Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Gospodarka nieruchomościami

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/01/16

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r., poz.2147 z późn.zm.) podaje się do wiadomości, że:

Ogłoszenie Przeydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/01/10

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, połozonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Grodzieńskiej

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/01/02

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2016 r., poz.2147) podaje się do wiadomości, że:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/12/21

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w II przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej-Sadowej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/12/19

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w II przetargu nieograniczonym na sprzedaż  nieruchomości gruntowych, położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Kaliskiej obręb 0015

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/12/14

Na podstawie Zarządzenia nr 1508/VII/2016 z dnia 12.12.2016 r.  w sprawie zezwolenia – w 2017 roku - na postój samochodów dostawczych w strefie ograniczonego postoju

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/12/12

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.) podaje się do wiadomości, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/12/09

działając  zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z póżn.zm.)  informuje, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/12/09

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniach:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/12/05

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1987 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz . 1774 z późn. zm. ), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniach:

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/12/02

działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz.U. z 2015 r., poz. 1774  ze zmianami) podaje do wiadomości, że:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/11/30

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna pozyskanego z terenów bez prawnego użytkownika, będących własnością Gminy Miasto ostrów Wielkopolski

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/11/30

działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015 r., poz.1774 z późn.zm.) podaje się do wiadomości, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/11/25

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z póż.zm.)  informuje, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/11/16

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z póż.zm.)  informuje, że:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/11/15

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, połozonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Śmigielskiego

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/11/15

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015 r., poz.1774 z późn.zm.) podaje się do wiadomości, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/11/09

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1987 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz . 1774 z późn. zm. ), podaje do publicznej wiadomości, że

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/10/24

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kolejowej- Sienkiewicza zapisanych w księdze wieczystej KZ1W/00058964/4 oraz KZ1W/00072944/2.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/10/07

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Staroprzygodzkiej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/10/07

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej-Sadowej

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/10/05

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1987 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz . 1774 z późn. zm. ), podaje się do publicznej wiadomości, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/10/04

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015 r., poz.1774 z późn.zm.) podaje się do wiadomości, że:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/10/03

zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Zębcowskiej dz.3/65 obręb 0115 o powierzchni 0,0423 ha.

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/09/27

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z póż.zm.) informuje, że w dniach :

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/09/07

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1987 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz . 1774 z późn. zm. ), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniach:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/08/31

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z póż.zm.)  informuje, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/08/31

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z póż.zm.)  informuje, że:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/08/24

zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Kaliskiej obręb 0015

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/08/22

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015 r., poz. 1774 z późn,zm.) podaje się do wiadomości, że:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/08/16

Prezydenta  Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Morelowej zapisanej w księdze wieczystej KZ1W/00059855/4.

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/08/03

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z póż.zm.)  informuje, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/07/18

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z póż.zm.) informuje się, że w dniach:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/07/06

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz.1774 z póż.zm.) informuje, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/07/06

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz.1774 z póż.zm.) informuje, że:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/07/06

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie budynku „Starej Biblioteki” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności 2.

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/06/30

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1987 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz . 1774 z późn. zm. ), podaje do publicznej wiadomości, że w dniach:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/06/30

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w I przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/06/30

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy zbiegu ulic Grunwaldzkiej - Mazurskiej

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/06/28

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.1774 ze zmianami) podaje do wiadomości, że w dniach:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/06/03

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015 r., poz.1774 z późn.zm.) podaje się do wiadomości, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/06/02

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2015 r. poz . 1774 z późn. zm. ) informuje, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/06/02

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2015 r. poz . 1774 z późn. zm. ) informuje, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/06/02

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2015 r. poz . 1774 z późn. zm. ) informuje, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/05/25

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2015 r. poz . 1774 z późn. zm. ), podaje do publicznej wiadomości, że

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/05/25

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2015 r. poz . 1774 z późn. zm. ) informuje, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/05/23

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.) informuje się, że:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/05/17

Przezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Bukowej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/05/17

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolkim przy ulicy Kamiennej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/05/17

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Waryńskiego

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o odwołaniu przetargu nieograniczonego
2016/05/05

działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego odwołuje:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/04/26

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.) podaje się do wiadomości, że:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/04/12

zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Łącznej – Torowej – Pomorskiej.

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/04/12

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z póź. zm.) informuje, że:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/04/12

zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/04/12

zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Osadniczej.

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/04/06

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2015 r. poz . 1774 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim  przy Alei Powstańców Wielkopolskich nr 18 w dniach:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/03/11

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.) podaje się do wiadomości, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/03/09

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015 r. poz.1774 ze zm.) informuje, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/03/01

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015 r. poz.1774 ze zm.) informuje się, że w dniach:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/03/01

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 ze zmianami) podaje się do wiadomości, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/03/01

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2015 r. poz . 1774 z późn. zm), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim  przy Alei Powstańców Wielkopolskich nr 18 w dniach:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/02/24

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015 r. poz.1774 ze zm.) informuje się, że w dniach:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/02/18

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015 r. poz.1774 ze zm.) informuje się, że w dniach:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/01/28

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 ze zmianami) podaje się do wiadomości, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/01/15

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 ze zmianami) podaje się do wiadomości, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/01/07

Na podstawie Zarządzenia nr 776/VII/2015 z dnia 31.12.2015 r.  w sprawie zezwolenia – w 2016 roku - na postój samochodów dostawczych w strefie ograniczonego postoju obejmującej swym zasięgiem ulice: Raszkowską (od skrzyżowania z Placem 23 Stycznia do Rynku), Rynek(część wyłączona z ruchu), Wrocławską(od Rynku do skrzyżowania z ulicą Wiosny Ludów) w Ostrowie Wielkopolskim, informuje się, że: 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/12/14

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna  pozyskanego z terenów, będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/11/10

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Śmigielskiego - Paderewskiego

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/10/15

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna  pozyskanego z terenów, będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/10/15

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach dotyczących wydzierżawienia budynku „Starej Biblioteki” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności 2

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/09/30

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej Stadionem Miejskim wraz z budynkiem trybuny głównej oraz innymi naniesieniami położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Piłsudskiego 64.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/09/18

 

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w II przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Okólnej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/09/18

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w II przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej - Sadowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/09/18

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w II przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Osiedlowa-Staroprzygodzka.

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

www.umostrow.pl

http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet