Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Referat Sportu

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w 2020 roku
2019/11/19

Korekta do ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w 2020 roku. 

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2019 – II Tura
2019/06/03

Zmiana do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2019 - II Tura

Nabór na stanowiska animatorów do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych przy obiektach siłowni zewnętrznych w Ostrowie Wielkopolskim
2017/04/19

Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza nabór na stanowiska animatorów do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych przy obiektach siłowni zewnętrznych w Ostrowie Wielkopolskim w ramach programu pn.: „Z kanapy zejdź, na siłownię wejdź” w 2017 roku.

Szczegóły w załączniku.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w 2016 roku - II tura
2016/06/30

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych  z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2016 - II tura

Zmiana do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2016 - II Tura
2016/06/28

Zmiana do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2016 - II Tura

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2016 - II Tura
2016/06/02

Na podstawie: § 4 ust.1 uchwały nr XII/138/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 5730) Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2016 – II Tura

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2016 roku
2016/01/12

12 stycznia 2016 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2016 roku.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2016 - I tura
2015/12/31

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych  z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2016 - I tura

Zmiana do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realicjazję zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2016 - I Tura
2015/11/27

Zmiana do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu  przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2016 – I Tura

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w roku 2016
2015/11/18

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami)  oraz uchwały Nr XIII/147/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2016 roku.

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2016 - I Tura
2015/11/16

Na podstawie: § 4 ust.1 uchwały nr XII/138/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 5730) Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2016 – I Tura.

Nabór na stanowisko: animatora w ramach projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”
2014/01/27

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski ogłasza nabór na stanowisko: animatora w ramach projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” na kompleksie boisk Orlik 2012 w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Wiśniowej w ramach realizacji programu „Sport Wszystkich dzieci” Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Nabór na stanowiska: instruktorów na kompleksie boisk Orlik 2012 w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Wiśniowej
2014/01/27

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski ogłasza nabór na stanowiska: instruktorów na kompleksie boisk Orlik 2012 w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ul. Wiśniowej

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet