Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Programy

Program „Mały Mistrz”

Program „Mały Mistrz”

Ogólnopolski program „Mały Mistrz” współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ma na celu uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego oraz wzrost aktywności sportowej uczniów. Operatorem Wojewódzkim programu jest Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”.


W Ostrowie Wielkopolskim w programie uczestniczy 8 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Wielkopolski:

•  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej przy ul. Partyzanckiej 15
•  Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi przy ul. Królowej Jadwigi 3
•  Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I przy ul. Grabowska 1-3
•  Szkoła Podstawowa nr 6 im. Macieja Rataja przy ul. Staroprzygodzka 112
•  Szkoła Podstawowa nr 7 im. Generała Józefa Bema przy ul. Bema 30
•  Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II przy ul. Asnyka 26
•  Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mirosława Feriča przy ul. Batorego 2
•  Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego przy ul. Świetlicowej 9

Realizacja programu Mały Mistrz rozpocznie się od 1 września 2014 r. i obejmie uczniów klas I szkół podstawowych.
W Ostrowie Wielkopolskim w programie uczestniczyć będzie 38 klas I – łącznie około 900 pierwszoklasistów.

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jako partner realizujący program wraz ze szkołami zapewni nauczyciela wychowania fizycznego jako asystenta nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej na jedną godzinę tygodniowo zajęć WF dla każdej klasy I uczestniczącej w programie.

Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych:
•  Piłkarz
•  Lekkoatleta
•  Rowerzysta – Turysta
•  Gimnastyk – Tancerz
•  Narciarz – Łyżwiarz
•  Pływak - Wodniak

W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką Małego Mistrza.

http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/edukacja/programy-edukacyjne/56-edukacja/9613-program-maly-mistrz

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet