Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Komisji Rady - VII kadencja

Komisja Budżetu i Finansów
2018/10/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 25 października  2018  roku  (czwartek)     o godz. 13.00 w sali posiedzeń nr  9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2018/10/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu  24 października  2018 roku (czwartek) o godz. 14.30   w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej  w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2018/10/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 października 2018 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2018/10/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu  23 października 2018 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2018/10/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu  23 października 2018 roku (wtorek) o godz. 12.00  w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2018/09/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 19 września 2018 roku (środa) o godz. 13.00   w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej  w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2018/09/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 września 2018 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porzadku Publicznego
2018/09/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 18 września 2018 roku (wtorek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2018/09/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 września 2018 roku (piątek)  o godz. 13.00 w sali posiedzeń nr  9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2018/09/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 września 2018 roku (wtorek) o godz. 10.00  w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2018/08/14

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2018/08/14

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2018 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń nr  9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porzadku Publicznego
2018/08/14

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 22 sierpnia 2018 roku (środa) o godz. 11.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2018/08/14

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2018 roku (środa) o godz. 12.00  w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Po zakończeniu posiedzenia odbędzie się wizytacja nowych i wyremontowanych lokali socjalnych i komunalnych.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2018/08/14

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 13.00   w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej  w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2018/06/14

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porzadku Publicznego
2018/06/14

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 19 czerwca 2018 roku (wtorek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2018/06/14

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 roku (wtorek) o godz. 12.00  w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.Po zakończeniu posiedzenia odbędzie się wizytacja obiektu Piaski-Szczygliczka.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2018/06/14

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2018/06/14

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22czerwca 2018 roku  (piątek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń nr  9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2018/05/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 21 maja 2018 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2018/05/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 maja 2018 roku (środa) o godz. 14.00 w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2018/05/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 maja 2018 roku (poniedziałek) o godz. 10.00  w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2018/05/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 maja 2018 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń nr  9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2018/05/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 22 maja 2018 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2018/04/23

Uprzejmie zapraszam na wyjazdowe posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godz. 9.00 (miejsce podstawienia autobusu-Urząd Miejski Al. Powstańców Wielkopolskich 18 w Ostrowie Wielkopolskim).  

Komisja Budżetu i Finansów
2018/04/12

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń nr  9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2018/04/12

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 roku (wtorek) o godz. 9.00 w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2018/04/12

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2018/04/12

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 16 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządu Publicznego
2018/04/12

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu  16 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2018/03/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu  20 marca 2018 roku (wtorek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2018/03/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 marca 2018 roku (środa) o godz. 14.00 w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2018/03/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 20 marca 2018 roku (wtorek)  o godz. 15.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja dorażna Statutowa
2018/03/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie  doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 marca 2018roku (środa) o godzinie 9.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2018/03/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 marca 2018 roku (środa) o godz. 10.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2018/03/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń nr  9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2018/02/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 20 lutego 2018 roku (wtorek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2018/02/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu  23 lutego 2018 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2018/02/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 21 luty 2018 roku (środa) o godz. 15.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2018/02/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 roku (czwartek) o godz. 10.00 w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rewizyjna
2018/02/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2018 roku (wtorek) o godzinie 14.00  w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja dorażna Statutowa
2018/02/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 luty 2018 roku (wtorek) o godzinie 9.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2018/02/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 roku (piątek)  o godz. 15.00 w sali posiedzeń nr  9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2018/01/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 23 stycznia 2018 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2018/01/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 23 stycznia 2018 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2018/01/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 roku (środa) o godz. 8.30  w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2018/01/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018 roku  (czwartek)  o godz. 15.00 w sali posiedzeń nr  9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej,Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2018/01/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 roku (środa) o godz. 15.00  w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja dorażna Statutowa
2018/01/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 roku (środa) o godzinie 10.30 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2017/12/07

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 12.30  w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2017/12/06

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu  14 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 10.00  w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2017/12/06

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 13 grudnia 2017 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2017/12/06

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu  12 grudnia 2017 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2017/12/06

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 roku (piątek)  o godz.14.00 w sali posiedzeń nr 332 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2017/11/16

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji  Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami oraz Budżetu i Finansów Rady Miejskiej  Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu27 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali nr 332 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2017/11/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00  w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2017/11/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 14.00  w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim. Po zakończeniu posiedzenia, komisja uda się na  Wizytację do Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na ul. Szkolną 24  w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2017/11/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 roku (piątek)  o godz. 14.00w sali posiedzeń nr  9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2017/11/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu   21listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury,Kultury Fizycznej i Sportu
2017/11/14

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 22 listopada 2017 roku (środa) o godz. 14.30 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2017/08/21

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 25 sierpnia 2017 roku (piątek) o godz. 14.00w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2017/08/21

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń 332 III piętro w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rewizyjna
2017/08/21

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2017 roku (wtorek) o godzinie 11.00  w siedzibie  Miejskiego Zarządu Dróg przy ul. Zamenhofa 2b  następnie w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2017/08/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2017 roku (wtorek) o godz. 14.00  w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Druga część posiedzenia Bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowie (ok. godz.15:30-16:00)

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2017/08/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 23 sierpnia 2017 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2017/08/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00  w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2017/06/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 roku (środa) o godz. 14.00  w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2017/06/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 19 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2017/06/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń 332 III piętro w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2017/06/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 20 czerwca 2017 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2017/06/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu  19 czerwca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 14.00  w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2017/05/22

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 29 maja 2017 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń 332 III piętro w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2017/05/22

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 maja 2017 roku (wtorek) o godz. 14.00  w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim, później Ośrodek Caritas Diecezji Kaliskiej- Schronisko dla Kobiet ul. Grunwaldzka 92 w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2017/05/22

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 24 maja 2017 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porzadku Publicznego
2017/05/22

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 26 maja 2017 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2017/05/22

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 25 maja 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00  w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2017/04/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00  w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2017/04/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń 332 III piętro w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2017/04/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2017 roku (wtorek) o godz. 13.00  na Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci ul. 3-maja, dalsza część w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2017/04/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 19 kwietnia 2017 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porzadku Publicznego
2017/04/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 21 kwietnia 2017 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rewizyjna
2017/04/03

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 roku (wtorek) o godzinie 15.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja dorażna Statutowa
2017/03/20

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie  doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 27 marca 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 12.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja doraźna ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych
2017/03/20

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji doraźnej ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23.03.2017 roku o godz.13.00 (czwartek) w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2017/03/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 27 marca 2017 roku (poniedziałek)  o godz. 14.00 w sali posiedzeń 332 III piętro w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2017/03/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 24 marca 2017 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2017/03/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 marca 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00  w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2017/03/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 marca 2017 roku (środa) o godz. 13.00  na Oddziale Rehabilitacyjnym dla Dzieci ul. 3-maja, dalsza część w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2017/03/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 marca 2017 roku (środa) o godz. 12.00 wsali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim,

Komisja Rewizyjna
2017/03/09

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 13 marca 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 16.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rewizyjna
2017/03/07

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 9 marca 2017 roku (czwartek)o godzinie 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rewizyjna
2017/02/24

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 13.30 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2017/02/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2017 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porzadku Publicznego
2017/02/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2017 roku (wtorek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim,

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2017/02/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 22 lutego 2017 roku (środa) o godz. 14.00 wsali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej  w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2017/02/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 roku (czwartek) o godz. 13.00  w sali nr 332III piętrow Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2017/02/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2017 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń 332 III piętro w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rewizyjna
2017/02/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 14 lutego 2017 roku (wtorek)  o godzinie 13.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rewizyjna
2017/02/01

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 03 lutego 2017 roku (piątek) o godzinie 8.30 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2017/01/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00  w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2017/01/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2017 roku (wtorek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim,

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2017/01/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2017 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej  w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2017/01/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2017 roku (piątek) o godz.  14.00 w sali posiedzeń 332 III piętro w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rewizyjna
2017/01/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2017 roku (piątek)  o godzinie 14.00 w sali posiedzeń nr 332 III piętro w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2017/01/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2017 roku (wtorek) o godz. 14.00  w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rewizyjna
2017/01/12

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 16 stycznia 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 14.00 w sali posiedzeń nr 112 I piętro w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2016/12/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej  w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2016/12/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 grudnia 2016 roku (środa) o godz.  13.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej,Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2016/12/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2016 roku (wtorek) o godz. 13.00  w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2016/12/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016 roku (piątek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

             

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2016/12/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2016 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, ok 15.30 kontynuacja posiedzenia komisji w Komendzie Powiatowej Policji przy ul. Odolanowskiej 19 w Ostrowie Wielkopolskim (punkt 10 i 11).

Komisja ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych
2016/12/09

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji doraźnej ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 13.12.2016 roku o godz.14.00 (wtorek) w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Statutowa
2016/12/06

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie  doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 09 grudnia 2016 roku (piątek) o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rewizyjna
2016/11/28

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu28 listopada 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2016/11/10

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2016 roku (wtorek) o godz.  14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury,Kultury Fizycznej i Sportu
2016/11/10

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2016 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej  w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2016/11/10

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2016 roku (poniedziałek) o godz. 14.00  w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2016/11/10

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2016 roku (czwartek) o godz. 12.00 wsali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2016/11/10

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2016 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2016/10/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 października  2016 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2016/10/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 października 2016 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2016/10/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 października 2016 roku (wtorek) o godz. 14.00 w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Szkolna 24 w Ostrowie Wielkopolskim, następnie kontynuacja posiedzenia   w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porzadku Publicznego
2016/10/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 października 2016 roku (wtorek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2016/10/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 19 października 2016 roku (środa) o godz. 14.00. Rozpoczęcie posiedzenie Komisji odbędzie się w Publicznym Przedszkolu nr 11 im. Calineczka w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności 8, dalszy ciąg posiedzenia odbędzie się  w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Statutowa
2016/09/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie  doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 września 2016 roku (piątek) o godzinie 13.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2016/09/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 września 2016 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2016/09/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 września 2016 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2016/09/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 września  2016 roku (wtorek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2016/09/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 września 2016 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, dalsza część w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

Komisja Budżetu i Finansów
2016/09/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 września 2016 roku (piątek)  o godz.  14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2016/08/26

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami oraz Budżetu i Finansów Rady Miejskiej  Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2016 roku (środa) o godz. 14.00 w sali nr 332 w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2016/08/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2016 roku (piątek) o godz.14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2016/08/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2016 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2016/08/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2016 roku (wtorek) o godz. 13.00 w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim, dalsza część od godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2016/08/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2016 roku (wtorek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.


Komisja dorażna ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych
2016/08/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji doraźnej ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu19.08.2016 roku o godz.13.30 na ulicy Kościuszki przy Szkole Polsko-Kanadyjskiej. Ciąg dalszy komisjio godz.14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2016/08/18

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2016 roku (środek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2016/06/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2016 roku (wtorek) o godz. 12.30 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2016/06/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 roku (środa) o godz. 14.00 w sali nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2016/06/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2016 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2016/06/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2016 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2016/06/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 czerwca  2016 roku (czwartek) o godz.  14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2016/05/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 maja 2016 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2016/05/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 maja 2016 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali nr 332 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2016/05/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 25 maja 2016 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2016/05/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 maja 2016 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porzadku Publicznego
2016/05/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 maja 2016 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2016/04/14

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2016 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porzadku Publicznego
2016/04/14

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 roku (piątek) o godz. 13.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Batorego 21.

Komisja Budżetu i Finansów
2016/04/14

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2016 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2016/04/14

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2016 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2016/04/14

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2016 roku (środa) o godz. 14.00 w sali nr 332 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2016/03/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 marca 2016 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2016/03/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 marca 2016 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2016/03/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 marca 2016 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2016/03/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 marca 2016 roku (wtorek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2016/03/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 marca 2016 roku (poniedziałek) o godz.  15.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rewizyjna
2016/03/14

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 15 marca 2016 roku (środa)  o godzinie 13.00  w  Biurze Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolski (budynek przy al. Powstańców Wielkopolskich 14A)

Komisja Rewizyjna
2016/03/03

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 9 marca 2016 roku (środa) o godzinie 14.00  w  sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porzadku Publicznego
2016/02/12

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2016/02/12

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2016 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2016/02/12

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2016 roku (czwartek) o godz. 14.00 na terenie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadami ul. Staroprzygodzka 121.

Dalszy ciąg posiedzenia komisji odbędzie się w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2016/02/12

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 17 lutego 2016 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2016/02/12

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2016 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rewizyjna
2016/02/12

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2016 roku (poniedziałek)  o godzinie 14.00  w  sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Rozpoczęcie komisji na wizji lokalnej przy ul. Jaworowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rewizyjna
2016/02/05

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 8 lutego 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 14.00  w  sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalność Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2016/02/04

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami oraz Budżetu i Finansów Rady Miejskiej  Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 10 lutego 2016 roku (środa) o godz. 14.00 w sali nr 9 w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2016/01/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2016 roku (środa) o godz. 14.00 w Sali Rowińskiego nr 332  w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2016/01/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2016 roku (czwartek) o godz.  14.00 w sali posiedzeń nr 332 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2016/01/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2016 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 332 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rewizyjna
2016/01/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 14.30 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porzadku Publicznego
2016/01/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2016 roku (piątek) o godz. 14.00 w Sali Rowińskiego nr 332 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2016/01/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2016 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w Sali Rowińskiego nr 332 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rewizyjna
2016/01/05

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 7 stycznia 2016 roku (czwartek) o godzinie 14.00 w Sali Nr 9 Biura Rady Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rewizyjna
2015/12/11

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2015 roku (środa) o godzinie 9.00 w Sali Nr 9 Biura Rady Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2015/12/11

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2015 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
 

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2015/12/10

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2015 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2015/12/10

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2015 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porzadku Publicznego
2015/12/10

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2015 roku (wtorek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2015/12/10

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2015 roku (poniedziałek) o godz.  14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2015/12/10

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2015 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja doraźna ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych
2015/12/01

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji doraźnej ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 4 grudnia 2015 roku (piątek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rewizyjna
2015/11/27

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 14.00 w Sali Nr 9 Biura Rady Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Statutowa
2015/11/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie  doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 12.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2015/11/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2015 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rewizyjna
2015/11/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu  16 listopada 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 14.00 w Sali Nr 9 Biura Rady Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2015/11/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2015 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2015/11/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2015 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2015/11/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2015 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2015/11/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2015 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja doraźna ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych
2015/10/26

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji doraźnej ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 29 października 2015 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.
 

Komisja Rewizyjna
2015/10/26

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu  30 października 2015 roku (piątek) o godzinie 13.00 w Sali Nr 9 Biura Rady Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2015/10/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 października 2015 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2015/10/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 października 2015 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2015/10/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 października 2015 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2015/10/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 października 2015 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2015/10/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 26 października 2015 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rewizyjna
2015/09/25

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 25 września 2015 roku (piątek) o godzinie 13.00 w Sali Nr 9 Biura Rady Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2015/09/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 września 2015 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2015/09/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 25 września 2015 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porzadku Publicznego
2015/09/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 września 2015 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2015/09/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 23 września 2015 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2015/09/17

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 września 2015 roku (wtorek) o godz.  14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rewizyjna
2015/09/14

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 16 września 2015 roku (środa) o godzinie 14.30 w Sali Nr 9 Biura Rady Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2015/09/04

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami oraz Budżetu i Finansów Rady Miejskiej  Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 9 września 2015 roku (środa) o godz. 14.00 w sali nr 9 w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja doraźna ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych
2015/09/03

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji doraźnej ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 7 września 2015 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rewizyjna
2015/08/31

Uprzejmie zapraszam na wyjazdowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 14.00 w Sali Nr 9 Biura Rady Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja dorażna Statutowa
2015/08/31

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie  doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 4 września 2015 roku (piątek) o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2015/08/26

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami oraz Budżetu i Finansów Rady Miejskiej  Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu27 sierpnia 2015 roku (czwartek) o godz. 14.30 w sali nr 332 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2015/06/19

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2015/06/19

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2015/06/19

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 roku (czwartek) o godz. 15.30 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2015/06/19

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2015/06/19

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2015 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Statutowa
2015/06/08

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie  doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2015 roku (piątek) o godzinie 10.00 w sali posiedzeń nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rewizyjna
2015/06/08

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 09 czerwca 2015 roku (wtorek) o godzinie 14.00 w sali nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rewizyjna
2015/05/19

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 28 maja 2015 roku (czwartek) o godzinie 14.00 w sali nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2015/05/15

Uprzejmie zapraszam na wyjazdowe posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 19 maja2015 roku (wtorek) o godz. 14.00 w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Tęcza” przy ul. Odolanowskiej 19 w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2015/05/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 25 maja 2015 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porzadku Publicznego
2015/05/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 maja 2015 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2015/05/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu21 maja 2015 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2015/05/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 maja 2015 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja doraźna ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych
2015/05/15

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji doraźnej ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 maja 2015 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2015/04/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2015 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2015/04/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2015 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2015/04/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2015 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń      nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2015/04/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2015 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2015/04/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia2015 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej  w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim.  

Komisja doraźna ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych
2015/04/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji doraźnej ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2015 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rewizyjna
2015/04/03

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2015 roku (piątek) o godzinie 14.30 w sali nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2015/03/27

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami oraz Budżetu i Finansów Rady Miejskiej  Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2015 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rewizyjna
2015/03/23

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 27 marca 2015 roku (piątek) o godzinie 14.30 w sali nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2015/03/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 marca 2015 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2015/03/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 marca 2015 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rewizyjna
2015/03/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 17 marca 2015 roku (wtorek) o godzinie 8.30 w sali nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2015/03/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 marca2015 roku (środa) o godz. 11.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej  w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim.  

Komisja Działalności Gospodarczej,Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2015/03/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu19 marca 2015 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2015/03/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 marca 2015 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rewizyjna
2015/03/11

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 13 marca 2015 roku (piątek) o godzinie 14.00 w sali nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Rewizyjna
2015/02/19

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2015 roku (wtorek) o godzinie 14.00 w sali nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2015/02/13

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 lutego 2015 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2015/02/12

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się  w dniu 18 lutego 2015 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2015/02/12

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2015 roku (środa) o godz. 12.00 w sali nr 9 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.  

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2015/02/12

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu  Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2015 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2015/02/12

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2015 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2015/01/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2015 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2015/01/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2015 roku (środa) o godz. 12.00 w sali nr 332 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.  

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2015/01/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2015 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 332 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.   

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2015/01/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2015 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 332 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.            

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2015/01/16

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2015 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 332 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2014/12/12

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 22 grudnia 2014 roku (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Budżetu i Finansów
2014/12/12

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2014 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska
2014/12/12

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2014 roku (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
2014/12/12

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2014 roku (piątek) o godz. 14 .00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

 

 

Komisja Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
2014/12/12

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2014 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim  w Ostrowie Wielkopolskim.

Komisja Edukacji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
2014/12/12

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Rady  Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2014 roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet