Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Referat Oświaty

Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym przeznaczonych dla dzieci , młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Miasto ostrów Wielkopolski realizowanych w roku 2016
2016/01/20

Dnia 20 stycznia 2016r. Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego ogłosiła wyniki otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym przeznaczonych dla dzieci , młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski realizowanych w  roku 2016. Wyniki przeprowadzonego postępowania konkursowego zamieszczone są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym przeznaczonych dla dzieci młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski
2015/11/24

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami ) oraz uchwały Nr XIII/147/2015  Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2015 roku  w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2016.

Ponowne ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim
2015/05/13

Wyniki konkursu na stanowsko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim - szczegóły w załączniku.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim
2015/03/30

Unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ostrowie Wielkopolskim - szczegóły w załączniku.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym przeznaczonych dla dzieci , młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski realizowanych w roku 2017
2017/01/30

Dnia 30 stycznia 2017 r. Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ogłosiła wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski realizowanych w  roku 2017. Wyniki przeprowadzonego postępowania konkursowego zamieszczone są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 7 im. Bratek w Ostrowie Wielkopolskim
2015/03/30

Wyniki konkursu na stanowsko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 7 im. Bratek w Ostrowie Wielkopolskim - szczegóły w załączniku

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 14 „Maluszek” w Ostrowie Wielkopolskim
2015/03/30

Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 14 "Maluszek" w Ostrowie Wielkopolskim - szczegóły w załączniku

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet