Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Gospodarka nieruchomościami

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/05/23

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.) informuje się, że:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/05/17

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza do wzięcia udziału w ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Waryńskiego

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/05/17

Przezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Bukowej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/05/17

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolkim przy ulicy Kamiennej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o odwołaniu przetargu nieograniczonego
2016/05/05

działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego odwołuje:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/04/26

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.) podaje się do wiadomości, że:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/04/12

zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Łącznej – Torowej – Pomorskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/04/12

zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej.

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/04/12

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z póź. zm.) informuje, że:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/04/12

zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Osadniczej.

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/04/06

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2015 r. poz . 1774 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim  przy Alei Powstańców Wielkopolskich nr 18 w dniach:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/03/11

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.) podaje się do wiadomości, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/03/09

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015 r. poz.1774 ze zm.) informuje, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/03/01

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015 r. poz.1774 ze zm.) informuje się, że w dniach:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/03/01

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 ze zmianami) podaje się do wiadomości, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/03/01

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2015 r. poz . 1774 z późn. zm), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim  przy Alei Powstańców Wielkopolskich nr 18 w dniach:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/02/24

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015 r. poz.1774 ze zm.) informuje się, że w dniach:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/02/18

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015 r. poz.1774 ze zm.) informuje się, że w dniach:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/01/28

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 ze zmianami) podaje się do wiadomości, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/01/15

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz.1774 ze zmianami) podaje się do wiadomości, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/01/07

Na podstawie Zarządzenia nr 776/VII/2015 z dnia 31.12.2015 r.  w sprawie zezwolenia – w 2016 roku - na postój samochodów dostawczych w strefie ograniczonego postoju obejmującej swym zasięgiem ulice: Raszkowską (od skrzyżowania z Placem 23 Stycznia do Rynku), Rynek(część wyłączona z ruchu), Wrocławską(od Rynku do skrzyżowania z ulicą Wiosny Ludów) w Ostrowie Wielkopolskim, informuje się, że: 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/12/14

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna  pozyskanego z terenów, będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/11/27

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2015 r. poz . 782 ze zmianami), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniach:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/11/13

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015 r., poz.782 ) podaje się do wiadomości, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/11/10

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2015 r. poz . 782 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości, że w dniach:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/11/10

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Śmigielskiego - Paderewskiego

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/11/06

działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz.U. z 2015 r., poz. 782 ze zmianami) podaje do wiadomości, że: 

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/10/28

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015 r., poz.782 ze zm.) podaje się do wiadomości, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/10/22

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015 r. poz.782 z póź.zm.) informuje się, że w dniach:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/10/15

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna  pozyskanego z terenów, będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/10/15

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach dotyczących wydzierżawienia budynku „Starej Biblioteki” w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności 2

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/10/08

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015 r., poz.782 ze zm.)  podaje się do wiadomości, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/10/07

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2015 r. poz . 782 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości, że  w dniach:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/09/30

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej Stadionem Miejskim wraz z budynkiem trybuny głównej oraz innymi naniesieniami położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Piłsudskiego 64.

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/09/29

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015 r. poz.782 z póź.zm.) informuje się, że w dniach:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/09/21

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015 r., poz.782 ze zm.) podaje się do wiadomości, że:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/09/18

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w II przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej - Sadowej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/09/18

 

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w II przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Okólnej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/09/18

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w II przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Osiedlowa-Staroprzygodzka.

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/09/01

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r., poz 782) informuje się, że w dniach:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2015/08/28

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2015 r., poz.728 ) podaje się do wiadomości, że:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

www.umostrow.pl

http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

Informujemy Państwa że znajdujecie się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego skąd możecie poprzez wybranie odpowiedniego linku trafić do wybranego rozdziału dotyczącego m.in.

 

 

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet