodowych dla m這dzie篡
2015/10/27

Og這szenie o bezp豉tnych szkoleniach zawodowych dla m這dzie篡 w ramach utrzymania rezultatów projektu "OHP jako realizator us逝g rynku pracy".

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 12 padziernika 2015r.
2015/10/16

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej. Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 687) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post瘼owania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267) - rozbudowa ul. Brackiej oraz odcinka ul. Olszty雟kiej w Ostrowie Wielkopolskim. 

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 17 lipca 2015 r.
2015/07/17

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej. Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 687) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post瘼owania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267) - rozbudowa ul. Kujawskiej oraz rozbudowa ul. Danysza z 章cznikiem do ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 8 czerwca 2015 roku
2015/06/15

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Na podstawie art. 11 d ust. 5 z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.) - Rozbudowa chodnika na ul. G這wackiego na odcinku od ul. Skorupki do "Biedronki:

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 8 czerwca 2015 roku
2015/06/15

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.) - Rozbudowa ul. Kujawskiej oraz rozbudowa ul. Danysza wraz z 章cznikiem do ul. Limanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/06/15

dotycz鉍e naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania w璕lowego na ekologiczne ród豉 ciep豉 w 2015 r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2015 r.
2015/05/26

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post瘼owania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., w zwi頊ku z art. 11c i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) Wojewoda Wielkopolski zawiadamia o sprostowaniu oczywistych omy貫k w Tabeli 3 zawartej w punkcie IV. ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 padziernika 2010 r. nr 21/2010.

Og這szenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/03/31

o zamiarze bezporedniego zawarcia umowy o wiadczenie us逝g w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 9 marca 2015 r.
2015/03/13

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 5 marca 2015r.
2015/03/13

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej.

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowi頊a z tytu逝 wiadczenia podstawowych us逝g publicznych w komunikacji miejskiej, w roku 2015.
2015/02/12

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowi頊a z tytu逝 wiadczenia podstawowych us逝g publicznych w komunikacji miejskiej, w roku 2015.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 lutego 2015 r.
2015/02/10

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej dla inwestycji p.n. "Rozbudowa ulicy Winiowej w Ostrowie Wielkopolskim".

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 15 stycznia 2015 roku
2015/01/15

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej. Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.)

Og這szenie Miejskiego Komitetu Ochrony Pami璚i Walk i M璚ze雟twa przy Prezydencie Kalisza
2014/11/27

W zwi頊ku z zako鎍zeniem dzia豉lnoci Zarz鉅u Terenowego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzesz w Kaliszu, w ramach integracji 章cz鉍ej struktury organizacyjne, dzia豉lno Oddzia逝 z dniem 15 stycznia 2015 roku przejmuje Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzesz Oddzia Wojewódzki w Poznaniu - Al. Niepodleg這ci 16-18, 61-713 Pozna.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 18 listopada 2014 r.
2014/11/26

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2014/11/24

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dzia豉j鉍 zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomoci, 瞠 w dniach od 24.11.2014 roku do 15.12.2014 roku na tablicy og這sze w siedzibie Urz璠u Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim wywieszono WYKAZ dot. przeznaczenia do wynajmu dotychczasowemu najemcy gara簑 po這穎nego w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powsta鎍ów Wielkopolskich 18

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 15 padziernika 2014 r.
2014/10/20

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2014/09/26
zawiadamiaj鉍e o przyj璚iu aktualizacji gminnego programu ochrony rodowiska oraz o mo磧iwoci zapoznania si z jego treci oraz z treci uzasadnienia i podsumowania
Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 11 wrzenia 2014 r.
2014/09/16

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 11 wrzenia 2014 r.
2014/09/16

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 14 sierpnia 2014 r.
2014/09/16

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 29 sierpnia 2014 r.
2014/09/08

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 7 lipca 2014 r.
2014/07/16

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 7 lipca 2014 r.
2014/07/11

o wydaniu decyzji o zezwolenie na realizacj inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 17 czerwca 2014 roku
2014/07/03

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2014/06/05

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dzia豉j鉍 zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518), podaje do publicznej wiadomoci, 瞠 w dniach od 05.06.2014 roku do 26.06.2014 roku na tablicy og這sze w siedzibie Urz璠u Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim wywieszono WYKAZ dot. przeznaczenia do wynajmu gara簑 po這穎nego w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powsta鎍ów Wielkopolskich 18.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 27 maja 2014 r.
2014/06/03
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej
Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 27 maja 2014 r.
2014/06/03

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 27 maja 2014 r.
2014/06/03

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2014/05/20
zawiadamiaj鉍e o przyst雷ieniu do opracowywania dokumentu pn. "Aktualizacja Programu ochrony rodowiska dla Gminy Miasto Ostr闚 Wielkopolski na lata 2014-2017 w perspektywie na lata 2018-2021" oraz o przyst雷ieniu do przeprowadzania strategicznej oceny oddzia造wania na rodowisko dla ww. projektu dokumentu
Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 25 kwietnia 2014 r.
2014/05/05

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 2 kwietnia 2014 r.
2014/04/11

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 31 marca 2014 r.
2014/04/11

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 2 kwietnia 2014 r.
2014/04/11

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 26 marca 2014 r.
2014/04/01

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2013 r.
2013/12/30

w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budow inwestycji w zakresie terminalu

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 18 grudnia 2013 r.
2013/12/30
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 padziernika 2013 r.
2013/11/07

o wszcz璚iu post瘼owania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budow

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 30 padziernika 2013 r.
2013/11/07

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 16 padziernika 2013 r.
2013/10/28

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 16 padziernika 2013 r.
2013/10/28

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 18 wrzenia 2013 roku
2013/09/26

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 15 lipca 2013 r.
2013/07/19

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 czerwca 2013r.
2013/06/12

o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 6 czerwca 2013 roku
2013/06/11

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 28 maja 2013 roku
2013/06/03

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r.
2013/05/10

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2013 r.
2013/05/10

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 8 kwietnia 2013 r.
2013/04/12

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 25 marca 2013 r.
2013/04/04

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2013 r.
2013/03/27

Na podstawie art. 15 ust. 4 i art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu (Dz. U. Nr 84, poz. 700, z pón. zm.)

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 28 lutego 2013 roku
2013/03/06

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 28 lutego 2013 r.
2013/03/06

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 31 stycznia 2013 r.
2013/02/07

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 25 stycznia 2013 r.
2013/02/07

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 grudnia 2012 roku
2013/01/09

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu (Dz. U. Nr 84, poz. 700, z pón. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post瘼owania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pón. zm.)

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.
2012/12/24

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej dla inwestycji p.n. "Rozbudowa skrzy穎wania ulic 疸iwnej, Korsaka, Dwernickiego w Ostrowie Wielkopolskim"

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 12 grudnia 2012 r.
2012/12/24

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej dla inwestycji p.n. "Rozbudowa ulicy Okólnej w Ostrowie Wielkopolskim - w zakrtesie budowy chodnika, cie磬i rowerowej wraz ze zjazdami na posesje i na tereny miejskie (odcinek od ul. Kordeckiego do ul. Czarnieckiego).

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego - ul. Brzozowa
2012/11/30
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej
Informacja Urz璠u Marsza趾owskiego Wojew鏚ztwa Wielkopolskiego
2012/11/30

od dnia 1 grudnia 2012 roku obs逝g bankow w zakresie tzw. "op豉t marsza趾owskich" prowadzi b璠zie  PKO Bank Polski S.A. Regionalny Oddzia Korporacyjny w Poznaniu, 60-914 Pozna, Plac Wolnoci 3.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego
2012/11/22
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2012/10/29

dotycz鉍e „Projektu za這瞠 do planu zaopatrzenia w ciep這, energi elektryczn i paliwa gazowe dla Miasta Ostr闚 Wielkopolski”.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 wrzenia 2012 r.
2012/09/19

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2012/09/19
o przeprowadzeniu na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniach od 15.10.2012 r. do 12.11.2012 r. obowi頊kowej deratyzacji
Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 30 lipca 2012 r.
2012/08/09
o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej.
Og這szenie firmy Amber Energia dot. wsp馧pracy.
2012/07/09
Firma Amber Energia poszukuje os鏏, kt鏎e chcia造by nawi頊a wsp馧prac na stanowisku Koordynatora Zespo逝 Sprzeda穎wego.
Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego
2012/06/19
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej
Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego
2012/06/19
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej.
Og這szenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2012/05/29
zaprasza zainteresowanych do wzi璚ia udzia逝 w II pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzeda samochodu osobowego Skoda Super B 1,9 TDI b璠鉍ego w豉snoci Gminy Miasto Ostr闚 Wielkopolski.
Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r.
2012/05/14
o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2012 r.
2012/05/14
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizcj inwestycji drogowej.
Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r.
2012/05/14

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Og這szenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2012/04/27
zaprasza zainteresowanych do wzi璚ia udzia逝 w pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzeda samochodu osobowego Skoda Super B 1,9 TDI, rok prod. 2003, przebieg 243 463 km, b璠鉍ego w豉snoci Gminy Miasto Ostr闚 Wielkopolski.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2012 r.
2012/02/23

o wszcz璚iu post瘼owania  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2012/02/13
o przeprowadzeniu na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniach od 19.03.2012 r. do 16.04.2012 r. obowi頊kowej deratyzacji
Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego
2012/01/24
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2012 r.
2012/01/19
o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
2011/12/08
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 padziernika 2011r.
2011/10/26
o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 padziernika 2011 r.
2011/10/10
o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2011/09/12
o przeprowadzeniu na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniach od 17.10.2011 r. do 14.11.2011 r. obowi頊kowej deratyzacji
Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 25 maja 2011 r.
2011/05/27
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 kwietnia 2011 r.
2011/04/13
o wniesieniu odwo豉 od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu.
Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 5 kwietnia 2011 r.
2011/04/12
o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2011 r.
2011/03/08
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu.
Og這szenie informacyjne Naczelnika Urz璠u Skarbowego
2011/03/01
dot. "Dnia otwartego" w Urz璠zie Skarbowym w Ostrowie Wielkopolskim.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2011/02/21
o przeprowadzeniu na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniach od 07.03.2011 r. do 04.04.2011 r. obowi頊kowej deratyzacji
Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 16 lutego 2011 r.
2011/02/18
o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 lutego 2011 r.
2011/02/04
o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji polegaj鉍ej na budowie gazoci鉚u wysokiego cinienia DN700 Gustorzyn - Odolan闚 ETAP II.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 lutego 2011 r.
2011/02/04
o uchyleniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2010r.
2011/01/05
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej
Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego
2010/11/25
o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego
2010/11/25
o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 listopada 2010r.
2010/11/24

o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 padziernika 2010r.
2010/10/21
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej
Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego
2010/10/15
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2010/10/04
o przeprowadzeniu na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniach 11.10.2010 - 08.11.2010 obowi頊kowej deratyzacji
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 wrzenia 2010r.
2010/09/10
o zako鎍zeniu post瘼owania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej polegaj鉍ej na budowie drogi ekspresowej S11 Pozna - K瘼no - gr. woj. na odcinku obwodnicy Ostrowa Wlkp. etap II od km 400+000 do km 413+890 wraz z po章czeniem z miastem Ostr闚 Wlkp.
Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego
2010/09/10
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2010/09/01

o przeznaczeniu pod wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu u篡tkowego usytuowanego w budynku Urz璠u Miejskiego przy al. Powsta鎍闚 Wlkp. 18                                                                                  

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2010r.
2010/07/14
o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej dla inwestycji polegaj鉍ej na budowie drogi ekspresowej S11 Pozna - K瘼no - gr. woj. na odcinku obwodnicy Ostrowa Wlkp. etap II od km 400+000 do km 413+890 wraz z po章czeniem z miastem Ostr闚 Wlkp (droga krajowa nr 25).
Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego
2010/04/14
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej
Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego
2010/03/05
o wszcz璚iu post瘼owania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2009/09/08
o przeprowadzeniu na terenie miasta Ostrowie Wielkopolskiego w dniach od 01.10.2009r. do 31.10.2009r. obowi頊kowej deratyzacji
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2009/04/27
Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego powiadamia o mo磧iwoci zg豉szania kandydatur do dorocznej NAGRODY MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO za osi鉚ni璚ia w dziedzinie tw鏎czoci artystycznej, upowszechnianie kultury i jej ochron.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2009/02/25

o przeprowadzeniu na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniach 16.03.2009 - 14.04.2009 obowi頊kowej deratyzacji

Zawiadomienie
2008/10/06
"Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego - etap II w ci鉚u drogi ekspresowej S 11"
Informator o instytucjach pozarz鉅owych Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - ankieta
2008/09/24
Szanowni Pa雟two,
Ostr闚 Wielkopolski sta si silnym orodkiem dzia豉nia po篡tku publicznego spo貫cznie u篡tecznego, prowadzonego przez liczne organizacje pozarz鉅owe w sferze zada publicznych
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2008/09/03
o przeprowadzeniu na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniach 01.10.2008 - 31.10.2008r. obowi頊kowej deratyzacji
Og這szenie Prezydenta Miasta
2008/06/23
Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzi璚ia udzia逝 w ustnym przetargu nieograniczonym na sprzeda samochodu Daewoo Espero b璠鉍ego w豉snoci Gminy Miasto Ostr闚 Wielkopolski.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
2008/06/16
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszcz璚iu post瘼owania administaracyjnego w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Wojewody Wielkopolskiego nr 195/07 z 6 wrzesnia 2007 r. (znak: WI.V-2.7111-155/07) pozwolenia na budow dla inwestycji pod nazw : " Budowa obwodnicy miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ci鉚u drogi ekspresowej S11-etap 1 od km 393+945 do km 400+000".
Og這szenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2008/03/19
o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzeda samochodu Daewoo Espero, b璠鉍ego w豉snoci Gminy Miasto Ostr闚 Wielkopolski
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2008/02/18
o przeprowadzeniu na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniach 17.03.2008 - 14.04.2008r. obowi頊kowej deratyzacji.
Og這szenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2007/09/17
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o przeprowadzeniu na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w dniach 01.10.2007-29.10.2007r. obowi頊kowej deratyzacji.
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
2007/09/14
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji nr 195/07 z dnia 6 wrzenia 2007r. (znak: WI.V-2.7111-155/07) udzielaj鉍ej pozwolenia na budow dla inwestora: GDDKiA w Poznaniu na inwestycje pod nazw : " Budowa obwodnicy miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ci鉚u drogi ekspresowej S11-etap 1 od km 393+945 do km 400+000"
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszcz璚iu post瘼owania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budow dla inwestycji pn. "Budowa obwodnicy miasta Ostr闚 Wielkopolski w ci鉚u drogi ekspresowej S11-etap I od km 393+9
2007/07/23
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszcz璚iu post瘼owania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budow dla inwestycji pn. "Budowa obwodnicy miasta Ostr闚 Wielkopolski w ci鉚u drogi ekspresowej S11-etap I od km 393+900 do km 400+000".
Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2007/05/09
Przewodnicz鉍y Gminnej Komisji Rozwi頊ywania Problem闚 Alkoholowych - Stanis豉w Krakowski informuje, 瞠 posiedzenia Komisji w sprawie opiniowania wniosk闚 o wydanie zezwolenia na sprzeda napoj闚 alkoholowych b璠 odbywa造 si w pierwszym i ostatnim tygodniu ka盥ego miesi鉍a.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2007/03/21
Zgodnie z uchwa章 Nr. XLIV/641 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 wrzenia 2006 roku w sprawie okrelenia szczeg鏊nych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagr鏚 za osi鉚ni璚ia w dziedzinie tw鏎czoci artystycznej, upowszechniania i ochrony d鏏r kultury.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2007/02/28
o przeprowadzeniu na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w okresie od 12.03.2007-10.04.2007r. obowi頊kowej deratyzacji.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2006/09/07
Obwiesczenie Prezydenta Miasta o przeprowadzeniu w dniach 2.10.2006 - 30.10.2006 obowi頊kowej deratyzacji.
Informacja o ocenie jakoci wody przeznaczonej do spo篡cia przez ludzi
2006/08/21
Na  podstawie wynik闚 bada laboratoryjnych wody przeprowadzonych w pierwszej po這wie 2006 r., w zbadanym zakresie fizyko-chemicznym i bakteriologicznym oraz protoko堯w z kontroli wodoci鉚u i protoko堯w poboru pr鏏ek wody, w  oparciu o Rozp. M.Z. z 19 listopada 2002 r. (Dz.U. nr 203 poz. 1718) Pa雟twowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, 瞠 woda z wodoci鉚u publicznego w Ostrowie Wielkopolskim pobierana by豉 do bada laboratoryjnych w nast瘼uj鉍y spos鏏 :
Informacja o ocenie jakoci wody przeznaczonej do spo篡cia przez ludzi
2006/02/16
Na podstawie wynik闚 bada laboratoryjnych wody przeprowadzonych w drugiej po這wie 2005 r., w zbadanym zakresie fizyko-chemicznym i bakteriologicznym oraz protoko堯w z kontroli wodoci鉚u i protoko堯w poboru pr鏏ek wody, w  oparciu o Rozp. M.Z. z 19 listopada 2002 r. (Dz.U. nr 203 poz. 1718) Pa雟twowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, 瞠 woda z wodoci鉚u publicznego w Ostrowie Wielkopolskim pobierana by豉 do bada laboratoryjnych w nast瘼uj鉍y spos鏏 :
Informacja w sprawie deratyzacji
2005/10/07
Prezydenta Miasta Ostrowa WielkopolskiegoNa podstawie 5 pkt 2 Regulaminu utrzymania czystoci i porz鉅ku na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, przyj皻ego Uchwa章 Nr XXXI/419/97 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 12 sierpnia 1997 roku w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania porz鉅ku i czystoci na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, podaje si do publicznej wiadomoci:
Informacja o ocenie jakoci wody przeznaczonej do spo篡cia przez ludzi
2005/09/29
Na podstawie wynik闚 bada laboratoryjnych wody przeprowadzonych w pierwszej po這wie 2005 r. w zbadanym zakresie fizyko - chemicznym i bakteriologicznym oraz protoko堯w z kontroli  wodoci鉚u i protoko堯w poboru pr鏏ek wody, w oparciu o Rozp. M.Z. z 19 listopada 2002 r. ( Dz. U. nr 203 poz. 1718 ) Pa雟twowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, 瞠 wodoci鉚 publiczny w Ostrowie Wielkopolskim dostarcza wod odpowiadaj鉍 warunkom w/w rozporz鉅zenia. Woda pobierana by豉 do bada laboratoryjnych z cz瘰totliwoci: >>
Zawiadomienie Prezydenta Miasta
2005/02/28
Stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10.04.1997 r. prawo energetyczne (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. nr 153, poz. 1504 ze zm.) Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zawiadamia, 瞠: „Projekt  za這瞠  do  planu  zaopatrzenia w ciep這, energi  elektryczn  i  paliwa  gazowe  dla  Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” b璠zie  wy這穎ny  do  publicznego  wgl鉅u w dniach od 25.02.2005 r. do 18.03.2005 r. w godz. 9.00 do 15.00 w siedzibie Urz璠u Miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego przy Al.Powsta鎍闚 Wielkopolskich 18, pok鎩 nr 206>>
Stypendium socjalne / szkolne
2005/01/27

W zwi頊ku ze zmian ustawy o systemie owiaty istnieje mo磧iwo sk豉dania w Wydziale Edukacji wniosk闚 o przyznanie stypendium socjalnego / szkolnego

 

Urz鉅 Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedzia趾u do pi靖ku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w ka盥y czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I pi皻ro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zast瘼ców Prezydenta Miasta: 
Zast瘼cy Prezydenta Miasta przyjmuj interesantów w sprawach skarg i wniosków w ka盥y czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zast瘼ca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I pi皻ro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zast瘼ca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I pi皻ro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powsta鎍ów Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówie publicznych mo積a znale wszystkie og這szenia o przetargach i zamówieniach publicznych og豉szanych przez Urz鉅 Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przej do dzia逝 Zamówie publicznych kliknij poni窺zy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone s konkursy na realizacj zada z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdzia豉nia uzale積ieniom i patologiom spo貫cznym, wspierania przedsi瞝zi耩 o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przej do dzia逝 Konkursy kliknij poni窺zy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane s og這szenia o naborze na wolne stanowiska urz璠nicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przej do dzia逝 Oferty pracy kliknij poni窺zy link:

Oferty pracy

Wp豉ty podatków: od nieruchomoci, rolnego, lenego, od rodków transportowych, op豉ty skarbowej mo積a dokona na n/w rachunek bankowy:

Urz鉅 Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydzia Finansowy
BO o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wp豉caj鉍 za granic nale篡 wskaza n/w konto:

Urz鉅 Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydzia Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wp豉ty op豉t za udost瘼nienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. nale篡 dokonywa na n/w rachunek bankowy:

Urz鉅 Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydzia Finansowy
BO o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urz鉅 Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedzia趾u do pi靖ku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony rodowiska S.A. mieszcz鉍ej si na parterze Urz璠u Miejskiego:
od poniedzia趾u do pi靖ku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wp豉ty z tytu逝 pomocy spo貫cznej

- z tytu逝 nienale積ie pobranych wiadcze z pomocy spo貫cznej, dodatków mieszkaniowych, wiadcze rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytu逝 wp豉t od d逝積ików alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwa造 Rady znajduje si wyszukiwarka za pomoc której mo積a znale poszukiwan uchwa喚 Rady Miejskiej. Aby przej do dzia逝 Uchwa造 Rady kliknij poni窺zy link:

 

Uchwa造 Rady

W rozdziale Zarz鉅zenia Prezydenta znajduje si wyszukiwarka za pomoc której mo積a znale poszukiwane zarz鉅zenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przej do dzia逝 Zarz鉅zenia Prezydenta kliknij poni窺zy link:

Zarz鉅zenia Prezydenta

W rozdziale Bud瞠t publikowane s informacje zwi頊ane z bud瞠tem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania bud瞠tu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przej do dzia逝 Bud瞠t kliknij poni窺zy link:

 

Bud瞠t