Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Gospodarka nieruchomościami

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/09/12

Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/09/10

Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy Alei Powstańców Wielkopolskich.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/09/10

Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Targowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/09/07

Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Niskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/08/10

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący oddania w użyczenie część budynku zlokalizowanego w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Grunwaldzkiej 72.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/08/07

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Świetlicowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/08/07

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sportowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/27

Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/27

Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Grodzieńskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/11

Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Zjazd.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/11

Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący wynajęcia nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy I.J.Paderewskiego.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/11

Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Jesionowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/07/11

Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Brzozowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/27

Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wiśniowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/27

Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Górnej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/25

Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Pieszej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/25

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący wynajęcia nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Młyńskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/13

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Okólnej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/13

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Osiedlowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/06

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Świetlicowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/06/06

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Sportowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/05/30

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Ogrodowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/05/18

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kaliskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/05/18

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Brzozowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/05/18

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Osiedle Robotnicze.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/05/18

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący wynajęcia nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Asnyka.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/05/18

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Sowińskiego.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/05/18

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Sikorskiego.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/05/18

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący wynajęcia nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Śmigielskiego.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/05/18

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ulicy Garncarskiej - Zębcowskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/05/18

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Strumykowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/05/11

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący wynajęcia nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wysockiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/05/09

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ostrowie Wielkopolskim, oznaczonej nr działki 3/3 z obrębu 0029.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/05/02

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Targowej.

ZASADY PRZYZNAWANIA OBNIŻKI CZYNSZU DLA NAJEMCÓW BĘDĄCYCH W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ
2018/04/26

Zgodnie z delegacją art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr XLII/495/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2018-2022”

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/25

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/25

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Krakowskiej - Kujawskiej .

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/25

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Okólnej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/25

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Osiedlowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/25

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Śmigielskiego.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/25

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kujawskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/09

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący wynajęcia nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Walentego Śmigielskiego i dr. Tadeusza Jankowskiego.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/04/09

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Widok.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/03/21

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący wydzierżawienia nieruchomości zlokalizowanych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Osiedle Robotnicze.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/03/09

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajęcia dla lokalizacji pojemników na odzież używaną.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/02/21

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy skrzyżowaniu ulicy Zębcowskiej i Kuźniczej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/02/07

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący wynajęcia nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Rynek.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/01/25

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący wynajęcia nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Piłsudskiego.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/01/11

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący wydzierżwienia i wynajęcia nieruchomości zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Rynek. 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/01/11

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący wydzierżwienia i wynajęcia nieruchomości zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy ks. Jana Kompałły. 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/01/11

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący wydzierżwienia i wynajęcia nieruchomości zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Bukowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/01/10

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz dotyczący wydzierżwienia nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Komuny Paryskiej - przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/01/05

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i wynajęcia w 2018 roku.

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2018/01/03

Na podstawie Zarządzenia nr 2455/VII/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie zezwolenia - w 2018 roku - na postój samochodów dostawczych w strefie ograniczonego postoju informuje się, że:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet