Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Porządek Komisji Rady - VII kadencja

Komisja dorażna ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji doraźnej ds. nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które odbędzie się w dniu19.08.2016 roku o godz.13.30 na ulicy Kościuszki przy Szkole Polsko-Kanadyjskiej. Ciąg dalszy komisjio godz.14.00 w sali posiedzeń nr 9 Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie porządku posiedzenia.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.      Zaopiniowanie wniosku dotyczącego nadania nazwy parkowi przy ulicy 3-Maja ,,Park 3 Maja doktora Władysława Witkowskiego ‘’

5.      Zaopiniowanie wniosku aby ogłosić rok 2017 ,,Rokiem Klemensa Tomczeka” w Ostrowie Wielkopolskim

6.      Zaopiniowanie wniosku dotyczącego umiejscowienia obelisku z tablicą 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej

7.      Zaopiniowanie wniosku dotyczącego nadania imienia ,,Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej np.: szkole, ulicy , Małej Architekturze

8.      Zaopiniowanie wniosku w sprawie nadania  nazw dla dróg przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne :

   a)   rejon ulicy Brzoskwiniowej –ulica Truskawkowa

   b)  rejon ulicy Krętej (dwie drogi):do zmiany numeracji porządkowej -3 punkty     adresowe –nazwy ulicLechicka i Hawelańska

   c)  rejon osiedla Pruślin (dwa łączniki) równoległe do ulicy Grabowskiej : do zmiany numeracji porządkowej -7 punktów adresowych –nazwy ulic Folwarczna i Dworska

   d)  rejon ulicy Tęczowej –do zmiany numeracji porządkowej -1 punkt adresowy –nazwa ulicy Błękitna

   e)  rejon ulicy Ofierskiego (dwie drogi) –do zmiany numeracji -3 punkty adresowe –nazwa ulicy Wisławy Szymborskiej i Ireny Sendlerowej

9.    Zaopiniowanie wniosku dotyczącego nadania nazwy odcinka ulicy Nowa Krępa : do zmiany numeracji porządkowej -4 punkty adresowe –ulica Skalmierzycka

10.  Zaopiniowanie wniosku dotyczącego nadania nazwy odcinka ulicy Sadowej , od ulicy Kamiennej do ulicy Wrocławskiej: do zmiany numeracji porządkowej -11 punktów adresowych-nazwa ulicy Jana Jerzego Przebendowskiego

11.  Zaopiniowanie wniosku dotyczącego nadania nazwy drodze wewnętrznej w rejonie ulicy Końcowej –nazwa ulicy Bakaliowa

12.  Zaopiniowanie wniosku dotyczącego nadania nazwy drodze wewnętrznej będącą własnością Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w rejonie ulicy Ołobok –nazwa ulicy Waniliowa

13.  Zaopiniowanie wniosku dotyczącego nadania nazwy ulicy dla drogi  prywatnej  położonej przy ulicy Krańcowej– ulica Bakaliowa

14.  Wolne głosy i wnioski.

15.  Zakończenie.

 

Przewodniczący Komisji

Zygmunt Malik

 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezydenta Miasta: 
Prezydent Miasta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30,
sekretariat - pokój 130 (I piętro), telefon 62 58 22 130

Godziny przyjmowania interesantów przez Zastępców Prezydenta Miasta: 
Zastępcy Prezydenta Miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 16.30
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 127 (I piętro), telefon 62 58 22 127
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta - sekretariat - pokój 114 (I piętro), telefon 62 58 22 114

 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. 62 58 22 400, 62 591 78 88

fax 62 736 64 07, 62 591 82 06

e-mail: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl, um@umostrow.pl

www.umostrow.pl

www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

W rozdziale zamówień publicznych można znaleźć wszystkie ogłoszenia o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim i jednostki organizacyjne. Aby przejść do działu Zamówień publicznych kliknij poniższy link:


Zamówienia Publiczne

W rozdziale Konkursy zamieszczone są konkursy na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, sportu i turystyki, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym. Aby przejść do działu Konkursy kliknij poniższy link:

Konkursy

W rozdziale Oferty pracy publikowane są ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze oraz konkursy na stanowiska w jednostka organizacyjnych miasta. Aby przejść do działu Oferty pracy kliknij poniższy link:

Oferty pracy

Wpłaty podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty skarbowej można dokonać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłacając za granicą należy wskazać n/w konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
EBOSPLPW223

PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

Wpłaty opłat za udostępnienie danych osobowych od dnia 11.08.2012r. należy dokonywać na n/w rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy
BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim jest czynny:
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00

Godziny otwarcia kasy Banku Ochrony Środowiska S.A. mieszczącej się na parterze Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-11.00 oraz 11.30-15.30

 

Wpłaty z tytułu pomocy społecznej

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz innych dochodów na rachunek bankowy:

68 1540 1173 2023 4000 1599 0005

- z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych na rachunek bankowy:

70 1540 1173 2001 4000 1599 0002

W rozdziale Uchwały Rady znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwaną uchwałę Rady Miejskiej. Aby przejść do działu Uchwały Rady kliknij poniższy link:

 

Uchwały Rady

W rozdziale Zarządzenia Prezydenta znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można znaleźć poszukiwane zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Aby przejść do działu Zarządzenia Prezydenta kliknij poniższy link:

Zarządzenia Prezydenta

W rozdziale Budżet publikowane są informacje związane z budżetem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, informacje i sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu, informacje o stanie mienia komunalnego oraz plany finansowe jednostek. Aby przejść do działu Budżet kliknij poniższy link:

 

Budżet