Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Archiwum IV kadencja

Zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr 2934/IV/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku
2007/01/29

w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego  w Ostrowie Wielkopolskim.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr 2843/IV/2006 z dnia 31 maja 2006 roku
2006/06/19
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 1056/IV/2004 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 02.02.2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 1911/IV/2005 z dnia 10.02.2005r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr 2736/IV/2006 z dnia 3 kwietnia 2006 roku
2006/05/08
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 1056/IV/2004 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 02.02.2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 1911/IV/2005 z dnia 10.02.2005r. z późniejszymi zmianami).
Zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr 2524/IV/2005 z dnia 16 grudnia 2005 roku
2006/05/08
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego  Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 02.02.2004 r. (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 1911/IV/2005 z dnia 10.02.2005r. z późn. zmianami).
Zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr 2583/IV/2006 z dnia 18 stycznia 2006 roku
2006/05/08
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego  Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 02.02.2004 r. (tekst jednolity: Zarządzenie Nr 1911/IV/2005 z dnia 10.02.2005r. z późn. zmianami).
Zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr 2190/IV/2005 z dnia 5 lipca 2005 roku
2006/05/08
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 1056/IV/2004 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 02.02.2004r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr 2003/IV/2005 z dnia 22 marca 2005 roku
2005/04/27
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 1056/IV/2004 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 02.02.2004r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr 1911/IV/2005 z dnia 10 lutego 2005 roku
2005/04/27
w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr 1776/IV/2004 z dnia 26 listopada 2004 roku
2005/02/18
Zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr  1776 / IV / 2004 z dnia 26.11.2004 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 1056/IV/2004 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 02.02.2004 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, z późniejszymi zmianami

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet