Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Gospodarka nieruchomościami

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/04/28

działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) informuję, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/04/10

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm.) podaje się do wiadomości, że:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/03/29

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, połozonej w Ostrowie Wielkopolskim, stanowiąca działkę nr 64 z obrębu 0126 o powierzchni 0,0597 ha, zapisana w księdze wieczystej KZ1W/00059855/4.

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/03/29

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm.)  informuje, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/03/08

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2016 r., poz.2147 z późn.zm.) podaje się do wiadomości, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/02/28

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn.zm.) podaje się do wiadomości, że:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/02/28

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim, stanowiącej działkę nr 93/20 z obrębu 0097, o powierzchni 0,0070, zapisanej w księdze wieczystej KZ1W/00059975/1.

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/02/28

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r. poz . 2147 z późn. zm. ), podaje do publicznej wiadomości, że w dniach:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/02/20

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna pozyskanego z terenów bez prawnego użytkownika, będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/02/15

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm.)  informuje, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/02/01

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn.zm.) podaje się do wiadomości, że:

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/01/25

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2016 r., poz.2147 z późn.zm.)  informuje, że:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/01/25

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w  przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Poznańskiej  zapisanej w księdze wieczystej KZ1W/00071458/1.

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/01/16

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r., poz.2147 z późn.zm.) podaje się do wiadomości, że:

Ogłoszenie Przeydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/01/10

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, połozonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Grodzieńskiej

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2017/01/02

działając zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2016 r., poz.2147) podaje się do wiadomości, że:

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/12/21

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w II przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Wrocławskiej-Sadowej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/12/19

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w II przetargu nieograniczonym na sprzedaż  nieruchomości gruntowych, położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Kaliskiej obręb 0015

Informacja Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
2016/12/14

Na podstawie Zarządzenia nr 1508/VII/2016 z dnia 12.12.2016 r.  w sprawie zezwolenia – w 2017 roku - na postój samochodów dostawczych w strefie ograniczonego postoju

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

www.umostrow.pl

http://www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet