Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/12/30

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Komuny Paryskiej - działka nr 207 obręb 0094- przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/12/08

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego informuje, że zamierza wnieść aportem do spółki nieruchomość gruntową z obrębu 0146 stanowiącą działkę nr 2/13 o powierzchni 2,4680 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą KZ1W/00082032/9.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/12/07

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej, cz. działki 26/5 obręb 0073- przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/12/03

       Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości (pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie Klubu Seniora), zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Piłsudskiego 65a - przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/11/30

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim w Rynku - przeznaczonej do wynajęcia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/11/30

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący przeznaczenia do wynajmu dotychczasowemu najemcy garażu oznaczonego w arkuszu inwentaryzacyjnym numerem 0/40 położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich 18

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/11/30

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący przeznaczenia do wynajmu dotychczasowemu najemcy garażu oznaczonego w arkuszu inwentaryzacyjnym numerem 0/44 położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich 18

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/11/30

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Bukowej - przeznaczonej do wydzierżawienia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/11/30

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wolności 2 - przeznaczonej do wydzierżawienia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/11/04

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Komuny Paryskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/11/04

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej garażemi, zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kościuszki - przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/11/03

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomosci wykaz nieruchomosci zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy Al. Solidarności przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/11/03

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości (pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie Żłobka Miejskiego w budynku szkolnym przy ulicy Waryńskiego 29) przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/11/03

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem Synagogi położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Raszkowskiej nr 21 przeznaczonej do oddania w użyczenie.

 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/11/02

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości - słupów ogłoszeniowych - zlokalizowanych w Ostrowie Wielkopolskim przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/15

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Rataja przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/13

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Osadniczej przeznaczonej do wydzierżawienia na teren zieleni .

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/09

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wolności 8, składającej się z działek nr 16/2 obręb 0070 oraz 28/5 obręb 0069.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/07

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący budek telefonicznych zlokalizowanych w Ostrowie Wielkopolskim w Rynku przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/10/06

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem przeznaczonej do wydzierżawienia, zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Towarowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/22

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej, stanowiącej działki nr 3/134 obręb 0122.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/22

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej, stanowiącej działki nr 3/136 obręb 0122.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/22

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej, stanowiącej działki nr 3/132 obręb 0122.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/22

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wysockiej, stanowiącej działki nr 7/45 obręb 0121.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/22

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości (część działki 102/2, obręb nr 0081) przeznaczonej do wynajęcia na plac manewrowy, zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie alei Powstańców Wielkopolskich i ul. ks. Jana Kompałły.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/17

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży - dz. 1/11 obręb 0091 - ul. Strzelecka.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/15

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców, zlokalizowanych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Żwirki.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/09

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej, stanowiącej działki nr 5/23 oraz 8/22 z obrębu 0029.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/09

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej, stanowiącej działki nr 5/21 oraz 8/20 z obrębu 0029.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/09

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej, stanowiącej działkę nr 4/14 z obrębu 0029.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/09

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej - olsztyńskiej, stanowiącej działkę nr 19/7 z obrębu 0029.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/09

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej, stanowiącej działkę nr 12/7 z obrębu 0029.

Ogłosznie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/09

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej, stanowiącej działkę nr 12/5 z obrębu 0029.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/09/09

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej, stanowiącej działki nr 6/12 oraz 8/19 z obrębu 0029.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/29

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - dz. 16/5 obręb 0105 - rejon ul. Zakątek - Gorzyckiej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/29

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - dz. 16/1 obręb 0105 - rejon ul. Zakątek - Gorzyckiej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/14

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia, zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Harcerskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/14

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonej do wydzierżawienia, zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Topolowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/14

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do wydzierżawienia, zlokalizowanych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Garncarskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/14

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości -pomieszczenia gospodarcze, przeznaczone do wynajęcia, zlokalizowane w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy 60 Pułku Piechoty.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/14

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonej do wynajęcia, zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Topolowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/03

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, dz. 13/5, obręb 0128, zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy WIśniowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/03

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, dz. 73/1 i 74/3, obręb 0050, zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Chłapowskiego.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/03

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, dz. 19/7, obręb 0029, zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej - Olsztyńskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/03

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, dz. 5/23 i dz. 8/22, obręb 0029, zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej-Krakowskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/03

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, dz. 12/5, obręb 0029, zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/03

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej, stanowiącej działkę nr 3/134 z obrębu 0122.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/03

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, dz. 7/45, obręb 0121, zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wysockiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/03

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, dz. 12/1, obręb 0128, zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wiśniowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/03

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, dz. 4/14, obręb 0029, zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej-Krakowskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/03

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej, stanowiącej działkę nr 3/136 z obrębu 0122.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/03

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wolności, stanowiącej działkę nr 16/2 z obrębu 0070 oraz dz. 28/5 obręb 0069.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/03

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej, stanowiącej działkę nr 3/132 z obrębu 0122.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/03

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, dz. 12/7, obręb 0029, zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/03

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, dz. 5/21 i dz. 8/20, obręb 0029, zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej-Krakowskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/07/03

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, dz. 6/12 i dz. 8/19, obręb 0029, zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej-Krakowskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/06/30

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy gen. Sikorskiego.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/06/30

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia, zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy 60 Pułku Piechoty.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/06/30

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia, zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Harcerskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/06/19

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, zlokalizowanej w rejonie ulicy Gdańskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/06/09

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, zlokalizowanej przy ulicy Komuny Paryskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/06/02

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w II ustnym przetargu (licytacji) na sprzedaż drewna pozyskanego z terenów bez prawnego użytkownika, będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/27

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej-Krakowskiej , stanowiącej działkę nr 4/17 z obrębu 0029.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/27

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej , stanowiącej działki nr 1/67 i 1/68 z obrębu 0123.

Ogloszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/27

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej-Olsztyńskiej , stanowiących działki nr 17/19 z obrębu 0029 i 19/12 z obrębu 0029.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/27

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kujawskiej-Krakowskiej , stanowiącej działkę nr 4/19 z obrębu 0029.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/20

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż  nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Zakątek-Gorzycka stanowiącej działkę nr 20/6 z obrębu 0105.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/20

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż  nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Zakątek-Gorzycka, stanowiącej działkę nr 16/6 z obrębu 0105.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/20

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż  nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Zakątek-Gorzycka, stanowiącej działkę nr 20/5 z obrębu 0105.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/20

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż  nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Zakątek-Gorzycka, stanowiącej działkę nr 16/5 z obrębu 0105.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/20

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż  nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Zakątek-Gorzycka, stanowiącej działkę nr 16/1 z obrębu 0105.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/20

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż  nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Zakątek-Gorzycka, stanowiącej działkę nr 16/7 z obrębu 0105.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/19

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia, zlokalizowanej przy ulicy Sadowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/19

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, zlokalizowanej przy ulicy Osiedle Robotnicze.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/19

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, zlokalizowanej przy ulicy Kaliskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/19

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, zlokalizowanej w rejonie ulicy Gdańskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/19

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, zlokalizowanej przy ulicy Kaliskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/19

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia, zlokalizowanej przy ulicy Różanej i ul. Jesionowej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/05/05

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców, zlokalizowanych przy ulicy Rynek i Paderewskiego.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/04/17

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Wrocławskiej stanowiącej działkę nr 3/134 z obrębu 0122.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/04/17

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Wrocławskiej stanowiącej działkę nr 3/136 z obrębu 0122.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/04/17

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Wrocławskiej stanowiącej działkę nr 3/133 z obrębu 0122.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/04/17

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Wrocławskiej stanowiącej działkę nr 3/132 z obrębu 0122.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/31

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży - dz. 19/12 i 17/19 obręb 0029, rejon ulicy Kujawskiej i Olsztyńskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/31

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży - dz. 16/1obręb 0105, rejon ulicy Zakątek i Gorzyckiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/31

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży - dz. 16/5 obręb 0105, rejon ulicy Zakątek, Gorzyckiej i Deszczowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/31

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży - dz. 20/5 obręb 0105, rejon ulicy Zakątek.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/31

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży - dz. 4/19 obręb 0029, rejon ulicy Kujawskiej i Krakowskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/31

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży - dz. 16/7 obręb 0105, rejon ulicy Zakątek, Deszczowej i Długiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/31

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży - dz. 16/6 obręb 0105, rejon ulicy Zakątek i Długiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/31

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży - dz. 20/6 obręb 0105, rejon ulicy Zakątek.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/31

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży - dz. 4/17 obręb 0029, rejon ulicy Kujawskiej i Krakowskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/31

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz producentów rolnych, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej dotyczącej podatku akcyzowego.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/30

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy M. Kasprzaka - dz. 16/4 obręb 0047.

Ogłoszenie Prezydeta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/30

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Targowej - dz. nr 121/3 i 136/3 obręb 0099.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/30

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego informuje o odwołaniu przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - dz. 3/136 obręb 0122, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/30

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego informuje o odwołaniu przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - dz. 3/133 obręb 0122, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/30

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego informuje o odwołaniu przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - dz. 3/134 obręb 0122, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/30

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego informuje o odwołaniu przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - dz. 3/132 obręb 0122, położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/30

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy M. Kasprzaka - dz. 35/12 obręb 0047.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/30

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Limanowskiego - dz. nr 1 obręb 0195.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/16

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej  nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wolności 8.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/12

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w ustnym przetargu (licytacji) na sprzedaż drewna pozyskanego z terenów bez prawnego użytkownika, będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/11

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zgodnie z art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.) informuje, że zamierza przeznaczyć do sprzedaży  nieruchomość gruntową stanowiącą działkę nr 7/5 z obrębu 0128 o powierzchni 0,0664 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą KZ1W/00058934/5.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/03

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej - stanowiącej działkę 3/134 z obrębu 0122.

Ogłoszenie Prezydenta MIasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/03

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej - stanowiącej działkę 3/136 z obrębu 0122.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/03

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej - stanowiącej działkę 3/132 z obrębu 0122.

Ołoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/03/03

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Wrocławskiej - stanowiącej działkę 3/133 z obrębu 0122.

OgłoszeniePrezydenta Miata Ostrowa Wielkopolskiego
2020/02/03

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do wynajęcia w sezonie 2020 pod ogródki gastronomiczne, kawiarnie - w Rynku.

 

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/20

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Bukowej.

Prezydent Miasta OstrowaWielkopolskiego
2020/01/20

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i wynajęcia w 2020 roku.

Ogloszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/20

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajęcia, położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Asnyka.

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/20

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kościuszki.

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/20

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Głogowskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/10

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości (dwa pomieszczenia w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej) przeznaczonej do oddania w użyczenie,  położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Grunwaldzkiej 72.

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/08

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zgodnie z art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) informuje, że zamierza przeznaczyć do sprzedaży prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 3/133 z obrębu 0122 o powierzchni 0,4397 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą KZ1W/00097409/1.

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/08

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zgodnie z art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) informuje, że zamierza przeznaczyć do sprzedaży zabudowaną nieruchomość składającą się z działki nr 16/2 z obrębu 0070 o powierzchni 0,1918 ha oraz działki nr 28/5 z obrębu 0069 o powierzchni 0,0608 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą KZ1W/00059647/3.

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/08

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zgodnie z art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) informuje, że zamierza przeznaczyć do sprzedaży prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 3/136 z obrębu 0122 o powierzchni 0,4512 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą KZ1W/00097409/1.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/08

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zgodnie z art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) informuje, że zamierza przeznaczyć do sprzedaży prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 3/132 z obrębu 0122 o powierzchni 0,5373 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą KZ1W/00097409/1.

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/08

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zgodnie z art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) informuje, że zamierza przeznaczyć do sprzedaży prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 3/134 z obrębu 0122 o powierzchni 0,4882 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą KZ1W/00097409/1.

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2020/01/02

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego informuje, że na podstawie Zarządzenia nr 876/VIII/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.  w sprawie zezwolenia – w 2020 roku - na postój samochodów dostawczych w strefie ograniczonego postoju obejmującej swym zasięgiem ulice: Raszkowską (od skrzyżowania z Placem 23 Stycznia do Rynku), Rynek (część wyłączona z ruchu), Wrocławską (od Rynku do skrzyżowania z ulicą Wiosny Ludów) w Ostrowie Wielkopolskim - została uruchomiona procedura wydawania kart postoju. 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/10

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia na dojście i dojazd,  położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy ks. W. Śmigielskiego i dr T. Jankowskiego.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/10

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Osiedle Robotnicze.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/09

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dot. przeznaczenia do sprzedaży dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie wielkopolskim przy ulicy Lipowej - działka 20/7, obręb 0059.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/04

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dot. przeznaczenia do wynajmu dotycczasowemu najemcy garażu oznaczonego w arkuszu inwentaryzacyjnym numerem 0/47 położonego w Ostrowie wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich 18

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/12/04

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dot. przeznaczenia do wynajmu dotycczasowemu najemcy garażu oznaczonego w arkuszu inwentaryzacyjnym numerem 0/44 położonego w Ostrowie wielkopolskim przy al. Powstańców Wielkopolskich 18

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/11/26

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na teren zieleni i rekreacji,  położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Żwirki

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/11/26

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej garażami, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Żwirki - przeznaczonej do wydzierżawienia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/11/26

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Osiedle Robotnicze - przeznaczonej do wydzierżawienia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/11/19

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej garażami - przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców zlokalizowanej przy ulicy Kościuszki.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/10/23

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do informacji wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia pod pojemniki na odpady- położonych w Ostrowie Wielkopolskim.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/10/15

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej -  działka nr 1/67 i 1/68 obręb 0123.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/10/08

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia na dojście i dojazd,  położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Zachodniej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/10/08

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na teren zieleni,  położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Zachodniej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkoposlkiego
2019/09/24

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej -  działka nr 3/129 obręb 0122.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/09/24

 Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Osiedlowej -  działka nr 2/13 obręb 0146.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/09/10

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej  położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej - przeznaczonej do wydzierżawienia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/09/04

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej  położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kubusia Puchatka - przeznaczonej do zamiany.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/09/04

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej  położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicyMorelowej - przeznaczonej do zamiany.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/09/04

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej  położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kresowej - przeznaczonej do zamiany.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/09/04

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej  położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Słowikowej  dz. 5/2 - przeznaczonej do zamiany.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/09/04

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej  położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Słowikowej - przeznaczonej do zamiany.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/09/04

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej  położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Sportowej - przeznaczonej do zamiany.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/08/28

 Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej  położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kazimiery Iłłakowiczówny - przeznaczonej do wydzierżawienia.


 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/08/07

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Olsztyńskiej -  działka nr 17/16, 18/19 obręb 0029

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/08/06

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej  położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Prostej - przeznaczonej do wydzierżawienia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/08/06

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej  położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej - przeznaczonej do wydzierżawienia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/08/06

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej  położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy I.J. Paderewskiego - przeznaczonej do wynajęcia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/07/24

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej dz. nr 3/129 z obrębu 0122 - przeznaczonej do sprzedaży.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/07/16

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Dembińskiego - przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/07/16

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej garażami, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej- przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/07/16

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Komuny Paryskiej - przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/07/16

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Osiedle Robotnicze - przeznaczonej do wydzierżawienia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/07/04

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej -  działka nr 1/67 i 1/68, z obrębu 0123.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/07/01

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kamiennej -  działka nr 7/55, z obrębu 0121.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/07/01

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w ustnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie budynku "Starej Biblioteki"w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności 2.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/06/19

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej  położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Moniuszki - przeznaczonej do sprzedaży.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/06/19

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej  położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Zjazd - przeznaczonej do sprzedaży.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/06/19

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej  położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Olsztyńskiej - przeznaczonej do sprzedaży.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/06/19

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej  położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Lwowskiej - przeznaczonej do sprzedaży.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/06/18

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kubusia Puchatka -  działka nr 34/10, z obrębu 0139.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/06/18

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kresowej -  działka nr 8/13, z obrębu 0060.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/21

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej  położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy M. Szembekowej - przeznaczonej do wydzierżawienia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/21

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kresowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/21

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych  położonych w Ostrowie Wielkopolskim  - przeznaczonych w części do wynajęcia dla potrzeb lokalizacji pojemników na odpady.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/21

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej  położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy K. Iłłakowiczówny - przeznaczonej do wydzierżawienia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/21

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej  położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy marsz. J. Piłsudskiego - przeznaczonej do wydzierżawienia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/20

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz producentów rolnych, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej dotyczącej podatku akcyzowego.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/15

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej  położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Lwowskiej, przeznaczonej do sprzedaży.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/15

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem ,,Starej Biblioteki" położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wolności, przeznaczonej do wydzierżawienia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/15

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej  położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej, przeznaczonej do sprzedaży.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/05/15

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej  położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Raszkowskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/25

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Korsaka, przeznaczonej do sprzedaży.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/25

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kuźniczej, przeznaczonej do sprzedaży.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/25

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kubusia Puchatka, przeznaczonej do sprzedaży.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/25

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kresowej, przeznaczonej do sprzedaży.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/23

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Limanowskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/23

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Limanowskiego, przeznaczonej do wynajęcia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/23

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Chełmońskiego, przeznaczonej do wynajęcia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/23

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Niskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/23

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Garncarskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/10

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Konopnickiej, przeznaczonej do wydzierżawienia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/10

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Osiedle Robotnicze, przeznaczonej do wydzierżawienia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/10

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Dembińskiego, przeznaczonej do wydzierżawienia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/04/10

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/03/27

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (dz. 8/11 i 14/8 obręb 0060), położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kresowej.

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/03/26

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie  o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Sportowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/03/26

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie  o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Świetlicowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/03/13

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (dz. 26/9, obręb 0052), położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Korsaka.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/03/13

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/03/13

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (dz. 26/7, obręb 0052), położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Korsaka.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/03/13

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (dz. 26/8, obręb 0052), położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Korsaka.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/03/12

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Komuny Paryskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/03/12

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Osiedlowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/03/12

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kamiennej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/02/27

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kilińskiego.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/02/20

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie  o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kujawskiej - Krakowskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/02/13

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie  o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Osiedlowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/02/13

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie  o przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej - rolnej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kamiennej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/02/11

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie dotyczące odwołania przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krakowska - Kujawska.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/02/05

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie dotyczące nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kujawskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/02/05

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie dotyczące nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krakowska - Kujawska.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/02/05

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie Gustawa Bojanowskiego.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/02/01

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w roku 2019,  położonej w Rynku w Ostrowie Wielkopolskim.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/01/29

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dziarżawy i wynajęcia w 2019 r..

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/01/14

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w II przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Sadowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/01/08

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia,  położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego.

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2019/01/03

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego informuje, że na podstawie Zarządzenia nr 113/VIII/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.  w sprawie zezwolenia – w 2019 roku - na postój samochodów dostawczych w strefie ograniczonego postoju obejmującej swym zasięgiem ulice: Raszkowską (od skrzyżowania z Placem 23 Stycznia do Rynku), Rynek (część wyłączona z ruchu), Wrocławską (od Rynku do skrzyżowania z ulicą Wiosny Ludów) w Ostrowie Wielkopolskim - została uruchomiona procedura wydawania kart postoju. 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/12/19

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kamiennej.

Ogłoszenie PrezydentaMiasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/12/19

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Korsaka.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/12/18

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna pozyskanego z terenów bez prawnego użytkownika, będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

ZASADY PRZYZNAWANIA OBNIŻKI CZYNSZU DLA NAJEMCÓW BĘDĄCYCH W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ
2018/04/26

Zgodnie z delegacją art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XLII/495/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2018-2022”

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet